Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАрбітражний процес → 
« Попередня Наступна »
Карабанова К.І.. Курс лекцій з арбітражного процесу. - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2002. - 344 с., 2002 - перейти до змісту підручника

1. Загальні умови вчинення виконавчих дій


Виконавче виробництво є встановлений законом порядок примусової реалізації юрисдикції ційних актів. При примусовому виконанні судових актів і актів інших органів в РФ судові пристави керуючи-обхідних документів такими загальними положеннями:
місце вчинення виконавчих дій для юридичної особи - за її місцезнаходженням або його майна;
час вчинення виконавчих дій - в робочі дні з 6 до 22 годин; в неробочі дні та в нічний час (з 22 до 6 годин ранку) виконавчі дії можуть бути вчинені з письмового дозволу старшого судового пристава у передбачених законом випадках;
порушується виконавче провадження за заявою стягувача або його представника (за наявності у нього відповідних повноважень), законного представника;
строки вчинення виконавчих дій: загальний термін - два місяці з дня надходження виконавчого документа до судового пристава.
Негайному виконанню підлягають такі виконавчі документи:
про стягнення аліментів, заробітної плати або іншої плати за працю, в межах платежів, обчислених за один місяць, а також про стягнення всієї суми боргу по цих виплатах, якщо виконавчим документом передбачено її негайне стягнення;
про поновлення на роботі або в попередній посаді незаконно звільненого або переведеного працівника;
по інших справах , якщо негайне виконання вимог передбачено виконавчим документом або федеральним законом;
5) строк пред'явлення виконавчого документа до ис-полнению (для судових актів арбітражних судів) - шість місяців. Цей строк обчислюється з дня набрання актом закон-ву силу або закінчення строку, встановленого при відстрочку або розстрочку його виконання, або з дня винесення визначенні-ня про відновлення строку, пропущеного для пред'явлення виконавчого документа до виконання;
за наявності обставин, що перешкоджають здійсненню виконавчих дій, судовий пристав за своєю ініціативою або за заявою сторін, а також самі сторони мають право звернутися до суду або інший орган, який видав виконавчий документ, із заявою про відстрочку або розстрочку його виконання, а також про зміну способу і по-рядка виконання;
судовий пристав може відкласти вчинення виконавчих дій за заявою стягувача або на підставі визначення судді. Перелік підстав для відкладення виконавчих дій законом не встановлений. При відкладення виконавчих дій дата їх подальшого вчинення визначаються-ється відразу;
вчинення виконавчих дій може бути призупинено при наявності обставин, що унеможливлюють їх вчинення протягом терміну, який не може бути визначений заздалегідь. Закон «Про виконавче провадження» містить вичерпний перелік підстав для зупинення виконавчого провадження (ст. 20 - підстави для обов'язкового зупинення, ст. 21 - на розсуд суду);
припинення виконавчого провадження є незворотній відмова від нього за передбаченими у законі підставами (підстави перераховані в ст. 23 Закону). Припинене виконавче провадження не може бути розпочате знову;
10) виконавчий документ може бути повернутий стяг-кател зважаючи на неможливість здійснити стягнення в даний час. Повернення виконавчого документа не є пре-пятствіем для нового пред'явлення зазначеного документа до ис-полнению в межах встановленого законом терміну.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Загальні умови вчинення виконавчих дій "
 1. Тема 19. ВИКОНАННЯ СУДОВИХ АКТІВ
  умови вчинення виконавчих дій. Органи примусового виконання. Поняття виконавчого документа, вимоги, що пред'являються до нього. Особи, які беруть участь у виконавчому провадженні. Заходи примусового виконання. Порядок звернення стягнення на майно боржника. Порядок реалізації майна. Нормативні акти ФЗ «Про судових приставів» від 21.07.97 / / Російська газета від 5.08.97.
 2. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ «АРБІТРАЖНИЙ ПРОЦЕС»
  умови вчинення виконавчих дій. Органи примусового виконання. Поняття виконавчого документа, вимоги, що пред'являються до нього. Особи, які беруть участь у виконавчому провадженні. Заходи примусового виконання. Порядок звернення стягнення на майно боржника. Порядок реалізації
 3. 2. 1. за предметом регулювання розрізняють
  загальні - що регулюють загальні відносини загального характеру для всіх галузей і сфер. Загальна частина. б) особливі - що регулюють загальні відносини в конкретній сфе-ре управління. Наприклад: в економіці, культурі, суспільному без-
 4. Загальні положення про третейський розгляд
  умовами договору та з урахуванням звичаїв ділового обороту. Якщо відносини сторін прямо не врегульовані нормами права або угодою сторін і відсутня застосовний до цих відносин звичай ділового обороту, то третейський суд застосовує норми права, що регулюють подібні відносини, а за відсутності таких норм вирішує спір, виходячи із загальних засад і змісту законів, інших нормативних правових актів.
 5. 1. Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу
  загальні положення міжнародного приватного права про джерела правового регулювання застосовні і до арбітражу. Основними джерелами права, що регулюють питання міжнародного комерційного арбітражу, виступають міжнародні договори і внутрішньодержавне (національне) законодавство. Міжнародні договори представлені цілим рядом документів як універсального, так і регіонального характеру.
 6. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  Загальні детермінанти протиправної поведінки, загальну правову природу, схожість механізму формування особистості злочинця і деліктної особистості, відбуваються в однакових типових умовах, породжені подібними причинами і мають єдину спрямованість. Тому ефективна боротьба з менш небезпечними видами правопорушеннями - адміністративними, цивільно-правовими, фінансовими, яку здійснюють
 7. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
  загальні рамки прав та обов'язків суб'єктів правовідносин і найбільш важливі положення. Інші деталі і регламентують положення встановлюються нормативними актами МО РФ. Враховуючи багатофункціональність структури МО РФ, її багатоструктурний, багаторегіональної і многосуб'ектной цього виду правовідносин, необхідно деякі договірні умови обумовлювати індивідуально в рамках підписання
 8. Методи здійснення виконавчої влади
  загальні, використовувані при виконанні всіх функцій управління на всіх найважливіших стадіях управлінських процесу, і спеціальні, що застосовуються при здійсненні окремих функцій на окремих стадіях упрвленческого процесу. В якості загальних методів управління виділяють методи переконаний-ня, примусу і заохочення. Переконання являє собою способи впливу на свідомість і поведінку людей, з
 9. Види і стадії адміністративного права
  умовах спеці-ного правового режиму. 3. Застосування до особи, щодо якої винесено постанов-лення про накладення даного адміністративного стягнення, заходів вихованням ня і трудового впливу. ст. 304 Режим утримання забезпечує: 1) сувору ізоляцію, охорону і постійний нагляд за заарештованого-ми з метою запобігання вчинення ними нових злочинів. 2) роздільне утримання
 10. 4. Становлення адміністративно-командної системи і режиму особистої влади І В. Сталіна
  домовлені високими темпами індустріалізації країни і відповідно зростанням чисельності робітничого класу. У той же час з 1924 по 1933 рр.. регулярно приймалися директиви, які вимагали збільшити в партії прошарок робітників від верстата. На зміну індивідуальному прийому прийшли кампанії масових закликів в партію, що негативно позначилося на якісному складі її рядів. У 20-30-ті роки не
© 2014-2022  ibib.ltd.ua