Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочину
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том I Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 1998. -816с., 1998 - перейти до змісту підручника

3. Дія цивільного законодавства у просторі і по колу осібЯк вже зазначалося, федеральний характер цивільного законодавства зумовлює його дію на всій російській території. Обмеження територіальної дії правил, що регулюють майновий оборот, може вводитися тільки федеральним законом і лише у випадках, коли це необхідно для забезпечення безпеки, захисту життя і здоров'я людей, охорони природи і культурних цінностей (абз. 2 п. 3 ст. 1 ЦК).
Правила цивільного законодавства поширюються на відповідні відносини російських громадян, юридичних осіб та публічно-правових утворень. Разом з тим вони застосовуються також до цивільних правовідносин за участю іноземців, осіб без громадянства та іноземних юридичних осіб, якщо інше не передбачено федеральним законом (абз. 4 п. 1 ст. 2 ЦК). Зокрема, при відомих умовах вони можуть застосовувати-ся до договорів російських суб'єктів права з іноземними контрагентами. Умови та порядок такого застосування регулюються нормами міжнародного приватного права (див. розд. VII Основ цивільного законодавства Союзу РСР і республік 1991 р. і розд. VIII ГК РРФСР 1964 р.).
Федеральний закон сам може встановити обмеження сфери свого застосування певним колом осіб. Так, Федеральний закон "Про акціонерні товариства" 1 до визначеного ним моменту не поширює дію низки своїх правил на акціонерні товариства, створені в результаті приватизації державних і муніципальних підприємств (п. 5 ст. 1).
Викладені положення в цілому застосовні і до дії підзаконних нормативних актів, що містять норми цивільного права.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Дія цивільного законодавства у просторі і по колу осіб "
 1. § 2. Дія цивільного законодавства
  дію та чи інша норма цивільного права і на які відносини вона поширюється. Введення в дію цивільних законів здійснюється відповідно до Федерального закону від 14 червня 1994 р. № 5-ФЗ "Про порядок опублікування і набрання чинності федеральних конституційних законів, федеральних законів, актів палат Федеральних Зборів". Відповідно до ст. 1 зазначеного закону на
 2. § 2. Дія цивільного законодавства. Застосування цивільного законодавства за аналогією
  дією цивільного законодавства у часі розуміється специфічна форма його юридичного буття, що охоплює собою початковий момент, з якого закон набирає чинності, відносини, на які він поширюється, момент закінчення його дії. Порядок введення в дію цивільних законів здійснюється відповідно до Федерального закону від 14 червня 1994 р. № 5-ФЗ "Про порядок
 3. § 3. Система кримінального права
  діє з іншими системними утвореннями (кримінально-процесуальним, цивільним, адміністративним правом, мораллю, психологією, статистикою і т. д.); для системи кримінального права характерна ієрархічність будови (норма, група норм, інститут та ін.) Кримінальну право включає в свою структуру Загальну і Особливу частини. В даний час ні в кого не викликає сумніву необхідність такої градації.
 4. 2. Проблеми науки і культури
  діють герої-схеми, а ситуації легко вирішуються, оскільки в їх основі лежать непорозуміння. Прикладом такого твору є кінофільм І. Пир'єва «Кубанські козаки», створений у 1948 році. Апофеозом «всенародної любові» до вождя і вчителю Сталіну стало святкування його 70-річчя. За один тільки рік було створено більше 2 тисяч творів про «батька народів». Серед них були талановиті,
 5. 4. ВИЗНАННЯ І виконання іноземних арбітражних рішень
  діючих на основі міжнародних угод і договорів . Наприклад, рішення Європейського суду з прав людини виконуються безпосередньо на територіях держав - членів Ради Європи. Примусове виконання таких рішень забезпечується міжнародними зобов'язаннями держав, які під загрозою призупинення їх членства в Раді Європи або виключення з даної організації
 6. 25. Класифікація правових норм. Колізійні норми права.
  дії, що не допускають ніяких відхилень від вичерпного перерахування прав і обов'язків суб'єктів. 2.2. Диспозитивні - норми, які веліли державою варіант поведінки, але дають можливість сторонам регульованого відносини самим визначати права і обов'язки в окремих випадках. 3) Норми права за характером впливу на особистість 3.1. Заохочувальні - норми, що встановлюють заходи
 7. Принципи діяльності нотаріату в Україні
  дію громадянам і організаціям у здійсненні їх прав і законних інтересів, національної мови, дотримання таємниці вчинення нотаріальних дій. Принцип законності Здійснюючи нотаріальні дії, нотаріус зобов'язаний точно дотримуватися законів. У буквальному розумінні це означає, що нотаріус у своїй діяльності повинен дотримуватися норм процесуального та матеріального права. Дотримуючись
 8. 1.2. Діалектичні закономірності реформування силових структур при переході до громадянського суспільства
  дійсності досить часто законопроекти після розгляду у Військовому і Адміралтейському радах надходили на затвердження царя, минаючи загальні збори Держради. Тобто вони були як би законодавчим органамі9. 9 Царьов А.Ю. Відносини в Росії: традиції, структура, правова основа / / Військово-цивільні відносини в демократичному суспільстві. Серія «Наукові доповіді», № 51. М. : Московський
 9. § 2. Кримінальну правовідносини і елементи складу злочину
  діях винного складу злочину. «Кримінальні закони, - пише А. А. Піонтковський, - описуючи ознаки складу злочину, описують тим самим юридичний факт, який є умовою виникнення особливого роду правовідносин між особистістю злочинця і державою, що визначають разом з тим обсяг каральних прав держави щодо винної особи і суб'єктивні права в кримінальному
 10. ЗМІСТ
  дію як об'єктивна сторона складу злочину 196 § 4. Суспільна небезпека і протиправність діяння 198 § 5. Злочинні наслідки 202 § 6. Види злочинних наслідків 205 § 7. Значення наслідків у кримінальному праві 207 § 8. Причинний зв'язок як необхідна умова кримінальної відповідальності у матеріальних складах злочину 208 § 9. Основні питання причинності в теорії російського
© 2014-2021  ibib.ltd.ua