Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФілософія різних країн і часів → 
Наступна »
А. Гусейнов. Філософія Росії другої половини XX століття, 2009 - перейти до змісту підручника

Від редактора

Життю і творчості А. А. Зінов'єва присвячено ряд книг зарубіжних і вітчизняних авторов1, сотні статей. Пропонована праця відрізняється від них рядом особливостей.

Він лише побічно стосується художньої форми багатьох творів, яка в даному випадку розглядається тільки як спосіб викладу поглядів автора, і присвячений переважно наукової творчості мислителя. Останнє вперше аналізується всебічно і цілісно, в різноманітті і єдності всіх його аспектів. Цим визначається структура книги: у першому розділі дається загальний погляд на спадщину Зінов'єва, її життя і філософію, у наступних розглядаються окремі аспекти його творчості.

Автори, які не ігноруючи злободенності, яка прихована за працями Зінов'єва, основну увагу приділяють теоретичному аналізу. Вони розглядають їх у контексті вітчизняної філософії, культури і іс-торії, ламаючи сформовану традицію дивитися на них насамперед крізь призму ідеологічної боротьби другої половини XX в.

Даний колективний труд, зрозуміло, не вичерпує завдання дослідження творчості Зінов'єва. Він скоріше є тільки її початком і в цьому сенсі можна порівняти з книгою «Феномен Зінов'єва», випущеної в 2002 р.

до його 80-річчя в якості подарунка Московського державного університету ім. М. В. Ломоносова і доповнює її. «Феномен Зінов'єва» - свого роду книга для читання, яка дає читачеві загальний огляд його творчості і знайомить з його особистістю. Даний же працю можна вважати теоретичним введенням в зіновьевоведеніе.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Від редактора "
 1. 26. Запишіть простий категоричний силогізм в стандартній формі. Перевірте за правилами, чи є наведені нижче категоричні силогізми правильними, а висновок - істинним судженням.
  Жоден скнара не п'є багато пепсі. Ніхто, крім скнар, не стане збирати шкаралупу від яєць. Значить, жодна людина, що п'є багато пепсі, не стане збирати шкаралупу від яєць. Деякі здорові люди ненажерливі. Жоден нездорова людина не сильний. Значить, деякі ненажерливі люди не сильні. Всі осли злі. Жоден щеня не зол. Значить, щенята не осли. Деякі нелюб'язно зауваження викликають
 2. Що слід розуміти під трудовою дисципліною?
  Трудова дисципліна може розглядатися в кількох аспектах: як встановлений в організації порядок поведінки; як фактичне поведінка; як со-'вокупность норм, регулюючих внутрішній трудовий * розпорядок. Як встановлений на підприємстві, в установі, організації порядок поведінки трудова] дисципліна являє собою форму суспільної и зв'язку між людьми, яка обумовлена
 3. П. А. ФЕФЕЛОВ. ГРОМАДСЬКА НЕБЕЗПЕКА злочинного діяння і ОСНОВАНІЕУГОЛОВНОЙ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. ОСНОВНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ. «Юридична література» Москва -1972, 1972
  Відповідно до вимог марксистсько-ленінської методології в роботі досліджуються найважливіші категорії кримінального права - суспільна небезпека злочинного діяння і склад злочину як єдина підстава кримінальної відповідальності; розкривається їх сутність , структура і характер взаємозв'язку, визначаються вихідні принципи пізнання злочинного діяння як соціального факту. Оскільки автор
 4. Відп. ред. проф. Б.А. Страшун. Конституційне (державне право) зарубіжних стран.В 4 т. Тома 1-2. Частина загальна: Підручник. - 3-е изд., Оновл. і дораб. - М.: Видавництво БЕК. - 784 с., 2000
  Загальна частина курсу конституційного (державного) права зарубіжних країн, представлена у пропонованій читачеві книзі, спирається на світовий досвід розвитку демократичної державності, та ознайомлення з ним необхідно при вивченні не тільки зарубіжного , а й вітчизняного конституційного права. Підручник також принесе користь студентам, що вивчають загальну теорію держави і взагалі
 5. Довідкові видання
  Велика Радянська енциклопедія. 3-е видання. 30 тт. М., 1969-1978. Велика Російська енциклопедія. М.: Наукове видавництво "Велика Російська енцікопедія». 2005-2006 (до справжнього моменту випущено 5 тт.). Радянська історична енциклопедія. Т. 1 - 16. М., 1961-1976. Стародавній Єгипет. Енциклопедія / упорядник і науковий редактор В.В.Солкін /. Вид. Арт-Родник. 2005. Стародавній Світ. Енциклопедичний
 6. Мартов Л. (Цедербаум Юлій Осипович) (1873 - 1923)
  Російський політичний діяч. Революціонер, основоположник реформістського крила російської соціал-демократії (меншовизму). Народився в Константинополі. Освіту здобув у Петербурзі, де закінчив гімназію і в 1891 р. вступив на природничий факультет Петербурзького університету. У 1895 р. разом з Леніним, Кржижановским і Старковим брав участь у створенні Петербурзького "Союзу боротьби
 7. Передмова.
  Це видання являє собою грунтовно перероблений і серйозно доповнений, а також заново відредагований варіант підручника «Філософія: Підручник для студентів технічних вузів / І.Я. Копилов, В.В. Крюков, Г.А. Антипов і ін; Під ред. І.Я. Копилова, В.В. Крюкова. - М.: ИНФРА-М; Новосибірськ: Изд-во НГТУ, 2002. - 256 с. - (Серія «Вища освіта»), який зайняв призове місце на
 8. Який загальний порядок припинення трудового договору за ініціативи власника?
  Розірвання трудовйго договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з підстав, передбачених пунктами 1 (крім випадку ліквідації підприємства, установи, організації), 2-5, 7 статті 40 і пунктами 2 і 3 статті 41 КЗпП, може бути проведено лише за попередньою згодою профспілкового органу. Відповідно до ст. 39 Закону України * 0 професійні спілки, їх
 9. Чи є трудовий колектив суб'єктом трудового права?
  Так, трудовий колектив З це поняття не тільки соціальне, а й правова категорія. Трудовий колектив є суб'єктом трудового права. Він не є суб'єктом трудового правовідносини, бо трудові правовідносини виникає Між працівником і роботодавцем. Але беручи активну участь у встановленні умов праці, трудовий колектив є суб'єктом трудового права. Це виражається в тому,
 10. (Післямова відповідального редактора)
  В минулому вже в історію 2006 році вийшов у світ міжнародний працю «Про ноу-хау концепції ГА. Югая про витоки корейської цивілізації». Він позначений як ИСРВ із серії «Євразійські (російські та центральноазіатські) витоки світової цивілізації», з грифами Інституту Далекого Сходу РАН і Ташкентського державного інституту сходознавства. Укладачем і відповідальним редактором першого випуску
 11. ЗМІСТ
  Введення 3 Глава I. Суспільна небезпека злочинного діяння (поняття і структура) 11 § 1. Загальні зауваження 11 § 2. Об'єкт злочину і громадська небез ність злочинного діяння 15 § 3. Суб'єктивна сторона злочину - важ нейший структурний елемент суспільної небез ності злочинного діяння 19 § 4. Суспільна небезпека і об'єктивна сто рона злочину 24 § 5.
 12. Мілюков Павло Миколайович (1859 - 1943)
  Політичний діяч, голова Конституційно-демократичної партії Росії (партії "народної свободи") - провідної ліберально-монархічної партії, вчений-історик. Народився в сім'ї професора-архітектора. Закінчив Московський університет. З 1907 р. стає головою ЦК партії кадетів, редактором її центрального друкованого органу - газети "Мова". Депутат III і IV Державних дум. В
 13. VI. Свобода в йог розумінні
  Навряд чи якесь інше поняття більш вихваляється «вільними» ідеологами «вільного» світу в їх боротьбі за «свободу» (читай: проти комунізму, для ідеологічної підготовки війни!), ніж поняття свободи. На всі лади оспівуються переваги «свободи Заходу »« вільними »радіостанціями і в похмурих фарбах їй протиставляється« несвобода »комунізму. Однак самі апостоли свободи починають,
 14. 1.2. Статус і структура інформаційного центру машинобудівного факультету
  Опції інформаційного центру визначаються Положенням, затвердженим ректором університету, на підставі якого його начальник несе повну відповідальність за ефективність всієї роботи. Положення є керівним документом, на його підставі здійснюється діяльність персоналу, включаючи керівника за рішенням виробничих завдань, покладених на весь трудовий колектив. Межі і рамки
 15. ПЕРЕДМОВА
  Предметом універсальної філософії є світ як ціле або проблема цілісності світу. Її рішенням були зайняті в усі часи самі різні напрямки міфології, філософії, релігії і науки. Настільки особливе і пильна увага до цієї проблеми з боку представників самих різних напрямків і галузей знання пояснюється її центральним положенням у формуванні світоглядних і
© 2014-2022  ibib.ltd.ua