Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Відп. ред. проф. Б.А. Страшун. Конституційне (державне право) зарубіжних стран.В 4 т. Тома 1-2. Частина загальна: Підручник. - 3-е изд., Оновл. і дораб. - М.: Видавництво БЕК. - 784 с., 2000 - перейти до змісту підручника

1. Поняття та соціальні функції

Термін «парламент» походить від англійського «Parliament», який зобов'язаний своїм народженням французького дієслова parler - говорити *. Втім, в дореволюційній Франції парламентом (parlement) називався суд провінційного рівня, і лише згодом цей термін став еквівалентом англійської.

* Відома ленінська характеристика парламенту як говорильні має, таким чином, деякий етимологічне обгрунтування. По суті ж, якщо вона і бувала вірна, то не взагалі, а лише в певних випадках.

Вважається, що батьківщиною парламенту є Англія, де з XIII століття влада Короля обмежило збори найбільших феодалів (лордів, тобто панів), вищого духовенства (прелатів) та представників міст і графств (сільських територіальних одиниць) *. Подібні станові і станово-представницькі установи виникли потім у Польщі, Угорщині, Франції, Іспанії та інших країнах. Згодом вони розвинулися в представницькі установи сучасного типу або були замінені ними.

* Строго кажучи, первісними попередниками парламенту слід було б вважати представницькі установи рабовласницьких демократій, наприклад Рада п'ятисот в Афінах, трибунатні збори в Римі.

Що стосується місця парламентів у державному механізмі і відповідно їх функцій, то теоретики поділу влади Дж. Локк і Ш. Монтеск'є обмежували їх роль здійсненням переважно законодавчої функції, тоді як Ж.Ж. Руссо - послідовний прихильник неподільності народного суверенітету - обгрунтовував ідею єдності верховної влади, з якої випливало право законодавчої влади контролювати виконавчу. Неважко бачити, що ці ідеї лежать в основі відповідно дуалістичних і парламентарних форм правління.

Сучасний парламент - це загальнодержавний представницький орган, головна функція якого в системі поділу влади полягає у здійсненні законодавчої влади.

Вона включає і верховне розпорядження державною скарбницею, тобто прийняття державного бюджету та контроль за його виконанням.

Більшою чи меншою мірою залежно від форми правління парламент здійснює контроль за виконавчою владою. Так, згідно з ч. 2 ст. 66 Іспанської конституції 1978 року народження, «Генеральні кортеси здійснюють законодавчу владу Держави, схвалюють його Бюджети, контролюють діяльність Уряду та мають іншу компетенцію, якою їх наділяє Конституція». Правда, як ми зазначали у зв'язку з формами правління і державним режимом, нерідко сам парламент на практиці, в свою чергу, також перебуває під контролем уряду або у всякому разі відчуває з його боку досить сильний вплив. Діяльність парламенту контролюється і конституційної юстицією, про що ми вже говорили в п. 2 § 5 гл. II.

В основу державно-правового регулювання народного представництва в соціалістичних країнах були формально покладені теоретичні розробки В.І. Леніна, що спиралися на зроблений К. Марксом аналіз досвіду Паризької комуни 1871 року, яка вважалася першою державою диктатури пролетаріату. Звідси, зокрема, ідея з'єднання законодавчої і виконавчої влади, яка вельми імпонувала більшовикам, бо виключала взаємний контроль незалежних одна від одної гілок влади - отримавши більшість місць у виборному органі, можна безконтрольно складати будь-які закони і самим же їх виконувати. Але те, що проіснувало два з невеликим місяця в масштабі порівняно невеликого за нинішніми мірками міста, яким був Париж в другій половині минулого століття (якщо навіть існувало саме так, як описано у К. Маркса), не було придатне для великого держави. Соціалістичні конституції розділили повноваження влади між законодавчими, виконавчими та судовими органами, віддавши на словах верховенство і повновладдя представницьким органам і зосередивши реальні функції управління в руках урядів і міністерств при тому, що над усіма ними стояли комітети комуністичних партій, керівництво яких давало незаперечні вказівки і законодавчим , і виконавчим, і судовим органам.

Соціалістична концепція держави та демократії уникала навіть терміна «парламент», бо основоположниками марксизму-ленінізму, особливо В. І. Леніним, цей інститут був з усіх боків охаючи як фактично безвладними говорильня, покликана «надувати простолюдді ». Раніше вже зазначалося, що в соціалістичних державах виборні органи всіх рівнів утворюють єдину систему, складову як би становий хребет всього державного механізму та очолювану верховним органом народного представництва. У СРСР таким органом вважався з 1936 року Верховна Рада СРСР, а з 1988 року - З'їзд народних депутатів СРСР. Такий орган оголошувався найвищим органом державної влади і мав право здійснювати на своєму рівні всі функції влади, принаймні законодавчої і виконавчої. Згідно ст. 57 нині чинної Конституції Китайської Народної Республіки 1982 «Всекитайські Збори Народних Представників є верховним органом державної влади». Насправді рішення таких органів лише надають державне оформлення рішень вузьких керівних органів (політбюро центральних комітетів) комуністичних партій. Проте в цілях практичної зручності ми будемо іноді вживати термін «парламент» для позначення також вищого представницького органу соціалістичної держави, усвідомлюючи всю умовність і неправильність цього.

У країнах, особливо в Африці та Азії, парламенти навіть у тих випадках, коли формально будуються за моделлю розвинених країн Заходу, на ділі зазвичай також безвладні, реєструють рішення позапарламентських центрів справжньої влади. Поділ влади, навіть якщо конституційно проголошено, реально здійснюватися не може в силу виключно низького культурного рівня суспільства. Це теж, строго кажучи, не парламенти, хоча так зазвичай називаються. Але й ми в цілях того ж практичної зручності будемо називати ці органи так само.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Поняття та соціальні функції "
 1. 1. Поняття і соціальна функція виборів
  соціальна функція виборів: вони служать барометром політичного життя. У процесі їх проведення стикаються інтереси різних політичних сил, різні погляди і платформи, виразниками яких є партії і інші політичні об'єднання. Результати виборів дають об'єктивну оцінку ступеня їх впливу, показують настрої виборців, тенденції політичного життя. Нові вибори можуть
 2. 1. Поняття і соціальна функція
  поняття «опитування», результат голосування в даному випадку скоріше за все не має обов'язкового значення ні для публічної влади, ні для громадян. У деяких країнах (наприклад, у Швеції) відповідний інститут іменується консультативним референдумом; думається, і таке поняття створює лише непотрібні складнощі в сприйнятті терміна «референдум». Болгарське законодавство, що спиралося на
 3. 1. Поняття і соціальна функція
  соціальну роль судової влади. Французький дослідник США Алексіс де Токвіль у своїй книзі, що побачила світ в 1835 році: «Всі уряди мають усього лише дві можливості подолати опір, який чиниться йому громадянами: матеріальні засоби, якими вони самі мають, і рішення судів, до чиєї допомоги вони можуть вдаватися. Уряд, який може примушувати до покори
 4. 4. Державне управління
  поняття, ніж виконавча влада. 2. Вузьке розуміння - це адміністративна діяльність органів виконавчої влади. Сюди відноситься практична діяльність Прези-дента, Уряду, федеральних органів виконавчої влади, органів виконавчої влади суб'єктів і т.д. У цьому розумінні державне управління та виконавча влада
 5. Види і стадії адміністративного права
  поняття предупр., Ст. 284 Так процедура оформлення попередження, що виноситься на місці вчинення порушення правил дорожнього руху регламентовано інструкцією з організації в ОВС провадження у справах про адмініст-ративних правопорушення правил дорожнього руху та інших норм, що діють у сфері безпеки дорожнього руху. Згідно дан-ної інструкції порушнику вручається
 6. 1.Поіск в галузі методології
  понять, як формація і цивілізація, культура, про те, що дає кожне з них окремо і разом узяті для розуміння історичного процесу, чи можна об'єднати при аналізі суспільства формаційний і цивілізаційний підходи. Більшість дослідників при цьому зазначає, що розробка К. Марксом і Ф. Енгельсом теорії формацій означала не тільки боротьбу проти ідеалістичного тлумачення
 7. 2. «Так чи знаєте Ви, що таке Росія?»
  понять «боярство» і «дворянство». Протиставлення боярства і дворянства в тому сенсі, як це прийнято в сучасній науці, джерела XVI-XVII ст. не знають. Під дворянством документи того часу увазі не рядові маси служивих людей «по батьківщині», а верхню групу служивих людей, пов'язаних з государевим двором. Боярами джерела іменували тих осіб, які мали вищий думний чин
 8. 4.Питання вивчення народних рухів
  поняттю класова боротьба. Ряд авторів повністю виключає з цього середовища соціальні конфлікти відбувалися в Київській Русі і в цілому в домонгольський період російської історії. Характеризуючи народні рухи Стародавньої Русі І. Я. Фроянов відзначає складність їх характеру, вони часто не піддаються однозначній трактуванні. Нерідко в одних і тих же подіях були присутні елементи соціальних, політичних і
 9. 6.Новое в археологічному вивченні давньоруського міста
  зрозуміти, як за останні півстоліття розширилися і поглибилися знання про давньоруському місті. Тим часом, це сталося здебільшого завдяки археології, т.к. нові дані про місто, особливо для періоду від Х до XV ст., надійшли в розпорядження науки в значній мірі в результаті археологічних розкопок. Їх інтерпретаторами виступали переважно самі археологи, багато з яких
 10. 4. Зміст, рушійні сили і етапи визвольного руху в X IX столітті
  поняття «різночинець» об'єднувало в собі представників самих різних класів і соціальних груп від аристократії (С. Перов-ська, П. Кропоткін) до робочих (С. Халтуріна, Д. Рогачов). Інша назва цього етапу - «революційно-демократичний» - звужує його зміст і рушійні сили, бо окрім революціонерів за перетворення Росії боролися багато представників інших напрямів суспільної
© 2014-2022  ibib.ltd.ua