Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАрбітражний процес → 
« Попередня Наступна »
Травкін А.А., Карабанова К.І.. Арбітражний процес: Навчальний посібник: - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2003, - 348 С., 2003 - перейти до змісту підручника

1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ВЧИНЕННЯ ІСПОЛНІТЕЛЬНИХДЕЙСТВІЙ


Виконавче провадження в арбітражному процесі представляє собою встановлений законом порядок примусової реалізації судових актів і регулюється ФЗ «Про виконавче провадження» та ФЗ «Про судових приставів» від 21.07.1997, а також розділом VII АПК РФ. При примусовому виконанні судових актів судові пристави керуються такими загальними положеннями:
Місце вчинення виконавчих дій для юридичної особи - за її місцезнаходженням або його майна.
Час вчинення виконавчих дій - в робочі дні З 6 до 22 годин; в неробочі дні та в нічний час (З 22 до 6 годин ранку) виконавчі дії можуть бути зі завершені З письмового дозволу старшого судового пристава у передбачених законом випадках.
3.Возбуждается виконавче провадження за заявою стягувача або його представника (за наявності у нього відповідних повноважень), законного представника.
4. Строки вчинення виконавчих дій: загальний термін - два місяці з дня надходження виконавчого доку-мента до судового пристава.
Деякі виконавчі документи підлягають негайному виконанню.
5. Виконавчий лист може бути пред'явлений до використан-нению в такі строки:
протягом трьох років з дня набрання судового акта в законну силу, або з наступного дня після дня прийняття судового акта, що підлягає негайному виконанню, або з дня закінчення строку, встановленого при відстрочку або розстрочку виконання судового акта;
протягом трьох місяців з дня винесення ухвали про поновлення пропущеного строку для пред'явлення виконавчого листа до виконання.
У випадку, якщо виконання судового акту було припинено, час, на який виконання призупинялося, не зараховується в строк, встановлений для пред'явлення виконавчого листа до виконання.
Строк пред'явлення виконавчого листа до виконання переривається пред'явленням його до виконання, якщо федеральним законом не встановлено інше, частковим виконанням судового акта.
У разі повернення виконавчого листа стягувачу у зв'язку з неможливістю його виконання новий термін для пред'явлення виконавчого листа до виконання обчислюється з дня його повернення.
6. За наявності обставин, що ускладнюють исполне-ня судового акта, арбітражний суд, який видав виконавець-ний лист, за заявою стягувача, боржника або судового пристава - виконавця вправі відстрочити або розстрочити виконання судового акта, змінити спосіб та порядок його виконання.
Заява про відстрочку або про розстрочку виконання судового акта, про зміну способу і порядку його виконання розглядається арбітражним судом у місячний строк з дня надходження заяви до арбітражного суду в судовому за-седанів з повідомленням стягувача, боржника та судового пристава - виконавця. Неявка зазначених осіб, повідомлених належним чином про час і місце судового засідання, не є перешкодою для розгляду заяви.
За результатами розгляду заяви виноситься ухвала.
Копії ухвали надсилаються стягувачеві, боржнику та судовому приставу - виконавцю.
У разі надання боржнику відстрочки або розстрочки виконання судового акта арбітражного суду вправі за заявою стягувача вжити заходів щодо забезпечення виконання судового акта.
7. Якщо наведений у виконання судовий акт зазна-нен повністю або частково і прийнято новий судовий акт про повну або часткову відмову в позові, або позов залишено без розгляду, або провадження у справі припинено, відповідь-Чику повертається все те, що було стягнуто з нього на користь позивача за скасованим або зміненим у відповідній частині судовому акту (поворот виконання судового акта).
Якщо не наведений у виконання судовий акт скасовано повністю або частково і прийнято новий судовий акт про повну або часткову відмову в позові, або позов залишено без розгляду повністю або в частині, або провадження у справі припинено, арбітражний суд приймає судовий акт про повне або часткове припинення стягнення за скасованим у відповідній частині судового акту.
8. За наявності обставин, що перешкоджають здійснений-нию окремих виконавчих дій, арбітражний суд за заявою стягувача, боржника або судового пристава - виконавця може відкласти виконавчі дії по виконавчому виробництву, порушеній на підставі виконавчого листа, виданого арбітражним судом.
Відкладення виконавчих дій проводиться ар-арбітражного судом, який видав виконавчий лист, або ар-арбітражного судом за місцем знаходження судового пристава - виконавця.
Заява про відкладення виконавчих дій розглядається арбітражним судом у десятиденний термін. За результатами розгляду заяви суд постановляє ухвалу. У визначенні про відкладення виконавчих дій вказується дата, до якої відкладаються виконавчі дії, або подія, настання якого є підставою для поновлення судовим приставом - виконавцем виконавчих дій. Копії ухвали про відкладення виконавчих дій направляються стягувачу, боржнику та судовому приставу - виконавцю.
9. Вчинення виконавчих дій може бути призупинено за наявності обставин, роблять не-можливим їх вчинення протягом строку, що не мо-же бути визначений заздалегідь. Закон «Про виконавче про-ізводстве» містить вичерпний перелік підстав для зупинення виконавчого провадження (ст. 20 - підстави для обов'язкового зупинення, ст. 21 - на розсуд суду). Призупинення виконавчого про-виробництва виробляється арбітражний суд, який видав ис-полнітельний лист, або арбітражним судом за місцем на-ходіння судового пристава - виконавця.
Припинення виконавчого виробництва являє собою незворотний відмова від нього за передбаченими у законі підставами (підстави перераховані в ст. 23 Закону про виконавче провадження). Припинене виконавче провадження не може бути розпочате знову. Припинення виконавчого виробництва виробляється арбітражний суд, який видав виконавчий лист, або арбітражним судом за місцем знаходження судового пристава - виконавця.
Виконавчий документ може бути повернутий стягувачеві зважаючи на неможливість здійснити стягнення в даний час. Повернення виконавчого документа не є перешкодою для нового пред'явлення зазначеного документа до виконання в межах встановленого законом терміну.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ВЧИНЕННЯ ІСПОЛНІТЕЛЬНИХДЕЙСТВІЙ "
 1. 2. 1. за предметом регулювання розрізняють
  загальні - що регулюють загальні відносини загального характеру для всіх галузей і сфер. Загальна частина. б) особливі - що регулюють загальні відносини в конкретній сфе-ре управління. Наприклад: в економіці, культурі, суспільному без-
 2. 6.Новое в археологічному вивченні давньоруського міста
  спільні риси в їх розвитку. До 80-м рокам найбільшого поширення в історичній і археологічній науці одержало визначення міста як багатофункціонального поселення, що відповідав різним потребам феодального суспільства (думки вчених на цей рахунок були проаналізовані В.В. Карловим). Ще в 1964 році, узагальнюючи досвід багаторічних археологічних робіт у містах, Б. А. Рибаков висловив точку
 3. Види співучасті
  загальні права та обов'язки всієї групи осіб. Тому не можна кожну вимогу розглядати окремо. Участь всіх необхідних співучасників є обов'язковим процесуальним умовою вирішення спору. Інакше не можна буде ні правильно вирішити суперечку, ні виконати судове рішення. Обов'язкове співучасть виникає в наступних випадках: при розгляді справ, що виникають з відносин спільної
 4. Загальні положення про третейський розгляд
  умовами договору та з урахуванням звичаїв ділового обороту. Якщо відносини сторін прямо не врегульовані нормами права або угодою сторін і відсутня застосовний до цих відносин звичай ділового обороту, то третейський суд застосовує норми права, що регулюють подібні відносини, а за відсутності таких норм вирішує спір, виходячи із загальних засад і змісту законів, інших нормативних правових актів.
 5. ЗМІСТ
  умови вчинення виконавчих дій 317 Органи примусового виконання 320 Поняття виконавчого документа. Вимоги, що пред'являються до нього 321 Особи, які беруть участь у виконавчому провадженні 324 Заходи примусового виконання. Порядок звернення стягнення на майно боржника ... 327 6. Порядок реалізації
 6. 1. Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу
  загальні положення міжнародного приватного права про джерела правового регулювання застосовні і до арбітражу. Основними джерелами права, що регулюють питання міжнародного комерційного арбітражу, виступають міжнародні договори і внутрішньодержавне (національне) законодавство. Міжнародні договори представлені цілим рядом документів як універсального, так і регіонального характеру.
 7. Тема 19. ВИКОНАННЯ СУДОВИХ АКТІВ
  умови вчинення виконавчих дій. Органи примусового виконання. Поняття виконавчого документа, вимоги, що пред'являються до нього. Особи, які беруть участь у виконавчому провадженні. Заходи примусового виконання. Порядок звернення стягнення на майно боржника. Порядок реалізації майна. Нормативні акти ФЗ «Про судових приставів» від 21.07.97 / / Російська газета від 5.08.97.
 8. 1. Загальні умови вчинення виконавчих дій
  вчинення виконавчих дій для юридичної особи - за її місцезнаходженням або його майна; час вчинення виконавчих дій - в робочі дні з 6 до 22 годин; в неробочі дні та в нічний час (з 22 до 6 годин ранку) виконавчі дії можуть бути вчинені з письмового дозволу старшого судового пристава у передбачених законом випадках; порушується виконавче
 9. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ «АРБІТРАЖНИЙ ПРОЦЕС»
  умови вчинення виконавчих дій. Органи примусового виконання. Поняття виконавчого документа, вимоги, що пред'являються до нього. Особи, які беруть участь у виконавчому провадженні. Заходи примусового виконання. Порядок звернення стягнення на майно боржника. Порядок реалізації
 10. 13. Правові норми - ознаки, структура - гіпотеза, диспозиція, санкція, види
  загальні встановлюють вихідні початку, принципи, основні категорії для цілої групи суспільних відносин. Конкретні норми деталізують загальні норми для безпосереднього застосування. Спеціальні норми передбачають виключення із загального правила для особливих випадків. Прямі, відсильні і бланкетні - прямі безпосередньо закріплюються в статті (пункті, параграфі, абзаці) джерела права. Таким
© 2014-2022  ibib.ltd.ua