Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПравознавство → 
« Попередня Наступна »
С. В. Бошно. Правознавство. Навчальний посібник для неюридичних вузів - М.: Право і закон. - 416 с., 2002 - перейти до змісту підручника

§ 2. Принципи федеративного устрою Російської Федерації

Одним з принципів федеративного устрою є державна цілісність Росії. Це означає,

що Російська Федерація - цілісне, єдине і неподільне

Тема 19. Конституційні основи федерального устрою

держава, що включає в себе державні утворення. Росія є суверенною державою, має єдину територію і правову систему.

Територія - одна з основних ознак держави, що визначає простір, на який поширюється суверенітет і влада держави. Для федеративних держав правове закріплення своєї території має не тільки міжнародно-правове, а й внутрішнє державно-правове значення. Від цього залежать кордону федерального суверенітету, тобто поле дії федерального законодавства, федеральної виконавчої та судової влади.

Єдність правової системи забезпечується верховенством Конституції Російської Федерації по відношенню як до федеральним актам, так і до актів суб'єктів Федерації. Федеральні закони мають пріоритетом над правовими актами суб'єктів Федерації. Встановлені Конституцією Російської Федерації предмети ведення регулюються правовими актами різного рівня. Так, з предметів ведення Федерації приймаються федеральні конституційні закони та федеральні закони. За предметів ж спільного ведення видаються тільки федеральні закони та інші нормативні правові акти суб'єктів Федерації.

Федеральні закони не можуть суперечити федеральним конституційним законам. Така система законів сприяє єдності правової системи Росії.

Єдність системи державної влади проявляється в суверенітет РФ, наявності загальнофедеральних органів державної влади, верховенство Конституції Росії і федеральних законів. Суб'єкти Федерації мають всю повноту влади поза межами компетенції Російської Федерації, спільного ведення федерації та її суб'єктів.

Конституція Російської Федерації (ч. 2 ст. 77) передбачає створення єдиної системи виконавчої влади, що складається з органів виконавчої влади Федерації і її суб'єктів.

Судова влада Росії встановлюється Конституцією Російської Федерації і Федеральним конституцій-

236

Розмежування предметів ведення і повноважень

237

вим законом «Про судову систему Російської Федерації». Судова влада здійснюється як федеральними судами, так і судами суб'єктів Федерації. На чолі судів загальної юрисдикції варто Верховний Суд Російської Федерації, арбітражних судів - Вищий Арбітражний Суд Російської Федерації. Загальфедеральним органом у сфері конституційного судочинства виступає Конституційний Суд Російської Федерації. У суб'єктах Федерації створені статутні чи конституційні суди.

На строго централізованих засадах діє Прокуратура Російської Федерації. Нижчестоящі прокурори підпорядковуються вищестоящим, а вся система очолюється Генеральним прокурором Російської Федерації. Повноваження, організація і порядок діяльності прокуратури визначається Федеральним законом «Про прокуратуру Російської Федерації» від 17 листопада 1995 року.

Принцип рівноправності і самовизначення народів Російської Федерації проявляється в рівних правах на національний розвиток, розвиток національної культури, мови, на користування ним. Держава гарантує рівність всіх народів нашої країни, право на збереження рідної мови, створення умов для його збереження і розвитку. Самовизначення націй може здійснюватися в різних національно-державних і національно-культурних формах.

Принцип рівноправності суб'єктів Федерації між собою і у відносинах з федеральними органами державної влади: виявляється: а) у рівності їхніх прав та обов'язків як суб'єктів Федерації, б) в конституційно встановлених рівних межах компетенції Російської Федерації; в) в рівному представництві всіх суб'єктів держави в Раді Федерації.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 2. Принципи федеративного устрою Російської Федерації "
 1. Глава шоста. ФУНКЦІЇ І забезпечує їх СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВИ
  принципово нові, зокрема укрупнення, типи і форми держав? Поява Європейського співтовариства, нова роль ООН, утворення СНД свідчать, що такі самоорганізуються сінергестіческіе процеси в історії державності почалися і мають осмислюватися також в рамках теорії держави. У попередньому розділі - про форму держави - ми вже приділили увагу деяким з цих проблем.
 2. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  принципу історизму, не тільки для реалізації пізнавальних, прикладних та прогностичних функцій теорії держави, але і з позицій сучасного політичного стану російського суспільства. Нікуди не піти від того факту, що і зараз багато громадських діячів, політичні об'єднання, незважаючи на великі зміни, які зазнало Радянська держава, незважаючи на його багато в чому дуже
 3. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  принципове положення, що відноситься до предмету теорії права. На попередньому етапі вітчизняної юридичної науки, коли стверджувалося, що марксизмом-ленінізмом пізнані закони суспільного розвитку, в тому числі і в юридичній області (наприклад, класово-регулятивна природа права, обов'язкову наявність державного апарату, здатного примусити до виконання права, «відмирання» права і тому
 4. Глава одинадцята. СУТНІСТЬ І ЗМІСТ, ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВА
  принцип в сільськогосподарських комунах 20-х років (у трудовій діяльності, розподілі за потреби) призвели до краху цього напрямку колективного господарювання. Зміст права може бути чітко визначено за принципом «заборонено все, що не дозволено». Такий зміст характерно для норм, що діють у сфері управління, визначає відносини «влада-підпорядкування», властиві
 5. Глава дванадцята. ФОРМА ПРАВА
  принцип незалежності суддів. Це фіксується у формулі: «Судді незалежні і підкоряються лише закону». У даному контексті поняття закон вживається в широкому сенсі, як синонім права, як захист від втручання інших гілок влади в судову діяльність, перш за все, «від телефонного права». Крім того, цією формулою затверджується принцип законності в судовій діяльності. Однак у п. 1
 6. Введення
  принципами федеративного устрою Російської держави і правовим статусом суб'єктів Федерації. У навчальному курсі представлена система органів державної влади в Російській Федерації та принципи її побудови. Особливу увагу читачів звертається на правові основи професійної діяльності державних службовців в Російській Федерації. У підручнику також виявлені особливості
 7. Федеративна держава
  принципів освіти, функціонування федеративної системи, з позиції яких слід розглядати і оцінювати будь-яку, в тому числі і російську, федерацію: - добровільне об'єднання держав або державних утворень у федерацію, - рівноправність суб'єктів федерацій, незалежно від величини їх території, чисельності населення, економічного потенціалу, - плюралізм і
 8. Види нормативних правових актів
  принципів зумовлено федеративної природою Російської держави, наявністю двох правових систем, поділом предметів відання. З питань, що становлять предмет спільного ведення Російської Федерації і суб'єктів, створюються особливі акти. Їх мета - з одного боку, забезпечити федеративна регулювання, з іншого - допустити у встановлених рамках правотворчість суб'єктів Федерації .
 9. Суб'єкти міжнародного права
  принципово ті ж. Суб'єкти міжнародного права - це сторони, наділені юридичними правами та обов'язками в громадських правовідносинах, можливість участі або реальну участь в яких врегульовано міжнародним правом. Міжнародні права та обов'язки суб'єкта міжнародного права виникають відповідно до загальних норм міжнародного права або розпорядженнями
 10. 1. Поняття конституційного права Росії як галузі права і його предмет
  принципі «поділу влади». Одним з найважливіших завоювань демократичного процесу в Росії є впровадження у свідомість народу постулату: не народ існує для держави, а держава існує для народу, щоб охороняти свободу людини і забезпечувати його добробут. Разом з тим необхідно дотримуватися рівновагу між владою і свободою, так як свобода без міцної
© 2014-2022  ibib.ltd.ua