Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Смоленський М.Б .. Конституційне право Росії. 100 екзаменаційних відповідей: Експрес-довідник для студентів вузів. - Вид. 3-е, испр. і доп. -Москва: ІКЦ «Март»; Ростов н / Д: Видавничий центр «Март». - 288 с. , 2003 - перейти до змісту підручника

46. Соціально-економічні права і свободи людини і громадянина за Конституцією РФ

Особливу групу основних прав і свобод людини і громадянина складають

соціально-економічні права. Вони стосуються таких важливих сфер життя людини,

як власність, трудові відносини, відпочинок, здоров'я, освіту.

Державні гарантії соціально-економічних прав та свобод людини включають

в себе широку систему форм і методів їх охорони. Серед них можна виділити

наступні:

1. Законодавче закріплення таких умов економічної діяльності всіх

її суб'єктів, які поса-

\ ни забезпечувати володіння людиною усіма констатує-

ційно визнаними соціально-економічними правами і свободами.

2. Держава встановлює гарантований мінімальний розмір оплати праці, державні пенсії та допомоги та інші гарантії соціального захисту, забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, основної загальної та середньої професійної освіти.

3. Держава здійснює контроль за дотриманням законодавства щодо забезпечення соціально-економічних прав.

4. До функцій держави належить створення всіх необхідних правових, політичних, матеріальних передумов, що забезпечують підтримку особистої ініціативи людини в економічній сфері.

5. Державними гарантіями реалізується можливість ефективного захисту економічних прав людини у передбачених законом формах, у тому числі і судовий захист.

До соціально-економічних прав і свобод, закріпленим у Конституції, відносяться свобода підприємництва, право приватної власності, в тому числі і на землю, свобода праці та право на працю в належних умовах, право на відпочинок, охорона сім'ї, право соціального забезпечення, право на житло, право на охорону здоров'я, право на освіту, свобода літературної, наукового, технічного та інших видів творчості, викладання, право користування установами культури (ст.

34 -44). Конституція закріплює право кожного на вільне використання своїх здібностей і майна для підприємницької та іншої забороненої законом економічної діяльності (ст. 34).

Найважливіше місце в системі економічних прав займає право приватної власності. Його конституційне закріплення мало вирішальне значення у переході країни на рейки ринкової економіки.

В умовах ринкової економіки зазнало зміна і зміст право людини у сфері праці. Роль держави в новій Конституції зводиться до наступних конституційно закріпленим факторам: держава забороняє примусову працю; закріплює право на працю в умовах, що відповідають вимогам безпеки та гігієни, на винагороду за працю без якої б то не було дискримінації і не нижче встановленого федеральним законом мінімального розміру оплати праці; стверджує право на захист від безробіття; визнає право на індивідуальні та колективні трудові суперечки з допомогою встановлених федеральним законом способів їх дозволу, включаючи право на страйк.

Соціальний розвиток суспільства значною мірою характеризується статусом сім'ї, захищеності материнства і дитинства. У ст. 38 Конституції Російської Федерації закріплена загальна норма про те, що вони знаходяться під захистом держави.

До числа соціально-економічних прав належить і право на соціальне забезпечення за віком, у випадку хвороби, інвалідності, втрати годувальника, для виховання дітей і в інших випадках, встановлених законом.

Право на охорону здоров'я та медичну допомогу (ст. 41 Конституції) передбачає можливість отримання безкоштовної медичної допомоги в державних і муніципальних установах охорони здоров'я за рахунок коштів відповідного бюджету, страхових внесків та інших надходжень. У нових економічних умовах до справи охорони здоров'я підключається додатково і приватна система охорони здоров'я, 1304

розвитку якої сприяє держава. Однак наявне в даний час

відставання розвитку і фінансування всієї соціальної сфери різко відбилося і на

реалізації права громадян на охорону здоров'я.

Кожен має право на сприятливе навколишнє середовище, достовірну інформацію про

її стан і на відшкодування шкоди, заподіяної його здоров'ю або майну

екологічним правопорушенням.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 46. Соціально-економічні права і свободи людини і громадянина за Конституцією РФ "
 1. Види і стадії адміністративного права
  соціально-економічної політики держа-ви б) розробляє комплексних прогноз соціально-економічного розвитку РФ, її регіонів і галузей економіки в) розробляє фінансовий баланс держави, забезпечує економічне обгрунтування окремих статей доходів і витрат Феде-рального бюджету г) проводить аналіз економічного стану країни д) формулює пропозиції щодо основ цінової
 2. 7. З історії російського лібералізму
  соціальної бази. Переважна більшість населення жило своїми випробуваними століттями поняттями і не могло сприйняти ліберальні ідеї. Незважаючи на нечисленність, ліберали мали в деякі моменти історії XIX століття велику вагу, що визначалося тим, що в їх рядах були великі сановники, які за підтримки імператора і забезпечили ті реформи, які здійснювалися в цьому столітті в Росії. Взагалі
 3. 2. ПОНЯТТЯ ПІДВІДОМЧОСТІ, ЇЇ ВИДИ
  соціально - правову епоху, даний висновок отримав сьогодні нове звучання і відображення в системі процесуального законодавства. Отримали в АПК підтримку і пропозиції про більшому використанні в якості регулятора при розмежування предметів ведення між судами загальної юрисдикції та арбітражними судами правил виключної підвідомчості, названої в Кодексі спеціальної (див. ст. 33). Значення
 4. 15. Співвідношення особистості і граждани-на.
  Соціальні функції (страхування по безробіттю, без-ве початкову освіту, пенсійне забезпечення, безкоштовне медичне обслугову-вання), що створює для особистості можливість домогтися здійснення своїх окремих інтересів через держава. Кожна особистість вважається незалежною по відношенню до іншої особистості. Це в свою чергу визначає індивідуалізм суспільства, в основі якого
 5. 19. Особисті права і свобо-ди.
  Соціально-економічними правами і свободами, по-друге, особистість як член політичної спільності наділяється певними політичними правами і свободами. І, нарешті, по-третє, як фізич-ське особа особистість наділяється певними особистими правами і свободами. Ми розглянемо особисті права і свободи. Особисті права і свободи надаються людині як фізичній особі незалежно від того,
 6. 26. Поняття і принципи правової держави
  соціального прогресу. Цим пояснюється включення даного принципу в конституції США, ФРН, Франції та багатьох інших держав. Зазначені принципи правової держави є тільки основними. У практичному житті правова держава включає ще дуже багато аспектів. Це і верховенство парламенту в законодавчій сфері, і демократичний контроль за використанням армії за кордоном і всередині
 7. 3.1. Аналіз стану військового законодавства на сучасному етапі розвитку громадянського суспільства Росії
  соціального захисту населення. Спеціальна суб'єктність військовослужбовців дозволяє державі обмежити цей вид прав жінок. Це положення необхідно внести і в підзаконні нормативні акти про порядок проходження служби жінок-військовослужбовців, обмеживши також вік дитини до 14 років, після досягнення якого жінка може надходити на військову службу. Більш ранній вік дитини (до 8 років) може
 8. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
  соціально та організаційно-технічно. Значно зрослі вимоги до технічної, спеціальної, фізичної підготовки фахівців, що складаються в запасі, часта заміна застарілих зразків техніки і озброєння практично позбавили армію військово-навченого резерву. Причин такого стану багато. Це і економічний стан держави, і недостатнє фінансування, і багато іншого. Треба ясно
 9. Білет № 7. 1.Види Конституцій
  соціально-економічній галузі. Ці права і свободи створюють основу статусу людини в громадянському суспільстві в даних сферах суспільного життя. Право людини на вільне використання своїх здібностей і майна для підприємницької та іншої не забороненої законом економічної діяльності - надані гарантії підприємцям. Право кожного мати майно у власності, володіти,
 10. § 1. Поняття права власності громадян
  соціально-економічна категорія. Щоб жити, кожна людина повинна хоча б у мінімальному ступені задовольняти свої матеріальні і духовні потреби - в їжі, одязі, житлі, отриманні освіти, яке давало б йому можливість пристосуватися до нинішніх умов виробництва та обміну, медичної допомоги, оволодінні досягненнями культури і т. д. Основні з цих потреб члени суспільства
© 2014-2021  ibib.ltd.ua