Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Сергєєв А.П., Толстой Ю.К.. Цивільне право. У 3-х томах. Под ред. Сергєєва А.П., Толстого Ю.К. 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: 2005, т1 - 765с., Т2 - 848с., Т3 - 784с., 2005 - перейти до змісту підручника

Групи зобов'язань.


Як договірні, так і позадоговірні зобов'язання, у свою чергу, поділяються на групи зобов'язань. Так, в рамках договірних зобов'язань залежно від характеру опосредуемого ними переміщення матеріальних благ виділяються наступні групи: зобов'язання з реалізації майна, зобов'язання з надання майна в користування, зобов'язання з виконання робіт, зобов'язання з перевезень, зобов'язання з надання послуг, зобов'язання за розрахунками і кредитування , зобов'язання по страхуванню, зобов'язання по спільній діяльності, змішані зобов'язання. Всередині позадоговірних зобов'язань можна виділити дві групи: зобов'язання з односторонніх угод і охоронні зобов'язання. Вхідні в одну і ту ж групу зобов'язання характеризуються економічною спільністю, яка зумовлює і спільність їх правового регулювання. Наприклад, такі зобов'язання з реалізації майна, як купівля-продаж, міна і рента, підкоряються цілому ряду загальних правил (див. п. 2 ст. 567, п. 2 ст. 585 ЦК).
Види зобов'язань. Вхідні в окремі групи зобов'язання поряд з об'єднуючими їх загальними ознаками характеризуються певними відмінностями, що припускають їх подальшу класифікацію. Залежно від економічного змісту в межах однієї і тієї ж групи розрізняються окремі види зобов'язань. Так, до групи зобов'язань з виконання робіт входять зобов'язання підряду, побутового підряду, будівельного підряду, підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт і т.д.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Групи зобов'язань. "
 1. § 2. Система зобов'язань
  групи зобов'язань. Кожна група зобов'язань складається з різних видів зобов'язань. Нарешті, конкретні види зобов'язань поділяються на під-види і форми
 2. Методи здійснення виконавчої влади
  групи: 1. Заходи адміністративного примусу - це способи і средст-ва, спрямовані на попередження та запобігання правопорушенням та зобов'язань, що загрожують життю і безпеці громадян або нормаль-ної діяльності держ. органів, підприємств і організацій. Підставою для застосування заходів адміністративного предупрежде-ня може служити припущення про намір особи вчинити адміні-
 3. Адміністративні стягнення
  груп Адміністративне видворення за межі РФ іноземних громадян і осіб без громадянства. ст. 32 +1 полягає у примусовому і контрольованому їх переміщенні через державний кордон РФ за межі РФ, а у випадках, передбачених бачених законодавством РФ, - контрольованому самостійному виїзді висилають з РФ. Наприклад, Федеральний закон від 30 березня 1995 року "Про поперед-дженні
 4. 4. Жовтня 1917 (питання методології)
  груп, за характером їх світогляду, їх ідеології, психології та менталітету, з навичок їх суспільної поведінки. (М. Рейман, ФРН) Нового освітлення заслуговує формування керівництва більшовицької партії. Процес цей йшов демократичним шляхом. На Квітневої конференції та на VI з'їзді РСДРП (б) вибиралися і повернулися в країну емігранти , і підпільники, і висуваються в ході революції
 5. Драма «розселянення»
  групи Бухаріна були відкинуті несталінскіе ідеї та варіанти, відкрилася зелена вулиця моделі "соціалізму", що базується на спрощених уявленнях про нове суспільство і шляхи його побудови. Остаточно визначилася сталінська альтернатива соціалістичного перетворення сільського господарства: кардинальна перебудова його по типу промисловості. Її рішення стало здійснюватися на шляхах
 6. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  група правових норм покликана обслуговувати систему арбітражних судів, але і зі ступенем розвитку джерел цієї галузі права. Норми арбітражного процесуального права, закріплені у федеральних законах, є кодифікованими, визначають постадійне розвиток процесу, складають галузеву частина системи права. Норми арбітражного процесуального права визначають специфіку збудження,
 7. 3. Сторони в арбітражному процесі, їх права та обов'язки. Заміна неналежного відповідача
  групи. По-перше, загальні процесуальні права , які крім сторін надані всім іншим особам, які беруть участь у справі. По-друге, процесуальні права, надані тільки сторонам в арбітражному процесі. Так, згідно зі ст. 49 АПК РФ позивач вправі при розгляді справи в арбітражному суді першої інстанції до прийняття судового акта, яким закінчується розгляд справи по суті, змінити
 8. 1. Поняття позову у арбітражному процесі, його елементи і види
  групи: Факти активної легітимації. Позивач повинен довести, що право на позов належить йому. Це факти, що вказують на зв'язок вимоги з певним суб'єктом, який заявив цю вимогу, тобто позивачем. Факти пасивної легітимації. Позивач повинен довести, що саме та особа, до якої подано позов, зобов'язана відповідати за цим позовом. Це факти , що вказують на зв'язок визначеного обов'язку з
 9. 40. Поняття переконання і примусу як методів управління.
  групам осіб та ін.); критика роботи і поведінки окремих осіб. Державне примус в нашій країні є допоміжним методом державного впливу, здійснюється на основі переконання і тільки після його застосування. Державний примус - це психологічний або фізичний вплив державних органів (посадових осіб) на певних осіб з метою примусити,
 10. 65. Поняття і види правопорушень. Зловживання правом.
  групові (колективні). Міжнародні правопорушення - дії чи бездіяльність суб'єктів міжнародного права, які суперечать нормам і принципам міжнародного права або власним зобов'язанням і заподіюють шкоду іншому суб'єкту, групі суб'єктів міжнародного права або всьому міжнародному співтовариству. Міжнародні правопорушення:-міжнародні делікти (проступки) - (напр.,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua