Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Волкобой І.. Шпаргалки по Цивільному праву України (загальна частина), 2009, 2009 - перейти до змісту підручника

31. Громадські та релігійні організації як юридичні особи.Про свободу совісті та релігійних організацій
Стаття 7. Релігійні організації
Релігійні організації в Україні утворюються з метою задоволення
релігійних потреб громадян сповідувати і поширювати віру і
діють відповідно до своєї ієрархічної та інституційної структури,
обирають, призначають і замінюють персонал згідно зі своїми статутами (положеннями).
Релігійними організаціями в Україні є релігійні товариства,
управління і центри, монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства
(місії), духовні навчальні заклади а також об'єднання, що складаються з
вищевказаних релігійних організацій. Релігійні об'єднання
представляються своїми центрами (управліннями).
На інші організації, утворені за релігійною ознакою, дія
цього Закону не поширюється.
Стаття 8. Релігійне товариство
Релігійне товариство є місцевою релігійною організацією віруючих
громадян одного й того ж культу, віросповідання, напряму, течії
або толку , добровільно об'єдналися з метою спільного задоволення
релігійних потреб.
Держава визнає право релігійної товариств на його підпорядкованість в
канонічних і організаційних питаннях будь-яким діючим в Україні та за її
межами релігійним центром (управлінням) і вільну зміну цієї
підпорядкованості.
Повідомлення державних органів про утворення релігійної громади
не обов'язково.
Стаття 13. Релігійна організація - юридична особа
Релігійна організація визнається юридичною особою з моменту реєстрації
її статуту (положення).
Релігійна організація як юридична особа користується правами і несе
обов'язки відповідно до чинного законодавства і свого статуту
(положенням).
Стаття 12. Статути (положення) релігійних організацій
Статут (положення) релігійної організації, відповідно до цивільного
законодавством визначає її правоздатність, підлягає реєстрації в
порядку, встановленому статтею 14 цього Закону.
Статут (положення) релігійної організації приймається на загальних зборах
віруючих громадян або на релігійних з'їздах, конференціях.
Статут (положення) релігійної організації повинен містити відомості про:
1) вигляді релігійної організації, її віросповідальній приналежності і
місцезнаходження;
2) місці релігійної організації в організаційній структурі релігійного
об'єднання;
3) майновий стан релігійної організації;
4) правах релігійної організації на заснування підприємств, засобів
масової інформації, інших релігійних організацій, створені навчальних
закладів;
5) порядок внесення змін і доповнень до статуту (положення)
релігійної організації;
6) порядок вирішення майнових та інших питань у разі припинення
діяльності релігійної організації.
Статут (положення) може містити й інші відомості, пов'язані з
особливостями діяльності даної релігійної організації.
Статут (положення) релігійної організації не повинен суперечити
чинному законодавству.
Документи, що визначають вероисповедную діяльність, вирішальні інші
внутрішні питання релігійної організації, не підлягають реєстрації в
державних органах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 31. Громадські та релігійні організації як юридичні особи. "
 1. 4.Питання вивчення народних рухів
  Увага до вивчення боротьби народних мас проти феодального гніту - одна з традицій радянської історіографічної науки. І воно виправдане історично. Народно-демократичні традиції, що йдуть корінням в далеке минуле, вплив релігійних інститутів, а пізніше зародження станового представництва в особі земських соборів в чому обмежили і «облагородили» всевладдя правителів, зіграли
 2. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
  Жовтневі події 1917 року стали подіями світового значення, але історики ще довго будуть сперечатися і розходитися в їх оцінках. Жовтень 1917 опинився в центрі гострої ідейної та політичної боротьби, що розгорнулася зараз в нашій країні. Більшість дослідників представляє жовтня 1917 революцію * не тільки як найважливіша подія XX століття, відбивало вікові устремління людства до свободи,
 3. 43. Поняття законності і дисципліни в сфері виконавчої влади.
  Законність є обов'язковою для всього державного механізму, громадянського суспільства (державних органів і організацій, державних службовців, громадських і релігійних об'єднань, інформаційних джерел тощо), а також для всіх громадян. Законність - це перш за все наявність реально діючих правових норм належної якості, їх послідовне і неухильне виконання
 4. 46. Правовий статус колективних суб'єктів: поняття і види.
  Правовий статус - складна, збірна категорія, що відображає весь комплекс зв'язків людини з суспільством, державою, колективом, оточуючими людьми. У структуру цього поняття входять такі елементи: а) правові норми, що встановлюють даний статус; б) правосуб'єктність; в) основні права та обов'язки; г) законні інтереси; д) громадянство; е) юридична відповідальність; ж) правові
 5. 48. Суб'єкт і об'єкт правовідносини. Юридичні особи.
  Суб'єкти правовідносин - суб'єкти права, тобто особи, що володіють правосуб'єктністю. Вирази «суб'єкт права» і «особа, що володіє правосуб'єктністю», збігаються. Правосуб'єктність - одна з обов'язкових передумов правовідносин. Суб'єкти правовідносин - індивідуальні чи колективні суб'єкти права, які використовують свою правосуб'єктність у конкретних правовідносинах, виступаючи реалізаторами
 6. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
  Контракт військовослужбовця в системі будівництва оновлених Збройних Сил Російської Федерації є найважливішим інститутом, який встановлює та регулює правовідносини військовослужбовця з державою. У зв'язку з тим, що оборона і безпека віднесені Конституцією до ведення РФ (п. «м» ст. 71) і військова служба є видом федеральної державної служби, можна сказати, що
 7. 91. Право колективної власності: поняття, зміст, підстави виникнення, об'єкти, суб'єкти.
  Колективна власність не згадується Конституцією України, однак право колективної власності передбачено в "Законі про власність". Щоб усунути цю колізію, залишається припустити, що в Законі "Про власність" мова йде всього лише про встановлення спеціального правого режиму використання певних видів майна. Це позбавляє від необхідності давати спеціальне
 8. Види і стадії адміністративного права
  1. Поняття і система стадій і етапів провадження по справах про ад-міністратівного правопорушення. 2. Адміністративне розслідування. 3. Розгляд справ про адміністративні правопорушення. 4. Перегляд постанов. 1. Стадія провадження у справах про адміністративні правопорушення - це відносно самостійна частина виробництва, кото-раю поряд із загальними завданнями провадження має
 9. 5. Декабристи
  Зазвичай історія революційного руху починалася з декабристів і це, ймовірно, правильно. Однак рух декабристів, як вже зазначалося вище, не можна зводити тільки до революційності. За своїм змістом воно було набагато ширше. Тут поєдналися різні погляди, групи з різними ідейними установками та інтересами, по-різному розуміють цілі, завдання руху та шляхи їх досягнення. Права
 10. 7. Радянська влада і церква
  Однією з догм нашої суспільної свідомості довгий час було твердження, що всякі релігії в усі часи реакційні, що церква відігравала тільки негативну роль в житті людей. Особливо активно впроваджувалися ці ідеї в масову свідомість в перші десятиліття радянської влади. При цьому поширювалися ілюзії, що із знищенням релігійних переконань суспільство звільниться «від моралі рабів» і
© 2014-2022  ibib.ltd.ua