Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня Наступна »
В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Який зміст колективного договору?Зміст колективного договору визначається
сторонами в межах їх компетенції. Згідно ст. 13
КЗпП у колективному договорі встановлюються взаємні зобов'язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних інтересів, зокрема:

зміни в організації виробництва і праці:

забезпечення продуктивної зайнятості;

нормування і оплати праці, встановлення форм,
системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ін.);

встановлення гарантій, компенсацій, пільг;

участі трудового колективу у формуванні, розподілі та використанні прибутку підприємства, установи, організації (якщо це передбачено статутом);

режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку;

умов і охорони праці;

забезпечення житлово-побутового , культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників;

гарантіям діяльності профспілкової ілі'іних
представницьких організацій трудящих;

умовам регулювання фондів оплати праці та ус \ тановления міжкваліфікаційних (міжпосадових)
співвідношень в оплаті праці.

Колективний договір може передбачати додаткові, порівняно з чинним законодавством і угодами, гарантії, соціально-побутові пільги.

У нових умовах господарювання складовою частиною
колдоговору має бути механізм формування фондів оплати праці. Вітчизняна і світова практика

65

знає кілька методів формування фонду оплати
праці:

а) метод прямого розрахунку, коли сума грошей на оди
лату праці встановлюється виходячи з тарифних умов (діючих ставок, розцінок, окладів і розмі,-рів доплат, надбавок, премій);

б) нормативів зардлатоемкості одиниці продукції;

в) нормативів приросту; при цьому плановий (фактичний) фонд оплати праці встановлюється виходячи
з фонду оплати праці в базовому періоді і нормативів його приросту за встановленими показниками (обсяг виробництва, продуктивності праці). Наприклад, за кожен відсоток приросту обсягу виробництва базовий фонд оплати праці збільшується на 0,8%;

г) виходячи з планової чисельності персоналу і планової середньої зарплати одного працівника.

Сторони колективного договору на етапі консультацій, переговорів обирають один із зазначених методів і закріплюють його в угоді. При цьому в колективному договорі немає необхідності приводити докладні розрахунки фонду оплати праці.

З урахуванням інфляційних процесів колдоговір повинен містити механізм1 коригування фонду оплати праці залежно від рівня інфляції.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Який зміст колективного договору? "
 1. Зміст
  яке його призначення? ... 6 Яке місце трудового права в системі права України? ... 8 Що являє собою предмет трудового права? ... ... 10 Що таке трудові правовідносини і чим воно відрізняється від інших відносин, пов'язаних з працею? ... 11 Який метод правового регулювання трудових
 2. Який метод правового регулювання трудових відносин і в чому полягають його особливості?
  Змісту трудового договору в процесі праці. У процесі трудової діяльності рівність сторін стикається з необхідністю підпорядкування влади організатора процесу праці, з единоначалием в управлінні працею, що фактично означає нерівність сторін. 'Радянське трудове право. / Під загальною редакцією доктора юридичних наук, професора Процевським А.І. З Київ: Видавнича об'єднання ИВіща
 3. Що розуміється під трудовим договором і яке його зміст?
  Зміст трудового дого 79 злодія. Але, будучи включеними в зміст трудового договору, вони стають обов'язковими до виконання сторонами. До них, наприклад, відносяться: умова про випробування при прийомі на роботу, про роботу з неповним робочим днем, про термін дії договору, про суміщення професій (робіт), умови з соціально-побутових питань (про надання місця в дитячому садку, про
 4. Глава друга. ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ
  яка була соціальна і духовна організація суспільства, які форми відтворення та існування використовувало людство. Для теорії держави і права з'являється нарешті можливість також чітко визначати, які форми організації влади і со-ціально-регулятивні системи функціонували в суспільствах присвоює економіки, а які у суспільствах виконує економіки. Дійсно,
 5. Глава пя-тая. ПРИСТРІЙ ДЕРЖАВИ
  який політичний статус різних громадських організацій, яку роль виконує фактично органи держави з управління населенням, що проживає на його території. На це питання відповідає третій блок форми (пристрої) держави - політичний режим. У цій характеристиці форми держави відображаються позаправові або правові способи здійснення влади , методи використання
 6. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  яке його зміст, чому його треба використовувати на сучасному рівні юридичних знань, а також чим викликана сама постановка питання про теоретичному вивченні саме російської державності, а не тільки сучасної російської держави, необхідно було зробити, перш ніж перейти до розгляду власне питань російської державності та їх можливого вирішення з позицій теорії
 7. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  які перспективи державно-го організованою життєдіяльності людства в цілому, його окремих спільнот, в приватно-сти. А теорія права зосереджується на процесах, способах, формах управління громадської жиз-нью за допомогою права, на місці , ролі, цінності права в самому існуванні людства. Тоді до теорії права буде ставитися і те, як право визначає, формує поведінку
 8. Глава одинадцята. СУТНІСТЬ І ЗМІСТ, ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВА
  зміст, приймав різні форми протягом тисячоліть, забезпечувався у різних народів різними соціальними механізмами, стає теоретично і практично важливим виділити саме основне ядро такого соціального інституту, як право. Знаючи сутність права, можна завжди в практичній діяльності визначати ті чи інші регуля-тивні системи як правові та забезпечувати їх відповідними
 9. Глава тринадцята. НОРМА ПРАВА
  змістом, і за формою норма права відрізняється від «мононорм» первісного суспільства. Відрізняється вона і від норм моралі, інших соціальних норм своєю формальною визначеністю, чіткої письмовій фіксацією і, - що, може бути, найголовніше, - можливістю державного примусу для забезпечення виконання. Норма права набуває своє загальнообов'язкове значення не в силу примусово-сти,
 10. Глава п'ятнадцята. ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ
  які механізм і форми їх існування та дієвості в цій якості. Словом, це питання про те, яку ж роль у всіх цих процесах відіграє право: оформлювальну , творчу, перетворюючу, консервирующую? У загальному плані відповідь зводиться до наступного. Регулюючи суспільні відносини - впорядковуючи їх, стабілізуючи, розвиваючи, змінюючи, припиняючи, - право надає їм нову властивість: перетворює їх
© 2014-2022  ibib.ltd.ua