Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяЮридична психологія → 
« Попередня Наступна »
Еникеев М. І .. Юридична психологія. - М.: Видавництво НОРМА. - 256 с. - (Короткі навчальні курси юридичних наук)., 2003 - перейти до змісту підручника

Психологія особистості злочинця

Характеризувати особу злочинця - значить дослідити і визначити типологічні криміногенно значущі якості індивіда .

Психологія особистості злочинця - сукупність негативних типологічних якостей індивіда, що зумовили вчинений ним злочинне діяння певного типу та виду.

Злочини відбуваються не через фатальний схильності індивіда до злочинної поведінки і навіть не через те, що індивід не хоче або не розуміє, що треба жити доброчесно, а в результаті того, що у даного людини усталилася система смислових

утворень, яка обумовлює його збочене ставлення до певної сторони соціальної дійсності.

Оцінюючи особистість людини, яка вчинила злочин, необхідно виявити домінуючі спонукання і узагальнені способи його життєдіяльності, що утворюють загальну схему її поведінки, стратегію його життєдіяльності. Людське поведінка організується певними вихідними ціннісними позиціями особистості. Людський вибір цілей і засобів їх досягнення визначається самосвідомістю суб'єкта, самосанкціонірованіем обираються цілей і способів поведінки.

Провідним системоутворюючим фактором типу особистості є механізм її змістоутворення. Людина веде себе відповідно з тим змістом, який він надає результатами своєї поведінки. Про людину можна судити лише за її вчинками, в яких проявляється його смислове ставлення до дійсності. Сама людина може навіть і не усвідомлювати всю систему особистісних смислів, частина з них підсвідома. Проте будь-яке свідоме дію людина "санкціонує" як дію корисне і необхідне для себе, тобто як особистісну цінність.

У ціннісному смислообразованіі поведінки злочинців є загальний дефект, що складається в неадекватній оцінці ними особистої корисності злочинного діяння. Більш-менш усвідомлюючи свою антисоціальну сутність, злочинці зазвичай висувають систему самооправдательного мотивів і нейтралізують ті соціальні цінності, які перешкоджають досягненню злочинних цілей. Зняття з себе відповідальності на основі самовиправдання своїх дій - одна з характерних особливостей більшості злочинців.

У зв'язку з відчуженням від соціальних цінностей злочинець вдається до психічним декомпенсації, до системи псевдозамещеній, що створюють внутрішнє душевну рівновагу. Причини свого злочинної поведінки злочинець бачить не в своїх негативних якостях, а в зовнішніх обставинах, поведінці інших людей. Вчинення злочинного діяння поєднується, як правило, з високою самооцінкою злочинця. Це свідчить про неадекватність оцінок злочинців, глибокі порушення в ціннісно-утворюючої сфери їх особистості.

Самовиправдання навмисного злочину відбувається різними способами: 1) Утрирування винності жертви; 2) знеціненням суспільних і правових норм шляхом протиставлення їх нормам референтних, антисоціальних груп (банди, злодійської зграї), 3) перенесенням відповідальності на інших осіб, виправданням обставинами, що склалися і т. п.

Справжні вихідні мотиви поведінки злочинця можуть трансформуватися, видозмінюватися, маскуватися, оформлятися в прийнятному для нього вигляді.

Мотивація злочину формується особистісними негативними якостями злочинця - користю, мстивістю, ревнощами, марнославний, системою помилкових поглядів (неправильним розумінням поняття обов'язку, товариства і т. п.). Для злочинців-рецидивістів характерні особливо глибокі зрушення в мотиваційно-потребової сфері: вона вкрай спримітизований, їх дії вчиняються на низькому імпульсивно-настановному рівні регуляції. Мотивація таких дій згорнута, що і створює видимість "безмотивного" злочину.

Потреби кожної людини виступають для нього як система індивідуальних необхідностей. Розрізняються потреби об'єктивно необхідні і різні потреби-нашарування - квазипотребности.

Потреби більшості злочинців мають характерні особливості. Социализированная особистість не може існувати тільки на рівні споживання. Її психічний розвиток передбачає зміщення центру потреб на творення, саморозвиток і самореалізацію. Але це суттєво важлива якість соціалізованої особистості не сформовано у більшості злочинців.

Потреби осіб, які вчинили злочини, відрізняються вузькістю, обмеженістю, матеріально-утилітарної однобічністю, недорозвиненістю соціально-позитивних видів потреб (в праці, моральному поведінці), гипертрофировании потреб нижчого Рівня, перевищенням середнього стандарту їх задоволення, збоченістю (статеві збочення, наркотична залежність та ін.)

Для багатьох злочинців характерні стихійно виникають спонукання, їх залежність від випадкових ситуацій. Дезінтегрованість цілісно-регуляційної системи особистості - основна відмінна особливість більшості злочинців. Окремі егоїстичні устремління злочинців, вириваючись з загальних соціально-позиційних зв'язків, стають антисоціальними, вони можуть регулювати поведінкову систему особистості на підсвідомому рівні.

Огульної критики фрейдизму породила загальне негативне ставлення до поняття "підсвідоме". Сучасна наукова психологія вже повернула "підсвідоме" на "своє" місце.

Однак стереотип "запрещенности підсвідомого" поки ще продовжує панувати в нашому правознавстві, яке у вихідних позиціях базується тільки на свідомості. Але на базі цієї обмеженою концепції не можна зрозуміти зміст і протиправну сутність більшості поведінкових проявів - ситуаційно-імпульсивних дій особистості. І хоча для позначення механізму цих дій придуманий псевдонауковий сурогат "безмотивні злочину", це не рятує становища - безпричинних явищ не існує.

Підсвідомі механізми психічної регуляції проявляються у всіх настановних діях, в найширшої системі поведінкових стереотипів. Чим нижче рівень свідомості (а цим і характеризується більшість злочинців), тим вище роль підсвідомих механізмів регуляції поведінки.

Людина свідомий, коли розумно, за допомогою системи суджень встановлює зміст і значення своїх дій. Але не всі дії людини - дозрілий плід його розуму, дії людини - зовнішній прояв його особистісно-поведінкового комплексу - складної системи взаємозв'язків свідомого, підсвідомого і несвідомого (фізіологічного). Розуміння цієї системному зв'язку і означає системний підхід до психіки людини, відмова від "блокового" підходу до її сутності. Немає окремих блоків "свідомості" і "підсвідомості". У системі "свідомість - підсвідомість" остання ланка є напівавтоматизований, стереотипним обеспечени-ем людської поведінки в типових для нього ситуаціях. (Недоцільно функціонування свідомості в усьому обсязі при підйомі по звичній сходах. Підсвідомо ми йдемо по знайомому малолюдних тротуару. Але "вимкнено" чи при цьому ваша свідомість? Ні. Воно контролює найзагальніші параметри нашого руху - куди йти. Але якщо ми зустрінемо на дорозі несподівана перешкода, то механізм свідомості буде негайно мобілізований на цю нестандартну і значиму ситуацію, що вимагає вже свідомої дії.)

Регуляційні механізми людської поведінки проявляються інтегративно. Цим інтегратівньм, цілісним регуляційних механізмом поведінки і є особистість - особистісна "міра" реакцій на різні прояви дійсності.

Система особистісних констант формується в онтогенезі, окремі її складові мають переважне формування в різні сензитивні періоди життя індивіда. (Так, позбавлений емоційних контактів дитина стає агресивним; не знаючи доброго до себе ставлення, він не проявить добра і до інших людей. Те, що усталилося в тисячах повторень, стає другою натурою людини.)

Основной поведінковий фонд людини Стереотипізовані. Усталилося, узагальнюючи способи поведінки даної особистості - її характерологічних якості. За свою поведінку відповідальна особистість у цілому, а не окремі її структурні компоненти (будь то свідомість або підсвідомість). Особистість завжди константна - стійка і цілісна в усіх ситуативних умовах. Її спонукання залежать від ситуації лише остільки, оскільки до даної ситуації особистість підбирає (свідомо чи несвідомо) певну, характерну для неї реакцію. Особистість ідентична, тотожна сама по собі у всіх своїх ситуативних проявах.

Які спонукальні механізми, наприклад, такого діяння, коли злочинець неспровоковано нападає на незнайому людину, б'є його з особливою жорстокістю? У чому полягає мотив такого злочину? Його просто немає. Особистісний сенс таких дій - розрядка агресивності антисоціального суб'єкта. Побудник-ная причина - ситуативно спрямована агресивність. Це так зване полезалежних поведінку суб'єкта - його переважна орієнтація на будь-які валентні для його психіки об'єкти, що з'являються в полі сприйняття. Полезалежних поведінка - поведінка, при якому суб'єкт імпульсивно реагує на стимули, які мають для нього спонукальною силою (валентність) без попереднього формування цілей, а отже, і без усвідомлених мотивів поведінки.

Поряд із зазначеною формою неадекватної поведінки існують і інші його форми - переоцінка особистістю своїх можливостей, розщеплення вербального і реального планів поведінки, ослаблена критичність контролю за реалізацією програми поведінки та ін

До неадекватним формам поведінки відноситься також невмотивований ризик - постійне перевагу особистістю небезпечних варіантів поведінки. Спонуканням до певної поведінки індивідів в умовах натовпу може бути психічний, емоційне зараження, блокуючу здатність раціональної оцінки обстановки, що підвищує можливість агресивного і стяжательские поведінки.

Дійсність відображається в цих умовах обмежено. Недостатнє інтелектуальний розвиток, несформованість належного випереджаючого відображення, знижена саморефлексія - основні відмінні особливості психіки більшості злочинців.

Поряд з цим стійка антисоціальна спрямованість, притаманна злісним злочинцям, рецидивістам, свідчить про наявність у них та відповідних домінуючих криміногенних мотивів, соціально небезпечних усвідомлених устремлінь, підкоряють собі всі інші прояви їхньої життєдіяльності.

Отож, не ізольовані окремі свідомі мотиви, а загальна спрямованість і узагальнені способи поведінки визначають поведінку стійких злочинців. Для розуміння механізмів поведінки злочинця необхідно виходити з поняття "тип особистості".

Тип особистості - спрямованість, ціннісна орієнтація з характерними для неї загальними способами поведінки. Особистісна структура, звичайно, не першопричина злочину. Першопричиною є умови її формування. Але у вчиненні злочинного діяння поведінковий тип особистості - основна його причина, яка вимагає компетентного аналізу.

У типології особистостей злочинців слід розрізняти три градації: 1) загальний тип злочинця; 2) особистість злочинця певної категорії; 3) особистість злочинця певного виду. Ці градації співвідносяться між собою як загальне, особливе і одиничне.

Оскільки соціальним ядром особистості є її спрямованість, система життєвих відносин, мотиваційно-ціннісна орієнтація, то це ядро і повинно визначати тип злочинця.

Критерієм типового у злочинця є ступінь його суспільної небезпеки - міра його асоціальної, антисоціальної деформації і дефекти психічної саморегуляції. За цим критерієм можна виділити три типи злочинців - антисоціальний (злісний), асоціальний (менше злісний) і тип особистості злочинця, який характеризується дефектами психічної саморегуляції (випадковий).

Поряд з мірою соціальної небезпеки злочинця можна виділити характер цієї небезпеки, який визначається об'єктом злочинного посягання. У зв'язку з цим можна встановити три групи спрямованості злочинців: насильницьку, корисливу і корисливо-насильницьку. Усередині цих груп злочинів виділяються конкретні види злочинців - злодії, розкрадачі, спекулянти, шахраї, грабіжники, вбивці і т.

п.

Однак саме по собі діяння не розкриває повністю суб'єктивних сторін особистості злочинця. Діяння, однакові за юридичними ознаками, можуть бути обумовлені різними психічними факторами. "Крадіжка, наприклад, в одному випадку виявляє хижацьку набувальною спрямованість винного, а в іншому - слабовілля і навіюваність. Від першого швидше всього можна чекати повторного розкрадання, від іншого - найрізноманітніших вчинків" 1.

Зелінський А. Ф. Рецидив злочинів. Харків, 1980. С. 50.

 В основі кримінально-психологічної класифікації особистості злочинців лежать домінуючі позиції особистості, її спонукання, мотиви, стійкі цілі і способи вчинення злочину, запобіжний десоціалізірованності особистості, характер її антисоціальної спрямованості. 

 Особистість злочинця характеризується сукупністю наступних ознак: 1)

 видом скоєного злочину - об'єктом злочинного посягання, тяжкістю і характером злочинних наслідків: вчиненням злочину вперше, "випадково", повторно, систематично або рецидивістом; 2)

 формою вини, мотивом і метою злочину; 3)

 способом вчинення злочину як показником інтенсивності антисоціальної спрямованості злочинця; 4)

 ситуацією й приводом вчинення злочину; 5)

 наявністю обтяжуючих та пом'якшуючих відповідальність обставин; 6)

 ставленням злочинця до скоєного діяння - поведінкою злочинця після скоєння злочину (явка з повинною, ухилення від слідства і суду, обмова невинних, допомога або протидія слідству, поведінку під час відбування покарання). 

 Сукупність зазначених ознак характеризує міру десоціалізірованності особистості злочинця. Основа типології злочинців - ступінь їх десоціалізірованності, міра соціально-ціннісної поведінкової дезадаптації. 

 За ступенем соціальної дезадаптації ми розрізняємо два типи особистості злочинця: 1.

 Антисоціальний тип - особи, неодноразово здійснювали злочини на базі стійкої антисоціальної спрямованості, - тип "злісного" злочинця. 2.

 Асоціальний тип - особи, вперше скоїли злочин на основі загальної асоціальної спрямованості, - несоциалізірованним, "менш злісний" тип злочинця. 

 За псіхорегуляціонному основи ми виділяємо тип особистості злочинця, який характеризується дефектами психічної саморегуляції, - особи, які вчинили злочин вперше і в результаті випадкового збігу обставин; скоєний злочин суперечить загальному типу поведінки даної особистості, випадково для леї, пов'язано з окремими дефектами психічної саморегуляції. Це особи, які не зуміли протистояти криміногенної ситуації; їх особистісної особливістю є низький рівень самоконтролю, ситуативна обумовленість поведінки. 

 Цей тип злочинців з дефектами саморегуляції підрозділяється нами на чотири різновиди: 

 а) особи, що допускають злочинну недбалість, бездіяльність; 

 б) особи, які вчиняють злочини в результаті надзвичайної самовпевненості; 

 в) особи, які вчиняють злочини в результаті сильного душевного хвилювання й у відповідь на неправомірні дії інших осіб; 

 г) особи, які вчиняють злочини в силу підвищеної ситуативної дезадаптації. 

 За змістом ціннісно-орієнтаційної спрямованості особистості ми виділяємо наступні групи злочинців: 1.

 Злочинці з антисоціальною корисливою спрямованістю. 

 Ця група злочинців зазіхає на основне надбання суспільства - 

 розподіл матеріальних благ відповідно з мірою і якістю витраченої праці. Тут виділяються чотири підгрупи: 

 а) корисливо-господарська підгрупа злочинців (фальсифікація товарів, ігнорування оподаткування, ліцензування тощо); 

 б) корисливо-службова підгрупа злочинців (розкрадання шляхом зловживання службовим становищем, обману клієнтів, вимагання хабарів); 

 в) злодії - особи з корисливими посяганнями, пов'язаними з таємним викраденням майна (крадіжки); 

 г) шахраї (підробка документів, обманне вимагання і т. п.). 2.

 Злочинці з антисоціальною корисливо-насильницької спрямованістю - особи з корисливими посягань- тельствами, з'єднаними з насильством над особистістю (насильницьке вимагання, грабежі, розбійні напади). 

 3. Злочинці з антигуманною, агресивної спрямованістю - особи з вкрай зневажливим ставленням до життя, здоров'ю та особистій гідності інших людей. 

 У цій групі виділяються наступні чотири підгрупи: 

 а) хулігани; 

 б) злісні хулігани; 

 в) особи, які заподіюють шкоди честі та гідності особи шляхом образ і наклепу; 

 г) особи, які вчиняють агресивно-насильницькі дії проти особистості, - вбивства, згвалтування, заподіяння тілесних ушкоджень. 

 Всі прояви поведінкового регресу індивіда пов'язані з його випадінням з русла соціокультурних стандартів. 

 Поряд зі ступенем десоциализации, дефектами ціннісної спрямованості слід розрізняти особистість злочинця-індивідуаліста і особистість злочинця - члена злочинної групи. В останньому випадку істотним кримінально значущим ознакою злочинця є його груповий статус, рольова функція у злочинній групі. 

 Кожен з наведених типів злочинців має своєрідну "схему особистості" - специфіку потребностно-мотиваційної спрямованості, інтелектуальних, вольових, емоційних та інструментально-поведінкових властивостей. 

 Аналізуючи особистість злочинця через його тип, юрист виявляє ступінь соціальної дезадаптації і ориентационно-поведінкову схему особистості злочинця. 

 Якості особи винного повинні бути розглянуті з точки зору їх ієрархічної структурованості. І тут на передній план висуваються як загальна ціннісно-орієнтовна схема особистості, так і психологічні особливості окремих категорій злочинців. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Психологія особистості злочинця"
 1. Правосвідомість і правоісполнітельного поведінку
    психолого-юридичних проблем. Перейдемо до їх розгляду. Зупинимося спочатку на об'єкті кримінально-правової регуляції - психології кримінальної поведінки. Кримінальна психологія - галузь юридичної психології, що вивчає психологію правопорушників, психологічні механізми скоєння злочинів окремими особами і злочинними групами, психологічні аспекти вини і юридичної
 2. Судово-психологічна експертиза в цивільному судочинстві
    психологічної експертизи. До компетенції судово-психологічної експертизи в цивільному судочинстві належать: встановлення ступеня розуміння підекспертним особою змісту укладених ним угод, здатності приймати усвідомлені, транзитивні (з урахуванням всіх необхідних умов) рішення; виявлення у дієздатного суб'єкта непатологічних психічних аномалій, що перешкоджають
 3. Система (структура) юридичної психології
    психологія має власну систему категорій (тезаурус), відповідну логіці включеності людини в сферу правового регулювання. Вона складається з п'яти розділів, кожен з яких має відповідну подструктуру. 1. Правова психологія: право як фактор соціальної регуляції поведінки, психологічні аспекти ефективного правотворчості, правова соціалізація особистості, особливості
 4. 6. Архіпелаг ГУЛАГ
    психологію мас, особливо керівників низової ланки, що повірили в насильство як універсальний засіб вирішення всіх проблем. У концепції побудови соціалізму, якої дотримувався Сталін, насильство займало все більше місце. За сталінської концепції «ліквідації» підлягали непман і кулак, а зробити це без прямого насильства було ніяк неможливо, як неможливо було вилучити кошти накопичення у
 5. § 6. Функції кримінального права, предмет і метод кримінально-правового регулювання
    психологією, ідеологією кримінального світу і кримінальним способом життя. Каральні, репресивні властивості кримінальне право в першу чергу звертає до того, хто скоїв (або намагався вчинити) злочин, прагнучи усією силою свого примусового заряду локалізувати, а в подальшому зруйнувати що виникло в результаті цього відхиляється (аномальне) відношення. Кінцевою метою кримінального права в
 6. § 7. Факультативні ознаки суб'єктивної сторони складу злочину
    психологічне ставлення суб'єкта до злочину. Л. 1970. С. 51-53. щих на мотоциклах з великою швидкістю по вулицях з інтенсивним рухом, враховуються службами ДАІ та міліції, що організують дозвілля підлітків і безпечні для оточуючих гонки на спеціальному полігоні під керівництвом фахівців-автогонщиків). Для правильної кваліфікації злочину велике значення має класифікація мотивів.
 7. § 3. Підстава та умови цивільно-правової відповідальності
    психології, що не представляють ніякого інтересу для юридичної науки, оскільки вони ніяк не впливають на цивільно-правову відповідальність юридичних осіб. Для юридичної науки важливе значення має та обставина, що зовні вина юридичної особи не може проявитися інакше, як через винна поведінка його працівників. Відповідно до ст. 401 ГК вина може виступати у формі умислу і
 8. Глава вісімнадцята. ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВОВИХ НОРМ
    психології, лінгвістики, інших наук. Це і філософська проблема. Недарма кажуть: «думка висловлена - брехня». Але для теорії права всі ці аспекти є власною, специфічною проблемою тлумачення правової норми. І в цьому випадку з'ясування сенсу, мети, призначення норми також є найважливішою юридичної завданням. Причому - підкреслю - перевірку тексту правової норми завжди треба
 9. Глава дев'ятнадцята. Правомірної поведінки, ПРАВОПОРУШЕННЯ І ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
    психологією. Теорія права в цій області багато в чому використовує сучасні напрацювання саме психології, особливо соціальної психології. Сучасний науковий рівень знання послідовно пов'язує мотиви поведінки з інтересами, визначаючи останні як об'єктивні чи суб'єктивні потреби і життєдіяльності суб'єктів права. Розрізняють особисті, громадські, державні, національні й інші
 10. Глава двадцята. ПРАВОСВІДОМІСТЬ І ПРАВОВА КУЛЬТУРА
    психологія. Правосвідомість і право: взаємодія. Правова культура. Правовий нігілізм. Правове виховання. Обговорення всіх попередніх тим свідчить: тільки тоді правотворча і право-стосовно діяльність стає ефективною, коли в цих процесах, поряд з потужними са-моорганізуюшіміся началами, пріоритетне місце займає і свідоме, організуюче творчест-во, розумна
 11. 6. Архіпелаг ГУ Л А Г
    психологію мас, особливо керівників низової ланки, що повірили в насильство як універсальний засіб вирішення всіх проблем. У концепції побудови соціалізму, якої дотримувався Сталін, насильство займало все більше місце. За сталінської концепції «ліквідації» підлягали непман і кулак, а зробити це без прямого насильства було ніяк неможливо, як неможливо було вилучити кошти накопичення у
 12. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДСТАВИ АНАЛІЗУ ДУХОВНОСТІ
    психологічних, морально-нормативних та інших параметрів. Своєрідне моделювання духовних ситуацій та духовного досвіду ми зустрічаємо також у художніх творах, де морально й естетично осмислюються різні шляхи життєствердження особистості, «програються» різні комбінації психічних рис у їх взаємодії з соціальним оточенням, розвиваються до логічного кінця
© 2014-2022  ibib.ltd.ua