Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАрбітражний процес → 
« Попередня Наступна »
Карабанова К.І.. Курс лекцій з арбітражного процесу. - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2002. - 344 с., 2002 - перейти до змісту підручника

2. Процесуальні засоби захисту відповідача проти позову


АПК наділяє позивача і відповідача рівними можливостями, рівними правами та обов'язками щодо захисту їх інтересів в ході судового розгляду. Зокрема, відповідач вправі захищатися від пред'явленого до нього позову.
Захист відповідача проти позову може відбуватися шляхом використання матеріально-правових та процесуально-правових засобів захисту.
Відповідач вправі висунути заперечення проти позову - матеріально-правові та процесуально-правові. Право і можливість для відповідача висувати подібні заперечення випливають з змагального характеру арбітражного процесу.
Матеріально-правовий захист відповідача проти позову відбувається в плані матеріального права, з тим щоб спростувати даний позов по суті. Відповідач може стверджувати і доводити, що немає закону, на якому грунтується вимога позивача, що даний закон втратив силу або він є, але не поширюється на дані правові відносини. Відповідач вправі посилатися на відсутність всіх або окремих підстав позову, які передбачені нормою матеріального права, на пропуск строку позовної давності, неправильну правову оцінку фактичних обставин справи та інші матеріально-правові юридичні факти. Арбітражний суд буде зіставляти норми матеріального права з фактичними обставинами справи і може виявити, що відсутні ті юридичні факти, на які посилається позивач.
Головна мета і сенс матеріально-правових заперечень проти позову - це приведення доводів про те, що відсутня суб'єктивне матеріальне право, про захист якого просить позивач. Наслідком успішної матеріально-правового захисту проти позову буде винесення арбітражним судом рішення про відмову позивачу в задоволенні його вимог.
Процесуально-правові заперечення проти позову - це доводи відповідача, якими він прагне довести неправомірність даного судового процесу. Відповідач може стверджувати і доводити, що справа неподведомственно арбітражному суду, є інші обставини, що перешкоджають або які свідчать про неможливість розглядати дану справу в суді. Наслідком успішної процесуально-правового захисту буде винесення ухвали суду про припинення провадження у справі або про залишення заяви без розгляду.
Заперечення проти позову можуть бути висловлені в різних заявах, клопотаннях відповідача. Особа, яка бере участь у справі, має право направити арбітражному суду відгук на позовну заяву з додатком документів, що підтверджують заперечення проти позову, в строк, що забезпечує надходження відкликання до дня розгляду справи, та докази відсилання іншим особам, бере участі у справі, копій відкликання та документів, які у них відсутні.
Відгук підписується особою, бере участі у справі, або його представником. До відзиву, підписаного представником, додається довіреність, що підтверджує його повноваження на ведення справи.
Пред'явлення зустрічного позову. Зустрічний позов - це позов, пред'явлений відповідачем позивачу для спільного розгляду в основному процесі. Такий позов відповідно до ст. 132 АПК може б заявлений відповідачем після порушення справи позивачем і до винесення рішення (у стадії підготовки справи до судового розгляду, інших стадіях - до видалення арбітражного суду для винесення рішення).
Пред'явлення зустрічного позову провадиться за загальними правилами пред'явлення позовів. До зустрічного позову повинні бути при-ложени докази направлення копії заяви позивачеві по первісною позовом (копія може бути вручена позивачеві без-посередньо у засіданні, якщо зустрічний позов заявляється при судовому розгляді) та докази сплати державного мита (або клопотання про представлення відстрочки, розстрочки).
Відповідно до ст. 132 АПК зустрічний позов приймається у таких випадках:
Якщо зустрічна вимога направлена до заліку першо-початкового, наприклад коли при взаємному невиконанні зобов'язання за договором кожна зі сторін пред'явила один до одного позови про стягнення збитків.
Якщо задоволення зустрічного позову повністю або частково виключає задоволення первісного позову, наприклад основний позов пенсійного фонду про стягнення за-боргованості за страховими внесками шляхом звернення стягнення на майно боржника, зустрічний позов - про визнання припису пенсійного фонду недійсним .
Якщо між зустрічним і початковою позовами є взаємозв'язок та їх спільний розгляд приведе до більш швидкого і правильного розгляду спору.
Встановлення взаємозв'язків основного і зустрічного позовів виробляється арбітражний суд з урахуванням всіх обставин справи.
Пред'явлення зустрічного позову можливе лише у виробництві арбітражного суду першої інстанції і не допускається в наступних стадіях арбітражного процесу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Процесуальні засоби захисту відповідача проти позову "
 1. ЗМІСТ
  процесуальна форма, завдання судочинства в арбітражних судах, джерела арбітражного процесуального права 13 ПОНЯТТЯ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУ, Арбітражнимпроцесуальним ФОРМА 13ЗАДАЧІ СУДОЧИНСТВА В АРБІТРАЖНИХ СУДАХ 21ІСТОЧНІКІ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА 212. Система арбітражних судів у РФ. Стадії арбітражного процесу 25 СИСТЕМА арбітражних судів У РФ 25СТАДІІ АРБІТРАЖНОГО
 2. Тема 6. ІБК
  засоби захисту відповідача проти позову. Розпорядження позовними засобами захисту права. Забезпечувальні заходи. Зустрічне забезпечення. Скасування забезпе-чення позову. Література Анісімова Л. Зустрічний позов і заперечення проти позову / / Правознавство. 1961. № 8. Гаврилов Е. Стягнення збитків, заподіяних заходами щодо забезпечення позову / / Відомості Верховної Ради. 1997. № 7. Гурвич М. Право на позов. М., 1949. Добровольський
 3. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ «АРБІТРАЖНИЙ ПРОЦЕС»
  процесуальна форма, завдання судочинства в арбітражних судах, джерела арбітражного процесуального права. Система і склад арбітражних судів РФ. Стадії арбітражних процесу. Поняття і класифікація принципів арбітражного процесуального права. Судоустройственние принципи, їх характеристика. Судочинного принципи, їх характеристика. Значення і порядок доарбітражного врегулювання
 4. 3. Судопроізводственних ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  процесуального права є відображенням і розвитком принципу диспозитивності в цивільному матеріальному праві, де громадяни та юридичні особи на свій розсуд розпоряджаються належними їм громадянськими правами, в тому числі правом на їх захист. Діапазон прояву принципу диспозитивності дуже широкий. Відповідно З ним особи, що у справі, реалізують право на звернення до суду за
 5. 1. Загальні положення про третейський розгляд. Третейська угода. Порядок розгляду справи в третейському суді
  процесуальним або цивільним процесуальним законодавством Російської Федерації. У Російській Федерації можуть утворюватися постійно діючі третейські суди та третейські суди для вирішення конкретного спору. Постійно діючі третейські суди утворюються торговими палатами, біржами, громадськими об'єднаннями підприємців і споживачів, іншими організаціями - юридичними
 6. ГЛАВА 1. З історії арбітражного судоустрою та судочинства
  процесуальні норми стосовно діяльності загальних і комерційних судів, мали суттєві недоліки при їх із-Данії, оскільки були опубліковані розкидано в різних частинах Зводу законів. Тому після смерті імператора судді таких міст, як Москва, Санкт-Петербург, Казань, звернулися із всеподданнейшим клопотанням про "Найвище веління видати Судові Статути 18б4 року особливу книгу
 7. Поняття позову
  процесуальні правовідносини, будучи вже пов'язаним матеріальними правовідносинами. Припустимо, дві особи пов'язані єдиним матеріальним правовідносинами, з якого виникла суперечка, що вимагає дозволу. Сторони матеріального правовідносини можуть врегулювати конфлікт, що виник самостійно, не вдаючись до допомоги суду, наприклад, в претензійному порядку, коли підсумком пред'явлення одним учасником
 8. Види позовів
  процесуально-правова класифікація позовів побудована за змістом позову, тобто по виду необхідної позивачем судового захисту. За процесуально-правовим критерієм позови класифікуються на позови про визнання, про присудження, перетворюючі позови. Позов про визнання має на меті захистити інтереси позивача, який вважає, що у нього є певне суб'єктивне право, але воно оскаржується іншою особою, наприклад
 9. відзиву на позовну заяву
  процесуальна наука визначає право на пред'явлення позову як право порушити і підтримувати судовий розгляд конкретного матеріально-правового спору в суді з метою його дозволу. Тривалий час право на звернення до суду пов'язувалося з наявністю цілого ряду передумов. Запропонована вперше в радянській літературі М.А. Гурвич система передумов дифференцировалась на загальні та спеціальні в
 10. Тема 1. З ІСТОРІЇ АРБІТРАЖНОГО судоустрою і судочинства
  процесуального законодавства / / Господарство право. 1996. № 9. Фурсов Д. З історії арбітражного судоустрою та судочинства / / Вісник ВАС РФ. 1996. № 1. Шерстюк В. АПК: зміни, продиктовані життям / / Економіка і життя. 1995. № 45-46. * Дозвіл торгових та інших господарських спорів упо-рядочівалось у міру створення та розвитку системи судових установ. Їх специфіка визначалася
© 2014-2022  ibib.ltd.ua