Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
Омельченко О.А.. Загальна історія держави і права: Підручник у 2 т. Видання третє, виправлене. Т. 1-М.: ТОН - стожища. - 528 с, 2000 - перейти до змісту підручника

Державна організація імперії.

Загальнополітичний процес зміцнення нової монархії закономірно позначився на формуванні якісно нової державної організації. Шляхами цього формування стали, по-перше, багаторазове посилення політичного та адміністративного впливу королівського двору, по-друге, поступове одержавлення місцевого самоврядування, яке було одним з важливих утворюють елементів для варварського раннього держави. Велике було також вплив церкви і церковних встановлень, а також римської традиції політичних інститутів.

Королевська (імператорська) влада придбала особливий характер і повноваження. Влада і особистість імператора отримали священне визнання з боку церкви, тим самим як би і особливе божественне зміст. Імператорські відмінності влади означали, що франкські королі як би зрівнюють себе з візантійськими (східно-римськими) імператорами, переймають подібні повноваження і, відповідно, роль щодо церкви. Це підкреслював особливий титул «Божого помазаника, правителя імперії римлян, короля франків і лангобардів». Титул імператора зробив незаперечними законодавчі права короля. Священний характер влади розширив уявлення про королівському управлінні, одним з найважливіших справ влади стала турбота про стан церкви, а разом з цим і адміністративна підпорядкованість церкви монархам. Як монарх «Божою милістю», імператор придбав особливі права щодо підтримання громадського миру в державі. Це зробило його незаперечною главою юстиції, а крім цього, дало йому практично необмежену владу покарання. Нарешті, на основі вже не тільки доменіально-бенефіциарних прав, але і як глава всієї держави король вважався головою війська, розташовував правом будувати фортеці в будь-яких землях держави.

Центральний державний апарат і раніше був зосереджений в королівському дворі. Він розрісся, і в ньому почалася відома управлінська спеціалізація. Посада майордома була скасована ще Пипином у VIII ст. Державні справи в основному розподілялися між 8 палацовими чинами: сенешал керував справами палацу, пфальцграф (або королівський граф) здійснював королівське правосуддя, маршал і коннетабль завідували військовою справою і приймали за дорученням короля командування військом, камерарий відав королівським майном і скарбницею, канцлер вів дипломатичні та загальнодержавні справи, підготовку законодавства. Велике значення в управлінні мав архікапеллан, духівник короля і абат двору, - Карл Великий нерідко прислухався до його рекомендацій. Крім цього, було кілька спеціалізованих чинів чисто палацового управління: стольник, чашник, керуючі.

Особливу державну роль грав в монархії Каролінгів канцлер - до нього поступово переходили основні нитки державного управління, крім військових справ. Він очолював канцелярію з фахових працівників, частіше духовних осіб; вони готували державні документи, дипломатичні акти (збереглися відомості про які вживалися при франкском дворі особливих «тіренскіх нотах» - стародавніх прийомах стенографії).

При Каролингах зборів знаті стали ототожнюватися з взагалі «генеральною асамблеєю франків». Проводилися вони традиційно навесні (але вже в травні) і восени. Скликав зборів король в своєму палаці (при Карлі Великому такі збори проводилися 35 разів). Зазвичай на згоду зборів король виносив свої закони-капитулярии, а також великі акти про земельні пожалованиях. Обговорення тривало по 2 - 3 дні. Засідали окремо духовні та світські чини, але найбільш важливі питання вирішували разом.

Основною фігурою державного управління на місцях залишався граф, проте його статус і повноваження суттєво змінилися. Граф не був великим умовним главою місцевих громад, а чисто королівським призначенцем. Старі графські округу були знищені, і на їх місці утворено 600-700 нових. Повноваження графів стали ширше і придбали в основному загальноурядовий характер. Типова формула їх призначення свідчила: «Доручаємо в твоє ведення та управління ... щоб ти давав справедливе правосуддя, захищав вдів і сиріт, карав злодіїв і розбійників, щоб народ під твоїм управлінням благоденствував і насолоджувався миром, і все що належить, щоб вносив щорічно в нашу казну ». Граф мав право накладати штрафи (до 15 солідів), здійснював поліцейську владу, відав місцями ув'язнення.

Графства ділилися на сотні з судовими і фінансовими повноваженнями; сотню очолював вкрай або центенарій (сотник).

Новим адміністративним інститутом Каролінгів стали королівські посланці (missi). Це були королівські призначенці з вищими контрольними повноваженнями. Головним їхнім завданням був контроль за графським керуванням і виконання деяких особливих, частіше фінансових і військових доручень короля: «Наші місіях поставлені для того, щоб доводити до відома всього народу про все, що ми постановили нашими Капітулярієм, і для того, щоб пещись про виконання наших постанов усіма у всій повноті ».

Посланці були як ординарні (регулярно призначалися на рік), так і надзвичайні (для виконання доручення). У графства щорічно направлялося по одному духовному і одному світському посланцеві. Крім цього, особливе управління з аналогічними представниками існувало у власне королівському домені.

Фінансова організація імперії до цього часу вже відійшла від римських традицій і грунтувалася на своїх джерелах. Доходи скарбниці складалися з військової здобичі, податків на підкорені народи і землі (самі франки володіли імунітетом), надходжень від карбування монети, відправлення правосуддя (1/3 штрафів йшла королю), прямих і непрямих податків різного роду. Основний тягар оподаткування падала на церковні землі, абатства і монастирі.

Військова організація грунтувалася на теоретично загальної військової обов'язки вільного населення (землевласників). Однак реально службу зобов'язані були нести особи, що володіли необхідним мінімумом доходу (озброєння та інше забезпечення проводилося за особистий рахунок). Сприяла підміні загальної обов'язки свого роду рекрутчиною сотенна організація: сотні виставляли потрібну кількість воїнів. З розвитком васальних відносин в коло військової обов'язки втягувалася клиентела васалів. Для утримання армії визначався особливий податок на монастирі. Всього імперія могла розташовувати армією чисельністю до 35 тис. кінних і до 100 тис. піших воїнів, але реально зібрати таку масу було неможливо; в похід зазвичай йшли з прилеглих до місця військових дій або більш доступних королівської влади графств. З VIII в. з'явилася важка і легка кавалерія, яка стала основною силою війська. Управління здійснювалося королівським двором і графами. У середині IX ст. для зміцнення постійних зв'язків загонів було створено регіональні командування.

Імперія тільки в загальнополітичному сенсі представляла єдність. Реально вона розпадалася на різні області, кожна з яких зберігала в більшій чи меншій мірі свої адміністративні та політичні традиції. З 802 р. історична частина імперії була розділена на особливі зони, родинні церковним великим округах; на чолі кожної такої зони ставилася група особливих державних посланців (з вищих духовних і світських чинів), які здійснювали нагляд за графами та іншими властями. Приєднані області (Аквітанія, Прованс) поділялися на колишні королівства, голови яких зберігали звання принців і, частково, колишні повноваження. Нарешті, околиці (головним чином східні) управлялися дуже по-різному; найбільш типовим було управління за допомогою призначених префектів.

Велику роль у державних справах і поточної адміністрації грали церковні влади - єпископи, які користувалися не тільки церковними землями і людьми, а й розташовували загальної юрисдикцією, були частиною і військової організації.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Державна організація імперії. "
 1. Державний лад імперії.
  Державно-політичному відношенні склалася тільки за рахунок військових удач македонської армії держава являла собою імперію, що об'єднала під єдиною державною владою самі різні народи, держави і напівдержави. Македонська держава була третьою в історії давнини (після Ассірійської і Перської) імперією, і точно так само головною віссю імперської державності в ній була
 2. Місцеве управління.
  Державності. Місцеві начальники, які призначалися султаном, були одночасно військовими командирами територіального ополчення, а також фінансовими главноуправляющего. Після першого історичного етапу завоювань (в XIV ст.) Імперія поділені на дві умовні області - пашалика: Анатолійський і Румелійський (європейські території). На чолі кожного був поставлений намісник -
 3. 2. «Так чи знаєте Ви, що таке Росія?»
  Державності. Так, слов'яномовних болгари носять ім'я тюркського племені, безслідно розчинилося серед слов'янських племен. Форма політичної влади в Стародавній Русі визначається залежно від характеристики, яку дають дослідники соціально-економічному ладу цього періоду в цілому. Довгий час в історіографії панувала концепція Б.Д. Грекова про чисто феодальному ладі Київської
 4. 4.Питання вивчення народних рухів
  державними вотчинами »і сусідніми володіннями васально залежного від Османської імперії Кримського ханства, Ногайської Орди і калмицьких тайшей (князьків). Царський уряд не в силах було постійно тримати на півдні військо. Виходом стало залучення до державної служби козацтва. Але спочатку служба не носила систематичного характеру (супровід посольств, добування розвідувальних
 5. 1.Економіка і соціальна структура
  державний уклад (скарбниця мала 140 млн. десятин землі в Європейській частині Росії, 350 млн. десятин лісів і ще 2/3 залізничної мережі). З цими укладами були пов'язані відповідні форми соціальних відносин і експлуатації. Представники «нового напрямку» виділяють і особливий для Росії тип капіталістичної еволюції зі своєрідною перестановкою фаз розвитку: залишався незавершеним
 6. 2. Революція 1905-1907 рр..
  державного порядку ». У ньому насамперед говорилося" про неодмінному збереженні непорушності основних законів імперії », а потім йшли обіцянки (НЕ більше): усунути станові обмеження для селян, дещо розширити права земств і міських дум, ввести державне страхування робітників, скоротити масштаби застосування положення про надзвичайні адміністративні заходи на території країни,
 7. ГЛАВА 1. З історії арбітражного судоустрою та судочинства
  державними установами та організаціями, затвердженим постановою ЦВК і РНК РРФСР 21 вересня 1922, створили Вища арбітражна комісія при Раді Праці і Оборони (СТО), арбітражні комісії при обласних економічних Радах, а згодом - при губернських економічних нарадах. Постановою від 3 квітня 1922 Президія Вищої Ради Народного Господарства (ВРНГ)
 8. Тема 1. З ІСТОРІЇ АРБІТРАЖНОГО судоустрою і судочинства
  державними установами та організаціями, затвердженим постановою ЦВК і РНК РРФСР 21 вересня 1922, створили Вища арбітражна комісія при Раді Праці і Оборони (СТО), арбітражні комісії при обласних економічних Радах, а згодом - при губернських економічних нарадах. Постановою від 3 квітня 1922 Президія Вищого Ради Народного Господарства (ВРНГ)
 9. 86. Поняття форми держави. Форма правління, форма державного устрою та державний режим.
  державно - правова конструкція, що складається з трьох елементів: форми правління, форми державного устрою, форми державного режиму. 1) Форма правління - це організація, порядок утворення та взаємодії вищих органів державної влади. Монархія - це така форма правління, при якій главою держави є особа, яка отримує і передає свій пост і титул, як
 10. § 1. Наука цивільного права
  державної власності і заснованого на ньому права оперативного управління майном, закріпленого за державним перед-прийняттям, показав, що в умовах ринкової економіки належить державному підприємству право оперативного управління не дозволяє йому успішно функціонувати як товаровиробнику . Це послужило підставою для теоретичної розробки і впровадження в
 11. § 2. Форми участі держави у цивільному обороті
    державні юридичні особи в організаційно-правових формах, передбачених чинним цивільним законодавством. Зупинимося спочатку на останній формі участі держави у цивільному обороті. Опосередкована участь держави в обороті досягається шляхом вступу до нього створених державою юридичних осіб, що діють як такі, що приймають обов'язки і які одержують права
 12. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
    державні злочини. / Заг. ред. і введення Л.І. Баркова. - М.: Юрид. літ., 1988. - 224 с. Економічний словник-довідник. / За ред. док. екон. наук., проф. Мочерного С.В. / Худож. оформ. Штогріна В.М. К.: Феміна, 1995. - 368 с. Загородников Н.І. Поняття об'єкта злочину в радянському кримінальному праві. - М.: Юрид. літ., 1975. - 568 с. Закон України "Про Національний банк України":
 13. Глава друга. ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ
    державності у різних народів. Державна влада, її походження і структура, способи і форми здійснення. Робота Ф. Енгельса «Походження сім'ї, приватної власності і держави» та її сучасні оцінки. Лекція В. Леніна «Про державу» та її сучасні оцінки. Огляд теорій про походження держави. Пізнання держави і права слід починати з питання про походження
 14. Глава четвер-тая. ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВИ
    державності. Визначити і пояснити основні характеристики держави, тобто вказати його головні ознаки і, тим самим, розкрити природу держави, сформувати його розуміння (поняття), - одна з основних задач теорії дер-жави. Пізнати природу держави - означає виявити головне і визначальне в його функціонуванні та розвитку, в його соціальній цінності і призначення. Це означає
 15. Глава пя-тая. ПРИСТРІЙ ДЕРЖАВИ
    державного управління. Законодавча, виконавча, судова влади. «Четверта» влада - засоби масової інформації. Влада голови держави. Національно-державне та адміністративно-територіальний устрій. Політичний режим. Види політичних режимів. Після того як розкрито основні характеристики держави, сформульовано його розуміння, визначено його соціальне
 16. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
    державності, основні характеристики. Соціально-політичні та ідеологічні передумови виникнення Радянської держави. Етапи розвитку радянського суспільства і Радянського дер-жави. Радянська форма правління та її еволюція на сучасному етапі. Основні зовнішні та внутрішні функції Радянської держави, їх еволюція. Форма правління, національно-державне та
 17. Глава одинадцята. СУТНІСТЬ І ЗМІСТ, ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВА
    державного примусу, правові положення стають для всіх тих, до кого відносяться, загальнообов'язковим правилом (нормою) поводження. Ці основні характеристики права і становлять сутність права, його стійке ядро, якими б не були ці правила у тих чи інших народів, в ті чи інші часи. Як відомо, під сутністю у філософії розуміється те, що становить суть явища, процесу,
 18. Глава дванадцята. ФОРМА ПРАВА
    державно-організованого суспільства висловлює цю сутність. Також і з правом. Де дійсно знаходяться з усіма притаманними характеристиками, і насамперед формальною визначеністю, ті правила поведінки, які складають зміст права? Як це складалося історично і як могутня логіка теорії права виділила з усього різноманіття і многоти-сячелетнего розвитку права різні види
 19. Розділ двадцять перший. ПРАВО І ОСОБИСТІСТЬ
    державна і міжнародно-правовий захист прав і свобод людини і громадянина. Держава і особистість. Важлива тема теорії права виникає з роздумів про ідеали, про глобальної мети права, його призначення, його адресаті. Адже регулювати суспільні відносини - це по самому великому рахунку значить служити не тільки колективним утворенням, суспільству, державі, але перш за все
 20. Рим періоду принципату. Рим періоду домінату.
    організація управління провінціями - складова частина римської держави (імператорські - управлялися легатами і сенаторські - проконсули, пропретора), Поступово влада прінціпса і на сенатські провінції. Доминат: Криза рабовласницького ладу, Соу та станове розшарування, Муніципальний лад - занепад, Християнство, Деградація рабовласницької системи, Повстання рабів, до них приєднуються
© 2014-2022  ibib.ltd.ua