Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАрбітражний процес → 
« Попередня Наступна »
Карабанова К.І. . Курс лекцій з арбітражного процесу. - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2002. - 344 с., 2002 - перейти до змісту підручника

2. Органи примусового виконання


До органів примусового виконання відноситься служба судових приставів. Судовим приставом може бути громадянин РФ, який досяг 20-річного віку, має середню загальну або середню професійну освіту (для старшого судового пристава - вища юридична освіта). Судовий пристав-виконавець не може брати участь у скоєнні використан-

Передачі дій і підлягає відводу, якщо він перебуває в родинних стосунках зі сторонами, їх представниками або іншими особами, які беруть участь у виконавчому провадженні, а також якщо пристав-виконавець зацікавлений у результаті виконавчого провадження або є інші обставини, що викликають сумніви в його неупередженості. Невиконання вимог судового пристава і дії, що перешкоджають виконанню покладених на нього обов'язків, тягнуть за собою встановлену законом відповідальність. Податкові органи, банки та інші кредитні установи також можуть виконувати вимоги судових актів і актів інших органів у передбачених законом випадках . Але зазначені органи не є органами примусового виконання.
Служба судових приставів входить до системи органів Міністерства юстиції Російської Федерації.
Службу судових приставів очолює головний судовий пристав Російської Федерації.
Служби судових приставів в суб'єктах Російської Федерації очолюють головні судові пристави суб'єктів Російської Федерації.
Безпосереднє здійснення функцій з виконання судових актів і актів інших органів покладається на судових приставів-виконавців , об'єднаних в районні, міжрайонні або відповідні їм згідно з адміністративно-територі-торіальному поділом суб'єктів Російської Федерації підрозділи поділу судових приставів, очолювані старшими судовими приставами.
Вимоги судового пристава-виконавця з виконання судових актів і актів інших органів обов'язкові для всіх органів, організацій, посадових осіб і громадян на всій території Російської Федерації.
У разі невиконання вимог судового пристава-виконавця він застосовує заходи, передбачені законом.
Опір судового пристава-виконавця при здійсненні ним функцій з виконання судових актів і актів інших органів тягне відповідальність, передбачену законодавством Російської Федерації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2. Органи примусового виконання"
 1. Види і стадії адміністративного права
  1. Поняття і система стадій і етапів провадження по справах про ад-міністратівного правопорушення. 2. Адміністративне розслідування. 3. Розгляд справ про адміністративні правопорушення. 4. Перегляд постанов. 1. Стадія провадження у справах про адміністративні правона - порушеннях - це відносно самостійна частина виробництва, кото-раю поряд із загальними завданнями провадження має
 2. 1. Поняття судових витрат, державне мито, ціна позову
  Судові витрати складаються з державного мита та судових витрат, пов'язаних з розглядом справи арбітражним судом. Під державним митом розуміється встановлений законом обов'язковий і чинний на всій території Російської Федерації платіж, що стягується за вчинення юридично значущих дій або видачу документів уповноваженими на те органами або посадовими особами.
 3. 1. ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ ПОЗОВНОЇ ВИРОБНИЦТВА. ВІДМІНУ ЙОГО ВІД ВИРОБНИЦТВА ПО СПРАВАХ, ЩО ВИНИКАЄ З АДМІНІСТРАТИВНИХ та інших публічних правовідносин І ВІД ВИРОБНИЦТВА в окремих категоріях справ
  Позовна виробництво - врегульована нормами процесуального права діяльність суду з розгляду і вирішення спорів про суб'єктивне право чи охоронюваний законом інтерес, що виникають із цивільних та інших правовідносин. Спори, що виникають з правовідносин, врегульованих різними галузями права, різноманітні. Спільним для цих справ є процесуальне рівноправність суб'єктів спору -
 4. 6. СВІТОВЕ УГОДУ
  В АПК РФ 2002 включена глава 15 «Примирливі процедури. Мирова угода», норми якої спрямовані на розвиток і вдосконалення принципу діспоз-тивности в арбітражному процесі. Норми даної глави діють на будь-якій стадії арбітражного процесу. Відповідно до ст. 138 АПК РФ арбітражний суд зобов'язаний вживати заходів для примирення сторін, сприяти їм у врегулюванні спору.
 5. 1. КОМПЕТЕНЦІЯ арбітражних судів В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ ПО СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ. виключної компетенції. УГОДА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ арбітражних судів РФ. СУДОВИЙ ІМУНІТЕТ
  Арбітражні суди в Російській Федерації розглядають також справи з економічним суперечкам і інші справи, пов'язані із здійсненням підприємницької та іншої еко -номічного діяльності, сучастіем іноземних органі-зацій, міжнародних організацій, іноземних громадян, осіб без громадянства, які здійснюють підприємницьку-кую та іншу економічну діяльність (далі - іноземних-ві особи), в
 6. 2. ОРГАНИ Примусове виконання
  До органів примусового виконання відноситься служба судових приставів. Судовим приставом може бути громадянин РФ, який досяг 20-річного віку, має середню загальну або середню професійну освіту (для старшого судового пристава - вища юридична освіта) . Судовий пристав-виконавець не може брати участь у провадженні виконавчих дій і підлягає відводу, якщо він
 7. 4. Забезпечувальні заходи. Зустрічне забезпечення. Скасування забезпечення позову
  Арбітражний суд по заявою особи, що у справі, а у випадках, передбачених АПК РФ, і іншої особи може вжити термінових тимчасові заходи, спрямовані на забезпечення позову або майнових інтересів заявника (забезпечувальні заходи). Забезпечувальні заходи допускаються на будь-якій стадії ар-арбітражного процесу, якщо невжиття цих заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання судового
 8. 1. Поняття судових витрат, держмито, ціна позову
  Судові витрати складаються з державного мита та судових витрат, пов'язаних з розглядом справи арбітражним судом. Під державним митом розуміється встановлений законом обов'язковий і чинний на всій території Російської Федерації платіж, що стягується за вчинення юридично значущих дій або видачу документів уповноваженими на те органами або посадовими особами. За
 9. 4. Визнання і виконання іноземних арбітражних рішень
  Найбільш важливим питанням міжнародного комерційного арбітражу є питання про визнання і приведення у виконання арбітражного рішення, винесеного на території держави, відмінного від того, де витребовується його визнання і виконання. Від цього в кінцевому рахунку залежать ефективність всього арбітражного розгляду і справедливе задоволення матеріальних вимог сторін. В
 10. 6. Інстітуаліза-ція політичних партій.
  У зарубіжних країнах особливу важливість в сучасну епоху набуває інстітуаліза-ція політичних партій. Йдеться насамперед про порядок їх утворення та регулювання внутрішньої структури і політичної діяльності. Тривалий час це було поза межами правового регулювання держави. Політичні партії розглядалися государ-даль-ної владою як приватні організа-ції, подібні
© 2014-2022  ibib.ltd.ua