Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільний процес → 
« Попередня Наступна »
ОГЮА. Шпагралка по цивільному процесу України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

28. Неналежний відповідач і порядок його заміни.


У ході розгляду справи може виявитися, що позов пред'явлений не тією особою, якій належить право вимоги, чи не до тієї особи, яка повинна відповідати за позовом, тобто встановлено, що позивач не є уповноваженою чи відповідач не є ира-возобов'язаною особою, суб'єктом матеріальних правовідносин. У цьому випадку сторони можуть визнаватися неналежними.
Підстави для виникнення такого питання можуть бути різноманітні: зміна суб'єктивного переконання позивача, збільшення обсягу доказової інформації, додаткові правові консультації та ін. Такі 11 іде ґави у жодному разі не повинні наводитися судом (суддею), оскільки він мас бути безстороннім і висловити свої міркування з приводу належності чи неналежної--ті сторони тільки після розгляду справи по суті, в рішенні у справі. Цю позицію підтримав Пленум Верховного Суду України, який підкреслив, шо відмова у прийнятті заяви за мотивами пред'явлення позову неналежними позивачами або до неналежних відповідачів неприпустима, оскільки визначає фактичне вирішення справи без дослідження її обставин (п. 2 поста нови "Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції" від 21 грудня 1990 р. № 9).
Цивільне процесуальне законодавство передбачає можливість без припинення провадження у справі здійснити заміну лише відповідача, якщо буде встановлено, що ця особа не несе обов'язку у справі. Його може бути замінено на особу, яка повинна відповідати за змістом матеріально-правової вимоги, що є предметом судового розгляду та вирішення. Цей інститут має назву заміни неналежного відповідача.
Встановивши під час розгляду справи, шо позов пред'явлений не тією особою, якій належить право вимоги, суд не може її замінити. Така справа може бути припинена шляхом закриття провадження у справі у зв'язку з відмовою позивача від позову або ухваленням рішення сулу про відмову у задоволенні позову.
Заміна ненадежного відповідача - це процесуальна дія суду, яка оформлена ухвалою, щодо виведення h цивільного процесу неналежного відповідача і допущення (залучення) належної сторони, не припиняючи розгляду справи (ст. 33 ЦПК).
При заміні неналежної сторони діють два основних правила. По-перше, відповідач вважається неналежним тільки після того, як його виведено із процесу, а на його місце залучений належний відповідач. Це означає, що за будь-яких обставин, за усієї очевидності неналежності сторони до справи, яка розглядається судом, відповідач вважається належним із наділенням його усією повнотою процесуальних прав та обов'язків. По-друге, заміна неналежного відповідача допускається лише за клопотанням позивача, оскільки він виступив ініціатором процесу, суб'єктом, який вимагає судового захисту. Згоди відповідача на його заміну не вимагається, однак у літературі неодноразово порушувалось питання про те, що відповідачу може бути не все одно, чи продовжиться його участь у справі, чи ні. Насамперед, це може стосуватися розподілу судових витрат, які понесені відповідачем, про заміну якого виникає питання. Адже витрати, понесені заміненим відповідачем, останній може відшкодувати у судовому порядку за загальними правилами про заподіяння шкоди, шо не гарантує оперативного та належного захисту прав від такої поведінки позивача, яка може мати характер зловживання правом.
Законодавством передбачено варіанти розвитку процесу у разі відсутності згоди позивача на заміну. У цьому випадку суд може притягти цю особу (належного відповідача) як другого відповідача і ухвалити рішення за її участі. У разі судового залучення відповідача участь декількох відповідачів не створює процесуальної співучасті. У випадку відмови у позові до такого відповідача понесені ним витрати не повинні присуджуватися із позивача.
Заміна неналежної сторони належною можлива тільки у суді першої інстанції протягом усього часу розгляду справи. Питання про замшу неналежної сторони повинне вирішуватися у судовому засіданні, а не в момент порушення справи. Відповідно до ст. 33 ЦПК справа після заміни неналежного відповідача чи залучення співвідповідачів може розпочинатися спочатку. Про це мас надійти клопотання залученого відповідача, і таке право повинно бути роз'яснене судом при вступі нового відповідача (співвідповідача) у цивільний процес.
В аналогічному порядку здійснюється залучення додаткового (додаткових) відповідачів, наприклад, якщо в ході розгляду справи буде встановлено, що шкода завдана не однією особою, а декількома.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "28. Неналежний відповідач і порядок його заміни."
 1. 24. Поняття належного й неналежного відповідача, порядок і умови його заміни (Заміна неналежної сторони)
  неналежними сторонами будуть ті особи, які не є суб'єктами права вимоги чи несення обов'язку. Обґрунтування належності у осіб процесуальної правосуб'єктності позивача і відповідача покладається на позивача та осіб, які порушують процес на захист прав та інтересів позивача (статті 5, 122 ЦПК). Стаття 137 ЦПК зобов'язує особу, яка порушує процес, зазначити в позовній заяві до суду точну назву
 2. Тема 4. Сторони в цивільному процесі
  неналежною. В такому випадку виникає необхідність її заміни. Правові наслідки заміни неналежної сторони: розгляд справи починається спочатку; всі дії неналежної сторони не мають юридичної сили для належної сторони. Інститут заміни неналежної сторони усуває пред'явлення нових позовів, економить час та засоби суду й сторін. Крім заміни неналежної сторони, в цивільному процесі допускається
 3. Виклик до суду
  неналежної сторони. Заміна неналежної сторони. Процесуальне правонаступництво: поняття, підстави, порядок вступу в процес, права та обов'язки правонаступника. Поняття третіх осіб. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги. Завдання прокуратури в цивільному процесі. Підстави та процесуальні форми участі прокурора у цивільному процесі.
 4. 72. Форма, права та обов'язки сторін по договору позики.
  неналежним чином виконує обов'язки, що передбачено договором позики щодо забезпечення повернення позики, наприклад, не надає позикодавцеві передбачене в договорі позики забезпечення (предмет застави, поручительство третьої особи, банківську гарантію), то позикодавець може вимагати дострокового повернення позики. Аналогічне право виникає у позикодавця у разі втрати забезпечення виконання
 5. Тема 15. Порушення в суді цивільної справи
  відповідача. Предмет позову слід відрізняти від матеріального об'єкта. Так, у позові про аліменти предметом буде аліментарне правовідношення, а матеріальним об'єктом - певна грошова сума. Підстава позову - це обставини, з якими позивач обґрунтовує свої вимоги. Ці обставини створюють активну й пасивну підстави позову. Активна підстава позову - це обставини, які мають правоутворююче значення (факт
 6. Тема 17. Судовий розгляд цивільної справи
  неналежної сторони, притягнення до справи третіх осіб, витребування нових доказів і т. п.). Розглянути справу повно і винести законне рішення можна лише за умови, що в судовому засіданні візьмуть участь усі учасники процесу. В ст. 172 ЦПК (зі змінами, внесеними Законом України «Про внесення змін до статей 172, 173 і 229 Цивільного процесуального кодексу України» від 17 лютого 2000 р.) перелічені
 7. Тема 18. Постанови суду першої інстанції
  неналежної сторони; 5) про об'єднання і роз'єднання позовів; які стосуються здійснення особами-учасниками справи їх процесуальних прав. Це клопотання і заяви осіб: 1) про відводи; 2) про забезпечення доказів, позову; 3) про звільнення від сплати судових витрат; 4) про визнання позову або про відмову від нього; 5) про укладення мирової угоди. Всі ці питання вирішуються мотивованими
 8. Тема 4. Сторони в цивільному процесі
  неналежної сторони. 5. Процесуальне правонаступництво. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ Визначити перелік осіб, які можуть брати участь у цивільному процесі. Назвати процесуальні права та обов'язки позивача у цивільній справі. Визначити порядок заміни неналежної сторони в цивільному процесі. Задача 1 Рішенням Броварського райсуду Київської області стягнуто з АТП «Автоперевезення» на користь
 9. Тема 5. Треті особи в цивільному процесі
  неналежного відповідача належним, на що Дайнега згоди не дав. Суд закрив провадження по справі за відсутністю у позивача права на позов. Чи є порушення закону при розгляді справи? Яким має бути процесуальне становище сторін по справі? Задача 3 Підприємство «АТЕК» пред'явило позов до Дармохода про виселення з квартири, яку він займає, на час капітального ремонту будинку. В процесі підготовки
 10. 2. Порушення справи у господарському суді.
  неналежного відповідача; - виключати з числа відповідачів підприємства та організації, яким не було надіслано пропозицію про досудове врегулювання спору; - викликати представників сторін (якщо сторони знаходяться у тому ж населеному пункті, що й господарський суд) для уточнення обставин справи і з'ясовує, які матеріали може бути подано додатково; - зобов'язувати сторони, інші підприємства,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua