Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право → 
« Попередня
ОНЮА
. ІСПИТ «Муніципальне право», 2011 - перейти до змісту підручника

Особливості МСУ в РБЗАКОН РЕСПУБЛІКИ БАШКОРТОСТАН
ПРО МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В Республіка Башкортостан
(в ред. Законів РБ від 24.05.2005 N 181-з,
від 03.05.2006 N 312-з)
Прийнятий Державним Зборами - Курултаєм - Республіки Башкортостан 17 березня 2005.
Цей Закон відповідно до Конституції Російської Федерації, Конституцією Республіки Башкортостан і Федеральним законом "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації", іншими федеральними законами здійснює правове регулювання організації місцевого самоврядування в Республіці Башкортостан.Статья 1. Місцеве самоврядування в Республіці башкорт Місцеве самоврядування в Республіці Башкортостан - форма здійснення народом своєї влади, що забезпечує в межах, встановлених Конституцією Російської Федерації, федеральними законами, Конституцією Республіки Башкортостан, а у випадках, встановлених федеральними законами, - законами Республіки Башкортостан, самостійне і під свою відповідальність рішення населенням безпосередньо і (або) через органи місцевого самоврядування питань місцевого значення виходячи з інтересів населення з урахуванням історичних та інших місцевих традіцій.Статья 2. Основні терміни та понятіяДля цілей цього Закону використовуються основні терміни і поняття, встановлені Федеральним законом "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації" (далі - Федеральний закон). Стаття 3. Законодавство Республіки Башкортостан про місцеве самоврядування в Республіці БашкортостанЗаконодательство Республіки Башкортостан про місцеве самоврядування в Республіці Башкортостан грунтується на загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права, міжнародних договорах України, Конституції Російської Федерації, федеральних конституційних законах, Федеральному законі, інших федеральних законах, що видаються відповідно до них інших нормативних правових актах Російської Федерації, Конституції Республіки Башкортостан і складається із законів та інших нормативних правових актів Республіки Башкортостан, прийнятих з питань організації місцевого самоврядування в Республіці Башкортостан.Статья 4. Державна підтримка місцевого самоврядування в Республіці Башкортостан1. Органи державної влади Республіки Башкортостан зобов'язані створювати необхідні умови для становлення і розвитку системи місцевого самоврядування та сприяти населенню у здійсненні права на місцеве самоуправленіе.2. Державна підтримка місцевого самоврядування в Республіці Башкортостан забезпечується створенням необхідних правових, організаційних, матеріальних і фінансових умов для становлення та розвитку місцевого самоврядування.
Стаття 5. Рада муніципальних утворень Республіки Башкортостан Республіці Башкортостан утворюється Рада муніципальних утворень Республіки Башкортостан.Статья 6. Встановлення та зміна меж, перетворення муніципальних образованій1. Межі територій муніципальних утворень встановлюються і змінюються законами Республіки Башкортостан відповідно до вимог, передбачених Федеральним законом.2. Перетворення муніципальних утворень здійснюється законами Республіки Башкортостан з ініціативи населення, органів місцевого самоврядування, органів державної влади Республіки Башкортостан, федеральних органів державної влади відповідно до Федерального закону.
Стаття 7. Питання місцевого значення
До питань місцевого значення поселень, муніципальних районів, міських округів належать питання, встановлені Федеральним законом.
Стаття 8. Наділення органів місцевого самоврядування в Республіці Башкортостан окремими державними повноваженнями Республіки Башкортостан
(в ред. Закону РБ від 24.05.2005 N 181-з)
1. Наділення органів місцевого самоврядування окремими державними повноваженнями Республіки Башкортостан здійснюється законами Республіки Башкортостан. Наділення органів місцевого самоврядування окремими державними повноваженнями Республіки Башкортостан іншими нормативними правовими актами не допускається.
2. Наділення органів місцевого самоврядування окремими державними повноваженнями з предметів спільного ведення Російської Федерації і суб'єктів Російської Федерації законами Республіки Башкортостан допускається, якщо це не суперечить федеральним законам.
3. Окремі державні повноваження Республіки Башкортостан, що передаються для здійснення органам місцевого самоврядування, здійснюються органами місцевого самоврядування муніципальних районів і органами місцевого самоврядування міських округів, якщо інше не встановлено федеральним законом або законом Республіки Башкортостан.
4. Порядок наділення органів місцевого самоврядування в Республіці Башкортостан окремими державними повноваженнями Республіки Башкортостан регулюється Законом Республіки Башкортостан "Про порядок наділення органів місцевого самоврядування окремими державними повноваженнями Республіки Башкортостан" відповідно до Федерального закону.
(Частина четверта в ред. Закону РБ від 24.05.2005 N 181-з)
5 - 7 втратили чинність. - Закон РБ від 24.05.2005 N 181-з.
Стаття 9. Здійснення органами місцевого самоврядування окремих державних повноважень Республіки Башкортостан
1. З питань здійснення органами місцевого самоврядування окремих державних повноважень Республіки Башкортостан органи виконавчої влади Республіки Башкортостан у випадках, встановлених законами Республіки Башкортостан, в межах своєї компетенції має право видавати обов'язкові для виконання нормативні правові акти та здійснювати контроль за їх виконанням.
2. Органи місцевого самоврядування несуть відповідальність за здійснення окремих державних повноважень у межах виділених муніципальних утворень на ці цілі матеріальних ресурсів та фінансових коштів.
3. Органи місцевого самоврядування мають право брати участь у здійсненні державних повноважень Республіки Башкортостан, що не переданих їм відповідно до Федерального закону, із здійсненням витрат за рахунок коштів бюджету муніципального освіти (за винятком фінансових коштів, що передаються місцевому бюджету на здійснення цільових витрат), якщо це участь передбачено федеральними законами.
Органи місцевого самоврядування мають право встановлювати за рахунок коштів бюджету муніципального освіти (за винятком фінансових коштів, що передаються місцевому бюджету на здійснення цільових витрат) додаткові заходи соціальної підтримки та соціальної допомоги для окремих категорій громадян незалежно від наявності в федеральних законах положень, що встановлюють зазначене право.
(Частина третя введена Законом РБ від 03.05.2006 N 312-з)
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Особливості МСУ в РБ"
 1. 4. Система адміністративного права
  це сукупність адмініст-ративно-правових інститутів і підгалузей. Адміністративне право складається з Загальної та Особливої частини. У Загальну частину включені такі інститути: 1. державне управління 2. виконавча влада 3. форми державного управління 4. методи державного управління 5. інститут правових актів 6. інститут державної служби 7. інститут адміністративного
 2. 1. Адміністративно-правова норма
  це нормативно-правові, що регулюють відносини у сфері державного управління, а також відносини управлінського характеру, що виникають у процесі здійснювала-тичних державної діяльності. Особливості адміністративно-правових норм: 1. Метою адміністративно-правових норм є забезпечення організації та функціонування всієї системи виконавчої влади. 2. Адміністративно-правові
 3. 2. 1. за предметом регулювання розрізняють
  а) матеріальні - норми, що закріплюють права, обов'язки, відпові-дальність учасників управлінських відносин, регульованих адміні-стративно правом, тобто їх адміністративно-правовий статус. б) процесуальні - норми, які визначають методи, способи, поря-док діяльності з реалізації державного управління (розд. 4 КпАП). 2. за формою вираження а) зобов'язують - розпорядчі здійснювати
 4. 3. Адміністративно-правові відносини
  це громадські від-носіння, врегульовані нормами адміністративного права, які складаються в сфері управління. Особливості адміністративно-правових відносин. 1. Однією зі сторін відносин є відповідний орган виконавчої влади або його посадова особа, наділена управлен-тичними повноваженнями державно-владного характеру. 2. для цих відносин характерне
 5. Адміністративна відповідальність
  1. Поняття і підстава адміністративної відповідальності, її від-відмінність від інших видів юр. від-ти. 2. Поняття, ознаки адм. пр-ня. 3. Юридичний склад адм. пр-ня. 1. Адміністративна відповідальність - це застосування уполномо-ченного органом або посадовою особою адміністративного стягнення до особи, яка вчинила адміністративне пр-ня. У РФ діє велика кількість адміністративних
 6. Адміністративний процес
  Поняття і принципи адміністративного процесу 1. Поняття й основні риси адміністративного процесу 2. Принципи адміністративного процесу 1. Адміністративний процес - це сукупність дій, со-вершать виконавчими органами для реалізації покладених на них завдань і функцій. Особливості адміністративного процесу: 1. Являє собою різновид владної діяльності суб'єктів незалежно ектов
 7. Види і стадії адміністративного права
  1. Поняття і система стадій і етапів провадження по справах про ад-міністратівного правопорушення. 2. Адміністративне розслідування. 3. Розгляд справ про адміністративні правопорушення. 4. Перегляд постанов. 1. Стадія провадження у справах про адміністративні правопорушення - це відносно самостійна частина виробництва, кото-раю поряд із загальними завданнями провадження має
 8. Від авторів
  «Скільки людей, стільки і думок », - говорить народне прислів'я. Різноманітність поглядів в історичній науці необхідно для того, щоб ширше і глибше відобразити минуле. Без урахування комплексу поглядів, існуючих в історичній науці, не можна осягнути суть історичних процесів, а отже, і ефективно використовувати досвід поколінь. Здавалося б, сказане вище - це банальна істина, але вона
 9. 1.Поіск в галузі методології
  Зміни, що відбуваються в світі і в нашій країні, політичні пристрасті й турботи повсякденного буття не тільки не послабили інтерес до історії, а навпаки, призвели до ще більш гострого сприйняття минулого. Це закономірно. На початку XX в. Н.А. Бердяєв зазначав, що «історичні катастрофи і переломи ... завжди мали у своєму розпорядженні до роздумів в області філософії історії, до спроб осмислити історичний
 10. 2. «Так чи знаєте Ви, що таке Росія?»
  Проблема держави, форми політичної влади , характер взаємини його з суспільством в цілому та окремими його складовими сьогодні знову в центрі наукових суперечок. Стосовно до Стародавньої Русі це проблема походження держави та її назви, а також статусу російських князів. У сучасній вітчизняній історіографії звернуто увагу на принципову відмінність і незалежність питань
© 2014-2022  ibib.ltd.ua