Головна
ГоловнаПолітологіяПолітика → 
« Попередня Наступна »
А.Ю. Мельвіль. Категорії політичної науки. - М.: Московський державний інститут міжнародних відносин (Університет) МЗС РФ, «Російська політична енциклопедія» (РОССПЕН). - 656 с. , 2002 - перейти до змісту підручника

Світова політика як предмет досліджень

Емблема Російської асоціації міжнародні досліджень (РАМИ).

При державно-центристської моделі світу внутрішня і зовнішня політика будь-якої держави багато в чому були роздільними сферами, хоча впливали один на одного. Наукові напрямки, які вивчали ту і іншу, розвивалися мало не паралельно. «Чисті» політологи займалися дослідженням внутрішньополітичних проблем, а представники такої дисципліни, як міжнародні відносини, аналізували взаємодії держав, які, за найпопулярнішої у середовищі цих фахівців метафорі, стикалися на світовій арені безладно, подібно більярдним кулям (Арнольд Уолферс).

"Зверніть увагу

Перша кафедра міжнародних відносин була утворена у Великобританії в 1919р. Цю дату прийнято вважати початком формування нової наукової дисципліни.

Приблизно до кінця 1970-х рр.. в рамках неолібералізму склалося науковий напрям під назвою світова політика. Його розвиток пов'язують з авторами журналу «Міжнародна організація» («International Organization», США), а також насилу Кео-Хейна і Ная «Транснаціональні відносини та світова політика ». Поділ двох дисциплін - міжнародних відносин і світової політики - якраз і обумовлено тим, якою мірою процеси глобалізації, діяльність неурядових акторів включаються до наукова та педагогічна розгляд. Правда, до цих пір такий розподіл досить умовно, і обидва поняття нерідко використовуються як синоніми, але при заняттях міжнародними відносинами переважну увагу звернено зазвичай на міждержавні проблеми, а у світовій політиці вивчається більш широке коло акторів. Проте все частіше фахівці застосовують і третє, більш нейтральний, термін - міжнародні дослідження (англ. international studies), маючи на увазі, що під цією назвою об'єднуються обидва напрямки.

На рубежі 1990-х рр.. теоретична інтерпретація політичних реалій перетворення світу не встигала за ходом новітніх процесів. Це підкреслювали багато вчених, в т . ч. Валлерстайн, Кьелл Гоулдманн (нар. 1937), Кеохейн, Єль Фергюсон, Річард Мансбах (нар.

1943), причому політики та представники інших наукових дисциплін нерідко дорікали дослідників міжнародних відносин у тому, що вони не змогли передбачити розпад СРСР і біполярної структури світу. http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/

Електронна версія даної публікації поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.0

Жппг Ми ніколи не перестаємо дивуватися. Різке закінчення холодної війни, несподівана війна в Перській затоці, раптовий розпад Радянського Союзу вразили буквально всіх - урядові кола, наукове співтовариство, засоби масової інформації, політичних аналітиків. Разом з тим у всіх цих подіях не було чогось особливо неймовірного: холодна війна небудь мала закінчитися, на Близькому Сході завжди були війни, а прийдешнє поразку комунізму чітко проглядалося вже протягом ряду років. Однак сам факт, що все це сталося як би раптом, показує: засоби, за допомогою яких сучасні політики і їх пророки намагаються визначити політичне майбутнє світу, неадекватні.

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ (англ. international relations) - самостійна дисципліна у сфері політичних наук (виділилася на початку XX в.), традиційно займається дослідженням міждержавних взаємодій (інтеракцій) у світовому масштабі, а також національних інтересів держав, визначених у термінах влади.

СВІТОВА ПОЛІТИКА

(англ. world politics) - у дослідний комплекс цієї дисципліни (сформована в 1970-і рр..) входить в цілому розгляд активності нетрадиційних (недержавних) політичних акторів у глобальному масштабі, а також нових тенденцій світового розвитку (глобалізація та ін.)

Дж. Геддіс, «Теорія міжнародних відносин і закінчення холодної війни»

Наприкінці XX в. у цій галузі досліджень намітилися видимі зміни, в т.ч. пов'язані з розпадом государственноцентристской моделі світу. Більш проникними стали не тільки міждержавні кордони, але розмежування між науковими дисциплінами, предметні області яких - як внутрішня, так і глобальна політика.

Перспективне зближення інтенсивно здійснюється між предметами порівняльної політології, міжнародних відносин і світової політики: відтепер характерна для них сфера наукового аналізу, як правило, не обмежена рамками окремої держави. В результаті міждисциплінарними зараз стають такі проблеми: взаємодія різних політичних систем (наприклад, чи справедливе твердження про те, що демократії не воюють один з одним); адаптація держав до порушень їх суверенітету; участь державних і недержавних акторів у формуванні нової політичної моделі світу, їх співпраця при врегулюванні конфліктів і в протистоянні тероризму.

Значно більша відкритість кордонів дозволяє також згладити відмінності між зовнішньою і внутрішньою політикою, а в науковому плані - між політологією минулого і першої половини XX століть з її традиційною орієнтацією на вивчення внутрішньодержавних проблем і сучасними міжнародними дослідженнями. Тим самим політологія (в т.ч. прикладні субдисципліни) зовсім виразно виходить за традиційні межі аналізу політики в її національному

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/

Електронна версія даної публікації поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.0

вираженні. Політика в новій якості комплексного гуманітарного наукового знання розширює свою предметну область до глобального рівня. Загальні тенденції розвитку світового устрою - і з цим згодна більшість політологів - уже визначають внутрішньополітичне стан окремих країн, територій, регіонів .

Камбоджійці повертаються з табору для біженців, організованого ООН. Камбоджа, 1992 р.

Політична наука може бути серйозно вивчена тільки як гілка осмислення політики на глобальному рівні. Світова політика - ось будинок політичної науки, а не навпаки.

К. Бус, «Виклики незнання: теорія міжнародних відносин перед обличчям майбутнього»

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Світова політика як предмет досліджень "
 1. 4. жовтня 1917 (питання методології)
  світового значення, але історики ще довго будуть сперечатися і розходитися в їх оцінках. жовтня 1917 опинився в центрі гострої ідейної та політичної боротьби, що розгорнулася зараз в нашій країні . Більшість дослідників представляє жовтня 1917 революцію * не тільки як найважливіша подія XX століття, відбивало вікові устремління людства до свободи, демократії та соціальної справедливості, а й
 2. § 1. Наука цивільного права
  мировалось вчення про громадянське право, яке складається з системи взаємопов'язаних і взаємоузгоджених понять, поглядів, висновків, суджень, вдей, концепцій і теорій. Предметом вивчення цивільно-правової науки є, насамперед, норми цивільного права. Тому першочергове завдання науки цивільного права-всебічне, ретельне і глибоке вивчення змісту цивільно-правових норм.
 3. Глава перша. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК про-громадської НАУКА
  мування сучасного юриста. Наука, як важлива область людської діяльності, що має на меті отримання і систе-матизацію об'єктивних знань про дійсність, володіє складною структурою. Насамперед вона ділиться на природні та суспільні науки за характером досліджуваних нею явищ і процесів. Як відомо, розрізняють три види таких явищ і процесів, інакше - законів, що діють
 4. Глава четвер-тая. ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВИ
  рмувати його розуміння (поняття), - одна з основних задач теорії дер- дарства. Пізнати природу держави - означає виявити головне і визначальне в його функціонуванні та розвитку, в його соціальній цінності і призначення. Це означає зрозуміти держава в єдності всіх різноманітних і суперечливих властивостей, сторін і форм, як самостійний і цілісний соціальний інститут. У розділі другому вже
 5. Глава пя-тая. ПРИСТРІЙ ДЕРЖАВИ
  мування своїх глядачів, читачів, слухачів, а й у нав'язуванні їм тих чи інших оцінок, ідеалів, уявлень, коротше, в маніпулюванні громадською думкою. Цю соціально величезну роль засобів масової інформації виділив і теоретичний політико-правовий аналіз. Він же дозволив зрозуміти і ту запеклість, з якою йде боротьба між різними політичними силами за володіння владою над
 6. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  світогляд. Власне розвиток Російської держави не було предметом занять і наукових інтересів представників теорії держави, а було віддано на відкуп історикам, багато з яких також ряд конкретних російських державно-правових процесів підганяли під загальні схеми і догми марксистсько-ленінської доктрини. Панувала юридична парадигма про розрив того нового типу
 7. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  мировалось так звана марксистсько- ленінська теорія держави і права. Вона досить успішно забезпечувала теоретичними положеннями та обгрунтуваннями тоталітарна держава, його правову систему, інші державно-правові сторони суспільного життя при соціалізмі сталінського типу. І, зрозуміло, в умовах панування марксистсько-ленінської теорії держави і права окремі
 8. Глава дванадцята. ФОРМА ПРАВА
  мировалось судовими органами. Нарешті, в теорії права, крім судового прецеденту, виділяються і прецеденти тлумачення правових норм. Цей результат виникає в процесі тлумачення правових норм судовими органами (у Росії Конституційним Судом, Верховним Судом, Вищим Арбітражним Судом, а наприклад, в Англії - Палатою Лордів) або самим законодавчим органом. Прецедент тлумачення кілька
 9. Глава сімнадцята. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА
  мирование їх суб'єктивних прав, юридичних обов'язків, роль юридичних фактів і т.д. - все це юридичні властивості дії правової норми. Але крім цих юридичних властивостей, теорія права виділяє і соціальні властивості дії правової норми, соціальну реалізацію права. Цей аспект життя права і розглядається в темі «Реалізація права». Йдеться, по суті, йде про те, як, яким способом сам
 10. 1.3 ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
  світову освітню систему є одним із стратегічних завдань програми розвитку освіти Росії. Російське вищу освіту користується високим авторитетом у всіх країнах світу. Вузи Росії беруть участь у провідних міжнародних освітніх проектах. Інтеграція інженерної вищої школи Росії в міжнародну систему покликана забезпечити використання світового досвіду та досягнень в
 11. Соціально-психологічні проблеми.
  мування і розробки нового підходу до трудової діяльності, використанню концепції «людських ресурсів». Що з'явилася в рамках становлення теорії менеджменту ідея Тейлора про «економічну людину», яка припускає (в ім'я досягнення мети) примус і тиск ззовні, була витіснена теорією «людини-творця». У розвиток і популяризацію даної теорії великий внесок внесли А. Маслоу, Д.
 12. Всеросійські Установчі збори і демократична альтернатива
  світового значення. Її сучасна оцінка вимагає зваженого наукового аналізу, вільного від політичної кон'юнктури та емоцій моменту. Між всіма трьома російськими революціями існувала глибока зв'язок. Найважливіший урок всіх революцій: вони відбуваються тоді, коли суспільство втрачає надію на еволюцію. Революція - це величезна ціна тільки за можливість прогресу. «Її виправдання, вища і
 13. 10.3. Конституційне будова системи органів державної влади в Російській Федерації
  рмувати державні органи. Система державної влади в РФ обумовлює єдність наступних принципів організації та діяльності державних органів. - Формування державних органів народом або від його імені. Відповідно до ст. 3 Конституції народ здійснює свою владу, зокрема через органи державної влади. Шляхом виборів народ формує федеральні і
© 2014-2021  ibib.ltd.ua