Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільний процес → 
« Попередня Наступна »
ОГЮА. Шпагралка по цивільному процесу України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

65. Процесуальний порядок підготовки цивільних справ до судового розгляду. Попереднє судове засідання.


Підготовка цивільної справи до судового розгляду розпочинається після відкриття провадження у справі. Від цього моменту суддя невідкладно надсилає особам, які беруть участь у справі, копії позовної заяви та ухвали про відкриття провадження у справі, відповідачеві - також копії доданих до позовної заяви документів. Поінформованість про суть заявлених позовних вимог та їх обгрунтування дозволяє відповідачеві та особам, які беруть участь у справі, вчасно і належно підготуватися до такої участі. Зокрема, відповідач після отримання копії позовної заяви та доданих до неї документів, може подати суду письмове заперечення проти позову. Інформація, отримана судом з такого запереченні, дозволяє судові мати більш повне уявлення про обставини справи вже на цьому етапі судочинства.
Більшість процесуальних дій, що складають зміст с гади підготовки справи до судового розгляду, вчиняється у попередньому судовому засіданні, яке має бути призначене і проведене впродовж одною місяця під дня відкритті провадження у справі. Про призначення попереднього судового засідання суд постановляє ухвалу.
Відповідно до ч. 2 ст. 130 ЦП К засідання має проводитись за участю сторін та інших осіб, які беруть участь у справі. Тому, призначаючи засідання, необхідно враховувати час, потрібний для отримання повідомлення відповідною особою та забезпечення її явки до суду.
За заявою однієї або обох сторін про неможливість явки до суду проведення попереднього судового засідання може бути підкладене, якщо причини неявки будуть визнані судом поважними. У разі неявки сторони на попереднє судове засідання без поважних причин або неповідомлення нею причин неявки, з'ясування обставин у справі проводиться на підставі доказів, про подання яких було заявлено до або під час попереднього судового засідання. Прийняття інших доказів надалі залежить від поважності причин, через які вони були подані несвоєчасно
Попереднє судове засідання проводиться за загальними правилами, проте з певними особливостями, обумовленими специфікою цілей та завдань стадії підготовки.
Зокрема, відповідно до ст. 130 ЦПК, проведення попереднього судового засідання мас на меті виконання низки завдань. По-перше, це з'ясування можливості врегулювання спору до судового розгляду, по-друге, забезпечення правильного та швидкого вирішення справи.
Для врегулювання спору до судового розгляду на попередньому засіданні суд з'ясовує, чи не відмовляється позивач від позову, чи визнає відповідач позов, чи не бажають сторони укласти мирову угоду або передати справу на розгляд третейського суду.
Сторони, своєю чергою, висловлюють свої позиції з приводу можливості вирішення справи до судового розгляду І можуть відмовитись від позову, визнати позов, укласти мирову угоду або передати справу на розгляд третейського суду. У разі виявлення сторонами бажання вчинити одну з таких дій, суд ухвалює у попередньому судовому засіданні рішення но справі або постановляє ухвалу про залишення заяви без розгляду.
Така можливість вирішення спору між сторонами до судового розгляду дозволяє не тільки заощадити їх час та кошти, а й уникнути передачі на судовий розгляд по суті нже вирішеної
справи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "65. Процесуальний порядок підготовки цивільних справ до судового розгляду. Попереднє судове засідання."
 1. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  процесуальний механізм захисту прав і свобод людини в сфері виконавчої влади ще тільки має бути створений. Нагальні потреби подолання визначених недоліків адміністративного законодавства переважним чином обумовлюють і зміст інших конкретних напрямків сучасного розвитку і реформування адміністративного законодавства України. Глава 7. Оновлення змісту адміністративно-правового статусу
 2. 74. Ухвали суду першої інстанції.
  процесуальною формою ухвали бувають самостійні та протокольні. Самостійні ухвали - цс документи, встановлеаоі форми, в яких зазначаються владні вказівки суду щодо розпитку процесу у справі, вони постановляються в нарадчіЯ кімнаті, підписуються всім складом суду, а за одноособового розгляду справи - суддею, і приєднуються до справи. Протокольні ухвали мають місце у судових засіданнях з нескладних
 3. 95. Порушення касаційного провадження, підготовка та розгляд справи судом касаційної інстанції.
  процесуального права. Умовно можна виділити три складові частини касаційного провадження: порушення касаційного провадження; підготовка справи до касаційного розгляду та попередній розгляд справи; судовий розгляд справи га постановления ухвали (рішення) суду касаційної інстанції. Етап порушення касаційного провадження починається з моменту надходження касаційної скарги до канцелярії суду
 4. 3. ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ В СПРАВАХ ПРО ЗЛОЧИНИ НЕПОВНОЛІТНІХ
  процесуальне рішення Процесуальна підстава До 11 років Відмова в порушенні кримінальної справи або закриття кримінальної справи п. 5 ч. 1 ст. 6, статті 213, 214 КПК Від 11 років до віку кримінальної відповідальності (14 чи 16 років) Застосування примусових заходів виховного характеру ст. 7-3, частини 2-4 ст. 447 КПК Від 14 (16) років до досягнення повноліття (Івроків) Направлення справи до
 5. 1. ПОНЯТТЯ ПРОТОКОЛЬНОЇ ФОРМИ ДОСУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАТЕРІАЛІВ (ПФДПМ)
  процесуальній літературі застосовують такі терміни. 1. Спрощена форма провадження: застосовують спрощені процесуальні пізнавальні дії (відібранняпояснень, витребування документів тощо); не застосовують запобіжні заходи; не застосовують заходи забезпечення цивільного позову і конфіскації майна тощо. Спрощення стосуються досудової діяльності. В суді провадження відбувається без спрощень.
 6. Тема 14. Доказування і докази в цивільному процесі
  процесуального права є принцип безпосередності. Але послідовне здійснення його не завжди можливе, коли виникає необхідність у збиранні доказів в іншій місцевості. Тому ст. 33 ЦПК дозволяє в таких випадках суду, який розглядає справу, доручати іншому суду виконувати певні процесуальні дії. Предметом судового доручення можуть бути: допит свідків, зібрання й огляд на місці письмових і речових
 7. Тема 15. Порушення в суді цивільної справи
  процесуальній формі. Звернення до суду юридично зацікавленої особи для захисту порушеного суб'єктивного цивільного, сімейного, трудового та ін. права називається позовом. Він є засобом початку позовного провадження і передбачає стан спору, тобто невиконання однією особою вимог іншої або оспорювання однією особою прав іншої. Тому вимога до суду про вирішення правового спору завжди поєднана з
 8. Тема 17. Судовий розгляд цивільної справи
  процесуальних дій. Заслухавши секретаря, суд встановлює особи тих, хто з'явився. Якщо у справі бере участь перекладач, то йому пояснюють його права й обов'язки. Він попереджається також про кримінальну відповідальність за здійснення завідомо неправильного перекладу. До обов'язків перекладача входить переклад усіх процесуальних дій суду, кожного пояснення і заяви учасників справи. Переклад
 9. Тема 15. Порушення цивільної справи в суді
  процесуального кодексу відповіді на запитання: - підстави для відмови в прийнятті позовної заяви; - зміст зустрічної позовної заяви; - строки розгляду цивільної справи в суді першої інстанції; - вручення повістки відповідачеві, місцеперебування якого невідоме; - відомості, які має містити позовна заява. Визначити правила пред'явлення зустрічного позову; Скласти позовну заяву - про
 10. Виклик до суду
  процесуальні дії від імені та в інтересах іншої особи в межах наданих їй повноважень. Процесуальний строк - встановлений законом або судом час, протягом якого можуть або повинні бути здійснені процесуальні дії. Родова підсудність - це розподіл цивільних справ, підвідомчих суду, між окремими ланками судової системи залежно від роду справ. Санкції цивільного процесуального права - встановлені в
© 2014-2022  ibib.ltd.ua