Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

29. Порядок виконання банками постанов компетентних органів про арешт коштів на рахунках


Відповідно до стст. 149-152 Цивільного процесуального кодексу України, стст. 66-67 Господарського процесуального кодексу України, стст. 29, 126 Уголов-но-процесуального кодексу України, стст. 5, 50 Закону України "Про виконавче провадження" для забезпечення граждаяского позову суд, арбітражний суд, а також прокурори, слідчі органи прокуратури, внутрішніх справ та служби безпеки України - за порушеними кримінальними справами, державні виконавці можуть за заявою сторони, що подала позов, або за своєю ініціативою вжити заходів щодо забезпечення позову. Одним із таких заходів є накладення арешту на кошти, що належать юридичній або фізичній особі, в тому числі що знаходяться на їх рахунках у банківських установах. Крім того, у відповідності зі стст. 29, 126 Кримінально-процесуального кодексу України може бути накладено арешт на грошові кошти фізичних осіб для забезпечення можливої конфіскації майна.
Залежно від ухвали суду, постанови прокурора, слідчого арешт може бути накладено на всі кошти, які знаходяться на рахунках юридичної (фізичної) особи або на який-небудь конкретний рахунок (поточний, депозитний та ін.), на кошти на рахунку в цілому або на конкретно визначену суму.
Ухвала суду або постанова прокурора, слідчого направляється безпосередньо в банк, в якому відкрито рахунок юридичної або фізичної особи, на кошти якого накладено арешт. Якщо арешт на грошові кошти юридичної особи накладає арбітражний суд, то, крім визначення про арешт, їм має бути виданий також відповідний наказ.
Заходи щодо здійснення арешту коштів виконуються банками негайно після отримання ухвали суду або постанови прокурора, слідчого про накладення арешту. Якщо ухвала суду або постанова прокурора, слідчого про накладення арешту надійшло в банк після закінчення операційного дня, то заходи щодо арешту грошових коштів виконуються банками за станом на початок наступного операційного дня.
У разі накладення арешту на кошти на поточному рахунку підприємства банком припиняється списання коштів за розпорядженням власника рахунка (в тому числі використання коштів на невідкладні потреби підприємства та виплату простроченої заробітної плати і прирівняних до неї платежів), за винятком платежів до бюджету та внесків до державних цільових фондів.
Для забезпечення виконання ухвали суду (постанови прокурора, слідчого, державного виконавця) на період накладення арешту банк відкриває юридичній або фізичній особі спеціальний рахунок для накопичення грошових коштів. Засоби, що накопичуються на спеціальному рахунку, використовуються виключно для забезпечення позову (конфіскації). Будь-які інші претензії до спеціального рахунку пред'являтися не можуть і накопичені кошти не можуть бути використані до отримання рішення суду про їх стягнення або ухвали суду (постанови прокурора, слідчого) про зняття арешту.
У разі якщо арешт накладено на рахунок із зазначенням у визначенні (постанові) конкретної суми, яка є на рахунку, банк цю суму резервує на спеціальному рахунку і продовжує проведення операцій за рахунком у звичайному режимі.
У разі відсутності або недостатності коштів на рахунку банк перераховує наявну на рахунку в наявності суму коштів на спеціальний рахунок, а ухвалу (постанову) поміщає в картотеку на позабалансовому рахунку № 9803 і повідомляє суду (прокурору, слідчому) про відсутність або недостатність коштів для прийняття ним відповідного рішення. При цьому в разі подальшого надходження коштів на арештований рахунок банком здійснюється їх накопичення на спеціальному рахунку до остаточного вирішення цього питання судом або накопичення зазначеної у визначенні (постанові) суми. Після накопичення на спеціальному рахунку необхідної суми і за відсутності інших визначень (постанов) про накладення арешту банк резервує її на цьому рахунку і відновлює проведення операцій в звичайному режимі.
Якщо арешт накладено на рахунок в цілому, без вказівки у визначенні (постанові) конкретної суми, банком здійснюється накопичення грошових коштів на спеціальному рахунку без обмеження суми до прийняття судом рішення за позовом або ухвали (постанови) про скасування арешту.
Після прийняття рішення суду за цивільним позовом (вироку в частині цивільного позову) і за наявності на спеціальному рахунку відповідної суми арештованих коштів банк на підставі виконавчого документа суду та розрахункового документа стягувача перераховує призначену до стягнення суму на рахунок стягувача. У такому ж порядку виповнюється вирок суду про конфіскацію майна.
У разі якщо на спеціальному рахунку була накопичена сума менша, ніж зазначено в рішенні про стягнення, і присуджена до стягнення сума не перевищує зазначену у визначенні (постанові), то накопичена сума перераховується повністю на рахунок стягувача, а розрахунковий документ з відміткою про його часткову оплату поміщається в картотеку несплачених документів на поза-балансовий рахунок № 9803 на дату, на яку було поміщено ухвалу (постанову) про накладення арешту. Якщо в рішенні про стягнення відзначена велика сума, ніж у визначенні (постанові) про арешт, то в межах суми ухвали (постанови) розрахунковий документ частково виконується, а на різницю суми він поміщається в картотеку з урахуванням календарної черговості його надходження. У разі прийняття судом рішення про стягнення суми, меншої, ніж накопичена на спеціальному рахунку, невикористана сума повертається банком на той рахунок, з якого вона була перерахована.
У разі прийняття судом рішення або ухвали про скасування арешту у зв'язку з відмовою в позові або з інших причин / банк відновлює проведення операцій в установленому порядку. Грошові кошти, які були накопичені за період арешту на спеціальному рахунку, повертаються банком не пізніше наступного робочого дня після скасування арешту на той рахунок, з якого вони були залучені.
Якщо в банк надходить кілька визначень (постанов) про накладення арешту на кошти на рахунках, то вони виконуються банком в календарній черговості їх надходження.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 29. Порядок виконання банками постанов компетентних органів про арешт коштів на рахунках "
 1. Зміст
  порядок формування та компетенція керівних органів НБУ 4. Види операцій НБУ 5. Функції банківського регулювання та нагляду НБУ 6. Заходи впливу, що застосовуються НБУ до банків за порушення банківського законодавства 7. Порядок застосування НБУ заходів впливу попереднього реагування 8. Порядок застосування НБУ примусових заходів впливу 9. Порядок створення та реєстрації комерційного
 2. Види і стадії адміністративного права
  порядок оскаржен-ня, передбачений законом? 3. Адміністрація області прийняла постанову, відповідно до якого жителі області, які призиваються на дійсну військову служ-бу, проходять її у військових з'єднаннях і військових частинах, розташованих на території області. Законно: Як повинен поступити повноважний пред. РФ? Якими контрольними повноваженнями володіє повн. пр. РФ?
 3. 27. Порядок реалізації банками функцій щодо здійснення безготівкових розрахунків
  порядок їх обігу визначені в Інструкції № 7 "Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України", затвердженої постановою правління НБУ від 02.08.96 р. № 204. Реалізація банком функцій щодо здійснення розрахункового обслуговування клієнта починається з відкриття у банку рахунку. Юридичні особи, їх відокремлені підрозділи, а також фізичні особи відкривають поточні рахунки, інші рахунки для
 4. 28. Порядок здійснення банками розрахункового обслуговування підприємства за наявності у нього картотеки прострочених платежів
  виконання тільки в межах наявних коштів на цих рахунках. Проте з цього правила існують винятки. У деяких випадках банк зобов'язаний прийняти до виконання розрахункові документи і за відсутності (недостатності) коштів. По-перше, такий виняток існує в разі надання клієнтом доручень на перерахування з основних рахунків підприємств до бюджетів та державних
 5. 30. Порядок здійснення міжбанківських розрахунків в Україні
  порядок оформлення розрахункових документів визначаються нормативно-правовими актами НБУ, форми повідомлень платіжних та телекомунікаційних систем установлюються цими системами. Активні операції за кореспондентськими рахунками банків здійснюються в межах залишку коштів на цих рахунках, за винятком випадків, передбачених нормативно-правовими актами НБУ та міжбанківськими угодами. Без
 6. 3. ПОНЯТТЯ ВИКОНАВЧОГО ДОКУМЕНТА. Вимоги, пропоновані до НЬОГО
  порядок виконання зазначених виконавчих документів; постанови органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення; постанови судового пристава - виконавця; постанови інших органів у випадках, передбачених федеральним законом. У разі втрати оригіналу виконавчого документа підставою для стягнення є його дублікат,
 7. 5. Заходи примусового виконання. ПОРЯДОК ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА МАЙНО БОРЖНИКА
  виконання виконавчий документ від суду або іншого органу, який його видав, або від стягувача і порушити виконавче провадження, якщо не закінчився строк пред'явлення його до виконання і цей документ відповідає вимогам, передбаченим законом. Судовий пристав у триденний строк з дня надходження до нього виконавчого документа виносить постанову про порушення виконавчого
 8. Тема 19. ВИКОНАННЯ СУДОВИХ АКТІВ
  виконання. Поняття виконавчого документа, вимоги, що пред'являються до нього. Особи, які беруть участь у виконавчому провадженні. Заходи примусового виконання. Порядок звернення стягнення на майно боржника. Порядок реалізації майна. Нормативні акти ФЗ «Про судових приставів» від 21.07.97 / / Російська газета від 5.08.97. ФЗ «Про виконавче провадження» від 21.07.97 / / Российс-кая
 9. 3. Поняття виконавчого документа. Вимоги, що пред'являються до нього
  порядок виконання зазначених виконавчих документів; постанови органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення; постанови судового пристава-виконавця; постанови інших органів у випадках, передбачених федеральним законом. У разі втрати оригіналу виконавчого документа підставою для стягнення є його дублікат,
 10. 4. Особи, які беруть участь у виконавчому провадженні
  виконанні боржник не має права діяти через представника. Участь організацій у виконавчому провадженні здійснюється через їх органи або посадових осіб, які діють у межах повноважень, наданих їм законами, іншими нормативними правовими актами або установчими документами, або через представників зазначених органів та посадових осіб. Особи, що представляють організацію,
© 2014-2021  ibib.ltd.ua