Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

42. Міжбанківські розрахунки в іноземній валюті


Порядок здійснення міжбанківських розрахунків в іноземній валюті регламентований в Інструкції про міжбанківські розрахунки, затвердженої Постановою Правління НБУ від 28.12.99 р. № 621, а також у Положенні про відкриття та функціонування в уповноважених банках України рахунків банків-кореспондентів в іноземній валюті та в гривнях, затвердженому Постановою Правління НБУ від 26.03.98 р. № 118.
Здійснення банком міжбанківських розрахунків в іноземній валюті можливе:
а) з банками (резидентами і нерезидентами), встановлюючи прямі кореспондентські відносини;
б) з банками-резидентами через систему електронних
платежів Національного банку України в мультивалютний режимі.
Для встановлення кореспондентських відносин і здійснення міжбанківських розрахунків банки-кореспонденти здійснюють відкриття кореспондентських рахунків. Кореспондентський рахунок - рахунок для обліку розрахунків, які виконує одна банківська установа за дорученням і за кошти іншої банківської установи на підставі укладеного кореспондентського договору (угоди).
Кореспондентські рахунки в іноземній валюті відкриваються банкам-резидентам України на підставі наступних документів:
заяви про відкриття рахунку;
копії ліцензії НБУ , завіреної нотаріально;
копії статуту банку, завіреної нотаріально;
останнього річного звіту;
балансу за останню дату (на 1 число місяці);
картки із зразками підписів;
переліку банків-кореспондентів. Для відкриття кореспондентського рахунку в іноземній валюті банку-нерезиденту необхідно надати уповноваженому банку наступні документи:
заяву про відкриття рахунку;
копію легалізованої ліцензії Центрального банку країни (якщо це передбачено законодавством країни);
копія легалізованого статуту банку (якщо це передбачено законодавством країни) або іншого документа відповідно до законодавства країни про реєстрацію банку;
останній річний звіт;
баланс на останню дату (на 1 число місяця);
альбом зразків підписів;
перелік банків-кореспондентів.
При відкритті кореспондентського рахунку між банками укладається Угода про встановлення кореспондентських відносин.
Кореспондентський рахунок банку-резидента в іноземній валюті, відкритий в уповноваженому банку України, функціонує в наступному режимі. На зазначений рахунок зараховуються кошти в іноземній валюті, що надходять:
на користь резидентів;
на користь нерезидентів;
на користь самого банку за операціями, які він має право здійснювати згідно з відповідними пунктами ліцензії НБУ, в тому числі:
а) одержані банком нараховані відсотки, в тому числі за залишком коштів на кореспондентському рахунку;
б) готівкові кошти для поповнення кореспондентського рахунку;
за міжбанківськими операціями купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України та на міжнародних грошових ринках, які має право здійснювати уповноважений банк згідно з відповідними пунктами ліцензії НБУ ;
по неторгових операціях відповідно до чинного законодавства України;
за іншими операціями відповідно до чинного законодавства.
З кореспондентського рахунку банку-резидента в іноземній валюті можуть здійснюватися такі операції:
платежі за дорученнями клієнтів-резидентів:
а) на користь нерезидента, тобто на рахунок нерезидента в іноземному банку за наявності підстав для платежу, що перевіряється банком платника коштів;
б) на користь резидента у випадках, які передбачені чинним законодавством України;
в) на власний рахунок в іноземній валюті в іншому уповноваженому банку України;
г) для здійснення продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України;
платежі за дорученнями нерезидентів в відповідно
до чинного законодавства України;
власні операції самого банку, які він має право здійснювати згідно з відповідними пунктами ліцензії НБУ, в тому числі:
а) перерахування іноземної валюти за обслуговування кореспондентського рахунку, якщо це передбачено Угодою;
б) зняття готівкової іноземної валюти з власного кореспондентського рахунку в уповноваженому банку України для підкріплення власної каси;
міжбанківські операції з продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України та на міжнародних грошових ринках, які має право здійснювати уповноважений банк згідно з ліцензією НБУ;
перерахування за неторговельними операціями згідно з чинним законодавством України;
інші операції відповідно до чинного законодавства України.
Кореспондентські рахунки банків-нерезидентів в іноземній валюті, відкриті в уповноважених банках України, функціонують в наступному режимі. На зазначений рахунок можуть бути зараховані кошти в іноземній валюті, що надходять:
на користь нерезидентів;
на користь самого банку-нерезидента, у тому числі:
а) одержані банком нараховані відсотки, в тому числі за залишком коштів на кореспондентському рахунку;
б) зарахування з власного кореспондентського рахунку в іноземній валюті, відкритого в іншому уповноваженому банку України;
за міжбанківськими операціями:
а) з іншими банками-нерезидентами через їх власні кореспондентські рахунки;
б) з уповноваженими банками України, які
мають право на здійснення таких операцій відповідно до ліцензії НБУ;
внаслідок купівлі на міжбанківському валютному ринку України відповідно до чинного законодавства України та відповідно до порядку торгівлі валютними цінностями, встановленим НБУ;
по неторговельними платежами згідно з чинним законодавством України;
за іншими операціями, що не суперечить чинному законодавству України.
З кореспондентського рахунку в іноземній валюті банку-нерезидента можуть здійснюватися такі операції:
платежі за дорученнями клієнтів банків-нерезидентів:
а) на користь резидентів;
б) на користь нерезидентів;
власні операції самого банку-нерезидента, у тому числі:
а) перерахування іноземної валюти за обслуговування кореспондентського рахунку, якщо це передбачено Угодою;
б) перерахування на власний кореспондентський рахунок, відкритий в іншому уповноваженому банку України;
міжбанківські операції:
а) з іншими банками-нерезидентами через їх власні кореспондентські рахунки;
б) з уповноваженими банками України, які
мають право на здійснення цих операцій відповідно до ліцензії НБУ;
продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України відповідно до чинного законодавства України та відповідно до порядку торгівлі валютними цінностями, встановленим НБУ;
перерахування за неторговельними операціями згідно з чинним законодавством України;
інші операції, що не суперечать чинному законодавству України.
Кореспондентський рахунок в іноземній валюті банку-резидента може бути закритий за таких підстав:
за рішенням НБУ про ліквідацію уповноваженого банку або банку-кореспондента, в якому відкритий кореспондентський рахунок ;
за рішенням арбітражного суду про ліквідацію уповноваженого банку або його банку-кореспондента чи визнання одного з них банкрутом;
за рішенням загальних зборів акціонерів (засновників) одного з банків -кореспондентів про реорганізацію мул ліквідації;
у разі позбавлення банку-резидента відповідного пункту ліцензії на право здійснення операцій з валютними цінностями;
у разі розірвання договору про встановлення кореспондентських відносин ;
по інших підстав, передбачених чинним законодавством України або угодою між банками-кореспондентами.
Кореспондентський рахунок в іноземній валюті банку-нерезидента закривається у таких випадках:
у разі ліквідації або банкрутства відповідно до законодавства країни реєстрації цього банку;
у разі ліквідації або банкрутства банку-резидента, в якому відкритий кореспондентський рахунок банку-нерезидента;
у разі позбавлення банку-резидента, в якому відкритий кореспондентський рахунок банку-нерезидента, відповідного пункту ліцензії на право здійснення операцій з валютними цінностями;
у разі розірвання угоди про встановлення кореспондентських відносин;
з інших підстав, передбачених чинним законодавством або угодою між банками-кореспондентами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 42. Міжбанківські розрахунки в іноземній валюті "
 1. Зміст
  міжбанківських розрахунків в Україні 31. Види операцій комерційних банків з векселями 32. Порядок здійснення банком кредитних операцій з векселями 33. Здійснення банком торгових операцій з векселями 34. Порядок здійснення банком гарантійних операцій з векселями 35. Проведення банком розрахункових операцій з векселями 36. Комісійні та довірчі операції банку з векселями 37. Види
 2. 39. Валютне регулювання
  міжбанківському валютному ринку (ст.4 Закону про ЗЕД), беручи до уваги, що ці операції можуть здійснюватися суб'єктами ЗЕД через банки України. На практиці найчастіше об'єктом валютного регулювання в сфері ЗЕД виступають розрахункові операції в іноземній валюті в рамках експортно-імпортних операцій. Відповідно до Класифікатора іноземних валют, затвердженого Національним банком України на
 3. 8. Порядок застосування НБУ примусових заходів впливу
  міжбанківському валютному ринку України, встановлених Національним банком України; відмови від купівлі та продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України за дорученням і за рахунок клієнтів; проведення операцій за незареєстрованими Національним банком кореспондентськими рахунками банків; невиконання норм обов'язкового резервування; невиправлення звітності в порядку, встановленому НБУ.
 4. 30. Порядок здійснення міжбанківських розрахунків в Україні
  міжбанківських розрахунків. Міжбанківські розрахунки - це безготівкові розрахунки між банківськими установами, які обумовлені виполнеаіем платежів клієнтів або власними зобов'язаннями одного банку перед іншим. Порядок та умови проведення міжбанківських розрахунків у грошовій одиниці України і в іноземній валюті регламентовані в Інструкції про міжбанківські розрахунки в Україні, затвердженої
 5. 38. Види рахунків в іноземній валюті та види операцій з ним
  міжбанківському валютному ривку України; - оплата товарів (робіт, послуг) з використанням чеків і пластикових карток. Поточними неторговельними операціями є такі розрахунки: - виплата готівкової іноземної валюти та платіжними документами в іноземній валюті на витрати, пов'язані з відрядженнями; - здійснення обмінних операцій з іноземною валютою та платіжними документами в іноземній
 6. 39. Режим поточних рахунків в іноземній валюті юридичних осіб - резидентів та їх відокремлених підрозділів
  міжбанківському валютному ринку України коштів, що надійшли як гуманітарна допомога, для зарахування на поточні рахунки в гривнях отримувача гуманітарної допомоги; - перерахування коштів для погашення заборгованості по кредиту та відсотків по ньому; - перерахування на території України за умови одержання індивідуальної ліцензії НБУ відповідно до чинного законодавства України; - продаж валюти
 7. 40. Операції банків з купівлі (продажу) валюти на міжбанківському валютному ринку
    міжбанківському валютному ринку. Порядок здійснення таких операцій регламентований в Правилах здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку, затвердженому постановою Правління НБУ від 18.03.99 р. № 127. Необхідність надання банками послуг з купівлі (продажу) іноземної валюти своїм клієнтам обумовлена тим, що операції на міжбанківському валютному ринку України дозволяється здійснювати
 8. 43. Підстави та порядок безспірного списання коштів з кореспондентських рахунків банків в іноземній валюті
    міжбанківських розрахунках, затвердженої постановою Правління НБУ від 28.12.99 р. № 621. Безспірне списання грошових коштів з кореспондентських рахунків в іноземній валюті банків-резидентів може здійснюватися в таких випадках: а) відповідно до ст. 8 Арбітражного процесуального кодексу України на підставі визнаної банком-боржником претензії, б) на підставі виконавчих документів
 9. 1.Економіка і соціальна структура
    розрахунку на одного працівника, зайнятого в аграрному секторі, за асортиментом виробленої продукції. Ось чому неспроможною є спроба прикрасити соціально-економічний стан дореволюційної Росії. Навіть відомий монархіст-емігрант, філософ і історик І. Солоневич в книзі «Народна монархія» звертає увагу на цю неспроможність: «Одна з найбільш нерозумних речей, яку робить
 10. 6.1. Основний податок
    розрахунків за нормою 25 відсотків валового прибутку (додаток № 6 до Інструкції ДПА України "Про прибутковий податок з громадян"). Повертаючись до попереднього прикладу, визначимо суму витрат, яку приватний нотаріус зможе врахувати без документального підтвердження: 10000 х 0,25 = 2500 гривень. Тобто оподатковуваний прибуток становить: 10000 - 2500 = 7500 грн. До складу витрат, безпосередньо
© 2014-2021  ibib.ltd.ua