Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяСімейна психологія → 
« Попередня Наступна »
Шнейдер Л.Б.. Сімейна психологія: Навчальний посібник для вузів. 2-е изд.-М.: Академічний Проект; Єкатеринбург: Ділова книга. - 768 с. - («Gaudeamus»), 2006 - перейти до змісту підручника

? Соціально-психологічна допомога та підтримка сімей

Допомога людям - складний психологічний феномен. Зазвичай ми не замислюємося над тим, що спонукає людину допомагати іншим. Загальноприйнято, що само спонукання допомагати похвально, і говорить на користь того, хто допомагає. Однак як мотиви, так 2и форми надання допомоги мають велике значеніе2, вони значною мірою визначають її наслідки для того, кому допомагають.

Відомі випадки, коли люди допомагають іншим, щоб прив'язати їх до себе або поставити в підлегле становище. Є люди, моральні гедоністи, які отримують задоволення від «добрих справ». Інші «роблять добро», щоб здобути славу моральними, отримати схвалення значущих для них осіб.

Дослідники допомоги як психологічного феномена вважають, що мотивом справжньої допомоги є безкорисливе прагнення людини до блага іншого. Тільки той, хто щиро хоче допомогти, здатний

1 Андрєєва А.Д. Як допомогти дитині пережити горе / / Питання психології, № 2. 1991. С. 87-96.

Гаврилова Т.П. Учитель і сім'я школяра. М., 1988. С. 6-23, 36-50, 64-70.

Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru

зрозуміти труднощі іншої людини і знайти адекватні засоби для їх вирішення.

Психологи гуманістичного напрямку переконані, що ядро особистості складає позитивний початок, яке виражається в прагненні людини до росту, розвитку, самоактуалізації. Прагнути до самоактуалізації - значить домагатися максимального розкриття своїх потенційних здібностей, бути незалежним, свідомо робити вибір між різними шляхами життя і приймати на себе відповідальність за цей вибір.

Відповідно до цього положення гуманістична психологія переглянула модель допомоги, коли сильний «простягає руку» слабшому, і висунула поняття «розвиваючої» допомоги. А. Маслоу пропонував розглядати її як спілкування старшого брата з молодшим.

На думку польського психолога Е. Мелібруда, надзавдання такої допомоги - активізація внутрішніх ресурсів того, кому допомагають. Допомога ефективна, якщо людина, якій вона надана, сам зміг впоратися зі своїми проблемами. При цьому «розвиваюча» допомога не ставить своєю метою втішити, полегшити страждання. Конфлікти, помилки, розчарування хоча і травмують людей, викликають важкі переживання, але і служать їх благу, дають новий досвід, готовність до життєвих труднощів. Співучасть в освоєнні людьми цього досвіду і є допомога в їх особистісному зростанні. «Розвиваюча» допомога не прагне дати рецепт, вирішити за іншу людину його проблеми. Людина сама проживає своє життя, і той, хто хоче допомогти, повинен залишити простір для праці душі, для власних зусиль того, кому він помогает1.

Відповідно до орієнтованістю допомоги та її характером виділяють кілька моделей допомоги сім'ї: педагогічна модель, діагностична модель, соціальна модель, медична модель, психологічна (психотерапевтична) модель помощі2.

Кожна з цих моделей психологічної допомоги має свої переваги і недоліки. Так, педагоги-

1 Гаврилова Т.П. Учитель і сім'я школяра. М., 1988. С. 6 - 23, 36-50, 64-70.

Сім'я в психологічній консультації: Досвід і проблеми психологічного консультування / Под ред. А.А. Бодалева,, ЩЩ В.В. Сталіна. М., 1989. 675

Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru

чна консультація, проведена індивідуально, стосовно до конкретних виховних проблем даної сім'ї, може бути ефективніше лекцій або читання популярної літератури. Однак якщо консультант не враховує особливості мотивації батька та його особистості в цілому, специфіку особистості дитини і конкретної психологічної структури сім'ї, закономірності спілкування в консультативній ситуації, то ефективність такої консультації буде мінімальною.

Консультативна допомога в рамках діагностичної моделі, без сумніву, корисна, але не самостійна. Вона дозволяє консультанту допомогти своєму клієнтові усвідомити всю глибину проблеми, але подальша доля клієнта випадає з поля дії консультанта. Соціальна модель, особливо якщо вона застосовується в умовах соціалістичного суспільства, володіє значним потенціалом, так як спрямовує зусилля консультанта на зміну найважливіших обставин праці та побуту клієнта, проте, взята ізольовано, може породжувати та рентні установки. Медична модель виправдовує себе в ситуації виражених психічних розладів членів сім'ї, які самі по собі не піддаються або важко піддаються психотерапевтичному лікуванню. Однак, на нашу думку, медична модель неадекватна по відношенню до здорових людей.

Психологічна (психотерапевтична) модель допомоги сім'ї виявляється не просто одним з можливих видів допомоги - фактично цей вид допомоги повинен супроводжувати і у відомому сенсі передувати всім іншим її видам. Так, перш ніж пропонувати поради та педагогічні рекомендації, виносити діагностичні висновки щодо дитини, необхідно зрозуміти, навіщо батьки вимагають цих рад або висновків, які мотиви стоять за відвідуванням консультації. Перед тим як пропонувати соціальну допомогу, необхідно зрозуміти, чи всі власні ресурси використовували прохачі, а якщо ні, то чому. Надання допомоги в адаптації членів сім'ї до живе в ній хворій дитині чи дорослому вимагає крім медичних знань про етіологію, патогенез, перебігу та прогнозі захворювання поглибленого психологічного ана

Текст взято з психологічного сайту http://psylib. myword.ru

лізу структури сім'ї, способів суб'єктивної переробки факту хвороби здоровими членами сім'ї, їх впливу на перебіг хвороби.

Існуючі сьогодні у світовій практиці види консультативної допомоги сім'ї надзвичайно різноманітні. Вони можуть відрізнятися орієнтованістю роботи і характером наданої допомоги і завдань, що вирішуються фахівцями. Ці відмінності формують ту чи іншу модель допомоги. Кожна з таких моделей спирається на власну теоретичну базу і зумовлює використовувані методи роботи.

За своєю орієнтованості психологічна допомога може надаватися:

а) переважно одному члену сім'ї у зв'язку з проблемами, які викликані його сімейним життям або її відсутністю;

б) шлюбної або предбрачной парі;

в) сім'ї в цілому;

г) батькам або батькам; д) батькам і дітям;

е) дитині або підлітку.

За своїм характером психологічна допомога може полягати:

1. в рекомендації організаційних заходів, пов'язаних з вихованням дитини, таких, як напрям в спеціальні або допоміжні школи, спеціальні дитячі сади, направлення на додаткові консультації у психоневролога, логопеда, психолога-консультанта іншого профілю і т. д.;

2. в рекомендації методів виховання, навчання;

3. у професійній орієнтації підлітків;

4. у визначенні готовності дитини до шкільного навчання та виявленні причин труднощів у навчанні;

5. у здійсненні психотерапевтичних і психо-корекційних впливів.

Всі зазначені види допомоги є психологічними в тому сенсі, що вони націлені на проблеми, викликані психологічними причинами, і засновані на психологічному впливі.

Психологічну за своїм характером допомогу далеко не завжди надають самі психологи. Серед фахівців, діяльність яких пов'язана з визна

Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru

діленням такої допомоги, - лікарі-психіатри, психотерапевти , психоневрологи, сексопатологи, педагоги, соціальні працівники.

Відродити і зміцнити сім'ю як соціальний інститут можливо, лише допомагаючи окремим, конкретним сім'ям вирішувати їхні життєві проблеми, надаючи їм підтримку в їх зусиллях впоратися з неминуче виникають в їх житті проблемними ситуаціями. Суспільство, держава можуть допомогти сім'ям подолати ті чи інші труднощі, з якими вони можуть зустрітися на своєму життєвому шляху. Ця сторона діяльності суспільства, держави описується поняттям «соціальна підтримка сімей» 2.

Соціальна підтримка сімей, за визначенням А.І. Антонова і В.М. Медкова, - це частина (форма) сімейної політики, метою якої є надання допомоги сім'ям у подоланні різного роду стресових ситуацій, у вирішенні проблем, що виникають в їх житті, з якими сім'ї не в змозі впоратися самі, за рахунок своїх внутрішніх ресурсів.

На всьому протязі свого життя сім'я може зіткнутися і неминуче стикається з різноманітними проблемами і кризами.

Ці проблеми і кризи мають різну природу і походження.

Частина з них пов'язана з проходженням сім'ї через різні стадії життєвого циклу, з тими звичайними, природними подіями, які відбуваються в сім'ях і які відмежовують одну стадію життєвого циклу від іншої.

Будь-яке «природне» подія в житті сім'ї (вступ у шлюб, народження дитини, вступ дитини до школи, чиясь смерть або хвороба і т. д.) і його наслідки з неминучістю породжують в сім'ях ті чи інші проблемні ситуації, кризи, вимагають від сім'ї ухвалення відповідних рішень, мобілізації для цього необхідних ресурсів. Їх прийнято називати «нормативними стресами» ^.

1 Сім'я в психологічній консультації: Досвід і проблеми психологічного консультування / Под ред. А.А. Бодалева,

В.В.2 Столина. М., 1989

Антонов А.І., Медков В.М.Соціологія сім'ї. М., 1996. С70 С. 242-281.

678 3 Це поняття введено Роною Рапопорт.

Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru

Інші проблеми і кризи, з якими доводиться стикатися сім'ї, породжуються ненормативними подіями, такими як передчасна смерть, розлучення, втрата роботи, арешт, стихійне лихо, інфляція, безробіття, війна.

Кризові події та ситуації можуть зовсім по-різному сприйматися і переживатися сім'ями, що перебувають на різних стадіях життєвого циклу. Вони мають критичне значення для розвитку сім'ї, т. к. ведуть або до конструктивного розв'язання кризи та розвитку, або до сімейного дезадаптації і подальшого руйнування сім'ї. Вихід залежить від характеру сприйняття поточних кризових ситуацій і можливостей їх вирішення сім'єю.

Сім'я може мати виявлену і сформувалася потреба у зверненні до зовнішньої підтримки для дозволу як нормативних, так і ненормативних криз, але ця потреба може бути і не виявлена і навіть не сформована.

В основному за соціальною підтримкою і соціально-психологічною допомогою звертаються розлучається сім'ї, сім'ї з одним батьком, сім'ї з вітчимом або мачухою, сім'ї з прийомними батьками, сім'ї, що мають дітей-інвалідів, сім'ї, в яких хтось з їхніх членів перебуває в ув'язненні або в психіатричній лікарні, сім'ї, що мають маленьких дітей, сім'ї, в яких має місце насильство по відношенню до дітей або іншим членам, сім'ї з дітьми-підлітками, що мають схильність до самогубства.

Сімейні психотерапевти та психологи-консультанти поряд із зазначеними вище згадують також сім'ї з гіперактивними дітьми, сім'ї з проблемними шлюбними відносинами, сім'ї, які пережили втрату, сім'ї алкоголіків, безробітних і т. д., а також сім'ї з поєднанням декількох проблем.

У ситуаціях стресу потребують допомоги молоді сім'ї, в тому числі сім'ї напередодні і відразу після народження першої дитини, бікарьерние сім'ї, бідні сім'ї, сім'ї, в яких помер маленька дитина, і т. д.

Всі ці нормативні та ненормативні проблеми, з якими стикається або може зіткнутися сім'я, умовно розділені на цілком доступний для огляду і огра-нічийний набір груп. Всі сім'ї на будь-яких стадіях

Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru

свого життєвого циклу стикаються, наприклад, з економічними проблемами, з проблемами соціальними, медичними, псіхолог1 ическими, юридичними, освітніми і т. д.1

Багато сімей не в змозі самостійно впоратися з проблемами і кризами, не здатні змінити себе заради збереження своєї цілісності.

З точки зору здатності сім'ї вирішити виникаючі передньої нормативні та ненормативні кризи всі сім'ї можуть бути розділені на три групи:

- зрілі сім'ї, в яких система взаємодій досить гнучка, члени яких вільні у прояві своїх почуттів і бажань, в яких всі виникаючі проблеми відкрито обговорюються в сім'ї, що дає можливість знаходити нові зразки відносин, адекватно змінювати сімейну структуру;

- псевдоблагополучние сім'ї, в яких основна маса зусиль спрямована на підтримку злагоди і єдності перед зовнішнім світом і в яких тому виключені будь-які індивідуальні розбіжності, а цілісність досягається до пори до часу як підпорядкування волі і бажань усіх волі й бажанням одного;

 - проблемні сім'ї, взаємодії в яких хаотичні і засновані на безперервних суперечках і конфліктах, провідних до кризи, і в яких минулий досвід нічому не вчить і не служить орієнтиром для поведінки в майбутньому. 

 Очевидно, що об'єктами соціальної підтримки та соціально-психологічної допомоги можуть бути сім'ї, що відносяться до будь-якого з цих трьох типів. Однак, по-перше, ступінь потреби їх соціальної підтримки та допомоги різна, як різний і конкретний зміст її. Зрілі сім'ї можуть потребувати соціальної підтримки, швидше, в ситуаціях ненормативного стресу, при виникненні небезпечних, але природних ситуацій (нещасний випадок, серйозне захворювання, фізичну або розумову дефект, передчасна смерть, нещастя, викликане зовнішніми факторами). 

 1 Антонов А.І., Медков В.М.Соціологія сім'ї. М., 1996. С. 242-281. 

 Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru 

 Псевдоблагополучние сім'ї, може бути, більшою мірою потребують соціальної підтримки, однак через їх «закритості» для зовнішнього світу звернення до неї можливо лише у випадку подій, як би «що висаджують» межі сім'ї та стають відомими. Такими можуть бути психічні захворювання, випадки відкривається насильства над членами сім'ї, суїциду і т. д. 

 Проблемні сім'ї, що мають хаотичну структуру внутрішнього і зовнішнього взаємодії, низькоорганізовані, конфліктні в найменшій мірі володіють власним потенціалом розв'язання кризових ситуацій. Тому вони найбільшою мірою потребують соціальної підтримки. 

 Соціальна підтримка має бути спрямована тільки на конкретні, реальні сім'ї, що знаходяться на певній стадії життєвого циклу і які відчувають ті чи іние1 нормативні або ненормативні кризи і стресси1. 

 Крім адресної підтримки і допомоги окремим членам сім'ї, необхідно незалежним чином розглянути питання надання допомоги і підтримки дітям. 

 Психологи, використовуючи правову силу Конвенції про права дитини, можуть і зобов'язані стежити з2а ставленням суспільства до захисту гідності дітей2. 

 Ретельне вивчення Конвенції показує, що вона відображає появу в усьому світі разючого згоди в тому, що дитина - дійсно особистість, що він тим більше має право на повагу і захист. 

 Конвенція об'єднує різнопланові погляди на права дітей, зосереджуючи увагу на повазі гідності дітей - слові, яке в різних контекстах зустрічається в Конвенції сім разів. Захист гідності - суть всіх основних прав людини. Самоповага є остаточним і першорядним благом, мають цінність для кожної людини. Отже, в основі захисту прав особистості обов'язково повинна лежати захист гідності. 

 1 Антонов А.І., Медков В.М. Соціологія сім'ї. М.. 1996. С. 242-281. 

 Мелтон Гері Б. Соціалізація в світовому співтоваристві. Повага до гідності дітей / / Дитинство ідеальне і сьогодення: збірник робіт сучасних західних вчених: Пер. з англ. Новосибірськ. 1994. С. 57-68. 

 Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru 

 Соціально-психологічна допомога та підтримка передбачає саме такий моральний і правовий статус дітей. Повага гідності вимагає, щоб з усіма дітьми в державі зверталися однаково. Відмінності в обігу можуть бути пов'язані тільки з притаманними самим дітям особливостями, а їх правова недостатність не повинна визначатися вчинками батьків (що відбувалося при дискримінації «незаконних» дітей в минулому) або соціальним становищем (що має місце дотепер, коли доступність освіти, наприклад , залежить від добробуту батьків або суспільства, в якому вони живуть). Повага гідності вимагає також, щоб особистісна цілісність дитини у виховних установах, в суді для неповнолітніх і в школі була захищена законом. 

 Разом з тим укладачі піклувалися не лише про повагу дітей, а й про те, щоб їм було надано все необхідне для повного самовираження в дорослому віці. 

 Надання дитині волі з самого раннього віку має велике значення для його розвитку, сприяючи, наприклад, активної участі в навчанні та лікуванні та розвитку самоконтролю. Відомо, що вже в початкових класах діти дорожать свободою і особистим життям. І навпаки, сильне обмеження свободи і вторгнення в особисте життя, характерні, наприклад, для закритих установ, викликає у дитини почуття незадоволеності і невпевненості в собі. Найбільш травмуючі події для дітей - це нападки на їх особистісну і фізичну цілісність (наприклад, при тілесних покарання) або психологічну (наприклад, при звинуваченні у брехні). 

 Конвенція забороняє неправомірне втручання в особисте життя дітей (Стаття 16), наприклад, при надмірно переважної або розкриває психотерапії.

 Конвенція визнає батьків «в першу чергу відповідальними за виховання і розвиток дитини» (Ст. 18, § 1) і вимагає, щоб держава поважала їх відповідальність, права і обов'язки управляти і керувати дитиною в здійсненні визнаних Конвенцією прав, враховуючи при цьому розвиваються здібності дитини (Ст. 5). 

 Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru 

 Конвенція покладається на загальне рішення, яке приймається батьками і дітьми спільно, коли і ті, й інші виступають як особистості. Крім того, служби, які охороняють свободу і особисте життя дітей, як правило, підтримують і цілісність сім'ї. У цьому зв'язку Конвенція підкреслює зобов'язання держави забезпечити батьків необхідною допомогою у справі виховання дітей (Преамбула, Ст. 18, § § 2 і 3, Ст. 27, § 3). 

 Конвенція не тільки відкрито заявляє про те, що держава зобов'язана розвивати здібності дітей і підтримувати цілісність сім'ї, а й чітко встановлює право на доступ до профілактичної медичної допомоги (Ст. 24, § 2) і службам соціального забезпечення дітей (Ст. 19, § 2). Конвенція йде далі, вимагаючи забезпечити дітям рівень життя, необхідний для психічного здоров'я (Ст. 27, § 1). Така увага Конвенції до попередження шкоди відповідає її турботі про особисту безпеку дітей, що, в свою чергу, випливає з основної обяза1нності держави захищати гідність человека1. 

 Серйозне ставлення до дітей, ймовірно, призведе до поліпшення їх добробуту та соціалізації. Тільки в тому випадку, якщо діти приймаються суспільством всерйоз, вони будуть відчувати себе його частиною і самостійно діяти заради загального блага. Тільки тоді вони зможуть розвинути такі навички й засвоїти ті цінності, які дозволять їм стати корисними громадянами, що піклуються як про своє рідне суспільстві, так і про світовому співтоваристві. 

 Сказане вище про характер розвиваючої допомоги, про сім'ї та їх проблеми, про захист гідності дітей дозволяє зробити важливий висновок про те, що соціальна підтримка сімей включає в себе сприяння в реалізації різних потреб сімей, в вирішенні будь-яких проблем і кризових ситуацій будь-якої природи. 

 Відповідно сказаного соціальна підтримка сімей та допомогу її членам реалізується через економічні, медичні, психологічні, освітні 

 1 Мелтон Гері Б. Соціалізація в світовому співтоваристві. Повага до гідності дітей / / Дитинство ідеальне і сьогодення: збірник робіт сучасних західних вчених: Пер. з англ. Новосибірськ, 1994. С. 57-68. 

 Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru 

 та інші програми, а також через програми, орієнтовані на сім'ї зі специфічними потребами. 

 Визначення проблеми, надання соціально-психологічної допомоги, соціальної підтримки, здійснення психологічної корекції, реабілітації для всіх, хто цього потребує, або, іншими словами, індивідуальна робота з членами сім'ї або цілою сім'єю - функція сімейної терапії та консультування, почасти сімейної профілактики. Це - область роботи психолога, сімейного консультанта, спеціаліста з планування сім'ї, психотерапевта та інших фахівців, що працюють з родиною й усередині родини, що враховують ту конкретну соціальну ситуацію (її оточення, родинні, дружні, сусідські і інші її зв'язку), в якій вона знаходиться . 

 Питання, які найбільші спільні риси ефективної роботи з сім'єю, в даний час залишається дискусійним. Різні структури психологічних служб в державних установах (ЗАГС, психологічні консультації, психологічні центри з проблем сім'ї та шлюбу, сімейні клуби, служби «телефону довіри» і т. п.) накопичили певний досвід. Інтеграція цього потенціалу з досвідом роботи неурядових російських і зарубіжних організацій дозволяє виробити прийнятну систему заходів психологічної допомоги сім'ям у різних аспектах їх життєдіяльності. 

 Психологічна допомога сім'ї - це область практичного застосування психології, орієнтована на підвищення соціально-психологічної компетентності членів сім'ї та надання психологічних послуг, як окремій людині, так і сім'ї в цілому. 

 Основні напрямки надання психологічної допомоги з проблем сім'ї та брака1. 

 1. Формування, розвиток і корекція уявлень про сім'ю. Об'єктом психологічної допомоги є як окремі члени сім'ї, сім'я в цілому на різних стадіях життєдіяльності, так і самотні люди, які вирішують проблему створення сім'ї. Найбільш характерними симптомами необхідності психологічної допомоги в цьому питанні є- 

 1 Торохтій В.В. Психологія соціальної роботи з сім'єю. М., 1996. С. 195-210. 

 Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru 

 ються: зниження рівня або відсутність взагалі взаєморозуміння серед подружжя з найважливіших питань життєдіяльності сім'ї; неузгодженість дії або неадекватність реакцій на психологічно важкі ситуації в сім'ї; відрізняються або діаметрально протилежні відносини, висловлювання подружжя з проблем основних сфер життєдіяльності сім'ї і т. д. 

 2. Запобігання розвитку негативних психічних явищ в сім'ї, у окремих її членів або зниження ступеня їх агресивності. Об'єктами психологічної допомоги в цій галузі є практично кожна неблагополучна сім'я. 

 3. Подолання скрутних психологічних ситуацій в різних сферах сімейного життя. Перші два напрямки відображають психологічні проблеми програмного характеру, і сім'я, окремі її члени мають певну ясність свого становища і багато залежить від їх вольових зусиль з реалізації цілей. У даному випадку об'єктами психологічної допомоги є окремі члени сім'ї або сім'я в цілому: 

 а) в умовах переходу з однієї стадії життєдіяльності в іншу; 

 б) в умовах тривалої ізоляції від батьків і родичів; 

 в) в умовах зміни місця проживання; 

 г) в умовах вимушеного перебування в невлаштованому стані; 

 д) в умовах, що загрожують благополуччю сім'ї та здоров'ю її членів та ін 

 Зусилля фахівця зосереджуються на активізації позитивних установок, мотивів, цінностей, намірів і т. д. 

 4. Ліквідація наслідків впливу негативних психічних явищ сімейного життя. 

 У силу різних обставин (активізація психогений подружжя, достаток «протипоказань» на благополучний шлюбний союз та ін.) на різних стадіях життєдіяльності частіше неблагополучної сім'ї можуть мати місце такі явища, як ревнощі, підозрілість, батьківський або дитячий егоїзм і ін 

 Непередбачені чи часто повторювані в сім'ї, що стали нормою її існування, вони створюють 

 Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru 

 серйозні проблеми, як для сім'ї, так і окремих її членів. По-перше, вони викликають у окремих членів сім'ї переживання гострої або хронічної психологічної травми, які залежно від особливостей емоційного реагування особистості, різних нервово-психічних факторів можуть розвиватися до психосоматичних розладів. 

 По-друге, сприяють появі порушень сімейних зв'язків, труднощів у сфері спілкування та адаптації, а в ряді випадків і неврозів у окремих членів сім'ї. 

 Спочатку ці зміни носять функціональний, оборотний характер, однак при тривалому та частому повторенні вони можуть стати хронічними, незворотними. 

 Об'єктом психологічної допомоги є розлучені подружжя, члени сімей, які зазнали впливу таких чинників, як важке захворювання або смерть близьких; важкий затяжний конфлікт; аварія чи стихійне лихо; подружня зрада; майнові втрати і т. д. 

 На практиці застосовуються різні способи надання психологічної допомоги. Основними з них є: психологічна профілактика; психологічне консультування (індивідуальне чи групове) і психологічна корекція (індивідуальна та групова). Кожен з них має свої особливості та можливості самостійного дії. Водночас, за обставинами, вони можуть давати досить високий ефект при комплексному застосуванні їх фахівцем (психологом) в сприятливій ситуації. 

 Питання та заданно ДАО самостійної роботи: 

 1. Яким чином взаємопов'язані сім'я і соціум? 

 2. У яких ситуаціях школа, вчитель може надати допомогу родині? 

 3. Що лежить в основі взаємодії педагога і сім'ї? 

 4. У чому має виявлятися повага гідності дітей? 

 5. Що включає в себе поняття «соціальна підтримка» сімей і «розвиваюча допомога» родині? 

 Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "? Соціально-психологічна допомога та підтримка сімей"
 1. Центр соціальної допомоги сім'ї та дітям «Сім'я» (Уривок, в скороченні)
    соціальної допомоги населенню. У центр звертаються жителі Клинского району зі своїми проблемами, в центрі є інформаційні дані про всіх соціально вразливих сім'ях, де є інваліди, пенсіонери, діти до 2 років, діти, які не відвідують дитячий сад, діти-інваліди. Співробітники центру беруть участь у вирішенні складних життєвих проблем сім'ї та її членів, здійснюють соціальний патронаж сімей
 2. 9. СІМ'Я ЯК СУБ'ЄКТ ПЕДАГОГІЧНОГО Взаємодія
    соціального навчання. Виділено кілька моделей взаємодії батьків з дітьми: авторитетна, владна, поблажлива. Зазначено причини психологічних деформацій сім'ї, які є найважливішими причинами порушення особистісного розвитку дитини. І. Ф. Харламов. Педагогіка. Передумовою підвищення ефективності виховання визнається поєднання громадського та сімейного виховання.
 3. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ 1.
    соціальної роботи. 2. Проблеми клієнтів як об'єкт діяльності соціальних служб. 3. Самотність як проблема практики соціальної роботи. 4. Сім'я з дитиною-інвалідом як об'єкт соціальної роботи. 5. Соціальний захист інтересів жінки-матері як проблема практики соціальної роботи. 6. Соціальний захист дітей-сиріт як проблема практики соціальної роботи. 7. Соціально-активний
 4. Проблеми вдосконалення профілактики поведінки неповнолітніх
    соціально-правової підтримки сімей та дітей групи ризику. Каральна превентивна практика мала свою тривалу історію в нашій державі, але на тлі відбуваються нині в країні соціально-політичних і соціально-економічних змін, що супроводжуються процесом інтеграції Росії в передове міжнародне співтовариство, каральна превенція явно зжила себе, і потрібні нові підходи у вирішенні
 5. 50-і рр.. ХХ в. Концепція людських відносин - «Психологічний людина».
    соціально-психологічна допомога, вирішення конфліктів, підвищення
 6. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері охорони здоров'я та соціального захисту
    соціальної допомоги; забезпечують її доступність, контролюють дотримання стандартів якості медичної допомоги, забезпечення громадян лікарськими засобами та виробами медичного призначення; д) здійснюють будівництво та утримання за рахунок власних і залучених коштів об'єктів та установ муніципального охорони здоров'я (лікарень, поліклінік, амбулаторій, фельдшерських та акушерських
 7. Міжвідомча взаємодія в превенції поведінки неповнолітніх
    соціально-психологічно-педагогічної підготовленості всіх, покликаних займатися нею, - вчителів, вихователів, медиків, працівників правоохоронних органів і державних чиновників. Важливо недопущення агресивного і бездушного ставлення до важких дітям, вміння бачити не стільки їх провину, скільки біду. Охоронно-захисна превенція перш за все передбачає виявлення несприятливих умов,
 8. Василькова Ю.В., Василькова Т.А.. Соціальна педагогіка: Курс лекцій: Учеб. посібник для студ. вищ. пед. навчань, закладів. - 2-е вид. стереотип. - М.: Видавничий центр «Академія». - 440 с., 2001

 9. 3.1.1. Роль соціальних працівників у захисті безробітних
    соціальної роботи, тому в першу чергу безробітного, у якого знижується здатність адаптуватися до нових і складним для нього життєвих умов, підтримує соціальний працівник. Він виступає як посередник між державою, покликаним бути захисником прав своїх громадян і людиною. Необхідність такого посередництва обумовлена тим, що держава не завжди виступає тією інстанцією,
 10. Шнейдер Л.Б.. Сімейна психологія: Навчальний посібник для вузів. 2-е изд.-М.: Академічний Проект; Єкатеринбург: Ділова книга. - 768 с. - («Gaudeamus»), 2006

 11. ТИПОВІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 1.
    соціальної роботи. 2. Соціальні дії, соціальні взаємодії, соціальні відносини і соціальні зв'язки як категорії соціальної роботи. 3. Структурні та змістові компоненти діяльності в соціальній роботі. 4. Діяльнісної-активистский підхід в теорії соціальної роботи. 5. Аспекти практики соціальної роботи. 6. Соціальна допомога та соціальна підтримка як форми
 12. Переконані захисники старого ладу (контрреволюціонери).
    соціальна енергія зазначених двох соціально-психологічних типів вносить у суспільство найбільш потужні імпульси озлоблення при незначній частці тих і інших у складі населення. Разом з тим, орієнтація революціонерів і контр-революціонерів на особисті і соціальні інтереси переплітається зі служінням певного роду цінностей та ідеалів, що робить їх натурами цільними в
 13. Призначення жилих приміщень у будинках системи соціального обслуговування
    соціального обслуговування населення призначаються для проживання громадян, які відповідно до законодавства віднесені до числа громадян, що потребують спеціальної соціальний захист з наданням їм медичних та соціально-побутових послуг (див. ст. 96 Кодексу). Відповідно до п. 8 Правил віднесення житлового приміщення до спеціалізованого житлового фонду, затверджених Постановою
 14. Додаткова література: 1.
    соціального поз нания. 2-е вид. - М., 2000. 4. Брудний А.А. Психологічна герменевтика. - М.: Лабіринт, 1991. 5. Василькова В.В. Порядок і хаос у розвитку соціальних систем. Синергетика і теорія соціальної амоорганизацией. - СПб., 1999. 6. Вернадський В.І. Наукова думка як планетарне явище. - М.: Наука, 1990. 7. Душков Б. А. Основи етнопсихології та ноопсіхосоціологіі. М.,
 15. Соціально-психологічна адаптація
    соціально-психологічних особливостей трудової організації та входження в ситуацію в ній систему взаємовідносин, позитивному взаємодії з членами організації. Це включення працівника в систему взаємин трудової організації з її традиціями, нормами життя, ціннісними орієнтаціями. У ході такої адаптації працівник поступово отримує інформацію про трудовий організації, її нормах,
 16. Педагогічне забезпечення діяльності прикордонників
    соціально-психологічні процеси в колективах, механізми їх функціонування. Як коштів, як правило, використовуються перевірені практикою способи і прийоми педагогічного аналізу та впливу з метою організації допомоги прикордонникам та членам їх сімей. Педагогіка забезпечує вибір і застосування продуктивних засобів і методів впливу на особовий склад, особливо тих, які
 17. Теми для самостійної дослідницької роботи
    соціально-освітнього середовища в процесі розвитку психологічної культури студентів-майбутніх вчителів. 1. Розвиток потреби у студентів-майбутніх учителів у педагогічної рефлексії до самопроектування поведінки в процесі кооперативно-структурованої навчальної діяльності в
 18. Теми та питання для обговорення на семінарських заняттях
    соціально-освітньому середовищі. 1. Поняття "професійно-особистісної готовності вчителя до гуманістично-орієнтованого полісуб'єктний взаємодії у соціально-освітньому середовищі". 2. Гуманістична спрямованість особистості як фактор психологічної готовності вчителя до полісуб'єктний взаємодії. 3. Комунікативно-поведінкові установки сучасного вчителя по
 19. 1. Загальна характеристика спеціальності 022700 «Клінічна психологія»
    соціальної допомоги населенню. Практична і науково-дослідна діяльність фахівця спрямована на підвищення психічних ресурсів та адаптаційних можливостей людини, на гармонізацію психічного розвитку, охорону здоров'я, профілактику і подолання недуг, психологічну реабілітацію. Об'єкт клінічної психології - людина з труднощами адаптації та самореалізації,
© 2014-2021  ibib.ltd.ua