Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

81. Загальні положення законодавства про рекламу


Закон України "Про рекламу" від 3 липня 1996 р. (далі - Закон) - основний діючий нормативно-правовий акт, що регулює рекламну діяльність. У цьому акті об'єднані норми різних галузей права, включаючи державне, адміністративне, цивільне право. Комплексний характер цього Закону зумовлений тим, що рекламна діяльність, будучи однією з різновидів підприємницької діяльності, володіє багатоаспектним характером і тому є об'єктом комплексного правового регулювання.
Закон України "Про рекламу" визначає основні засади рекламної діяльності в Україні, регулює правові відносини, що виникають у процесі створення, розповсюдження і одержання реклами.
Важливим у Законі "Про рекламу" є визначення термінів, законодавче закріплення правових понять у нормах-дефініціях ст. 1 Закону.
Відповідно до законодавчим визначенням, реклама - це спеціальна інформація про осіб чи продукцію, яка розповсюджується в будь-якій формі і будь-яким способом з метою прямого або опосередкованого одержання прибутку.
З цього визначення можна зробити висновок, що реклама є одним з видів інформації, тобто відомостей про осіб, предмети, факти, події, явища.
Однак рекламою є не будь-яка інформація, а лише володіє певними ознаками:
інформація про осіб та продукції. Слід враховувати, що поняття "особа" вживається в цьому Законі для позначення будь-якого фізичного або юридичної особи, а "продукція" - для позначення товарів, робіт, послуг і цінних паперів;
інформація, яка поширюється в будь-якій формі і будь-яким способом. Реклама може поширюватися в будь-якій формі - письмовій, усній \ у вигляді будь-яких зображень і т.п., безвідносно від засобу поширення (засобу, який використовується для доведення реклами до її споживача);
поширення інформації здійснюється з метою прямого або опосередкованого одержання прибутку.
Рекламна інформація націлена на формування або підтримка інтересу до згадуваним у ній дгацам та / або продукції, сприяє реалізації продукції, впливає на потенційних споживачів УЄК-лами, формує у них певне уявлення вікон-ретних фізичних та юридичних особах, нанравлена на невизначене коло споживачів. Ця інформація повинна містити відомості про суб'єктів підприємницької діяльності чи виробленої ними продукції, оскільки мета отримання прибутку є відмінною рисою підприємництва.
Крім визначення поняття "реклама", в Законі проведено розмежування трьох професійних учасників рекламної діяльності - рекламодавця, виробника реклами та її розповсюджувача. Таке розмежування учасників ринку реклами має особливо важливе значення, коли мова йде про застосування відповідальності за порушення законодавства про рекламу.
Відповідно до Закону рекламодавець - це особа, яка є замовником реклами для її виробництва та / або розповсюдження.
Отже, рекламодавцем може бути юридична або фізична особа, яка є джерелом рекламної інформації для виробництва, розміщення та розповсюдження реклами. Це та особа, яка є замовником реклами у рекламного агентства і оплачує її. Зазвичай у розвиненій рекламній практиці як рекламодавець виступає рекламна служба виробника або продавця товару чи послуги.
За визначенням, даному в Законі, виробник реклами - особа, яка здійснює розповсюдження реклами будь-якими рекламними засобами.
Виробник реклами - це фізична або юридична особа, яка призводить рекламну інформацію в готову для розповсюдження форму.
Відповідно до Закону "Про рекламу" розповсюджувач реклами - особа, яка здійснює розповсюдження реклами будь-якими рекламними засобами.
Розповсюджувачами реклами можуть бути як юридичні, так і фізичні особи, які розміщують і (або) розповсюджують рекламну інформацію шляхом надання і (або) використання майна, включаючи технічні засоби радіо-, телемовлення, каналів зв'язку, ефірного часу та іншими способами.
Важливу роль в рекламній діяльності мають споживачі реклами, які визначені як будь-яка особа або група осіб, на яких спрямована реклама. Отже, споживачі реклами - це юридичні або фізичні особи, до відома яких доводиться або може бути доведена реклама, внаслідок чого можливе відповідний вплив реклами на них, тобто особи, на яких націлене рекламне послання для спонукання здійснення ними певних дій, як правило, придбання реалізованого (виробленого) рекламодавцем товару (послуги).
Дія Закону не поширюється на правовідносини, пов'язані з інформацією, яка відбиває соціальні події, інтереси політичних партій, релігійних і цивільних організацій та / або призначена для їх підтримки (п. 2 ст. 2 Закону "Про рекламу "),
Інформація про політичних діячів - керівниках держави, громадських об'єднань, кандидатів в органи законодавчої, виконавчої та судової влади і інша політична інформація не може бути віднесена до комерційної реклами (інформації в цілях прямого або опосередкованого одержання прибутку), тобто до реклами в тому сенсі, в якому вона визначена в Законі "Про рекламу". Тому вона не може включатися в сферу регулювання Закону "Про рекламу", а потребує спеціального регулювання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 81. Загальні положення законодавства про рекламу "
 1. Зміст
  становище суб'єкта господарювання на ринку 62. Зловживання монопольним становищем на ринку 63. Антиконкурентні узгоджені дії 64. Дискримінація підприємців органами влади і управління 65. Санкції за порушення антимонопольного законодавства 66. Поняття і види економічної концентрації суб'єктів господарювання 67. Антимонопольний контроль за економічною концентрацією
 2. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  Загальні детермінанти протиправної поведінки, загальну правову природу, схожість механізму формування особистості злочинця і деліктної особистості, відбуваються в однакових типових умовах, породжені подібними причинами і мають єдину спрямованість. Тому ефективна боротьба з менш небезпечними видами правопорушеннями - адміністративними, цивільно-правовими, фінансовими, яку здійснюють
 3. 5. Види норм підприємницького права
  загальні, вихідні положення і приписи, які є початковими у здійсненні правового регулювання, викладені у Законі України "Про підприємництво". Вміщені в ньому вихідні норми закріплюють поняття підприємництва, свободу і принципи підприємницької діяльності, визначають її суб'єктів, взаємовідносини підприємця і держави, гарантії прав підприємців. Крім того,
 4. 82. Загальні законодавчі вимоги до реклами
  стану, расової та національної належності, статі, освіти, мови, ставлення до релігії, роду і характеру занять, місця проживання, за іншими обставинами або дискредитують продукцію інших осіб; - представляти відомості або закликати до дій, які можуть призвести до порушення законодавства, завдають чи можуть завдати шкоди здоров'ю або життю людей та навколишньому природному
 5. 8. Рекомендували ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  положення про Фонд держав ного майна України: Постанова Верховної Ради України от 7 липня 1992 р. / / Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 39. - Ст. 581. 289. Основні напрями зовнішньої політики України: Постанова 152 Верховної Ради України від 2 липня 1993 р. / / Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 37. - Ст. 379. Укази и Розпорядження Президента України 290. 291-ч 1 ~ - Про
 6. 3. Принципи виконавчої влади
  загальні положення, ідеї, вимоги, які характеризують сутність управлінської діяль-ності. 1. Принцип народовладдя - народ здійснює свою владу непо-безпосередніх і через органи державної влади, однієї з гілок ко-торою є виконавча влада. 2. Принцип верховенства закону, ст. 15 ч. 2 Конституції РФ. 3. Принцип поділу і взаємодії влади. 4. Принцип
 7. 2.Крестьяне середньовіччя. Особливості положення і менталітету
  становища селянства слід мати на увазі, що в основі відношення феодала і селянина лежать не тільки вза-імоотношенія експлуатації та насильства з боку феодала і опору цієї експлуатації і цьому насильству з іншого, але і часом прагнення феодальної власника до зміцнення, підтримку селянського господарства, а також прагнення селянина використовувати цю підтримку в інтересах
 8. 2. Проблеми науки і культури
  загальні прийоми: цитування добре відомих творів. Таке читання вимагає хорошої підготовки читає, інакше багато чого залишається незрозумілим. Критики прогнозують народження нової літератури, заснованої на оптимізмі, людинолюбство. Але для цього суспільству треба звільнитися від почуття провини, від синдрому зла, вона повинна бути близька позитивізму. Можливо, це буде час, коли головним змістом
 9. ГЛАВА 1. З історії арбітражного судоустрою та судочинства
  загальні суди були не в змозі впоратися з покладеним на них завданням через слабке знання специфіки господарських спорів, відсутності можливостей оперативного дозволу заявлених вимог. Через 16 днів після ліквідації арбітражної системи відбулося повернення до неї у кілька перетвореному вигляді. У 1934 році Держарбітраж при РНК СРСР за дорученням Уряду СРСР затвердив Правила
 10. 1. ПОНЯТТЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИНЦИПІВ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  загальні положення, що зумовлюють зміст процесуального права в цілому, охоплюють всі його правила та інститути, вказують мета процесу та методи досягнення цієї мети, зумовлюють характер і зміст діяльності суб'єктів процесуального права , загальний напрямок розвитку і подальшого вдосконалення цієї галузі права. Всі доповнення і зміни, що вносяться до-процесуальному
© 2014-2021  ibib.ltd.ua