Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільний процес → 
« Попередня Наступна »
ОГЮА. Шпагралка по цивільному процесу України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

64. Процесуальний порядок відкриття провадження у справі.


Позов подасться до суду у формі позовної заяви, яка відповідає предмету, підставі та змісту позову, а також вимогам щодо змісту, форми та документальною супроводження, встановленим ст. 19 ЦПК та іншими нормативами актами законодавства, зокрема тими, що регулюють спірні матеріальні правовідносини.
Позовна заява подається в письмовій формі та має:
найменування суду, до якого подається заява;
ім'я (найменування) позивача і відповідача, а також ім'я представника позивача, якщо позовна заява подається пред ставником, їх місце проживання або місцезнаходження, по штовий індекс, номери засобів зв'язку, якшо такі відомі;
зміст позовних вимог;
зазначення ціни позову щодо вимог майнового характеру;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги;
зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, наявність підстав для звільненій від доказування. Позовна заява підписується позивачем або його представ ником із зазначенням дати її подання. До неї додаються доку менти відповідно до переліку, зазначеного у позовній заяві, а також ті, що підтверджують сплату судового збору та оплату витрат па інформаційно-іехшчііе забезпечення розгляду спра ви. Якщо позовна заява подається представником позивача, до неї додасться довіреність чи інший документ, що підтверджує його повноваження.
Відповідно до ст. 120 ЦПК позовна заява та документи, що додаються до неї, мають бути подані до суду у копіях по кількості відповідачів та третіх осіб. Однак це правило не поширюється на позови, що виникають з трудових правовідносин, а також про відшкодування шкоди, завданої внаслідок злочину чи заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "64. Процесуальний порядок відкриття провадження у справі."
 1. 4. Нотаріальний процес і його стадії.
  процесуальних правовідносин, які виникають під час вчинення нотаріального провадження. До компетенції нотаріальних органів належать різні за складністю провадження. Іноді навіть здається, що в окремих нотаріальних провадженнях робота нотаріуса складається лише з механічних, а не правових дій нотаріуса. Але це удавана простота, ціну якої буває важко визначити, вона визначається лише потім, коли
 2. 32. Підстави, процесуальні форми і види участі прокурора в цивільному процесі.
  процесуальні функції, процесуальні форми і види участі, його процесуально-правове становище визначені у численних нормах права, які є правовими підставами участі прокурора в цивільному процесі. Такий висновок підтверджується ст. З «Правові основи діяльності прокуратури» Закону України «Про прокуратуру»: повноваження прокурорів, організація, засади та порядок діяльності прокуратури визначаються
 3. 65. Процесуальний порядок підготовки цивільних справ до судового розгляду. Попереднє судове засідання.
  процесуальних дій, що складають зміст с гади підготовки справи до судового розгляду, вчиняється у попередньому судовому засіданні, яке має бути призначене і проведене впродовж одною місяця під дня відкритті провадження у справі. Про призначення попереднього судового засідання суд постановляє ухвалу. Відповідно до ч. 2 ст. 130 ЦП К засідання має проводитись за участю сторін та інших осіб, які
 4. 74. Ухвали суду першої інстанції.
  процесуальною формою ухвали бувають самостійні та протокольні. Самостійні ухвали - цс документи, встановлеаоі форми, в яких зазначаються владні вказівки суду щодо розпитку процесу у справі, вони постановляються в нарадчіЯ кімнаті, підписуються всім складом суду, а за одноособового розгляду справи - суддею, і приєднуються до справи. Протокольні ухвали мають місце у судових засіданнях з нескладних
 5. 87. Розгляд судом справ про визнання спадщини відумерлою.
  порядок розгляду та вирішення регулюється ст. 1277 ЦК та ст.ст. 274-278 ЦПК. Право на зверненні маг орган місцевого самоврядування, який претендує па передачу відумерлої спадщини у комунальну власність. Заява подається до суду через рік після відкриття спадщини за місцем її підкрій і я, яким визнається згідно зі ст. 1221 ЦК останнє місце прожинання спадкодавця. Якщо воно невідоме, то -
 6. 89. Розгляд судом справ про обов'язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу.
  процесуальне представництво. Заява мас містити, крім положень, встановлених ст. 119 ЦПК, вказання на визначені законом підстави для такої госпіталізації (наявність заразної форми туберкульозу, відмова хворого від госпіталізації, ухилення від лікування тощо). До заяви додасться мотивований висновок лікарської комісії про необхідність обов'язкової госпіталізації або про продовження лікування, в
 7. Розгляд справи за апеляцією.
  процесуального закону, - для виконання вимог,передбачених статтями 353 чи 354 КПК; судом першої інстанції не виконано вимог, передбаченихст. 353 КПК, - для виконання цих вимог, тобто для вирішенняклопотань учасників процесу про відновлення пропущеного строкуна апеляційне оскарження; - про закриття апеляційного розгляду справи - в разі відмовиапелянта від своїх апеляційних вимог і якщо немає
 8. Тема 23. Провадження за нововиявленими та винятковими обставинами
  процесуальний порядок перегляду за нововиявленими обставинами рішень, ухвал суду. Підстави порушення провадження за нововиявленими обставинами: істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі заявникові. Під такими обставинами слід розуміти факти, а не нові докази. Факти повинні бути такими, що, якби вони були відомі під час розгляду справи, то рішення було б іншим. Нововиявлені
 9. Тема 24. Виконавче провадження
  процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. - Х., 2001. 2. Закон України «Про виконавче провадження» від 21 квітня 1999 р. // Урядовий кур'єр. - 1999. - 3 червня. 3. Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Інструкції про проведення виконавчих дій» від 15 грудня 1999 р. №
 10. Тема 24. Виконавче провадження
  процесуальні документи, які підлягають примусовому виконанню. Визначте, які дії може виконувати суд у стадії виконання. Назвіть учасників виконавчого провадження. Складіть заяву про відкриття виконавчого провадження. Визначте порядок та умови здійснення виконавчого провадження. Складіть проект ухвали суду про відстрочку виконання у справі про повернення боргу. Задача 1 Державний виконавець
© 2014-2022  ibib.ltd.ua