Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право Україна / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том II. Напівтім 1: Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 2000. -704с., 2000 - перейти до змісту підручника

1. Поняття і функції завдаткуЛегальне визначення завдатку дано в ст. 380 ГК.
Завдатком визнається грошова сума, що видається однією з договірних сторін у рахунок належних з неї за договором платежів другій стороні, на доказ укладення договору і в забезпечення його виконання.
Дане визначення повністю збігається з визначенням завдатку, що мали місце в ст. 209 ЦК РРФСР 1964 р. Незважаючи на цей факт, сфера застосування завдатку чинним законодавством істотно розширена. Справа в тому, що в ньому відсутня припис, аналогічне правилу п. 2 ст. 186 ЦК РРФСР 1964 р., згідно з яким завдаток міг використовуватися тільки для забезпечення зобов'язань між громадянами або з їх участю. Тому за чинним законодавством завдаток може застосовуватися для забезпечення зобов'язань, що виникають як за участю громадян, так і за участю юридичних осіб. Тобто завдаток може застосовуватися не тільки в побутових, але й у підприємницьких відносинах.
Завдаток в тому вигляді, як він описаний у законі (ст. 380 ЦК), може забезпечувати виконання тільки договірних зобов'язань. Предметом завдатку може бути тільки грошова сума, розмір якої визначається договірними сторонами, але у всіх випадках вона повинна становити лише частина суми платежів, належних за договором з боку, що видала завдаток. З теоретичної точки зору немає ніяких перешкод для того, щоб предметом завдатку визнавалися інші майнові цінності. Законодавчій практиці також відомо подібне рішення. Наприклад, відповідно до ст. 143 ЦК РРФСР 1922 р. завдатком визнавалася грошова сума або майнова цінність, видана в рахунок належних за договором платежів одним контрагентом іншому для посвідчення договору та забезпечення його виконання.
Видача завдатку як захід забезпечення виконання зобов'язання може бути передбачена тільки угодою договірних сторін. Угода про завдаток незалежно від суми завдатку має бути зроблено у письмовій формі. При порушенні сторонами приписів про письмовій формі угоди про завдаток настають наслідки, передбачені ст. 162 ЦК, тобто на підтвердження укладення угоди про завдаток сторони не можуть посилатися на показання свідків, але можуть приводити письмові й інші докази.
Завдаток виконує платіжну, доказову і забезпечувальну (штрафну) функції.
Завдаток може бути виданий тільки тією стороною за договором, на якій лежить обов'язок здійснити грошові платежі за надання, здійснюване контрагентом за договором. При виконанні сторонами договірних зобов'язань сума завдатку або зараховується в рахунок платежів, або утримується стороною, що видала завдаток, із суми належних з неї платежів. Видача та отримання завдатку є часткове виконання і, відповідно, отримання частини виконання договірного зобов'язання. У цьому суть платіжної функції завдатку.
Слід мати на увазі, що платіжна функція завдатку може мати місце тільки при виконанні сторонами договірних зобов'язань. При невиконанні зобов'язань, забезпечуваних завдатком, він починає виконувати штрафну роль. Платіжна функція властива також авансу - грошовій сумі або майнової цінності, видаваної стороною в договорі своєму контрагенту в рахунок обумовленого платежу як у момент укладення договору, так і після цього. Але з видачею та отриманням авансу закон пов'язує інші наслідки, ніж з видачею та отриманням завдатку. Це найбільш яскраво видно при аналізі доказової і забезпечувальної функцій завдатку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Поняття і функції завдатку "
 1. 64. Поняття, значення, особливості цивільної відповідальності.
  Функції: 1) компенсаційну (відшкодування шкоди потерпілому, кредитору), 2) виховно-попереджувальну (превенція нових правопорушень з боку порушника та інших осіб), 3) каральну - виражається в покарання порушника шляхом покладання на нього тих чи інших майнових обтяжень. - Залежно від характеру санкцій заходи цивільно-правової відповідальності можуть бути поділені на
 2. 110. Неустойка, застава, завдаток як способи забезпечення зобов'язань.
  Поняттями полягає в порядку обчислення штрафу та пені, тому принципової різниці для використання цих термінів або єдиного терміну - неустойка, не існує. Штраф - літочислення неустойки у вигляді певної грошової суми, яка стягується один раз відповідно до закону або договору зі боку, не виконала або неналежно виконала основне зобов'язання. Пеня - неустойка в
 3. § 5. Завдаток
  поняття авансу не існує. Ще до виникнення зобов'язання, припустимо, до укладення договору купівлі-продажу, одна особа, яка стане покупцем, може передати іншій особі, яка стане продавцем, якусь суму грошей в рахунок платежів, передбачуваних по майбутньому договору. Навряд чи цю суму можна назвати інакше, ніж авансом, оскільки сторони лише передбачають укладення договору в
 4. § 1. Поняття і форми цивільно-правової відповідальності
  функцію. За вчинене правопорушення на суб'єкта покладаються додаткові майнові тяготи у вигляді стягнутої неустойки, збитків, вилучення в дохід держави предмета угоди, втрати завдатку і т. д. Не допускається при цьому обмеження особистих немайнових прав і свобод. Компенсаційна функція цивільно-правової відповідальності проявляється в заліковій характері неустойок або втраченого
 5. 8. Рекомендували ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  поняття, зміст, реформа. - X., 1991. 137 98. Відношенні осіб Поняття правопорушення (проступку) по адміні ністративного законодавству. - М., 1988. 99. Сорокін В.Д. Проблеми адміністративного процесу. - М., 1968. 100. Сорокін В.Д. Адміністративно-процесуальне право. - М., 1972. 101. Старилов Ю.Н. Адміністративний договір: досвід законодав тельного регулювання в Німеччині / / Держава і
 6. 1. Поняття виконавчої влади, її зміст і прізнакі.2. Основні функції виконавчої власті3. Основні принципи організації та функціонування виконавчої котельної власті.4. Співвідношення понять "державне управління" і "виконавчої-нительная владу".
  Понять "державне управління" і "виконавчої-нительная
 7. 4. Державне управління
  поняття, ніж виконавча влада. 2. Вузьке розуміння - це адміністративна діяльність органів виконавчої влади. Сюди відноситься практична діяльність Прези-дента, Уряду, федеральних органів виконавчої влади, органів виконавчої влади суб'єктів і т.д. У цьому розумінні державне управління та виконавча влада
 8. Методи здійснення виконавчої влади
  функцій і засоби впливу органів виконавчої влади на керовані об'єкти (галузі, пр-ку, гр-н). Методи здійснення виконавчої влади різноманітні. За функціями суб'єктів управління вони поділяються на загальні, використовувані при виконанні всіх функцій управління на всіх найважливіших стадіях управлінських процесу, і спеціальні, що застосовуються при здійсненні окремих функцій на
 9. Адміністративні стягнення
  функція сіль-ських, селищних виконавчих органів здійснюється главами місць-них муніципальних утворень, якщо така посада передбачена статутом муніципального освіти та іншими виборними особами місць-ної адміністрації. підвідомчості справ про адміністративні право-порушення місцевим, сільським та селищним адміністраціям визначенні-на в ст. 200. приклад: ст . 45, порушення правил
 10. Адміністративний процес
  функцій. Особливості адміністративного процесу: 1. Являє собою різновид владної діяльності суб'єктів незалежно ектов виконавчої влади. 2. Метою є досягнення певних юридичних резуль-татів і дозвіл управлінських справ. 3. Проміжні та остаточні підсумки процесу закріплюються в офіційних документах (протокол, постанова). 4. Регламентується адміністративний
© 2014-2021  ibib.ltd.ua