Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАдвокатура України → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по адвокатському праву України2011, 2011 - перейти до змісту підручника

72. Обов'язки адвоката при розірванні угоди


При розірванні угоди про надання правової допомоги обов'язком адвоката є дотримання конфіденційності. Адвокат зобов'язаний однаковою мірою зберігати в таємниці як відомості, одержані ним від клієнта, так і інформацію про клієнта, надану йому у процесі надання послуг клієнту. На обов'язок додержання конфіденційності не поширюється дія строку давності.
Адвокат зобов'язаний вимагати додержання конфіденційності від помічників і від будь-яких інших осіб, які брали участь в наданні послуг клієнту. Також адвокат повинен надати іншому адвокатові, який одержав вказівку представляти інтереси клієнта всю необхідну інформацію, яка була отримана ним від інших сторін судової справи.
Коли договір розривається достроково, оплата праці провадиться за фактично виконану роботу. При неналежному виконанні доручення обов'язком адвоката є повернення внесеної плати громадянину або юридичній особі повністю або частково, а при виникненні спору - за рішенням суду.
При розірванні угоди (незалежно від причин) адвокат зобов'язаний:
1) повернути клієнту отримані від нього документи, а також документи, видані адвокату для клієнта іншими особами в ході виконання доручення, майно, передане клієнтом на зберігання адвокату, та невитрачені кошти, що призначалися для погашення видатків, пов'язаних з виконанням доручення;
2) поінформувати клієнта щодо здійсненої адвокатом роботи і передати клієнту копії процесуальних документів, складених адвокатом при виконанні доручення. Це правило не поширюється на випадки розірвання угоди адвокатом з підстав грубого порушення клієнтом зобов'язань, прийнятих на себе згідно з угодою, що виразилося у відмові від сплати або фактичній несплаті гонорару в повному обсязі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "72. Обов'язки адвоката при розірванні угоди"
 1. Виклик до суду
  обов'язкова, а для свідків, перекладачів та експертів - обов'язкова. Виконавче провадження - сукупність дій органів державного виконання і державних виконавців, спрямованих на примусове виконання рішень суду та інших органів, які підлягають примусовому виконанню. Виконавчі документи - письмові, оформлені за встановленою формою і змістом документи, які видаються судом та іншими юрисдикційними
 2. 29. Повноваження процесуального представника
  адвокатів - ордером, виданим юридичною консультацією; інших осіб - довіреністю чи усною заявою довірителя із занесенням її до протоколу судового засідання (ст. 113 ЦПК). Зазначені документи набувають юридичної сили повноважень на ведення справи в суді за умови належного їх оформлення відповідно до ст. 114 ЦПК. Довіреності громадян посвічуються нотаріально або на підприємстві, в установі,
 3. Процесуальна характеристика захисника.
  адвоката - ордер відповідного адвокатського об'єднання; адвоката, який не є членом адвокатського об'єднання, -угода; інших фахівців у галузі права, які за законом мають право нанадання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичноїособи або дорученням юридичної особи, - угода або дорученняюридичної особи; близьких родичів, опікунів або піклувальників - заява обвинуваченого про їх допуск до
 4. Тема 8. Представництво в цивільному процесі
  обов'язків сторін та інших осіб, які беруть участь у справі. За ступенем обов'язковості представництво в суді можна поділити на обов'язкове та факультативне. За підставами виникнення процесуальне представництво буває договірне та законне. Законне представництво виникає на основі спеціальної вказівки в законі. Представництво в суді по справах недієздатних і обмежено дієздатних здійснюють їх
 5. Тема 12. Судові витрати
  обов'язків і попереджують пред'явлення необґрунтованих позовів. Література 1. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. - Х., 2001. 2. Декрет Кабінету Міністрів України «Про державне мито» від 21 січня 1993 р. 3. Штефан М. Й. Цивільний процес. - К., 2001. 4. Цивільне процесуальне право України / За ред. В. В. Комарова. - Х.,
 6. 69. Етичні засади взаємин між адвокатами.
  адвокатами повинні будуватися на засадах колегіальності, взаємної поваги представників адвокатської професії, дотримання професійних прав адвокатів, слідування всім основним принципам адвокатської етики. Розглядаючи це питання слід звернути увагу на дух корпоративної єдності представників даної професії, який передбачає відносини довіри і співробітництва, що підтримуються адвокатами між собою і
 7. 70. Одностороннє розірвання адвокатом угоди про надання правової допомоги.
  адвоката; 3) чинним законодавством не передбачено неможливість розірвання угоди про надання правової допомоги певного виду. Адвокат може достроково розірвати угоду з клієнтом за однієї з наступних обставин: 1) клієнт вчиняє дії, що стосуються суті доручення, на порушення чинного законодавства і відмовляється припинити їх вчинення, не зважаючи на роз'яснення адвоката; 2) клієнт використовує
 8. 30. Права адвоката на етапі попереднього слідства та на судових стадіях кримінального процесу.
  адвоката на участь у процесі повинно бути підтверджено відповідним свідченням, а також ордером про наявність угоди або доручення на участь у справі. Одним із найбільш діючих засобів, які дозволяють адвокату виконувати свої професійні обов'язки в кримінальному процесі, є заява клопотань. З їхньою допомогою він доводить до відома слідчого, прокурора і суду свою думку про доведеність обвинувачення,
 9. 4. Погашення кредит}7.
  принципів: «принцип нарахування, відповідно до якого статті доходів та витрат ураховуються та оцінюються в момент продажу активу або в момент надання послуг. Усі доходи і витрати установи, що відносяться до звітного періоду, мають відображатися в обліку в цьому самому періоді незалежно від того, коли були отримані чи сплачені кошти; * принцип відповідності, згідно з яким витрати та доходи,
 10. Безготівкові операції купівлі-продажу іноземної валюти
  принциповим моментом є термін здійснення розрахунків. Досить поширеними у міжнародній практиці є використання різноманітних фінансових інструментів. Фінансові інструменти в бухгалтерському обліку поділяються на фінансові активи, фінансові зобов'язання, інструменти власного капіталу і похідні фінансові інструменти. Похідні фінансові інструменти включають ф'ючерсні контракти, форвардні контракти та
© 2014-2022  ibib.ltd.ua