Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАрбітражний процес → 
« Попередня Наступна »
Травкін А.А., Карабанова К.І.. Арбітражний процес: Навчальний посібник: - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2003 , - 348 С., 2003 - перейти до змісту підручника

2. ОРГАНИ ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ


До органів примусового виконання відноситься служба судових приставів. Судовим приставом може бути громадянин РФ , що досяг 20-річного віку, має середню загальну або середню професійну освіту (для старшого судового пристава - вища юридична освіта). Судовий пристав-виконавець не може брати участь у провадженні виконавчих дій і підлягає відводу, якщо він перебуває в родинних стосунках зі сторонами, їх представниками або іншими особами, які беруть участь у виконавчому провадженні, а також якщо пристав-виконавець зацікавлений у результаті виконавчого провадження або є інші обставини, що викликають сумніви в його неупередженості. Невиконання вимог судового пристава і дії, що перешкоджають виконанню покладених на нього обов'язків, тягнуть за собою встановлену законом відповідальність . Податкові органи, банки та інші кредитні установи також можуть виконувати вимоги судових актів і актів інших органів у передбачених законом випадках. Але зазначені органи не є органами примусового виконання.
Служба судових приставів входить до системи органів Міністерства юстиції Російської Федерації.
Службу судових приставів очолює головний судовий пристав Російської Федерації.
Служби судових приставів в суб'єктах Російської Федерації очолюють головні судові пристави суб'єктів Російської Федерації.
Безпосереднє здійснення функцій з виконання судових актів і актів інших органів покладається на судових приставів - виконавців, об'єднаних в районні, міжрайонні або відповідні їм згідно ад-міністратівного - територіальним поділом суб'єктів Рос-сийской Федерації підрозділи судових приставів, віз- очолюваних старшими судовими приставами.
Вимоги судового пристава - виконавця з виконання судових актів і актів інших органів обов'язкові для всіх органів, організацій, посадових осіб і громадян на всій території Російської Федерації.
У разі невиконання вимог судового пристава - виконавця він застосовує заходи, передбачені законом.
Опір судовому приставу - виконавцю при здійсненні ним функцій з виконання судових актів і актів інших органів тягне відповідальність, передбачену законодавством Російської Федерації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2. ОРГАНИ примусового виконання"
 1. Види і стадії адміністративного права
  органи. Справа, за якою проведено розслідування, направляється: а) органу чи посадовій особі, уповноваженій розглядає-вать відповідну категорію адміністративних порушень б) органу ВД, прокуратурі, якщо будуть виявлені ознаки право-порушення в) громадському об'єднанню або ТК г) відповідному органу для вирішення питання про притягнення особи, яка вчинила адміністративний
 2. 1 . ПОНЯТТЯ СУДОВИХ ВИТРАТ, ДЕРЖАВНЕ МИТО, ЦІНА ПОЗОВУ
  органи державної влади, органи місцевого самоврядування й інші органи, які звертаються у випадках, передбачених законом, на захист державних та громадських інтересів; громадські організації інвалідів, їх установи, навчально - виробничі організації та об'єднання; федеральний антимонопольний орган (його територіальні органи) - за позовами про стягнення штрафів з господарюючих
 3. 1. ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ ПОЗОВНОЇ ВИРОБНИЦТВА. ВІДМІНУ ЙОГО ВІД ВИРОБНИЦТВА ПО СПРАВАХ, ЩО ВИНИКАЄ З АДМІНІСТРАТИВНИХ та інших публічних правовідносин І ВІД ВИРОБНИЦТВА в окремих категоріях справ
  органи, які пред'являють вимоги по обов'язкових платежах, а також органи виконавчої влади, місцевого самоврядування, особа, надала забезпечення для проведення фінансового оздоровлення; тільки в даній категорії справ бере участь особливий суб'єкт - арбітражний керуючий. Справи, що розглядаються в порядку спрощеного виробництва - ще одна категорія справ, що виділяються в гол. 29 АПК РФ. Для
 4. 6. СВІТОВЕ УГОДУ
  органи, що у процесі в порядку ст. 52,53 Кодексу, свідки, перекладачі, експерти, треті особи не заявляють самостійних вимог на предмет спору. Мирова угода має містити узгоджені сторонами відомості про умови, про розмір і про терміни виконання зобов'язань один перед одним або однією стороною перед іншою. У мировій угоді можуть міститися умови про
 5. 1. КОМПЕТЕНЦІЯ арбітражних судів В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ. Виключна компетенція. УГОДА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ арбітражних судів РФ. СУДОВИЙ ІМУНІТЕТ
  органи або організа-ції в Російській Федерації та за кордоном або залучити експертів. Особи, які беруть участь у справі, можуть представляти документи, що підтверджують зміст норм іноземного права, на які вони посилаються в обгрунтування своїх вимог або заперечень, та іншим чином сприяти суду у встановленні змісту цих норм. За вимогами, пов'язаним Із здійсненням сторонами
 6. 4. Забезпечувальні заходи. Зустрічне забезпечення. Скасування забезпечення позову
  органи, інші органи, що здійснюють го-жавну реєстрацію майна або прав на нього. Копія ухвали про відмову в забезпеченні позову надсилається особі, яка звернулася із заявою про забезпечення позову. Визначення арбітражного суду про забезпечення позову або про відмову в забезпеченні позову може бути оскаржено. Подача скарги на ухвалу про забезпечення позову не зупиняє виконання цієї
 7. 1. Поняття судових витрат, держмито, ціна позову
  органи державної влади, органи місцевого самоврядування й інші органи, які звертаються у випадках, передбачених законом, на захист державних та громадських інтересів; громадські організації інвалідів, їх установи, навчально -виробничі організації та об'єднання; федеральний антимонопольний орган (його територіальні органи) - за позовами про стягнення штрафів з господарюючих суб'єктів
 8. 4. Визнання та виконання іноземних арбітражних рішень
  органи відповідної держави представляє: належним чином засвідченого арбітражного рішення або належним чином завірену копію такого; оригінал арбітражної угоди або належним чином завірену копію такого. Якщо арбітражне рішення або угода викладені не офіційною мовою тієї країни, де запитується визнання і приведення у виконання цього рішення, сторона,
 9. 2. Органи примусового виконання
  органи, банки та інші кредитні установи також можуть виконувати вимоги судових актів і актів інших органів у передбачених законом випадках. Але зазначені органи не є органами примусового виконання. Служба судових приставів входить до системи органів Міністерства юстиції Російської Федерації. Службу судових приставів очолює головний судовий пристав Російської Федерації.
 10. 6. Інстітуаліза-ція політичних партій.
  Органи. Усі партії поза залежно-сті від ступеня їх організаційне оформлення-сти володіють певною внутрішньою структурою, між різними партійними органами існують інституалізувати відносини. Особьм перед-метом регулиро-вання в організаційно оформлених партіях є членство. Керівні органи партій - з'їзди, конференції, центральні і національні комітети і т. д. приймають
© 2014-2022  ibib.ltd.ua