Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПравознавство → 
« Попередня Наступна »
Г. В. Мальцев. Правознавство: Підручник М. : Вид-во РАГС. - 584 с. Тираж 3000 прим. [36] л., 2003 - перейти до змісту підручника

Федеративна держава

Федерація (фр. federation, від позднелат. foederatio - об'єднання, союз) - форма державного устрою, що є складне (союзне) держава, що складається з державних утворень, які мають юридично певної політичної самостійністю. Федеративна держава являє собою добровільне об'єднання раніше самостійних державних утворень в одну союзну державу, держава, що складається з держав - членів або державних утворень (суб'єктів федерації). На даний момент у світі налічується 24 федерації.

Складові федеративну державу державні утворення (штати, землі, провінції) є суб'єктами федерації і мають своє власне адміністративно-територіальний поділ. На відміну від унітарної держави федерація має дві системи вищих органів влади: федеральні органи та відповідні органи членів федерації. Федеральні органи влади здійснюють свої повноваження та функції на всій території країни.

Державні утворення, складові федерацію, як правило, не є державами у власному розумінні слова. Вони не володіють суверенітетом, правом одностороннього виходу з союзу, юридично позбавлені права участі у міжнародних відносинах. У разі порушення союзної конституції, центральна влада має право прийняття примусових заходів по відношенню до суб'єкта федерації. Одним з обов'язкових елементів федерації є двопалатна структура федерального парламенту. Як правило, члени федерації мають свою власну конституцію. Федерації розрізняються:

1. Залежно від ролі національного чинника у визначенні структури федерації , - федерації на територіальній основі (США, Австралія, Австрія, ФРН, Аргентина, Венесуела, Бразилія, Мексика), на національній основі (Індія, Бельгія, Нігерія, Пакистан) і змішаної національно-територіальній основі (Російська Федерація, Швейцарія, Канада).

2. Так звані конституційні - федерації створені «зверху», актами державних органів (зазвичай конституціями) (США, Канада, Бразилія), договірні - об'єднання раніше самостійних державних утворень (Швейцарія, ОАЕ) і конституційно-договірні (Російська Федерація);

3. централізовані (Індія, де всі штати, крім одного, не мають конституції і громадянства) і децентралізовані (США, ФРН, Російська Федерація і т.д .).

4.

симетричні федерації - всі їх складові частини є суб'єктами з однаковим конституційно-правовим становищем (Австралія, Німеччина) і асиметричні федерації - обсяг повноважень різних суб'єктів неоднаковий (Індія, США)

Оскільки федерація являє собою добровільне об'єднання кількох раніше самостійних державних утворень в одну союзну державу, то федеративний державний устрій неоднорідне. У різних країнах воно має свої особливості, що визначаються історичними умовами утворення конкретної федерації і, насамперед, національним складом населення країни, своєрідністю культури і побуту народів, що входять у союзну державу.

Необхідно відзначити, що будь-яка федеративна система, незалежно від її рис і специфічних особливостей, виступає як єдину союзну державу, складається з двох або більше відносно самостійних держав і державних утворень. Кожне з них, будучи суб'єктом федерації, має своє власне адміністративно-територіальний поділ, створює поряд з федеральними свої вищі органи державної влади і управління, судові, правоохоронні та інші органи, володіє своєю конституцією і поточним законодавством, може мати в нерідких випадках власні військові формування та громадянство.

Слід виділити ряд основних принципів освіти, функціонування федеративної системи, з позиції яких слід розглядати і оцінювати будь-яку, в тому числі і російську, федерацію:

- добровільне об'єднання держав або державних утворень у федерацію,

- рівноправність суб'єктів федерацій, незалежно від величини їх території, чисельності населення, економічного потенціалу,

- плюралізм і демократизм у взаєминах суб'єктів федерації між собою і з громадянами,

- широкі можливості громадян активно і безперешкодно брати участь у федеральних і регіональних політичних процесах,

- дотримання федерацією та суб'єктами федерації, федеративними і всіма іншими органами і організаціями звичайних і конституційних законів як у відношенні один з одним, так і з громадянами і формованими ними партійними, профспілковими та іншими суспільно-політичними органами та організаціями.

Будь федеративна система державного устрою може бути ефективною лише тоді, коли її діяльність здійснюється в суворих рамках конституції і поточного законодавства, коли чітко розмежовані сфери діяльності та компетенція центральних і місцевих державних органів, коли строго дотримані права і свободи громадян.

У цьому сенсі можна лише вітати характеристику федералізму як «договірного відмови від централізму», як «структурно оформлену дисперсію повноважень» між різними державними організаціями - свого роду владними центрами, законні повноваження яких гарантуються конституцією. Важливо виходити також з того, що федералізм - це не одномірне, а багатовимірне явище, що він має не тільки статичний, але і динамічний характер. Коли мова йде про багатомірність федералізму, мається на увазі існування різних, більш-менш однаково значущих його сторін або аспектів: історичних, політичних, культурних, ідеологічних та ін Це підтверджується періодично змінюваних характером відносин між федерацією та її суб'єктами. У різні періоди історії ці відносини є в різного ступеня жорсткими, централізованими або децентралізованими. Федералізм - незалежно від того, в якій країні він встановлюється - в США, Німеччині, Росії, Канаді, існує не сам по собі і не для себе як самоціль, а набуває сенс лише в служінні суспільству, окремій людині.

Найбільш загальні риси, характерні для більшості федеративних держав:

1. Територія федерації складається з територій її окремих суб'єктів: штатів, кантонів, земель, республік і т. п.

2. В союзній державі верховна законодавча, виконавча і судова влада належить федеральним державним органам. Компетенція між федерацією та її суб'єктами розмежовується союзною (федеральної) конституцією.

3. Суб'єкти федерації мають право прийняття власної конституції, мають свої вищі законодавчі , виконавчі та судові органи.

4. У більшості федерацій існує єдине союзне громадянство і громадянство федеральних одиниць.

5. При федеральному державному устрої в парламенті мається палата, що представляє інтереси членів федерації.

6. Основну общегосудароственную зовнішньополітичну діяльність у федераціях здійснюють союзні державні органи. Вони офіційно представляють федерацію в міждержавних відносинах.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Федеративна держава "
 1. 5. Функції політичних пар-тий.
  федеративних державах - також органів влади та управління суб'єктів федерації) для своїх цілей. Бажаючи отримати урядову владу і вплив у місцевих і федеральних органах, ці групи роблять ставку на ту або іншу політичну партію , за допомогою якої вони прагнуть провести своїх представників у виборні органи. Оскільки така боротьба проходить в рамках конституційної законності,
 2. 22. Характеристика федеративної форми державного устрою.
  федеративної форми : 1. Територія федеративної держави в політико-адміністративному відношенні не являє собою єдиного цілого: складається з територій суб'єктів федерації. Суб'єкти федерації юридично позбавлені права участі у міжнародних відносинах. Суб'єкти федерації не володіють правом одностороннього виходу (право сецесії) з союзу. 2. Суб'єкт федерації, як правило, наділяється
 3. 35. Сисетми обрання президен-та.
  федеративних державах для обрання президента також формується особлива колегія, що складається з депутатів союзного парламенту і представників суб'єктів федераціі.Во всіх трьох варіантах виборів президента парла-тарної республіки глава держави отримує мандат від парламенту, його влада похідна і він не може самостійно протиставити себе загальнонаціональному представницькому
 4. 50. Основ-ні функції і повноваження органів місцевого самоупр.
  федеративних державах визначення прав і обов'язків муніципали-тов відноситься до ведення законодавчих органів суб'єктів федерации.Законодательство нерідко поділяє повноваження муниципаль-них органів на обов'язкові і необов'язкові. До первьм відносяться повноваження з питань, яким надається загальнодержавне значення. Так, муніципалітети зобов'язані підтримувати в порядку дороги,
 5. 51. Порядок формування та особливості структури органів місцевого управління
  федеративних державах їх видання, як правило, відноситься до веденню законодавчих органів суб'єктів федерації. У країнах з давніми демократичними традиціями встановлено принцип загального виборчого права при виборах в муніципальні поради. У складі муніципальних рад низький відсоток робітників, жінок, молоді. Порядок висування кандидатів, формування виборчих округів і
 6. 58. Глава гос-ва. Поняття, основні ознаки і види
  федеративних державах для обрання президента також формується особлива колегія, що складається з депутатів союзного парламенту і представників суб'єктів федерації. Наприклад, у ФРН У всіх трьох варіантах виборів прези-дента парламентарної республіки глава держави отримує мандат від парламенту, його влада похідна і він не може самостійно протиставити себе загальнонаціональному
 7. 9. Форми територіального устрою: поняття, види (унітарна, федеральне, конфедерація)
  федеративна держава засновується «зверху», шляхом перетворення унітарної держави на федеративну. Прийняття конституції, яка закріплює федеративний устрій держави. Суб'єкти федерації мають окремими суверенними властивостями. Ознаки федерації: Територія федерації складається з територій її окремих суб'єктів (штатів, земель, республік). Змінити територію суб'єкта можна тільки
 8. 25. Класифікація правових норм. Колізійні норми права.
  федеративній державі - між загально федеральними актами і актами суб'єктів федерації; 3) між різними державами. Здебільшого колізійні норми входять до складу міжнародного приватного права (наприклад, є колізійних механізм регулювання зовнішньоекономічних
 9. Глава 7. Держава, державні та муніципальні освіти як суб'єкти цивільного права
  федеративною державою, включає в себе суб'єкти, що володіють ознаками державних утворень. Це республіки у складі РФ, національно-територіальні утворення (автономні округи та автономна область) і адміністративно-територіальні утворення (краї, області). Особливість муніципальних утворень, на відміну від державних, полягає в тому, що їх владні повноваження не носять
 10. Глава пя-тая. ПРИСТРІЙ ДЕРЖАВИ
  федеративний в політико-адміністративному відношенні не являє собою єдиного цілого. Воно складається з територій суб'єктів незалежно ектов (членів) федерації і є союзною державою. Державні утворення, що входять до складу федеративної держави, можуть не бути державами у власному розумінні слова, по-скільки вони не володіють повним суверенітетом, т. е. самостійністю і
© 2014-2022  ibib.ltd.ua