Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том I Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 1998. -816с., 1998 - перейти до змісту підручника

6. Право установи на самостійне розпорядження отриманими доходамиОсобливістю правового становища установи як фінансується власником некомерційної організації є
можливість здійснення ним "приносить доходи" (тобто підприємницької) діяльності відповідно до установчих документами, тобто із закріпленим у них дозволом власника. Отримані від ведення такої діяльності доходи і придбане за їх рахунок майно надходять у самостійне розпорядження установи і враховуються ним на окремому балансі (п. 2 ст. 298 ЦК).
Дане правило закону обумовлене широко зустрічаються в практиці недоліками фінансування власниками, насамперед публічними, всіх необхідних потреб створених ними установ. Цим і викликана необхідність більш широкої участі установ-невласника у майновому обороті в ролі, дуже близька до ролі унітарних підприємств. У зв'язку з реалізацією зазначеної можливості установа отримує два види майна, закріплених за ним на різному правовому режимі і навіть по-різному оформлених.
Одна частина майна установи, отримана ним від власника за кошторисом, знаходиться у нього на праві оперативного управління. Інша частина, "зароблена" самим установою і враховується на окремому балансі, надходить у його "самостійне розпорядження". Чи можна вважати це "розпорядження" особливим речовим правом, існуючим поряд з правами оперативного управління та господарського відання? 1
При відповіді на це питання слід враховувати як зазначені раніше ознаки обмежених речових прав, так і підхід законодавця до оформлення розглянутого права. Вперше "право самостійного розпорядження" установою отриманими ним доходами і придбаним за їх рахунок майном з'явилося в п. 4 і 5 російського Закону про власність 1990 р. У п. 2 ст 48 Основ цивільного законодавства 1991 р. було прямо зазначено, що дане майно належить установі на праві повного господарського веденія2. Такий підхід ясно показав небажання законодавця штучно створювати нові обмежені речові права, не відомі звичайному майновому обороту.
1 Така думка висловлена Ю К Толстим (см Цивільне право Ч 1 Підручник / За ред Ю К Толстого, А П Сергєєва З 288,357)
2 У той період і судово-арбітражна практика чітко відмежовувати це право від права оперативного управління іншим майном установ (ср п 6 постанови Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ від 17 вересня 1992 р "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням законодавства про власність" / / ВВАС РФ 1993 № 1)
Не випадково також ніде у ЦК не розкривається зміст цього права, а правила про нього поміщені в гол. 19 ГК, прямо під заголовком "Право господарського відання, право оперативного управління" і не містить правил про жодні інших речових правах. А адже перелік речових прав на відміну від прав зобов'язальних є закритим і не може включати права, зміст яких прямо не розкрито законом. Необгрунтованим тому представляється розгляд даного права в якості особливого, самостійного речового права.
У судово-арбітражній практиці є погляд, згідно з яким право оперативного управління установи щодо отриманого в результаті самостійної діяльності майна "розширено" законом за рахунок правомочності самостійного розпорядження ним (і яке насправді теж є обмеженим) 1. Інакше кажучи, "право самостійного розпорядження" розглядається, по суті, як ще один різновид права оперативного управління, суб'єкт якого в даному випадку набуває деякі додаткові правомочності щодо частини закріпленого за ним майна. Але при цьому засновник-власник відповідно до п. 2 ст. 120 ГК несе субсидіарну відповідальність за всіма зобов'язаннями своєї установи при недоліку в останнього грошових коштів (а отримане за рахунок самостійних доходів майно також стає, отже, заброньованим від стягнення кредиторів, з чим, по суті, навряд чи можна погодитися).
На жаль, не цілком чітке формулювання п. 2 ст. 298 ЦК дає підстави і для такого підходу. При його прийнятті установи отримують вельми пільговий режим щодо самостійно придбаного ними майна, а субсидіарну відповідальність їх засновників - власників істотно розширюється. Такий стан можна було б визнати досить вигідним як для самих установ, так і для їх кредиторів, якщо б у ролі засновників у переважній більшості випадків не виступали публічні власники з бюджетними коштами як основним об'єктом можливого стягнення. Це положення також змушує засумніватися в обгрунтованості даного підходу.
1Етот підхід випливає, зокрема, з практики застосування акціонерного законодавства. Так, згідно з наявним в судово-арбітражній практиці погляду, і зазначеним майном установа не має право розпоряджатися шляхом його внесення до статутного капіталу акціонерних (або інших господарських) товариств (або в складеного капіталу товариств).
Викладене приводить до висновку, що розглядається право в дійсності є правом господарського відання. Тому до права установи на отримане ним зазначеним чином майно повинні застосовуватися правила ст. 295 ГК. Це означає, що даним майном установа самостійно відповідає за боргами, що виникли у зв'язку з його участю в приносить доходи діяльності. У таких відносинах не повинні застосовуватися обмеження, що стосуються можливості звернення стягнення за боргами установи тільки на його грошові кошти, але відсутній і субсидіарну відповідальність засновника-власника. Об'єктом стягнення кредиторів установи тут, отже, може бути будь-яке майно, отримане установою від участі у зазначеній діяльності та відокремлений перш за все для цих цілей на окремому балансі. Отже, правовий режим майна установи диференційований в рамках двох прямо передбачених законом для таких ситуацій обмежених речових прав.
Додаткова література
Копилов А. В. Будова на чужій землі: від суперфіцію до права забудови / / Цивільне право при переході до ринку. М., 1995;
Суханов Е. А. Розвиток інституту речових прав при переході до ринку / / Цивільне право при переході до ринку. М., 1995;
Толстой Ю. К. Власність і оперативне управління / / Проблеми цивільного права. Л., 1987;
Хохлов С. А. Право власності та інші речові права / / ВВАС РФ. 1995. № 8;
Шершеневич Г. Ф. Підручник російського громадянського права (з видання 1907 р.). М., 1995 (
§ 18-22, 27-29).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6. Право установи на самостійне розпорядження отриманими доходами "
 1. Види і стадії адміністративного права
  правопорушення. 2. Адміністративне розслідування. 3. Розгляд справ про адміністративні правопорушення. 4. Перегляд постанов. 1. Стадія провадження у справах про адміністративні правопорушення - це відносно самостійна частина виробництва, кото-раю поряд із загальними завданнями провадження має притаманні тільки їй за-дачі, інші особливості (коло учасників виробництва,
 2. 14. Поняття цивільної дієздатності. Обсяги дієздатності громадян.
  правоздатності дієздатність тісно пов'язана з вчиненням фізичною особою вольових дій, що саме по собі припускає досягнення певного рівня психічної зрілості. Закон як критерій досягнення такого рівня передбачає вік. І тому дієздатністю в повному обсязі за загальним правилом володіють повнолітні особи, тобто особи, які досягли вісімнадцятирічного віку.
 3. 15. Обмеження дієздатності. Визнання громадянина недієздатним.
  правові угоди можуть укладати за загальним правилом лише за згодою своїх батьків, усиновителів або піклувальників. Необхідну законодавством згода батьків, усиновителів або піклувальників на вчинення правочинів неповнолітніми цієї вікової групи покликане заповнити недостатній життєвий досвід і волю осіб від 15 до 18 років, забезпечити в їх інтересах краще здійснення належних їм прав
 4. 22. Види юридичних осіб.
  право розпоряджатися закріпленим за ним на праві оперативного управління майном, що належить до основних фондів підприємства тільки за згодою органу, уповноваженого управляти відповідним державним майном. Особливості розпорядження іншим майном казенного підприємства визначаються його статутом; 3) Управління казенним підприємством здійснюють органи, уповноважені управляти
 5. 22. Поняття і види підприємств
  правовий статус казенного підприємства. Відповідно до Закону "Про підприємства в Україні" державне підприємство, яке відповідно до законодавства України не підлягає приватизації, за рішенням Кабінету Міністрів України може бути перетворене в казенне підприємство. Рішення про перетворення державного підприємства в казенне приймається за однієї з таких умов:
 6. § 3. Структурні особливості обмежених речових прав
  правомочностями, однойменними субправомочіям власника. Крім того, складові їх юридичні можливості якісно відрізняються від субправомочій, укладених у праві власності. Існування обмежених речових прав викликано різноманітними потребами цивільного обороту. На даний момент широко поширені такі види цих прав, як право користування чужим майном і право застави.
 7. § 1. Правоздатність та дієздатність громадян
  правосуб'єктності. Суспільні відносини, врегульовані нормами цивільного права, існують між людьми. У відносини можуть вступати як окремі громадяни, так і колективні утворення, які мають передбаченими законом ознаками. До числа таких утворень відносяться організації, іменовані юридичними особами, а також особливі суб'єкти цивільного права-держави,
 8. § 7. Некомерційні організації
  правовий режим їх діяльності, при якому неминуче і необхідне ведення комерції чи не перетвориться на самоціль. Зарубіжний досвід показує, що саме заборона розподіляти отриманий прибуток між учасниками юридичної особи є найдієвішим способом відсікання некомерційних організацій від професійного бізнесу. Розмежування комерційних і некомерційних організацій, як
 9. § 2. Форми участі держави у цивільному обороті
  правових формах, передбачених чинним цивільним законодавством. Зупинимося спочатку на останній формі участі держави у цивільному обороті. Опосередкована участь держави в обороті досягається шляхом вступу до нього створених державою юридичних осіб, що діють як такі, що приймають обов'язки і які одержують права для себе, а не для держави. Йдеться про
 10. § 2. Гроші та цінні папери. Поняття майна
  правовий режим рівнозначний режиму індивідуально-визначених речей. Офіційною грошовою одиницею Росії є рубль, що складається зі ста копійок. Рубль є законним платіжним засобом, обов'язковим до приймання за номінальною вартістю, на всій території РФ. Виключне право випуску готівкових грошей в обіг і вилучення їх з обігу належить Банку Росії. Емісія готівки
© 2014-2021  ibib.ltd.ua