Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія Україна / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня Наступна »
В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Чи можна встановлювати для працівників меншу тривалість робочого часу?Так, можна. Частина ст. 50 КЗпП передбачає, що
підприємства і організації при укладенні колективного договору можуть встановлювати меншу норму
тривалості робочого часу, ніж передбачено ч. 1 ст. 50 КЗпП.

Так, наприклад, група працівників одного з промислових підприємств міста Харкова, зайнятих на роботі в 2-у зміну, не встигала на громадському транспорті повертатися додому, оскільки до закінчення їх зміни громадський транспорт, у тому числі і метро, вже
не працював. З ініціативи цехового комітету профспілок в колективний договір заводу за згодою керівника підприємства було включено положення про скорочення тривалості робочого часу на 1 годину зі збереженням середнього заробітку для працівників, зайнятих
на роботі в 2-ій зміні, що давало їм можливість повертатися додому, користуючись громадським транспортом.

Тривалість робочого часу можна скоротити і за трудовим договором. Так, згідно зі ст. 56 КЗпП

160

за угодою між працівником і власником або
уповноваженим ним органом може встановлюватися
як при прийомі на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень. За
прохання вагітної жінки, жінки, яка має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, в тому числі що знаходиться під її опікою, або
здійснює догляд за хворим членом сім'ї відповідно в медичним висновком, власник,
або уповноважений ним орган зобов'язаний встановити їй неповний робочий день або неповний робочий тиждень.

Оплата праці в цих випадках провадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно
від виробітку.

Робота на умовах неповного робочого часу не
тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників.

Чи має силу на території

України Положення ИО порядку і
умови застосування праці жінок,
мають дітей і працюючих
веполное робоче Часів'ян,
затверджене Постановою
Держкомітету СРСР з праці та
соціальних питань і секретаріату
ВЦРПС від 29 квітня 1980? 1

Постанова Верховної Ради України від 12 вересня 1991 ИО порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства
Союзу ССРи встановило, що до прийняття відповідних актів законодавства України на території
України застосовуються акти законодавства Союзу
РСР з питань , які не врегульовані законодавством України, за умови, що вони не суперечать Конституції і законам України. Норми,
наявні в зазначеному Положенні, в основному не

Бюлетень Держкомпраці СССР.З 1980. З № 8.

161

суперечать законам України, за винятком положення про те, що тривалість робочого дня
(зміни), як правило, не повинна бути менше 4 годин, а
робочого тижня З менш 20-24 годин відповідно при
5 - і 6-денному тижні. Ст. 56 КЗпП України не містить таких обмежень. Тривалість неповного
робочого дня (тижня) визначається виключно угодою сторін. Інше рішення цього питання суперечить принципу верховенства права, проголошеному в статті 8 Конституції України.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Чи можна встановлювати для працівників меншу тривалість робочого часу? "
 1. 3.1. Аналіз стану військового законодавства на сучасному етапі розвитку громадянського суспільства Росії
  можна визначити деяку декларативність положення «сумлінності» виконувати обов'язки, бо цей рівень може бути різний у різних суб'єктів правовідносин, тому закон повинен бути викладений у такій редакції , щоб вимога була певним, наприклад ст. 33 - вимоги, що пред'являються до громадян, що надходять на військову службу за контрактом визначають загальні умови придатності до служби
 2. Зміст
  можна звільнити працівника при Л) 111'11'л | | | к) (1 ('міпсчні (п. 5 ст. 40 КЗоТУкраіни)? ... Кпкіїм сортом відбувається розірвання трудового допчюрп при ічк-ітпііоіііеїшн на роботі працівника, ріііігс І1.11101Н іііішгт цю роботу (п. 6 ст. 40 КЗоТУкраіни)?, Чи можна уііоліті. работніка'за поява п.! рібо'гс ее ііч '|> счпом стані (її. 7 рр.. 40 До чот
 3. 2.4 Організаційна структура служби маркетингу на підприємстві.
  можна виділити наступні основні типи: за функціями маркетингової діяльності; по продукту; по регіонах; за групами споживачів (ринкова). В організаціях функціональних маркетингових підрозділів кожен відділ або сектор розробляє одну або ряд певних функцій маркетингової діяльності (відділ вивчення ринку, відділ реклами і стимулювання збуту, відділ каналів товароруху і
 4. Коли виникло трудове право і яке його призначення?
  можна вважати першим кодифікованим актом про працю в Россіі.1 Соболєв С.А. Трудове право Росії і соціальний розвиток / / Держава ц права, З 1997.З № 4.З С. 109. б Але становлення і розвиток трудового законодавства (що носив назву і фабрично-заводського, і робочого законодавства) відбувалося не автоматично, а в результаті соціальної боротьби, що носила характер протиріч між
 5. Для кого може встановлюватися ненормований робочий день?
  можна встановлювати ненормований робочий день: керівники установ, їх заступники, помічники, керівника структурних підрозділів, головні, провідні та старші фахівці, юрисконсульти, бібліотекарі, зав. канцелярією, касири, табельщики, агенти-експедитори, друкарки і т.д. В цьому списку немає викладачів тому, що їх робочий день вважається нормованим. Їм надається
 6. Що таке ущільнений робочий день?
  можна віднести гнучкий режим робочого часу, при якому працівник в відповідності зі своїми потребами може визначати час приходу і залишення роботи з відпрацюванням норми робочого часу. 'Рішення про застосування режиму гнучкого робочого часу приймається роботодавцем спільно з профспілковим комітетом з урахуванням думки відповідних трудових колективів. Записи в трудову книжку про переведення на
 7. Як проводиться оплата праці при суміщенні професій (посад) і виконанні обов'язків тимчасово відсутнього працівника?
  встановлюються на умовах, передбачених у колективному договорі. У разі, якщо умови про розміри доплат за суміщення професій (посад) або виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від основної роботи не були визначені в колективному договорі (або, якщо взагалі колективний договір не укладався), розмір доплати за таку роботу, виконану за
 8. Глава четвер -тая. ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВИ
  можна застосувати до аналізу сучасних розвинутих суспільств, де лише близько 1/3 громадян зайняті цією діяльністю і де володіння інформацією, кваліфікацією, талантами приносить більше статус і влада, ніж володіння упредметненими засобами виробництва, якщо взагалі таких володарів сьогодні можливо вичленувати в окрему групу. Таким чином, зі сказаного можна зробити висновок, що політична
 9. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  чи можна її перевірити на політико-правової організації і життєдіяльності російського суспільства, чи є від цього соціальна користь? Це тим більше необхідно, що саме російська історія, поряд, зрозуміло, з проявом загальних політико-правових закономірностей, створювала і дуже своєрідні політичні, структурні та територіальні особливості державно-правової організації суспільства,
 10. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  можна було за таких твердженнях розглядати як виступ проти «державно органі-зованого панування робітничого класу », як« підрив соціалістичного ладу »з усіма витікаючими звідси наслідками, що, на жаль, і отримало, як відомо, широке поширення на практиці в 30-50-ті роки вітчизняної історії. На цій методологічній основі, що включає положення про єдності
© 2014-2022  ibib.ltd.ua