Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПсихологія розвитку та вікова психологія → 
« Попередня Наступна »
Мухіна BC. Вікова психологія. Феноменологія розвитку: підручник для студ. вищ. навч. закладів / В.С.Мухина. - 10-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавничий центр «Академія». - 608 с., 2006 - перейти до змісту підручника

Природа - умова розвитку і буття людини як особистості.

Природна реальність існує і відкривається людині в контексті розвитку його свідомості. Будучи початковим умовою існування людини, природа разом з розвитком його свідомості приймає на себе різноманітні функції, які приписуються їй людьми.

Колишні століть обдарували людство міфами і філософським осмисленням природи, розумінням природи як глибинно властивого людині умови його розвитку і буття.

У 1930 р. В. І. Вернадський писав: «У біосфері існує велика геологічна, можливо, космічна, сила, планетне

Ньюмен А. Легкі нашої планети . - М., 1989. - С. 13.

46

дія якої зазвичай не береться до уваги в уявленнях про космос, представлених наукових або мають наукову основу. Ця сила, мабуть, чи не є прояв енергії або нова особлива її форма. Вона не може бути у всякому разі просто і явно виражена у формі відомих нам видів енергії. Однак дія цієї сили на перебіг земних енергетичних явищ глибоко і сильно і повинно, отже, мати відображення, хоча і менш сильне, але, безсумнівно, і поза земної кори, в бутті самої планети. Ця сила є розум людини, спрямована та організована воля його як істоти суспільного. Прояв цієї сили в навколишньому середовищі стало після міріада1 століть вираженням єдності сукупності організмів - моноліту життя - «живого речовини», однієї лише частиною якого є людство.

Але в останні століття людське суспільство все більше виділяється по своєму впливу на середовище, навколишнє живу речовину. Це суспільство стає в біосфері, тобто у верхній оболонці нашої планети, єдиним у своєму роді агентом, могутність якого росте з ходом часу з усе ще збільшувалась. Воно одне змінює новим образом і зі зростаючою швидкістю структуру самих основ біосфери. Воно стає все більш незалежним від інших форм життя і еволюціонує до нового життєвого прояву »2.

Не можна не погодитися з автором, не можна не захопитися його ідеями. Проте сьогодні - в XXI в. - Людське суспільство в своєму поступальному і незалежному розвитку зайшло так далеко, що еволюціонує до нового життєвого прояву, яке ось-ось підштовхне людство в тартарари.

Людина, безумовно, пов'язаний з живою речовиною, з сукупністю організмів, що існували до нього або що існують одночасно з ним. Наш зв'язок нерасторжима. І сучасній людині не можна забувати ні під впливом міфології, ні під впливом нашого просувається до неясним сьогодні цілям наукової свідомості про нерозривної зв'язку людини і всієї природи, частиною якої він є.

Людство змінює все за допомогою свого розуму. Керуючись розумом, людина вживає всі речовина, довколишній, не тільки на побудову свого тіла, а й на всі потреби суспільного життя. «Розум вводить цим шляхом в механізм земної кори нові потужні процеси, аналогічних яким не було до появи людини» 3.

1 Міріади (грец. туг'шБ - незліченна безліч) - незліченна безліч.

2 Вернадський В. І. автотрофне людства / / Російський космізм: Антологія філософської думки / упоряд.

С.Г.Семенова, А.Г.Гачева. - М., 1993. - С. 288.

3 Там же. - С. 298.

47

Людина - це Homo sapiens faber1 А. Бергсона. Він змінює зовнішній вигляд, хімічний та мінералогічний склад навколишнього середовища (місця свого проживання) - земної поверхні. Але людина виснажує природні ресурси. Лик планети змінився і зазнає безперервні потрясіння. Людина усвідомив, що йому досі не вдалося досягти достатньої забезпеченості свого життя.

Сучасна соціальна організація не створює необхідних умов для життя і відтворення. Запаси вихідних для існування людства сирих матеріалів зменшуються з ходом часу. Сьогодні виникають питання про можливе постлюдське майбутнє, про зіткнення цивілізацій і кінці людської історіі2.

Для розвитку людської духовності дуже важливо не забувати про різноманіття значень, які додавалися природі в історії людської культури: від ідеалізації природи до її де-монізаціі; від позиції суб'єкта до позиції об'єкта і т.д.

Однією з фундаментальних особливостей природи по відношенню до людини є її перед-даність, тобто існування до появи людей. Первинність природи хоча і зізнається людиною, але без достатнього почуття вдячності за те, що природа була і залишається колискою людства (і не тільки в значенні вигодовування і плекання).

Людина одухотворял природу і робив її джерелом і учасником своїх міфів, антропоморфним суб'єктом власного світогляду, героєм своєї поезії. У багатьох народів ми знаходимо міфи з розвиненими міфологічними системами, з міфами про походження світу, Всесвіту (космогонічні міфи) і людини (антропологічні міфи).

Ніщо без залишку не йде зі свідомості людини. Наше початкове ставлення до природою - не рудимент нового реалістичного свідомості. Поряд з новими знаннями і уявленнями про природу людство зберігає міфологічне ставлення до природи. Саме це дозволяє людині не стати психологічним споживачем природи, який, використовуючи її матеріальну плоть, забуває про духовне до неї відношенні, виниклому на початку людської історії.

Єдино правильне ставлення до природи - це розширення значень природи для людини. Це дійсно вірний шлях розвитку людини як особистості.

1 Людина розумна, що виробляє знаряддя (лат.).

2 Див: Фукуяма Ф. Наше постлюдське майбутнє: Наслідки біотехнічної революції: пров. з англ. - М., 2004; Він же. Кінець історії і остання людина: пров. з англ. - М., 2005; Хангтінтон С. Зіткнення цивілізацій: пров. з англ. - М., 2005; Б'юкенен П.Дж. Смерть Заходу: пров. з англ. - М., 2004; Гелбрейт Дж. Нове індустріальне суспільство: пров. з англ. - М., 2004; Тоффлер Е. Шок майбутнього: пров. з англ. - М., 2004.

48

Сьогодні, в період розвитку відносин споживчого попиту на весь навколишній світ людини, ми спостерігаємо вражаючі заміщення природи як предмета масового споживання. Масова культура працює на попит і споживання предметів - заступників природи. Штучні трав'янисті рослини, екзотичні або характерні для нашої природи дерева, штучні кристали і багато іншого сьогодні прагнуть витіснити природні, природні рослини в холах готелів, в офісах, в житлових приміщеннях.

У великих містах ми примудрилися створити такі екологічні умови, що рослини не в змозі тут вижити. На вулицях біля амбітних установ і магазинів можна побачити не тільки «пальму», банальну «берізку» або «ялина», але масу невідомих нам екзотичних штучних сурогатів рослин.

Звичайно, заступники природних об'єктів, що увірвалися в повсякденне життя людини, не володіють цілющими властивостями природи. Вони є лише знаками природи, матеріальними тілами, які означають відсутню природу. Але навіть візуальний знак природи, який ми помістили в умови нашого повсякденного життя, вказує на споконвічну потребу людини споглядати природу, захоплюватися природою і бути в оточенні природи.

Людина нерозривно пов'язаний з природою у формі не тільки свого тілесного існування, а й психічної та духовного життя. Всі існуючі форми взаємодії людини з природою розвиваються в контексті його рефлексій на ці взаємодії.

Екологія - наука про відносини рослинних і тваринних організмів і утворених ними специфічних спільнот в навколишньому середовищі - стає однією з значущих для людства областей наукових знань і моральної відповідальності.

Тут доречно згадати міркування В.С.Соловьева про обов'язки людини перед природою, на які «ще ніхто не звертав серйозної уваги в цьому порядку ідей».

В.С.Соловьев пише: «Розумію обов'язки людини як господарського діяча щодо тієї самої матеріальної природи, яку він покликаний у цій сфері обробляти. Цей обов'язок прямо зазначена в заповіді праці: обробляти землю, тобто служити землі. Обробляти землю не означає зловживати нею, виснажувати і руйнувати її, а значить покращувати її, вводити її у велику силу і повноту буття ... Без любові до природи для неї самої не можна здійснити моральну організацію матеріального життя і »1. В.С.Соловьев настійно підкреслює необхідність того, щоб «людина

1 Соловйов В. С. Виправдання добра / / Собр. соч. - СПб., 1903. - Т. 7. - С. 359 - 360.

49

користувався своєю перевагою над природою не для своєї тільки, але і для її власного піднесення ».

Світ становить органічну єдність. Це безумовно. Але парадоксально при цьому те, що світ роздирають протиріччями, які згубно позначаються на природу і людину. Людина у своїй історії шкодить природі, забуваючи про те, що він частина природи. При цьому людина - носій самосвідомості природи.

Очевидно, що, розуміючи природу як умова розвитку і буття людини, ми повинні не тільки налаштувати нашу свідомість на наукове мислення, але і з'єднати цілі наукового мислення з моральними цілями. Тільки в цьому випадку людина зможе зайняти по відношенню до себе і природу особистісну позицію.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Природа - умова розвитку і буття людини як особистості. "
 1. Мухіна B.C.. Вікова психологія. Феноменологія розвитку: підручник для студ. вищ. навч. закладів / В.С.Мухина. - 10-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавничий центр «Академія». - 608 с., 2006

 2. ФІЛОСОФІЯ особистості
  умовах. У сучасній філософії концентрується увага на дослідженні формування і функціонування людини як «універсальної» цілісної особистості, як суб'єкта історії та творчої діяльності. Філософсько-психологічне дослідження людини спрямоване на структуру особистості, характеристику різних типів особистості, їх рольових функцій, умов формування та зміни людської
 3. Комуністична ідеологія
  природою - повна компенсація завдається природі шкоди та сприяння її
 4. Філософія
  природи, суспільства і мислення. Основним питанням філософії є питання про відношення мислення до буття, залежно від вирішення цього питання всі філософські напрями діляться на два табори - мате-ріалістіческій і ідеалістичний. Предметом марксистської філософії як науки є дослідження найбільш загальних законів розвитку природи, людського суспільства і світогляду, тобто погляду на
 5. ПРИРОДНІ УМОВИ
  природою. Середа проживання людини помітно змінюється в результаті його діяльності. Природні умови - це сукупність властивостей навколишнього нас природи, які суттєво впливають на життя людини. Раціональне ведення господарства на тій чи іншій території, правильне розміщення промислових підприємств, спеціалізація і концентрація сільського господарства, будівництво населених пунктів
 6. Контрольні питання для СРС
  людина людині вовк. Як ви розумієте це знаменитий вислів давньоримського поета Плавта і повторене англійським філософом Гоббсом? 2. Різниця в поглядах на людину: а) Античність, б) Середньовіччя; в) Новий час. Складіть таблицю. 3. Проблема людини в буддизмі та християнстві. У чому подібність? 4. Розкажіть про роль особистості і народних мас в історії людства? 5. Хто з
 7. Додаток до глави IX
  природний світ »Еволюція філософських уявлень про взаємозв'язок суспільства, людини і природи, гармонія людини і космосу як ідеал античного світогляду; абсолютне роздвоєння світу на природний і надприродний в середньовічній свідомості; протиставлення людського як активного, панівного початку природному як пасивного, підлеглому у філософських напрямках Нового
 8. § 1. Що собою представляє модель історії «осьового часу» Карла Ясперса?
  Природному невігластві. У кожного народу і людини свій цикл руху навколо осі, яка і виступає універсальною мірою прилучення до реальності. Чим ширше цикл - тим далі від буття. Яснерс замислюється, хто або що є рушійною силою цих циклів, і приходить до думки, що цією силою є творчі особистості: «Історія - це постійне і наполегливе просування вперед окремих людей.
 9. ФЕНОМЕНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ І БУТТЯ ОСОБИСТОСТІ
  природа людини як соціальної одиниці і унікальної особистості. Умовою розвитку людини як особистості крім реальності самої природи є створена людством у процесі його 9 культурного розвитку культурна реальність. Для розуміння закономірностей розвитку людини як особистості потрібно визначити простір людської культури як умова розвитку і буття особистості. Під
 10. 1.2. Буття як філософська проблема.
    природою (земний світ і космос), в іншому підході у визначенні змісту і сутності буття виявилася абсолютизація знань про об'єктивно-чуттєвому світі - вічних, безтілесних ідеях. Але було спільне у поглядах - це розмежування буття і небуття. Бурхливий розвиток науки, техніки і виробництва (17-18 ст.) Відбилося і на розуміння буття, яке стало розглядатися як матеріальна
 11. 2.4.Екзістенціальная концепція буття
    природи людини - немає. Людина є лише те, що він сам із себе робить. Становлення і розвиток філософії екзистенціалізму було пов'язано з виявленням і усвідомленням явного дефіциту гуманності в самому фундаменті науково-технічної цивілізації і у відносинах між
 12. 2.5. Проблема буття в марксистській філософії.
    природа. Але це питання має й інший бік: як ставляться наші думки про навколишній світ до самого цього світу? Чи в змозі наша свідомість пізнавати дійсний світ? На філософському мовою це питання називається питанням про тотожність мислення і буття. «Люди є виробниками своїх уявлень, ідей і т.д. - Але йдеться про дійсних, діючих людей, зумовлених
© 2014-2021  ibib.ltd.ua