Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочину
ГоловнаПравоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Голубок CA .. Конституційне право Росії: Учеб. посібник. - 5-е вид. - М.: РИОР. - 161 с., 2008 - перейти до змісту підручника

30. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ І КУЛЬТУРНІ ПРАВА ПО КОНСТИТУЦІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ


Соціально-економічні права - права людини у сфері формування, розподілу, перерозподілу і споживання матеріальних благ.
Виділяються наступні соціально-економічні та культурні права.
1. Право на підприємницьку діяльність (ст. 34).
2. Право приватної власності (ст. 35), в тому числі на землю (ч. 1 ст. 36).
3. Право спадкування (ч. 4 ст. 35).
4. Право на працю (ч. 1-4 ст. 37), конституційно встановлюється заборона на примусову працю (ч. 2 ст. 37), умови праці повинні відповідати вимогам безпеки
57
ності та гігієни (ч. 3 ст. 37), винагорода за працю має здійснюватися без якої б то не було дискримінації і не нижче мінімального розміру оплати праці, встановленого відповідним федеральним законом (ч. 3 ст. 37), закріплюється право на індивідуальні та колективні трудові спори, включаючи право на страйк (ч. 4 ст. 37).
5. Право на відпочинок (ч. 5 ст. 37).
6. Право на захист материнства і дитинства з боку держави (ст. 38).
7. Право на соціальне забезпечення (ст. 39).
8. Право на житло (ст. 40).
9. Право на охорону здоров'я та медичну допомогу
(ст. 41).
10. Право на сприятливе навколишнє середовище (ст. 42).
11. Право на освіту (ст. 43), причому основна загальна освіта обов'язкова (ч. 4 ст. 43).,
12. Право на свободу літературної, художньої, наукової, технічної та інших видів творчості, викладання (ч. 1 ст. 44).
13. Право на участь у культурному житті і користування установами культури (ч. 2 ст. 44).
14. Право на рівний доступ до культурних цінностей (ч. 2 ст. 44). Держава має сприяти ознайомленню людей з культурними цінностями сучасного суспільства, підтримувати і розвивати установи культури, займатися охороною пам'яток історії та культури, створювати пільгові умови прилучення до культурних цінностей для незаможних громадян.
15. Право на альтернативну цивільну службу (ч. 3 ст. 59), що випливає з обов'язку громадян захищати Вітчизну, відповідно до Федерального закону «Про альтернативну цивільну службу» (2002 р.). Зазначений Закон набрав чинності з 2004 р. Термін альтернативної цивільної служби в 1,75 рази довше терміну служби в Збройних Силах РФ - 42 місяці (для осіб, які мають вищу освіту, - 21 місяць). При
58
призначенні на альтернативну цивільну службу враховуються освіта, спеціалізація, кваліфікація особи, його сімейний стан, досвід роботи, потреба суспільства у трудових ресурсах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 30. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ І КУЛЬТУРНІ ПРАВА ПО КОНСТИТУЦІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ "
 1. 8. Російський консерватизм другої половини X IX в.
  Соціальних катастроф та історії «пригноблених» класів, тому й консерватизм розглядався як ідеологія правлячих класів, чужа «всього передового людству». Тим часом, в російської зарубіжної історичної та філософської думки в 20-30-х рр.. з'явився ряд дуже глибоких і значних робіт: Н. А. Бердяєва, С. Л. Франка та інших на цю тему. У період 70-80-х рр.. в СРСР був опублікований ряд
 2. Список літератури
  соціально-економічного розвитку Російської Федерації: Федеральний Закон / / Збори законодавства РФ. 1995. № 36. Ст. 2871. Про захист прав споживачів: Федеральний Закон від 9 січня 1996 р. / / Збори законодавства РФ. 1996. № 3. Ст. 140. Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в Російській Федерації: Федеральний Закон від 26 лютого 1997 / / Збори законодавства РФ. 1997. № 9.
 3. § 3. Підстави виникнення і припинення права власності
  соціальному призначенню. З одного боку, бурхливе процес приватизації, при якій державні та муніципальні підприємства, житло, об'єкти соціально-культурного призначення з власності держави, національно-державних, адміністративно-територіальних і муніципальних утворень переходять у власність юридичних і фізичних осіб. З іншого, спостерігається і зворотне, коли
 4. § 1. Суб'єкти права власності
  соціально-культурного та іншого призначення пояснюється головним чином двома факторами. По-перше, кожна держава в нинішньому непередбачуваному світі має думати про свою безпеку, причому не тільки військової, але також екологічної, санітарно-епідеміологічної, продовольчої і т.д. По-друге, держава виконує широке коло соціалізаторской функцій, покликаних забезпечити достатній
 5. § 1. Правоздатність громадян (фізичних осіб)
  соціальні свободи особи в суспільстві. Так, політична свобода знаходить своє вираження у праві громадян обирати і бути обраними, економічна - у праві на працю. Володіння тією чи іншою свободою - це лише одна зі сторін взаємин між індивідом і суспільством; громадянин є не тільки носієм свободи, а й політичного, економічного, культурного, особистого чи іншого соціального боргу.
 6. § 5. Право державної і муніципальної власності
  соціального страхування та інших державних позабюджетних фондів РФ, Центрального банку РФ; золотий запас, алмазний і валютний фонди. Казна як вид майна є у будь-якого суб'єкта права державної власності, а також і муніципальної, і являє собою не закріплене за державними і муніципальними унітарними підприємствами та установами майно. ГК РФ в п. 2 ст. 214
 7. Глава сьома. ДЕРЖАВА У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА
  соціального інституту - його призначенням, пристрою, функціям. Але в державно організонанном суспільстві формуються і діють і інші соціальні інститути: політичні партії, професійні спілки та інші громадські організації, різні політичні рухи і т.д. Тому виникає питання: а чому ж ці соціальні інститути, які також надають вплив на життєдіяльність
 8. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  соціальну цінність, якщо зможе правильно описати, об'єк-яснити, прогнозувати, і в деяких відносинах підтримати соціально-політичні, державного-венно-правові та пов'язані з ними інші суспільні процеси, що протікають як у всіх гро-вах, взятих в цілому, в комплексі, так і в окремих, конкретних суспільствах, враховуючи, зрозуміло, їх особливості, специфіку. Про це йшла мова вище, в першу
 9. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  соціального інституту, як право. При цьому головна увага приділяється закономірного і випадковому в праві, основним правовим системам, іншим головним характеристикам права в цілому як соціального інституту. Походження ж права було розглянуто в главі третій цієї книги. Тривалий час на попередньому етапі вітчизняної юридичної думки право розглядалося в нерозривній єдності з
 10. Глава двадцята. Правосвідомості та правової культури
  соціальним цілісним інститутом, з його виникненням, функціонуванням і розвитком, з правотворчість і правозастосування, іншими сторонами правового буття суспільства. Як таке правосвідомість і його більш велика соціальна форма - правова культура - вивчаються саме в теорії права. Але що ж розуміти під правосвідомістю? Правосвідомість можна визначити як об'єктивно існуючий набір
© 2014-2022  ibib.ltd.ua