Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А. . ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

80. Санкції за недобросовісну конкуренцію


Відповідно до ст. 20 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" вчинення дій, визначених Законом як недобросовісна конкуренція, тягне за собою накладення Антимонопольним комітетом України штрафів, передбачених законом, а також адміністративну, цивільну та кримінальну відповідальність у випадках, передбачених законодавством.
За скоєння дій, що визнаються недобросовісною конкуренцією, законодавством передбачені санкції, що мають різну галузеву приналежність.
Розмір штрафів та порядок їх обчислення залежить від суб'єкта правопорушення, а саме, є він суб'єктом господарювання чи ні. Вчинення суб'єктами господарювання - юридичними особами та їх об'єднаннями дій, визначених Законом як недобросовісна конкуренція, тягне за собою накладення на них Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями штрафів у розмірі до трьох відсотків виручки від реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг суб'єкта господарювання за останній звітний рік , що передував року, в якому накладається штраф. У разі якщо обчислення виручки суб'єкта господарювання неможливе або виручка відсутня, зазначені штрафи накладаються у розмірі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 21).
Вчинення дій, визнаних законом недобросовісною конкуренцією, громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, тягне за собою накладення адміністративного стягнення згідно з адміністративним законодавством (ст. 1643 КпАП).
Кримінальна відповідальність передбачена за злочини, що порушують вимоги законодавства про збереження комерційної таємниці. Відповідно до ст. 1486 Кримінального кодексу України незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну таємницю (підприємницький шпигунство), якщо це завдало великої матеріальної шкоди суб'єкту підприємницької діяльності, - карається позбавленням волі на строк до трьох років або штрафом від 300 до 500 мінімальних розмірів заробітної плати . Умисне розголошення комерційної таємниці без згоди її власника особою, якій ця таємниця відома у зв'язку з професійною або службовою діяльністю, якщо воно вчинене з корисливих чи інших особистих спонукань і заподіяло велику матеріальну шкоду суб'єкту підприємницької діяльності, тягне за собою кримінальну відповідальність за ст. 1487 Кримінального кодексу України.
Цивільно-правовою санкцією за недобросовісну конкуренцію є відшкодування збитку. Збиток, заподіяний внаслідок вчинення дій, визначених Законом як недобросовісна конкуренція, підлягає відшкодуванню за позовами заінтересованих осіб у порядку, визначеному цивільним законодавством України (ст. 24 Закону "Про захист від недобросовісної конкуренції").
Крім вищевказаних санкцій галузевої приналежності, Законом "Про захист від недобросовісної конкуренції" передбачені дві спеціальні санкції за окремі види правопорушень, що визнаються недобросовісною конкуренцією. Однією з них є вилучення товарів з неправомірно використаним позначенням та копій виробів іншого суб'єкта господарювання (ст. 25 Закону). Вона застосовується у разі встановлення факту неправомірного використання чужих позначень, рекламних матеріалів та упаковки, передбаченого ст. 4 Закону, або факту копіювання виробів, передбаченого ст. 6 Закону. Ця санкція ^ озна-чає безоплатне вилучення, у тому числі з обігу, товарів, що стали предметом недобросовісної конкуренції. Особливістю цієї санкції є застосування не тільки за два види правопорушень, але також лише у разі, якщо можливість змішування з діяльністю іншого суб'єкта господарювання не може бути усунена іншим шляхом.
Згідно ст. 26 Закону у разі встановлення факту дискредитації суб'єкта господарювання Антимонопольний комітет України, його територіальні відділення мають право прийняти рішення про офіційне спростування за рахунок порушника поширених ним неправдивих, неточних або неповних відомостей у строк і спосіб, що визначені законодавством або цим рішенням. Таким чином, санкцією є спонука порушника до вчинення дій за офіційним спростуванню зазначених відомостей за його ж рахунок.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 80. Санкції за недобросовісну конкуренцію "
 1. Зміст
  недобросовісну конкуренцію 81. Загальні положення законодавства про рекламу 82. Загальні законодавчі вимоги до реклами 83. Обмеження щодо окремих видів реклами 84. Особливості рекламування деяких видів продукції 85. Недобросовісна реклама 86. Відповідальність за порушення законодавства про рекламу Розділ 2. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ
 2. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  Санкції. Це має виключити вигідність подібної поведінки. 57 Місяці В.В. Поглиблення соціального контролю злочинності (Матеріали круглого столу). -Держава і право, 1999, № 9. - С. 6 січень. Найважливішим напрямком соціально-правового контролю є посилення різних видів контролю за соціально-економічними та політичними процесами, за фінансовими і товарними потоками (бюджетного,
 3. 5. Види норм підприємницького права
  санкцій, застосовуваних до правопорушників і т.п. У таких нормах знаходять свій розвиток, деталізацію і конкретизацію первинні правові норми. Як і первинні правові норми, норми-правила поведінки неоднорідні і, в свою чергу, по їх функціональної спрямованості поділяються на регулятивні та охоронні. Охоронні норми законодавства про підприємництво розосереджені по спеціальних
 4. Поняття і підстави застосування заходів процесуальної відповідальності
  санкціями правової норми і в цій якості виступає як примусово що співається обов'язок діяти правомірно і зазнати відповідні процесуально-правові санкції при добровільному невиконанні норм арбітражного процесуального права. Юридична відповідальність являє собою таку санкцію, яка тягне за собою певні позбавлення майнового або особистого характеру.
 5. 16. Структура правовідносин.
  санкцій. Суб'єктивне право - засіб задоволення якого-небудь уповноваженої особи, для досягнення певного блага, цінності. Види суб'єктивних прав: Право вимагати від іншого учасника виконати свої обов'язки (повернути борг, заплатити податки, з'явитися в суд). В даному випадку мова йде про право на чужі дії. Право на власні активні дії (подати позов, проголосувати,
 6. Особливості сучасної організованої економічної злочинності в Росії
  санкціями не залякати. Фінансові новини від 24.02.98г. оптових і роздрібних ринків. Зрощування організованої економічної і загальнокримінальної злочинності. Загострення конкуренції за привласнення надприбутків супроводжується посяганнями насильницького характеру - підпалами, кримінальними вибухами, вбивствами за наймом (замовними вбивствами) посадових осіб конкуруючих організацій,
 7. Основні види злочинних організацій, принципи їх організації та механізми життєстійкості та пріоритетні напрямки протиправної діяльності в галузі економіки.
  санкціями за порушення; - професійне використання основних державних та соціально-економічних інститутів, діючих в країні, з метою створення зовнішньої законності злочинної діяльності (офіційне прикриття у вигляді спільних підприємств, фондів, фірм, казино тощо);-фінансову базу у вигляді загальних грошових фондів, нерухомості та т.п., для вирішення "загальних "завдань, що дозволяє,
 8. Страхування ризику кримінальної економічної діяльності
  санкціями. Механізм статусної мотивації заснований на зацікавленості зайняти певне місце в ієрархічній структурі кримінальної організації, що дає доступ до матеріальних і інших благ. Механізм ідентифікації заснований на використанні фундаментальної людської потреби в приналежності до якого-небудь спільноті, в причетності до її цілям, нормам, ідеалам. Даний механізм є
 9. 2.1. Реформування як засіб посилення цивільного контролю над силовими структурами
  санкції іншій галузі. Аналіз показує, що справ, розглянутих військовою прокуратурою щодо залучення командирів (начальників) за порушення прав і свобод підлеглих, які не збуджується. Та й немає в розділі 11 такої статті, за винятком ст. 336 - «образа військовослужбовця». А головні проблеми при регулюванні правовідносин між військовослужбовцями - це не образи, а масові та постійні
 10. ЗМІСТ
  санкції статті кримінального закону при призначенні покарання 485 § 3. Суспільна небезпека злочину і особу винного як загальні початку призначення покарання 493 § 4. Обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність 502 § 5. "Особливі" пом'якшувальні обставини 513 § 6. "Особливі" обтяжуючі обставини 528 § 7 . Особливості призначення покарання співучасникам злочину 537 Розділ IV.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua