Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

Процесуальна характеристика спеціаліста


Спеціаліст - це особа, що має необхідні спеціальні знання іяку залучають у разі потреби до участі у провадженні окремих процесуальних дій.
Підставою участі спеціаліста у справі є виклик дізнавача, слідчого або прокурора.
3. Вимога до спеціаліста: наявність спеціальних знань.Обставини, які виключають участь у кримінальній справі, є ті
самі, що й для експерта (ст. 62 КПК).
4. Спеціаліст зобов'язаний (ч. 2 ст. 128-1 КПК):
з'явитися за викликом;
брати участь у проведенні слідчої дії, використовуючи своїспеціальні знання і навички для сприяння слідчому у виявленні,закріпленні та вилученні доказів;
звертати увагу слідчого на обставини, пов'язані з виявленнямта закріпленням доказів;
давати пояснення з приводу спеціальних питань, які виникають при проведенні слідчої дії;
- на експертів-криміналістів, які беруть участь у проведенніслідчих дій як спеціалісти, покладено обов'язок мати при собі ікваліфіковано використовувати відповідні науково-технічні засоби,проводити необхідні експрес-аналізи виявлених слідів та давати слідчому розгорнуті відомості про можливі прикмети злочинців.
Спеціаліст має право:
отримати винагороду за виконання своїх обов'язків, якщо доручена робота не належить до його обов'язку по службі (ч. З ст. 92КПК);
звертатися з дозволу слідчого із запитаннями до осіб, які берутьучасть у проведенні слідчої дії (ч. З ст. 128-1 КПК);
робити заяви, пов'язані з виявленням, закріпленням і вилученням доказів (ч. З ст. 128-1 КПК).
5. Спеціаліст перебуває в такому статусі протягом часу провадження процесуальної дії, до участі в якій його залучено.
6. Юридична відповідальність спеціаліста:
- кримінальна:
- за розголошення даних досудового слідства чи дізнання, якщойого було попереджено в установленому законом порядку прообов'язок не розголошувати такі дані (ст. 387 КК).
ВИСНОВКИ З ПИТАННЯ 2:
1. Регламентація правового статусу суб'єктів (учасників) кримінального процесу має системний характер.
2. Характеристику кожного із суб'єктів процесу доцільно здійснювати за логіко-правовою схемою.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Процесуальна характеристика спеціаліста"
 1. § 3. Підготовка до допиту
  процесуальне становище допитуваного, характер злочину, мета допиту, організаційні можливості слідчого та його професійні знання. Під час вивчення особи допитуваного істотну допомогу слідчому може надати спеціаліст-психолог. Використання спеціальних знань у галузі психології в процесі підготовки і проведення допиту є досить ефективним. Психолог може допомогти визначити особливості психічних
 2. 2.1. Процесуальна характеристика суб'єктів, які виконують функцію правосуддя
  характеристика суду (судді)'. 1. Суд - це єдиний орган держави, наділений правом здійснюватиправосуддя. Особливе місце суду як головного суб'єкта кримінального процесу визначається тим, що він є представником однієї із гілок державної влади. Правосуддя здійснюють професійні судді, народні засідателі та присяжні". Розпорядження голови суду про прийняття кримінальної справидо свого провадження.
 3. Процесуальна характеристика слідчого.
  процесуального примусу. Чинний КПК не розкриває змісту поняття "слідчий", а лише обумовлює його відомчу належність. Зокрема, в п. 7 ст. 32 і ст. 102 КПК зазначено, що досудове слідство у кримінальних справах проводять слідчі прокуратури", слідчі органів внутрішніх справ, слідчі податкової міліції, слідчі органів Служби безпеки України. Питання віднесення слідчого до суб'єктів, які виконують
 4. Процесуальна характеристика захисника.
  процесуальним законом, як захисники допускаються близькі родичі обвинуваченого, його опікуни або піклувальники (якщо відповідно до вимогст. 45 КПК участь захисника є обов'язковою, близькі родичі обвинуваченого, його опікуни або піклувальники можуть брати участь усправі як захисники лише одночасно з захисником-адвокатом чиіншим фахівцем у галузі права, який за законом має право на надання правової
 5. Процесуальна характеристика допиту свідка.
  спеціаліст; особа, яка розуміє знаки глухих і німих; - педагог або лікар, батьки чи інші законні представники (підчас допиту неповнолітнього свідка - ст. 168 КПК). 10. Способи фіксації: основний: протокол допиту свідка (ст. 170 КПК); додаткові: застосування фото-, кінозйомки; звуко-, відеозапису; складання планів, схем та інших матеріалів, які пояснюють його зміст. Допит потерпілого (статті
 6. Процесуальна характеристика допиту потерпілого.
  спеціаліст; особа, яка розуміє знаки глухих і німих; педагог або лікар, батьки чи інші законні представники (підчас допиту неповнолітнього потерпілого). -. 10. Способи фіксації: основний: протокол допиту потерпілого (ст. 170 КПК); додаткові: застосування фото-, кінозйомки; звуко-, відеозапису; складання планів, схем та інших матеріалів, які пояснюють його зміст. Допит підозрюваного (ст. 107
 7. Процесуальна характеристика допиту підозрюваного.
  процесуальне оформлення факту, змісту і результатів допиту(складання протоколу; ознайомлення з ним підозрюваного та іншихосіб, якщо вони були присутні; внесення до протоколу доповнень,зауважень). 9. Учасники допиту: обов'язкові: слідчий, підозрюваний; необов'язкові: - прокурор; захисник (за винятком випадків, коли його участь у справі єобов'язковою, - ст. 45 КПК); перекладач; спеціаліст;
 8. Процесуальна характеристика огляду.
  спеціаліст (ч. 2 ст. 191 КПК); працівники орга*нів внутрішніх справ (ч. 4 ст. 191 КПК). 10. Способи фіксації:основний: протокол огляду; додаткові: опис предметів, які підлягають вилученню; схеми; креслення; матеріали відеозапису; фотографії тощо. Освідування (ст. 193 КПК). Освідування - це слідча дія, що полягає в огляді обвинуваченого, підозрюваного, потерпілого або свідка з метою виявлення на
 9. Процесуальна характеристика освідування.
  спеціаліст) можуть бути залучені до участів освідуванні, якщо це визнає за необхідне слідчий (ч. 2 ст. 127КПК). Мета освідування: виявлення або засвідчення наявності в особи, тіло якої оглядають, особливих прикмет, а також слідів злочину. Особливими прикметами можуть бути родимі плями, татуювання, шрами, рубці, бородавки, дефекти статури, відсутність певних частин тіла, сліди колишніх хвороб,
 10. Відтворення обстановки та обставин події (ст. 194 КПК).
  характеристика відтворення обстановки та обставин події. Без постанови слідчого. Без санкції прокурора і без рішення суду. Завжди в присутності понятих, яких має бути не менше двох. Метою відтворення обстановки та обставин події є перевіркаабо уточнення результатів допиту свідка, потерпілого, підозрюваногочи обвинуваченого або даних, одержаних при провадженні оглядута інших слідчих дій. Предметом
© 2014-2022  ibib.ltd.ua