Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно- розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
ОУНЮА. Конституційне право, 2010 - перейти до змісту підручника

1. Загальна система і класифікація основних прав і свобод.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА. Класифікація може здійснюватися за різними критеріями:
I: 1. права людини; 2. права громадянина (країни);
II: 1. індивідуальні (права, кіт, можна здійснювати і захищати індивідуально, в большінствеве випадків права і свободи людини і громадянина - індивідуальні, але конст. норми не завжди чітко відображають це); 2. колективні (права, кіт. здійснити індивідуально неможливо - на страйк, право нац. меншин).
III: 1. основні; 2. додаткові (похідні від основних, конкретизують їх виборче право - від права упр. д-вою).
КЛАСИФІКАЦІЯ ПО УТРИМАННЮ. Спочатку в ДПЧГ 1789 декларувалися особисті політичні права. Згодом - в ДПЧГ 1793 - вперше з'явилося соц.-ек. право: право займатися будь-яким працею. Розгорнутий перелік соц.-ек. прав і свобод з'явився в Конст. Франції 1848 .
1. Особисті - природні (невід'ємні) права людини: на життя, свободу від произв. арешту, на недоторканність житла, на таємницю листування, на недоторканність особи, на свободу совісті та віросповідання, свобода пересування . Цей блок прав - основа майже всього правового статусу людини, тому що без них все інші права і свободи втрачають сенс. Частина його забезпечує свободу від ідеологічного контролю. Гарантії особистих прав включаються в ті ж статті або викладені в отд. статтях як особливі права. Часто зустрічаються в К-ях, прийнятих після ліквідації авторитарного режиму.
2. Політичні - пов'язані з участю в управлінні суспільством і державою. Свобода слова, свобода мітингів, походів, свобода створення асоціацій, політ . партій, свобода петицій, виборчі права і свободи, свобода інформації, право на опір гнобленню.
3. Соціально-економічні - сприяють самовираженню людини в суспільстві. При цьому гос-во зобов'язане сприяти йому.
а) пов'язані з трудовими відносинами: принцип свободи праці, право на створення профспілок, право на укладення коллект. договорів;
б) пов'язані з соц. забезпеченням: право на гідну винагороду в старості, і т.д.;
в) жінок та молоді: захист шлюбно-сімейних відносин, заборона на використання праці дітей;
г) пов'язані з освітою і наукою: право на освіту, свобода викладання.
Такий поділ традиційно, але останнім часом з соц.-ек. прав виділяють культурні (свобода творчості і доступу до культ, цінностям).
У міру розвитку НТР (клонування людини, трансплантація органів) з'являється нова група прав, поки ще чітко не сформульованих. ZB, як вирішити питання, чи законно з точки зору права торгувати «запчастинами» людини? Або, чи може людина, знаючи, що його дні полічені, розпорядитися своїми органами? / У зв'язку з цим питанням, виникає й інше - з приводу спадкування /.
Т. е. з'являються все нові і нові проблеми, що чекають ще свого рішення, і сфера основних прав і свобод людини не є щось застигле, хоча їх основою завжди залишаються особисті права і свободи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Загальна система і класифікація основних прав і свобод. "
 1. Поняття вікової неосудності.
  Загальна ослабленість організму, сімейне неблагополуччя, що супроводжується по справі експертизи робить висновок про наявність відставання більш обгрунтованим і переконливим. Наявність психічного розладу неповнолітнього і пов'язаного з ним відставання в психічному розвитку виключає застосування ст. 20.3 КК РФ. У такому випадку мова може йти не про віковий, а про загальну неосудності, пов'язаної з
 2. § 4. Теорії складу злочину як єдиної підстави кримінальної відповідальності
  системи соціалістичних суспільних відносин. Ступінь суспільної небезпеки конкретного злочинного діяння визначає суд, коли призначає покарання засудженому в рамках санкції кримінального закону, керуючись своїм соціалістичним правосвідомістю »'. 1 А. А. Піонтковський. Вчення про злочин, стор 156-157. - 86 Немає сумніву, що тут все говориться правильно .. Тільки зі сказаного ще
 3. § 2. Класифікація об'єктів злочину
  системи і системи. (Або близького їм ряду: частини і цілого). Вся сукупність об'єктів злочинів, що має місце в дійсності, насправді постає перед нами не загальним об'єктом посягання, а деякою системою (цілим), в рамках яких можуть бути виділені певні підсистеми і елементи (частини). Роль підсистеми, очевидно, грає будь-який різновид об'єктів злочинів,
 4. Глава шістнадцята. ПРАВОТВОРЧЕСТВО
  система, як сучасний соціальний інститут. Згадаймо: виникнення і розвиток права були позначені як складова частина предмета теоретико-правового знання, як область наукових інтересів теорії права. У першому випадку мова йде головним чином про самоорганізується початку в появі права. На процес впливали: перехід від присвоює до виробляє економіці, становлення ранньокласових товариств,
 5. 8. Рекомендували ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  загальна декларація прав людини і реформа адміні ністративного права в Україні / / Юридичний вісник. - 1998. - № 4. 52. Зброя: придбання, зберігання, Використання: Збірка норматив них АКТІВ. - К., 1998. 53. Ківалов С.В. Державний контроль в Україні. Тези наук.-практ. конф. - Одеса, 1992. 54. Ківалов С.В. Організаційно-правові основи митної справи в Україні. - Одеса, 1994. 55. Ківалов С.В.
 6. Види і стадії адміністративного права
  загальна характеристика. 2. Провадження по виконанню постанов по винесенню пре-дупреждения. 3. ... Про накладення штрафу. 4. ... Про оплатне вилучення предмета. 5. ... Про конфіскацію предмета. 6. ... Про позбавлення спеціального права. 7. ... Про виправні роботи. 8. ... Про адміністративний арешт. 9. ... Про адміністративне видворення за межі РФ. 1. Виконання постанов про накладення адміністративних взи-
 7. 1.Економіка і соціальна структура
  загальна протяжність залізничної мережі до початку XX в. склала близько 50 тис. верст). За загальної протяжності доріг Росія вийшла на друге місце в світі, поступаючись тільки США. У цілому за пореформене 40-річчя загальний обсяг промислового виробництва в країні зріс майже в 8 разів. З початком XX століття наступають і нові процеси в економічному розвитку: криза 1899 - 1903 років, потім депресія і
 8. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
  загальна дезорганізація господарства, виснаження мирних галузей виробництва, нестача сировини, продовольча, паливна, фінансова кризи. Загострилися національні проблеми: Фінляндія і Польща вимагали суверенітету, напруженими були ситуації на Україні і Кавказі. Всі спроби Тимчасового уряду вирішити нагальні проблеми тонули в бюрократичній рутині і безсилля влади протистояти хаосу.
 9. 32. Поняття і класифікація принципів права.
  Системі. Всі принципи права можна розділити на: 1.Общесоціальние принципи права. (Економічні; соціальні; політичні; ідеологічні; морально-духовні та ін пріоритет загальнолюдських цінностей над класовими, національними та груповими, партійними інтересами; принцип верховенства громадянського суспільства над державою; принцип пріоритету особистості над державою. 2.Специально
 10. 34. Юридична концепція прав людини. Правовий статус особистості.
  систем. Розрізняють загальний (міжнародний), конституційний (базовий), галузевої, родової (спеціальний) та індивідуальний правові статуси особистості. Загальний (міжнародний) правовий статус особистості включає в себе крім внутрішньодержавних права, свободи, обов'язки і гарантії, вироблені міжнародним співтовариством і закріплені в міжнародно-правових документах. Захист його передбачена як
© 2014-2021  ibib.ltd.ua