Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАрбітражний процес → 
« Попередня Наступна »
Карабанова К.І.. Курс лекцій з арбітражного процесу. - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2002. - 344 с., 2002 - перейти до змісту підручника

5. Заходи примусового виконання. Порядок звернення стягнення на майно боржника.


Судовий пристав зобов'язаний прийняти до виконання виконавчий документ від суду або іншого органу, який його видав, або від стягувача і порушити виконавче провадження, якщо не закінчився строк пред'явлення його до виконання і цей документ відповідає вимогам, передбаченим за -Коном. Судовий пристав у триденний строк з дня надходження до нього виконавчого документа виносить постанову про порушення виконавчого провадження. У даній постанові судовий пристав встановлює строк для добровільного виконання міститься в ньому вимоги, що не може перевищувати п'яти днів з дня порушення виконавчого провадження та повідомляє боржника про примусове виконання зазначених вимог після закінчення встановленого строку з стягненням виконавчого збору і витрат на проведення виконавчих дій. Судовий пристав має право одночасно з винесенням даної постанови провести опис майна боржника і накласти на нього арешт, про що зазначається в постанові. Такі дії можуть бути вчинені за заявою стягувача для забезпечення виконання виконавчого документа. Після закінчення терміну для добровільного виконання судовий пристав застосовує заходи примусового виконання. Заходами примусового виконання є:
1) звернення стягнення на майно боржника шляхом накладення арешту на майно та його реалізації;
звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші види доходів боржника;
звернення стягнення на грошові кошти та інше майно боржника, що перебуває в інших осіб;
вилучення у боржника і передача стягувачеві певних предметів, зазначених у виконавчому документі ;
5) інші заходи відповідно до законодавства. Стягнення за виконавчими документами звертається в
першу чергу на грошові кошти боржника в гривнях та іноземній валюті та інші цінності, в тому числі що знаходяться в банках та інших кредитних організаціях. За відсутності у боржника коштів, достатніх для задоволення вимог стягувача, стягнення звертається на належне боржникові майно, за винятком майна, на яке у відповідності з федеральним законом не може бути звернено стягнення. Арешт на майно боржника накладається не пізніше одного місяця з дня вручення боржнику постанови про порушення виконавчого провадження, а в необхідних випадках - одночасно з його врученням. Арешт майна включає в себе наступні дії судового пристава-виконавця: складання опису, оголошення заборони на розпорядження майном, при необхідності - обмеження права користування майном, його вилучення або передача на зберігання. Опис майна боржника-організації здійснюється у присутності представників організації. Дії по опису майна оформляються актом опису й арешту майна. Арештоване майно підлягає вилученню для подальшої реалізації. Термін вилучення встановлюється судовим приставом-виконавцем, однак вилучення може бути проведено не раніше п'яти днів після накладення арешту. Вилучення оформляється актом вилучення. Оцінка майна боржника провадиться судовим приставом-виконавцем за ринковими цінами, що діють на день виконання виконавчого документа, за винятком випадків, коли оцінка проводиться за регульованими цінами. Ст. 59 Закону передбачає особливості арешту та реалізації майна боржника-організації. Арешт та реалізація майна боржника-організації здійснюється в такій черговості:
в першу чергу - майна, безпосередньо не бере участь у виробництві (цінні папери, грошові кошти на депозитних та інших рахунках боржника, валютні цінності, легковий автотранспорт , предмети дизайну офісів та інше);
в другу чергу - готової продукції (товарів), а також інших матеріальних цінностей, безпосередньо не беруть участь у виробництві і не призначених для безпосередньої участі в ньому;
в третю чергу - об'єктів нерухомого майна, а також сировини і матеріалів, верстатів, обладнання, інших основних засобів, призначених для безпосередньої участі у виробництві.
З грошової суми, стягненої судовим приставом-виконавцем з боржника, оплачується виконавський збір, погашаються штрафи, накладені на боржника у процесі виконання виконавчого документа, відшкодовуються витрати на проведення виконавчих дій. Залишилася грошова сума використовується для задоволення вимог стягувача. При недостатності стягненої з боржника грошової суми для задоволення всіх вимог за виконавчими документами, зазначена сума розподіляється між стягувачами в певній черговості, встановленої законом. Реалізація майна здійснюється, як правило, з торгів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. Заходи примусового виконання. Порядок звернення стягнення на майно боржника. "
 1. ЗМІСТ
  заходи. Зустрічне забезпечення. Скасування забезпечення позову 130 Глава 7. Докази 138 1. Поняття і класифікація доказів. Предмет доказування 138 ПОНЯТТЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ ДОКАЗІВ 138ПРЕДМЕТ ДОВЕДЕННЯ 1402. Належність та допустимість доказів, подання та витребування доказів. Підстави звільнення від доказування. Звільнення від доказування обставин,
 2. Тема 19. ВИКОНАННЯ СУДОВИХ АКТІВ
  примусового виконання. Поняття виконавчого документа, вимоги, що пред'являються до нього. Особи, які беруть участь у виконавчому провадженні. Заходи примусового виконання. Порядок звернення стягнення на майно боржника. Порядок реалізації майна. Нормативні акти ФЗ «Про судових приставів» від 21.07.97 / / Російська газета від 5.08.97. ФЗ «Про виконавче провадження» від 21.07.97 / /
 3. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ «АРБІТРАЖНИЙ ПРОЦЕС»
  заходи. Зустрічне забезпечення. Скасування забезпечення позову Поняття і класифікація доказів. Предмет доказування. Належність, допустимість доказів, подання та витребування доказів. Підстави звільнення від доказування. Звільнення від доказування обставин, визнаних сторонами. Оцінка доказів, забезпечення доказів, судові доручення. Окремі види доказів
 4. 5. Заходи примусового виконання. ПОРЯДОК ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА МАЙНО БОРЖНИКА
  заходи примусового виконання. Заходами примусового виконання є: звернення стягнення на майно боржника шляхом накладення арешту на майно та його реалізації; звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші види доходів боржника; звернення стягнення на грошові кошти та інше майно боржника, що перебуває в інших осіб; вилучення у боржника і передача стягувачеві
 5. Види і стадії адміністративного права
  заходи щодо забезпечення провадження у справі про адміністративне правопорушення: 1) адміністративне затримання 2) особистий огляд і огляд речей і товарів 3) вилучення речей і документів 4) відсторонення від керування транспортним засобом 5) огляд на стан сп'яніння 6) затримання транспортного засобу ст. 240 - 245 3. Складається з етапів: 1. підготовка справи до розгляду і слухання
 6. 1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ВЧИНЕННЯ ІСПОЛНІТЕЛЬНИХДЕЙСТВІЙ
  заходи щодо забезпечення виконання судового акта. 7. Якщо наведений у виконання судовий акт зазна-нен повністю або частково і прийнято новий судовий акт про повну або часткову відмову в позові, або позов залишено без розгляду, або провадження у справі припинено, відповідь-Чику повертається все те, що було стягнуто з нього на користь позивача за скасованим або зміненим у відповідній частині
 7. 4. Забезпечувальні заходи. Зустрічне забезпечення. Скасування забезпечення позову
  заходи, спрямовані на забезпечення позову або майнових інтересів заявника (забезпечувальні заходи). Забезпечувальні заходи допускаються на будь-якій стадії ар-арбітражного процесу, якщо невжиття цих заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання судового акта, в тому числі якщо виконання судового акта передбачається за межами Російської Федерації, а також з метою запобігання
 8. § 2. Особливості кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх
  заходи кримінальної репресії. Окремі положення знову прийнятого комплексного розділу заслуговують критичних зауважень. Це стосується використання законодавцем великого числа оціночних понять, надмірного лаконізму в змалюванні умов, термінів і правових наслідків застосування заходів виховного впливу і т. д. Проте в цілому законодавча регламентація питань відповідальності підлітків
 9. 103. Принципи виконання зобов'язань.
  Заходи цивільно-правової відповідальності. Іншим важливим принципом виконання зобов'язання є принцип реального виконання, в силу якого стягнення штрафних санкцій та збитків не звільняє боржника від виконання обов'язків у натурі, тобто від здійснення боржником тих дій, які складають зміст зобов'язання. Будучи дією, спрямованою на припинення зобов'язального
 10. Адміністративні стягнення
  заходи адміністративного стягнення, крім арешту, застосовують-ся і до неповнолітніх у віці від 16 до 18 років. Виправні роботи і штраф застосовуються до них, якщо вони мають самостійний за-работок. Справи про проступки неповнолітніх найчастіше передаються на розгляд комісії у справах неповнолітніх, яка примі-вується більш м'які заходи, ніж передбачено в Кодексі про
© 2014-2022  ibib.ltd.ua