Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня Наступна »
В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Який загальний порядок припинення трудового договору з ініціативи власника?Розірвання трудовйго договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з підстав, передбачених пунктами 1 (крім випадку ліквідації підприємства, установи, організації), 2-5,
7 статті 40 і пунктами 2 і 3 статті 41 КЗпП, може
бути здійснено лише за попередньою згодою профспілкового органу.

Відповідно до ст. 39 Закону України * 0 професійні спілки, їх права та гарантії діяльності
виборний орган профспілкової організації, членом якої є працівник, розглядає у п'ятнадцятиденний строк обгрунтоване письмове подання власника або уповноваженого ним органу про розірвання
114 \

нии трудового договору з працівником. Подання
має розглядатися у присутності працівника, щодо якого воно подано. Розгляд подання за відсутності працівника допускається лише за його
письмовою заявою. За бажанням працівника від його
імені може виступати інша особа, у тому числі адвокат. У разі нез'явлення працівника або його представника
на засідання, розгляд заяви відкладається до
наступного засідання (в межах п'ятнадцяти днів). При
повторному нез'явленні працівника без поважних причин
подання може розглядатися за його відсутності.

У випадку, якщо виборний орган профспілкової організації не створюється, згоду на розірвання трудового
договору дає керівник профспілкової організації.

Профспілковий орган повідомляє власника або
уповноваженому ним органу в письмовій формі про
прийняте рішення в триденний строк після його прийняття. У разі пропуску цього строку вважається, що
профспілковий орган дав згоду на розірвання трудового договору.

Якщо працівник одночасно є членом кількох профспілкових організацій, що діють на
підприємстві, в установі, організації, згоду на його
звільнення дає та профспілкова організація, в яку
звернувся власник або уповноважений ним орган.
Рішення профспілки про недаче згоди на звільнення

має бути обгрунтованим.

Власник або уповноважений ним орган має право
розірвати трудовий договір не пізніше ніж через місяць з дня одержання згоди профспілкового органу.

Якщо розірвання трудового договору з працівником
проведено власником або уповноваженим ним
органом без звернення до профспілкового органу, суд зупиняє провадження по справі , запитує згоду профспілкового органу і після її одержання або відмови профспілкового органу в дачі згоди на звільнення
працівника (частина перша статті 43 КЗпП) розглядає

спір по суті.

У деяких випадках передбачені особливі процедури розірвання трудового договору. Так, у відповід
115

вий з частиною 3 ст. 23 Закону Украіни'ИО друкованих
засобах масової інформації (пресу) в Украінеи редактор (головний редактор), обраний на посаду трудовим колективом редакції, не може бути звільнений з
посади без згоди трудового колективу. Таке ж
правило передбачається ст. 20 Закону України ИО
інформаційних агентствахи для керівника (президента, генерального директора, директора та ін.)

Звільнення працівника буде правомірно при дотриманні підстав, порядку та умов звільнення працівника; дотриманні всіх передбачених законодавством України гарантій при звільненні працівника.

Згідно ст. 5 Конвенції МОП № 158 ИО припинення трудових відносин з ініціативи предпрінімателяи незаконним вважається розірвання трудового договору у зв'язку з членством у профспілковій організації,
наміром стати представником трудящих (виконанням нині або в минулому функцій /
представника трудящих); подачею скарги на підприємця у разі порушення законодавства; расою, кольором шкіри, сімейним станом, сімейними
обов'язками, вагітністю, віросповіданням, політичними поглядами, національністю чи соціальним походженням.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Який загальний порядок припинення трудового договору з ініціативи власника? "
 1. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  яке його зміст, чому його треба використовувати на сучасному рівні юридичних знань, а також чим викликана сама постановка питання про теоретичне вивченні саме російської державності, а не тільки сучасної російської держави, необхідно було зробити, перш ніж перейти до розгляду власне питань російської державності та їх можливого вирішення з позицій теорії
 2. 4. Реорганізація товариства
  який же буде ця межа, неможливо. 2. Відповідно до пункту 1 статті 89 ГК РФ установчими документами товариства з обмеженою відповідальністю є установчий договір, підписаний його засновниками, і затверджений ними статут. Таким чином, товариство з обмеженою відповідальністю повинно мати два засновницьких документа, тоді як, наприклад, акціонерне товариство має один
 3. Зміст
  яке його призначення? ... 6 Яке місце трудового права в системі права України? ... 8 Що являє собою предмет трудового права? ... ... 10 Що таке трудові правовідносини і чим воно відрізняється від інших відносин, пов'язаних з працею? ... 11 Який метод правового регулювання трудових
 4. Види і стадії адміністративного права
  загальний контроль здійснюють органи виконавчої влади в загальній компетенції Уряд заслуховує на своїх засіданнях звіти і доповіді керівників про стан справ у керованій ним галузі. Воно володіє повноваженнями щодо скасування актів цих органів у випадку якщо їх Конституції РФ та ін нормативним актам. б) відомчий здійснюють органи галузевої компетенції щодо
 5. Гарантії трудових прав депутата.
  Загальний і безперервний стаж роботи. При цьому передбачено, що на вказаний період за дружиною (чоловіком) депутата зберігається: місце роботи; стаж роботи за фахом; стаж роботи, який дає право: на встановлення процентних надбавок і одержання виплат за вислугу років (за стаж роботи за спеціальністю на даному підприємстві) ; на виплату винагороди за результатами роботи підприємств, установ і
 6. § 1. Загальна характеристика галузі цивільного права. Предмет і метод регулювання
  порядок захисту порушених інтересів, 2) формують дозволительного характер цивільного права. Дозволительного як риса галузі передбачає, по-перше, здійснення поряд з нормативним поднорматів-ного регулювання суспільних зв'язків локальними та індивідуальними актами. Наприклад, процедури здійснення біржових угод визначаються локальними актами біржі. Засобами цивільно-правового
 7. § 5. Освіта, реорганізація та ліквідація юридичних осіб
  порядок не передбачає згоди третіх осіб, включаючи державні органи. На реєструючий орган покладається лише обов'язок перевірки установчих документів на відповідність вимогам законодавства. Саме такий порядок діє в Російській Федерації. Ініціатива створення юридичних осіб може належати як власникам, так і засновникам (учасникам). Однак незалежно від
 8. § 13. Некомерційні організації
  порядок з створення, діяльності, припинення, а також встановлює такі нові для російського законодавства і практики форми некомерційних організацій, як некомерційні партнерства і автономні некомерційні ооганізаціі. Споживчі кооперативи. Відповідно до п. 1 ст. 116 ГК РФ, споживчим кооперативом визнається добровільне об'єднання громадян і юридичних осіб на основі
 9. § 9. Угоди з вадами змісту
  порядок - це певний стан регульованих правом відносин, яке характеризується реальним рівнем дотримання законності, гарантованістю суб'єктивних прав і забезпеченням виконання обов'язків, застосуванням до правопорушника заходів державного примусу і відновленням порушених суб'єктивних прав. Порушують правопорядок угоди, які страждають будь-якими вадами: волі, форми,
 10. Які функція трудового права?
  Припинення трудових відносин, особливо з ініціативи власника, вичерпним чином закріплюються в нормативних актах не нижче законів. Економічна (виробнича) функція трудового права проявляється у регулюванні * порядку тру-'да на виробництві, закріпленні обов'язку власника забезпечувати працівникам належні умови для високопродуктивної праці та обов'язки
© 2014-2022  ibib.ltd.ua