Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГромадянське право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том I Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 1998. -816с., 1998 - перейти до змісту підручника

1. Цивільне право як одна з галузей правознавстваПоняття цивільного права багатозначне. Перш за все, цим терміном позначають відповідну галузь права, тобто сукупність або систему деяких правових норм (право в об'єктивному сенсі). До них відносяться ті норми права, які регулюють відносини майново самостійних, юридично рівних приватних осіб. У цьому аспекті громадянське (приватне) право розглядається як найважливіша складова частина правової системи держави.
Від громадянського права як системи правових норм слід відрізняти поняття цивільного законодавства, яке нерідко змішується або ототожнюється з цивільним правом. Цивільне законодавство охоплює сукупність законів та інших нормативних актів, що містять норми цивільного права. Багато нормативні акти містять одночасно норми різних галузей права, тобто мають комплексний характер. Адже приймаючі їх органи держави керуються істотою відповідних правил, а не їх юридичною природою. Тому, наприклад, норми цивільного права можуть міститися не тільки в нормативних актах з переважною цивільно-правовою природою.
Можна, отже, говорити про законодавстві, що регулює торговельну, банківську, транспортну, будівельну і тому подібну діяльність (або, що те ж саме, про торговельне, банківському, транспортному, будівельному законодавстві), маючи на увазі як приватноправові, так і публічно-правові норми, в комплексі регулюють той чи інший вид діяльності. Але помилковими є міркування про "торговому", "банківському", "транспортному", "будівельному праві", бо "складові" їх норми не відрізняються єдністю юридичної природи, необхідним для відокремлення однорідної, самостійної правової галузі.
Саме тому не може вважатися окремою галуззю права величезний масив різнорідних юридичних правил (від цивільно-правових до кримінально-правових та конституційно-правових), що містяться в різноманітних комплексних нормативних актах, призначених для регулювання господарської діяльності. Можна говорити про господарському (або вужче - про підприємницький) законодавстві, але безглуздо - про "господарському" (або "підприємницькому") праві.
Терміном "цивільне право" називають також навчальну дисципліну - курс цивільного права. Він являє собою систематизовану інформацію про громадянське право не тільки як про правову галузі, тобто про догми права, але насамперед як про цівшшстіческой науці, її основних постулатах і категоріях. Курс цивільного права містить узагальнені і систематизовані відомості про цивільно-правові явища, поняттях, категоріях, а його вивчення дозволяє розуміти не тільки зміст, а й сенс цивільно-правового регулювання, грамотно оцінювати і аналізувати переваги і недоліки чинної цивільно-правової регламентації.
Цивільне право, що розуміється як цивілістична наука, саме стає основним предметом вивчення в курсі цивільного права. Навчальний курс цивілістики ніколи не обмежувався змістом норм чинного цивільного законодавства. Його основу становлять положення і категорії цивілістичної науки, в тій чи іншій мірі втілюються в цивільно-правових приписах. Тому вивчення цивільного права передбачає насамперед оволодіння науковими цивілістичні знаннями, а отже, знайомство з поняттям і основами цивілістичної науки.
Очевидно, що поняття цивільного права як правової галузі, галузі законодавства, науки та навчальної дисципліни тісно пов'язані, але зовсім не збігаються один з одним. Вони мають різні предмети і методи, а також неспівпадаючі структури.
Цивільне право як сукупність правових норм - одна з галузей об'єктивного права - має в якості предмета певне коло суспільних відносин, на який воно впливає закріпленим у його нормах методом юридичної рівності і самостійності (автономії) учасників. Цивільне законодавство як форма втілення та впорядкування цивільно-правових норм (приписів) вводить їх у загальну систему законодавства для забезпечення єдиного, комплексного і скоординованого правового регулювання. Цивілістична наука як частина наукового знання має своїм об'єктом цивільно-правові явища в усьому їх різноманітті (в різних пра-вопорядках) і в історичному розвитку, прагнучи добувати і обгрунтовувати нову інформацію про них способами, притаманними науковому пізнання суспільних явищ. У курсі цивільного права на базі засвоєння положень цивілістичної науки вивчається зміст і практика застосування чинного цивільного права та цивільного законодавства.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Цивільне право як одна з галузей правознавства "
 1. § 1. Поняття злочину
  громадянської свободи і спокою кожного; 4) надання такого права суду зовсім не потрібно, так як законодавець при першому вказівці практики на подібний недолік завжди може заповнити прогалину. У практичному плані позбавлення суду права вдаватися до аналогії кримінального закону передувала величезна робота по систематизації різних галузей права, кодифікації кримінального законодавства,
 2. 3. Принципи цивільного права
  цивільного права ця обставина має особливо важливе значення, бо воно частіше інших галузей стикається з такими ситуаціями. Справа не тільки в тому, що воно містить загальні правила, в яких неможливо передбачити всі деталі надзвичайно різноманітних і складних майнових і немайнових відносин. Дозволительного характер цивільно-правового регулювання, розрахований на ініціативу
 3. 2. Поняття і предмет цивілістичної (цивільно-правовий) науки
  цивільним правом розуміється також цивільно-правова наука, або цивилистика, - вчення про громадянське право. За кордоном прийнято говорити про цивільно-правовій доктрині. Тут мова йде не про правові норми і не про нормативні акти, а про систему знань - понять, положень і висновків про цивільно-правові явища. Цивільно-правова наука (доктрина) є одна з галузей, гілок правознавства -
 4. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
  громадянську війну більш тривалою і запеклою. Наступне питання - про підтримку більшовиків більшістю народу. Переважна його частина - а це дрібнобуржуазна маса класичної дрібнобуржуазної країни - не була з більшовиками ні навесні, ні влітку 1917 року. Більшість народу, підтримуючи тоді блок партій меншовиків та есерів і союз цього блоку з частиною російської буржуазії, було «центристським» і
 5. 6. Архіпелаг ГУЛАГ
  громадянська війна, що супроводжувалася масовим терором і насильством з обох сторін, наклала глибокий відбиток на психологію мас, особливо керівників низової ланки, що повірили в насильство як універсальний засіб вирішення всіх проблем. У концепції побудови соціалізму, якої дотримувався Сталін, насильство займало все більше місце. За сталінської концепції «ліквідації» підлягали непман і
 6. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  цивільних правовідносин (економічні суперечки) або з адміністративних правовідносин. Про місце і роль арбітражного процесуального права в системі права, а також про необхідність існування арбітражної процесуальної форми в науці висловлювалися різні точки зору. Аргументи «за»: 1. На думку прихильників Н.Б. Зейдер, Л.Ф. Лісницький і НІ. Клейн, специфіка економічної діяльності
 7. 1. ПОНЯТТЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИНЦИПІВ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  цивільного процесуального права, а ті в свою чергу сходять до положень Статуту цивільного су-допроізводства 1864 года. Деякі ж положення, на яких будується сучасне арбітражне процесуальне право, були відомі ще в римському праві. Зокрема, сформульовані римськими юристами положення «Ні судді без позивача» і «Нехай буде вислухана й інша сторона» в сучасному
 8. 1. ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ ПОЗОВНОЇ ВИРОБНИЦТВА. ВІДМІНУ ЙОГО ВІД ВИРОБНИЦТВА ПО СПРАВАХ, ЩО ВИНИКАЄ З АДМІНІСТРАТИВНИХ та інших публічних правовідносин І ВІД ВИРОБНИЦТВА в окремих категоріях справ
  цивільних та інших правовідносин. Спори, що виникають з правовідносин, врегульованих різними галузями права, різноманітні. Спільним для цих справ є процесуальне рівноправність суб'єктів спору - сторін в арбітражному процесі. Позовна виробництво спрямоване на вирішення суперечок з приводу порушення або оспорювання суб'єктивних цивільних прав. Як уже згадувалося, процесуальним
 9. 1. Адміністративне право в системі юридичних наук: значення, взаємовідносини з іншими галузями права.
  Цивільне. Традиційно ці галузі розмежовувалися характером інтересу, що лежить в основі тих або інших правовідносин. З цієї точки зору адмін. Право займає одне з головних місць у системі публічного права на противагу цивільному праву, яке займає в цивільному праві. На відміну від публічного приватна захищається в позовному порядку. Що стосується розмежування адмін-го і
 10. 22. Особливості російської правової системи
  громадянського Формалізація права, викликана підвищеною увагою до процедур, процесуальним аспектам правового регулювання Інтернаціоналізація російського права як приватна прояв загальної глобалізації людства. Цивілізація стає єдиним цілим, міжнародне право перетворюється на складову частину національних правових систем, наростає тенденція до їх уніфікації в загальносвітовому
© 2014-2022  ibib.ltd.ua