Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПравознавство → 
« Попередня Наступна »
С. В. Бошно. Правознавство. Навчальний посібник для неюридичних вузів - М.: Право і закон. - 416 с., 2002 - перейти до змісту підручника

§ 3. Позитивістське розуміння права

Позитивістське розуміння права виходить з того, що право - це система детермінант, що породжують строго певні наслідки у сфері юридичної практики. За вихідне початок береться досвід функціонування державних інститутів: законів, прецедентів, судів, парламентів, урядів, чиновників і т.п. Право мислиться як породження та інструмент держави. Воно ця-тізіруется, піддається огосударствлению, розглядається як форма здійснення державної політики. Сутність позитивістського підходу полягає в тому, що право не виникає як результат природного історичного розвитку. Воно завжди позитивно, тобто дано небудь силою (державою, богом, вищим розумом). Незважаючи на різноманітність трактувань та підходів, спільним для даного напрямку є визнання правом тільки норм, створених державою. У юридичному позитивізмі правом визнається будь-яка норма (незалежно від змісту), що володіє формально-юридичними якостями, тобто позитивізм виводить формулу «закон є закон» незалежно від змісту. Ця теорія взагалі виключає з поняття права питання про його зміст.

Юридичний позитивізм ототожнює поняття права і закону, тоді як природно-правові концепції виходять з розрізнення права і закону.

Це вчення має як недоліки, так і гідності, завдяки яким воно і сьогодні є одним з найпоширеніших.

Негативні оцінки позитивізму пов'язані з тим, що його відмова від соціальної оцінки права привів до одіозного звучанню формули «закон є закон». Ця формула може відкрити дорогу волюнтаризму і сваволі в області правотворчості і в державному управлінні в цілому. Все, що породжує державу, є цінним саме по собі, так як сила, його створює, є досконалою і абсолютною.

До числа недоліків позитивізму відноситься його трактування прав людини як конституційних, даних дер

15

Тема 1.

Основні проблеми сучасного розуміння права

дарства і закріплених у законодавстві. Такий підхід дозволяв державам не тільки давати права своїм громадянам, а й обмежувати, забирати їх зовсім. Сучасна доктрина прав і свобод людини не вкладається в позитивистские рамки.

Разом з тим юридичний позитивізм має ряд незаперечних заслуг перед сучасним правознавством. Саме позитивистские школи визнані класичними, і в даний час не втратили своєї актуальності розроблені поняття: вчення про правову нормі і структурі, види тлумачення права, поняття суб'єкта права, підстави юридичної відповідальності і багато інших розробки. До заслуг юридичного позитивізму належить затвердження принципу верховенства закону, вимога суворої законності.

Юридичний позитивізм умовно може бути поділені на три великі групи навчань, що існують у різних країнах і що виникли в різний час: державно-інституційний (етатіческій), соціологічний та антропологічний (психологічний і біологічний).

Етатіческій позитивізм розглядає право як систему велінь чи приписів держави, адресованих громадянам та їх об'єднанням. По одну сторону-держава і право, логічно й історично пов'язані між собою, по інший - громадянське суспільство, інтереси якого відображаються в праві лише після того, як вони трансформуються в державні інтереси. У своїх крайніх варіантах етатіческій позитивізм майже повністю розчиняє сутність права в державі, розглядає право як щось вторинне по відношенню до держави, як функцію держави, його інструмент. Єдиною силою права є примусова міць держави.

Соціологічний позитивізм опосередковує зв'язок між суспільством і державою, верховенствует і там і тут. Соціологічні школи виходять з того, що законодавець не створює право, а лише відкриває його.

Такий підхід виправданий, особливо в тій мірі, в якій заперечує «свободу волі», «волюнтаризм» законодавця і орієнтує науку на вивчення реальних процесів, що відбуваються в суспільстві.

16

Сучасний тип праворозуміння: пошуки сутності

Проте багато що залежить від того, як розуміється розвиток права в надрах суспільства, яка частина реальних правовідносин розглядається в якості основних, яким цілям служить основна ідея. Вона може використовуватися як для того, щоб вимагати від законодавця реформ, змін чинного законодавства, так і для того, щоб не допустити скільки-небудь істотних законодавчих нововведень, оскільки нове право ще не склалося.

Наслідком соціологічного підходу до права з'явилася поява двох понять, що зайняли важливе місце в сучасній правовій теорії.

Одне з них - правовий плюралізм. З позицій правового плюралізму, держава у своїй законотворчій діяльності не може, та й не повинно, охопити всі «живе право», що діє в суспільстві. У держави немає монополії на право: в один і той же час, поряд із законодавством, створеним державою, можуть існувати й інші системи норм (наприклад, звичайне право).

Інше поняття - свобода суддівського розсуду. Представники соціологічно орієнтованих шкіл констатували, що, перш за все, нові тенденції виявляє суд, який ближче до конкретних життєвих фактів, ніж законодавець. Соціологічна юриспруденція зближується з доктриною природного права, яка також наполягала на можливості суду вийти за рамки закону, що суперечить принципам природного права і справедливості.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. Позитивістське розуміння права "
 1. § 2. Природно-правові теорії праворозуміння
  розуміння
 2. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
  позитивістська етика служіння історичному прогресу, що прийшла до Росії з Заходу, як і марксизм. У Росії ця етика привела до формування революційної моралі інтелігенції, яка особливо яскраво проявилася в поведінці більшовиків. Водночас криза релігійної свідомості широко торкнувся народні маси. Втрата релігійної етики сприяла прийняттю масою етики революційною. Особливу
 3. Глава третя. ПОХОДЖЕННЯ ПРАВА
  позитивістська (нормативна), соціо-логічна, і в ряді інших. Але їх доцільно висвітлити при розгляді сутності права. Зазначу, що сучасна теорія держави і права розрізняє, таким чином, дві категорії теоретичних поглядів. Одну - пояснює походження держави і права, другий - розкриває їх сутність, що описує їх характеристики, що дає їм визначення. Перша
 4. Глава четвер-тая. ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВИ
  позитивістських сто-рон держави, а проникати вглиб будь-яких явищ і процесів, в тому числі і держави. І під сутністю держави розумілися його класова природа, використання держави для затверджений-ня влади пануючого класу. Держава розумілося як машина, знаряддя для насильства одного класу над іншим, для забезпечення експлуатації (крім соціалістичної держави).
 5. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  позитивістського знання, перш за все знання законодавства, що має, на їх думку, пріоритетне значення, іноді не дуже поважних ставляться до представників юридичної науки, нібито зайнятих, головним чином, абстрактні -ми міркуваннями про право. Це реальне протиріччя, але воно не змінює положення - аналіз, поясню-ня є основним завданням теорії права. Підчас свої висновки вона
 6. Глава сімнадцята. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА
  позитивістський підхід буде достатнім. Саме соціальний аналіз дозволяє зрозуміти всю глибину правових змін і потреба в цих змінах, здійснюваних в Росії. Насамперед відбувається якісна зміна всієї політичної та економічної системи. Серцевина цих змін - перетворення людини з пасивного об'єкта програми цілей і зусиль тоталітарної держави в суб'єкта
 7. ТЕМИ І ПЛАНИ семінарських занять
  позитивистские установки в поглядах Дж. Остіна. Політико-правова доктрина марксизму. Вчення Р. Ієрінга про право і державу. Органічна теорія держави Г. Спенсера. Неокантіанское вчення про право Р. Штаммлера. ЛІТЕРАТУРА: Антологія світової правової думки. - М., 1999. - Т. 3. Йерінг Р. Боротьба за право. - М., 1991. Історія політичних і правових вчень. Хрестоматія. / Под ред. В.П.
 8. 1. Поняття права
  позитивістська і інтегративна. У нормативистской концепції право розглядається як ієрархія норм, в якій кожна верхня або вищестояща норма обумовлює існування нижчестоящої. Самої верхньої нормою є конституція. Далі йдуть закони та інші нормативні правові акти. Юридична сила і законність кожної норми визначається вищестоящої нормою права, якою є
 9. 3. Розвиток системи права в Росії
  позитивістських по правовій формі нормативних встановленні ідеологічної складової. У своїй же основі марксистсько-ленінська правова доктрина має позитивістську теорію про обов'язкове санкціонуванні правил поведінки державно-правовими інститутами. Надбудовний характер соціалістичного права підтверджується тим, що до цієї правової сім'ї ставилися країни, досоциалістічеських розвиток
 10. § 1. Значення визначення права
  позитивістська, традиція характеризується зворотним співвідношенням. При визначенні права на перше місце висуваються предметні уявлення про нього як інституті, підкреслюються структурні та функціональні характеристики правових систем. Духовна, моральна сторона права поступається місцем раціональною. При всій різноманітності теорій права можна виділити дві основні тенденції праворозуміння, провідні
© 2014-2022  ibib.ltd.ua