Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія Україна / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том I Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 1998. -816с., 1998 - перейти до змісту підручника

1. Поняття юридичної відповідальностіВідповідальність - одна з основних юридичних категорій, широко використовувана у правозастосовчій діяльності. Проте сам термін "відповідальність" багатозначний і вживається в різних аспектах. Можна розрізняти соціальну, моральну, політичну, юридичну відповідальність. Соціальна відповідальність - узагальнююче поняття, що включає всі види відповідальності в суспільстві. З цієї точки зору моральна і юридична відповідальність - різновиди (форми) соціальної відповідальності.
Вельми широким є і поняття моральної відповідальності. Їм охоплюється відповідальність особи не тільки перед іншими членами суспільства або соціальними утвореннями, а й моральна відповідальність перед самим собою, що розглядається як почуття обов'язку, як "відповідальна поведінка", як моральний обов'язок і готовність дати звіт у своїх діях. Вона виражається у формі морального осуду відповідної поведінки і звернена передусім на формування майбутньої поведінки особи. Тому моральну відповідальність зазвичай іменують позитивної або перспективної відповідальністю. На відміну від цього юридична відповідальність завжди пов'язана з певною оцінкою наслідків минулого, що мав місце поведінки. Тому її називають також ретроспективної відповідальністю. Разом з тим юридична відповідальність - завжди наслідок правопорушення, тобто порушення правових приписів, але не моральних заборон або велінь моральності (хоча останні в ряді випадків і лежать в основі юридичних норм).
Юридичну відповідальність нерідко помилково ототожнюють з іншими, близькими категоріями. Так, кажучи про те, що хтось "відповідає" за той чи інший напрямок діяльності, насправді мають на увазі його обов'язки та їх належне виконання. Висловлено і думка про те, що юридична відповідальність - "регульована правом обов'язок дати звіт у своїх діях" 1. У такому розумінні юридична відповідальність прямо стає виконанням якоїсь заздалегідь передбаченої обов'язки, по суті тісно зближеної з моральної ("позитивної") відповідальністю.
Іноді вказується, що юридична відповідальність є не що інше, як реалізація санкції норми права, бо зміст санкції зводиться до встановлення певних юридичних наслідків поведенія2. Але далеко не всяка санкція встановлює міру юридичної відповідальності, не кажучи вже про те, що більшість діючих правових норм не має класичної тричленної структури (гіпотеза - диспозиція - санкція) і санкцією може бути навіть норма в цілому, а в багатьох нормах санкції відсутні, що саме по собі ще не означає відсутності юридичної відповідальності за їх порушення. Інша річ розуміння санкції як встановленої законом (або договором) конкретної міри відповідальності за правопорушення.
Юридична відповідальність встановлює наслідки неналежного (неправомірного) поводження, що порушує права та інтереси інших осіб. Отже, її застосування стає одним із способів захисту порушених прав та інтересів. Найважливіша особливість цього способу полягає в застосуванні заходів відповідальності за допомогою державного, в тому числі судового, примусу, тобто за допомогою публічної влади (уповноважених на те державних органів або посадових осіб). Це відрізняє його від самозахисту та інших заходів впливу, що застосовуються до правопорушників безпосередньо уповноваженими (потерпілими) особами. У деяких випадках заходи відповідальності можуть використовуватися і добровільно, а не за допомогою публічної влади (наприклад, правопорушник добровільно сплачує штраф). Це обставина не змінює їхньої природи як державно-примусових заходів, зміст і порядок застосування яких встановлені законом. Тому юридичну відповідальність нерідко розглядають як державно-примусове застосування до правопорушника будь-яких несприятливих для нього мер3.
1 Тархов В. А Відповідальність за радянським праву Саратов, 1973. С. 8-11
2 Докладніше про це див ' Лейст Про Е Санкції і відповідальність по радянському праву. М., 1981.
3 См Братусь З Н Юридична відповідальність і законність
Слід враховувати багатозначність терміну "санкція", який може розумітися і як частина правової норми, і як дозвіл на вчинення певних дій, і як конкретна міра відповідальності правопорушника.
Юридична відповідальність, безумовно, завжди пов'язана з державним примусом, однак далеко не всяка міра державно-примусового впливу на правопорушника одночасно є і мірою відповідальності. Так, примусове виконання наявної в особи обов'язки, наприклад повернення взятої їм борг суми за рішенням суду, навряд чи можна вважати мірою його відповідальності перед позикодавцем, бо порушник у даному випадку лише примусово зобов'язується до виконання свого обов'язку і не несе ніяких несприятливих наслідків свого неналежної поведінки .
Таким чином,
юридична відповідальність являє собою одну з форм державно-примусового впливу на порушників норм права, яка полягає у застосуванні до них передбачених законом санкцій - заходів відповідальності, що тягнуть для них додаткові несприятливі последствія1.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Поняття юридичної відповідальності "
 1. § 3. Місце кримінальної відповідальності у соціально-правовому просторі
  поняття юридичної відповідальності, визначити її роль і місце в системі і взаємовідносини з галузевими визначеннями цієї категорії. Цей процес слід визнати цілком закономірним і природним. Слід (не без жалю) відзначити, що єдине положення, всіма визнане і однаково оцінюється, - це факт існування кримінальної відповідальності як виду юридичної відповідальності.
 2. 4. Наука цивільного права та інші громадські науки
  понять і категорій, розроблених теорією держави і права. Це стосується, наприклад, положень про предмет і метод правового регулювання, правовідносинах, понятті юридичної відповідальності та ін Історія держави і права збагачує цивілістикою знаннями про походження і розвиток різних цивільно-правових інститутів. Далі, цивилистика тісно взаємодіє з низкою галузевих правових
 3. 8. Рекомендували ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  поняття, зміст, реформа. - X., 1991. 137 98. Відношенні осіб Поняття правопорушення (проступку) по адміні ністративного законодавству. - М., 1988. 99. Сорокін В.Д. Проблеми адміністративного процесу. - М., 1968. 100. Сорокін В.Д. Адміністративно-процесуальне право. - М., 1972. 101. Старилов Ю.Н. Адміністративний договір: досвід законодав тельного регулювання в Німеччині / / Держава і
 4. Методи здійснення виконавчої влади
  юридичним нормам і свідомо беруть участь у їх здійсненні, якщо розуміють завдання і цілі держави , схвалюють їх. Засобами переконання є навчання, пропаганда, агітація, роз'яснення, обмін досвідом. Метод переконання повинен бути основним. Заохочення - це спосіб впливу через інтерес, свідомість, ко-торие направляють волю людей на здійснення корисних з точки зору заохочення справ.
 5. Адміністративна відповідальність
  поняття дію чи бездіяльність, які відображають правові поняття діяння. Дія - це форма поведінки пр-ля, безпосередньо пов'язана з невиконанням обов'язків і законних вимог, нару-ням заборон (наприклад, порушення правил дорожнього руху). Бездіяльність - це пасивна форма поведінки правопорушень, без-посередньо пов'язана з невиконанням обов'язків і законних
 6. Адміністративний процес
  юридичних резуль-татів і дозвіл управлінських справ. 3. Проміжні та остаточні підсумки процесу закріплюються в офіційних документах (протокол, постанова). 4. Регламентується адміністративний процес нормами. 5. Об'єктом адміністративного процесу є суспільні відносини, що регулюються різними галузями права: административ-ве, трудове, фінансове, цивільне УП.
 7. Види і стадії адміністративного права
  поняття предупр., Ст. 284 Так процедура оформлення попередження, що виноситься на місці вчинення порушення правил дорожнього руху регламентовано інструкцією з організації в ОВС провадження у справах про адмініст-ративних правопорушення правил дорожнього руху та інших норм, що діють у сфері безпеки дорожнього руху. Згідно дан-ної інструкції порушнику вручається
 8. 6.Крестьянскій або пролетарський соціалізм? (Ідеї, організації, діячі)
  поняттям рівності на со-рок років після правління якобінців ». Так, не відмовиш цим видатним діячам народництва в майстерності передбачення! Не раз і нерідко саркастично критикував марксизм і Н.К. Михайлівський, виступаючи проти прямолінійного марксистського детермінізму економіки в зміні формацій, проти перебільшення ролі класової боротьби як двигуна історії, проти ставлення до селян, як до
 9. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  поняття арбітражного процесу. Арбітражний процес є встановлена нормами арбітражного процесуального права форма діяльності арбітражних судів, спрямована на захист оспорюваного чи порушеного права організацій та громадян-підприємців, а в деяких випадках - і інших осіб. Цілком можливо також охарактеризувати арбітражний процес як визначається нормами арбітражного процесуального
 10. 3. Судопроізводственних ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  поняття змагальності не використовувалося. Вперше як принцип змагальність отримала законодавче закріплення в Арбітражному процесуальному кодексі Російської Федерації 1995 (далі - АПК РФ 1995 року), в статті 7 якого фактично була відтворена формулювання статті 123 Конституції Російської Федерації: «... судочинство в арбітражному суді здійснюється на основі
© 2014-2022  ibib.ltd.ua