Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія Україна / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Меггс П. Б., Сергєєв А. П .. Інтелектуальна власність. - М.: МАУП, 2000. - 400 с., 2000 - перейти до змісту підручника

1. Охорона прав споживачаПатентне та авторське право охороняють права споживача лише в непрямій формі,
тоді як товарні знаки і знаки обслуговування служать інтересам споживача самим
безпосереднім чином. Патентне та авторське право стимулюють винахідництво і
створення художніх творів. І кожен споживач вносить свою лепту в це
стимулювання, сплачуючи вищу ціну, яку встановлює на продукт володар
виключного права на нього, оскільки він користується своїм монопольним становищем. За
цю ціну споживач отримує негайний доступ до нової інтелектуальної власності
більш високого якісного рівня. Зрештою, після закінчення терміну охорони
авторським чи патентним правом, споживач вже не оплачує доступу до цієї
власності. На відміну від цього товарний знак служить споживачеві відразу і
безпосередньо. Важливим аспектом ціни товару є можливість для споживача
визначити ті якості і властивості, які йому потрібні. Виробники товару, що має
товарний знак, сильно зацікавлені в тому, щоб підтримувати високий стандарт якості.
Тому, коли споживач знаходить товарний знак з потрібними йому характеристиками, йому вже
не потрібно витрачати зусилля ні на які додаткові пошуки.
Багато споживачів іноді набувають завідомо піратську продукцію, оскільки
знають, наприклад, що піратські комп'ютерні програми ідентичні дорогим
оригіналам. Але, як правило, люди намагаються уникати товарів з підробленими товарними
знаками, оскільки великий ризик отримання товару поганої якості. На жаль, в
національному законодавстві багатьох країн не мається ефективних заходів, використовуючи
які, споживач, обманутий фальшивим товарним знаком, міг би захистити свої
інтереси в суді, оскільки тимчасові і матеріальні витрати завідомо перевершать
можливу компенсацію. Захист інтересів споживача можуть здійснювати спеціальні
державні установи, які вживають заходів адміністративного та кримінально -
правового характеру проти тих, хто підробляє товарні знаки. Іншим важливим засобом
боротьби є судове переслідування нечистих на руку конкурентів.
До недавнього часу проблемам охорони товарних знаків у Росії приділялося мало
уваги в російському законодавстві і в юридичній науці. Відносини, пов'язані з
індивідуалізацією товаровиробників, не мали законодавчої регламентації і
регулювалися лише малодоступними і часто застарілими підзаконними актами. В умовах
гігантського монополізму й панування державної власності, з одного боку, і
відсутності конкуренції і убозтва товарного ринку - з іншого, турбота про індивідуалізацію
виробників і їхніх товарів була практично непотрібною. Наслідком цього
стало вкрай незначне порівняно з масштабами країни число реєстрованих
індивідуальних знаків охорони, відсутність спорів про порушення прав на них у судовій практиці,
слабка теоретична розробка проблем, пов'язаних з фірмовими найменуваннями, товарними
знаками та іншими аналогічними об'єктами промислової власності.
З переходом до ринкової економіки відношення до зазначених об'єктів стало корінним
чином змінюватися. Ринковий механізм чуйно реагує на реакцію споживачів на вироблений
товар. Виявлений незадоволений попит споживачів на той чи інший продукт служить
стимулом для розвитку виробництва. Наявний вакуум швидко заповнюється товарами, потрібними
споживачам. У цих умовах дуже важливо забезпечити можливість індивідуалізації
пропонованих товарів і послуг, у чому в рівній мірі зацікавлені і виробники, і
споживачі. Гарантуючи права на виступ у господарському обороті під власним
індивідуальним ім'ям, на позначення вироблених товарів і послуг
певними символами або найменуваннями й забезпечуючи їх захист у разі порушення,
закон створює необхідні передумови для реалізації зазначеної можливості.
Товарний знак і знак обслуговування, якими маркуються вироблені товари та
надавані послуги, є активним сполучною ланкою між виробником і споживачем,
виступаючи в ролі безмовного продавця. Поряд з відмінною функцією популярний товарний
знак викликає у споживачів певне уявлення про якість продукції. Будучи свого
роду візитною карткою підприємства, товарний знак зобов'язує підприємство дорожити своей.репутаціей і постійно піклуватися про підвищення якості випускається їм продукції. Однією з
важливих функцій товарного знака є також реклама виробів, що випускаються, оскільки
завоював довіру споживачів товарний знак сприяє просуванню будь-яких товарів,
маркованих даним знаком. На світовому ринку ціна виробів з товарним знаком у середньому на
15-25% вище, ніж ціна анонімних товарів. Нарешті, товарний знак служить для захисту
випускається на ринку і застосовується в боротьбі з недобросовісною конкуренцією.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Охорона прав споживача "
 1. Список літератури
  охорона громадського порядку в особливих умовах: Навчальний посібник. Хабаровськ, 1996. Лончаков А. П. ОВС у системі механізму державного управління: Навчальний посібник. Хабаровськ: ХВШ МВС РФ, 1989. Лончаков А.П. Предмет і система курсу «Юриспруденція РФ»: Навчальний посібник. Хабаровськ, 1998. Манохін В.М. Російське адміністративне право. М., 1996. Манохін В. М. Служба і службовець РФ. Правове
 2. Інтелектуальна власність
  охорона винаходу, корисної моделі та промислового зразка надається в тому випадку, коли вони не суперечать суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі та відповідають умовам патентної спроможності . Якщо мова йде про винахід, то воно буде «визнано патентно-заможним, якщо буде відповідати трьом умовам (буде новим, матиме
 3. I. Введення. Основні інститути права інтелектуальної власності
  охорона на регіональному рівні 1. Конвенція про видачу європейських патентів 2. Конвенція про патенти Європейського союзу 3. Євразійська патентна конвенція 4. Африканська організація з інтелектуальної власності Г. Об'єкти патентованія.Д. Умови патентоспроможності 1. Введення 2. Новизна 3. винахідницький рівень 4. Промислова придатність Е. Формальні вимоги до заявки на патентування
 4. В. Роль юриста, що спеціалізується в сфері інтелектуальної власності
  охорона товарних знаків, охорона авторських прав і пр.) не тільки в межах Франції, а й у Європейському союзі, а практично по всьому світу. Французький фахівець з нерухомості повинен передбачати можливі для свого клієнта наслідки таких правовідносин, як сервітут, оренда та т. Д., Які можуть обмежити його право користування нерухомістю, що знаходиться в Парижі. Але всі ці
 5. Б. Промислові зразки
  охорона промислових зразків може мати режими, подібні з патентною охороною, охороною авторських прав або товарних знаків. За патентної схемою охорони володар права отримує захист від використання даного промислового зразка як художньо - конструкторського рішення іншими особами, незалежно від того, чи створили вони його незалежно або скопіювали. За схемою охорони авторського права
 6. А. Теоретичні основи охорони авторських прав
  охорона економічних прав видавців. Однак, незважаючи на таке розходження в історичному розвитку, в наші дні детальне регулювання питань авторського права в міжнародних договорах призвело до дуже високого ступеня уніфікації правових норм в законодавстві різних країн світу. Більш того, залишилося дуже мало протиріч між авторами та видавцями. Сильна охорона авторських прав йде на
 7. 2. Знаки, якими може бути відмовлено в реєстрації
  охорона; 2) Якщо знаки позбавлені будь-яких відмітних ознак або складені виключно із знаків і вказівок, що можуть застосовуватися у торгівлі для позначення виду, якості, кількості, призначення, вартості, місця походження продуктів чи дати їх виготовлення або стали загальноприйнятими в повсякденній мові чи у добросовісних та узвичаєних торговельних звичаях країни, де витребовується
 8. Держ. управління в адміністративно-політичній сфері
  охорона громадської безпеки та громадського порядку 3) попередження і припинення злочину 4) розкриття злочинів, за якими пр-во попереднього слідства необов'язково 5) розслідування злочину у формі дізнання 6) надання в межах її компетенції допомоги громадянам, перед-ємствам, установам, організаціям і громадським об'єднанням До складу місцевої міліції входять
 9. 9. УЧАСТЬ У арбітражному процесі ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ІНШИХ ОРГАНІВ
  правління та інші органи можуть брати участь в арбітражному процесі з метою захисту публічних інтересів, якщо відповідне право надано їм федеральним законом. В АПК РФ не передбачений конкретний перелік державних та інших органів, правомочних розпочати справу від свого імені на захист чужих інтересів. Розглянуті суб'єкти мають усіченої юридичної зацікавленістю в
 10. Загальні положення про третейський розгляд
  правила третейського розгляду і затверджені організацією - юридичною особою, що утворила постійно діючий третейський суд. Правила третейського розгляду - норми, що регулюють порядок вирішення спору в третейському суді, що включає правила звернення до третейського суду, обрання (призначення) третейських суддів і процедуру третейського раз-бірательства. Сторони третейського
© 2014-2022  ibib.ltd.ua