Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

Процесуальна характеристика очної ставки.


Цю слідчу дію проводять без постанови слідчого.
Оскільки постанову про проведення очної ставки не складають, то не потрібна і санкція прокурора чи дозвіл суду.
Участь понятих не передбачено.
Мета очної ставки: усунення суперечностей у показаннях іперевірка правдивості раніше отриманих показань.
Підстави до проведення очної ставки:
попередній допит кожної з двох осіб, викликаних на очнуставку;
наявність суперечностей у показаннях цих осіб.
Місце проведення очної ставки - місце провадження досудовогослідства.
Спеціальні правила провадження:
на очній ставці допитують одночасно у присутності одна одноїне більше двох осіб;
за необхідності слідчий вживає заходів для запобігання небажаним ексцесам, у т. ч. розправи з особою, яка дає викривальніпоказання;
показання, які дали учасники очної ставки на попередніх допитах, у т. ч. зафіксовані за допомогою звукозапису, можна оголоситилише після дачі ними показань на очній ставці та запису їх до протоколів.
8. Процесуальний порядок провадження:
на початку очної ставки слідчий встановлює, чи знають викликані на очну ставку особи один одного; в яких стосунках вони перебувають;
свідків попереджають про кримінальну відповідальність за відмову від дачі показань і за дачу завідомо неправдивих показань, апотерпілих - за дачу завідомо неправдивих показань (статті 384,385 КК);
особам, яких викликано на очну ставку, по черзі пропонуютьдати показання про ті обставини справи, для з'ясування яких призначено очну ставку (як правило, першим пропонують відповісти тому,хто, на думку слідчого, дав під час допиту правдиві показання);
отримавши відповіді від обох учасників очної ставки, слідчиймає право поставити додаткові запитання, а потім дозволити їм поставити запитання один одному (якщо вони стосуються кримінальноїсправи в цілому або обставин, що стали підставою до провадженняочної ставки);
всі відповіді та показання заносять до протоколу в тій послідовності, в якій їх давали викликані особи, та в кінці підписуютьсяними.
9. Учасники очної ставки:
слідчий;
свідок, потерпілий, підозрюваний, обвинувачений - між цимиособами може бути проведено очну ставку;
можуть бути присутні: перекладач, законний представник, захисник та інші.
10. Способи фіксації:
-., основний: протокол очної ставки (ч. 4 ст. 173 КПК);
додаткові: застосування кінозйомки; звуко-, відеозапису.
Огляд (статті 190-192 КПК).
Огляд - це слідча дія, в ході якої виявляють, безпосередньо сприймають, оцінюють і фіксують стан, властивості та ознаки матеріальних об'єктів з метою отримання фактичних даних, що мають значення для встановлення істини у кримінальній справі.
Різновидами огляду є: 1) огляд місцевості; 2) огляд приміщень; 3) огляд предметів; 4) огляд документів; 5) огляд трупа; 6) огляд житла або іншого володіння особи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Процесуальна характеристика очної ставки."
 1. § 9. Тактика очної ставки. Перехресний допит
  процесуальне законодавство (статті 172, 173, 304 КПК) регламентує порядок проведення очної ставки, розкриває її ознаки. Очна ставка - це слідча (судова) дія, яка передбачає одночасний допит раніше допитаних осіб про обставини, щодо яких були дані істотно суперечливі показання. Очна ставка може бути проведена між двома допитаними раніше свідками, свідком і обвинуваченим або підозрюваним, між
 2. Побудова (висування) і динамічний розвиток версій у кримінальнійсправі.
  процесуальної форми діяльність особи, яка провадить дізнання, слідчого,прокурора, суду із пошуку та виявлення джерела фактичних даних,вилучення необхідної інформації та її фіксації. Кримінально-процесуальний закон (ч. 1 ст. 66 КПК) передбачає такі способи збирання доказів: 1) провадження слідчих дій (допитів, очних ставок, пред'явлення для впізнання, відтворення обстановки та обставин події
 3. § 3. Джерела і функції тактичних прийомів
  процесуальних дій. Такі тактичні прийоми, як аналіз слідів та інших речових доказів, їх зіставлення з іншими даними, постановка різноманітних за своєю природою запитань допитуваному чи пред'явлення йому тих чи інших доказів містять у собі елементи логіки. Закони логіки визначають не тільки форму і зміст тактичних прийомів, а й певну послідовність їх використання, те чи інше їх поєднання у межах
 4. § 1. Поняття та види допиту
  процесуальна дія, яка являє собою регламентований кримінально-процесуальними нормами інформаційно-психологічний процес спілкування осіб, котрі беруть в ньому участь, та спрямований на отримання інформації про відомі допитуваному факти, що мають значення для встановлення істини у справі. Допит є найбільш поширеним способом отримання доказів. У той же час допит - одна з найбільш складних слідчих
 5. § 2. Особливості криміналістичної характеристики і розслідування податкових злочинів
  характеристика злочинів. Склад вказаного виду злочину визначений ст. 212 КК (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів). Об'єктом злочинного посягання цього виду є податкові відносини, що виникають у процесі економічної діяльності і покликані сприяти нормальному функціонуванню податкової системи держави. Під податком, збором, іншим обов'язковим платежем (далі - податком)
 6. Слідчий має право (ст. 114 КПК):
  процесуального примусу; давати органам дізнання доручення і вказівки про провадженняслідчих і оперативно-розшукових дій. Слідчий не має права доручатиорганам дізнання пред'явлення обвинувачення і допит обвинуваченого, а також виконання складних слідчих дій (відтворення обстановки та обставин події, очної ставки, пред'явлення для впізнання); вимагати від органів дізнання допомоги при провадженні
 7. 2. РІЗНОВИДИ СЛІДЧИХ ДІЙ І ЇХ СИСТЕМА
  процесуальним законом обов 'язок слідчого провести ту чи іншу слідчу дію, всіх їх поділяють на обов 'язкові та необов 'язкові. Обов 'язковість слідчої дії визначається: - прямою вказівкою закону: експертиза для встановлення причин смерті та інших обставин - ст. 75 КПК; допит підозрюваного - ст. 107 КПК (якщо підозрюваногобуло затримано або до нього було обрано як запобіжний захід взяття під
 8. Процесуальна характеристика допиту підозрюваного.
  процесуальне оформлення факту, змісту і результатів допиту(складання протоколу; ознайомлення з ним підозрюваного та іншихосіб, якщо вони були присутні; внесення до протоколу доповнень,зауважень). 9. Учасники допиту: обов'язкові: слідчий, підозрюваний; необов'язкові: - прокурор; захисник (за винятком випадків, коли його участь у справі єобов'язковою, - ст. 45 КПК); перекладач; спеціаліст;
 9. 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  процесуальних норм, про блеми і перспективи їх систематизації. 3. Адміністративно-процесуальні відносини. 4. Види і структура адміністративного процесу. 5. Стадії адміністративного процесу, їх характеристика. 6. Учасники адміністративного процесу. 7. Адміністративна юстиція. Література: 1, 9,17, 40, 72, 76, 82, 85, 88, 96, 99, ЮОтаін. 106 Тема 12. Провадження у справах про адміністративні
 10. 5. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (для іспиту)
  процесуального забез- ад. печення. 43. Поняття, структура та завдання адміністративного процесу. /7/44. Стадії адміністративного процессу та їхня характеристика. 45. Адміністративно-процесуальні норми: поняття та види. Систематизація адміністративно-процесуальних норм. /^ 46. Завдання і стадії провадження в справах про адміністративні проступки. 47. Адміністративно-процесуальний статус учасників
© 2014-2022  ibib.ltd.ua