Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право Україна / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПравознавство → 
« Попередня Наступна »
С. В. Бошно. Правознавство. Навчальний посібник для неюридичних вузів - М.: Право і закон. - 416 с., 2002 - перейти до змісту підручника

§ 1. Соціальні норми в первіснообщинному суспільстві

Економічна та соціальна життя будь-якого суспільства потребує певної упорядкованості діяльності людей, що беруть участь у виробництві, обміні і споживанні матеріальних благ. Вона досягається за допомогою правил поведінки або соціальних норм. У первісному суспільстві це були звичаї, злиті з релігійними і моральними вимогами. Соціальне розшарування суспільства і виникнення груп (верств, класів, каст) з протилежними інтересами призвело до того, що родові звичаї вже не могли виконувати роль універсального регулятора. Економічний базис класового суспільства вимагав нових обов'язкових норм, встановлених (або санкціонованих) і охоронюваних державою.

Корінний історичним завданням нового, змінювали родові звичаї, регулювання було створення загального порядку відносин між людьми, відповідного потребам виробничого господарства: скотарства і землеробства. У глибоку давнину найбільш склалася ідеологічною силою виступала релігія. Тому становлення нового порядку у землеробських плем: ен почалося зі створення нової релігії, що об'єднувала родові громади. Природною для хліборобів, особливо в країнах жаркого клімату, стала релігія Сонця. Вона відома у всіх найдавніших племен Месопотамії, Передньої Азії, Індії, долини Нілу, а також у індіанських племен Месопотамії і Гірського Перу. Прийняття нової віри в Сонце як вище божество сприяло піднесенню племінних звичаїв над звичаями і тотемістскімі віруваннями окремих родів. Жерці - носії нової

21

Тема 2. Походження права і держави

релігії, які володіли передовими для того часу знаннями про рух небесних тіл, виробили уявлення про пори року (і про обчислення часу взагалі), які втілилися в древніх агрокалендарях, що встановлювали циклічність сільськогосподарських робіт, що супроводжувалися релігійними обрядами поклоніння Сонцю. Цей порядок підтримувався владою перших міст-держав, де в руках царської влади, військової верхівки і бюрократії зосереджувалося цілком земне керівництво загальними іригаційними роботами. Таке значення мали агрокалендарях Шумера і Аккада, Стародавнього Єгипту, перших держав майя і інків. У Стародавній Греції і Стародавньому Римі, у слов'янських народів, кельтів і германців, де не було розвинене поливне землеволодіння та сільськогосподарські роботи залишалися справою сільської громади, календар природи і поклоніння Сонцю не отримали явного «одержавлення».

Проте, релігійні ритуали підтримувалися першими язичницькими державами цих народів і поступово отримали своєрідне звичайно-правове значення.

Звичаї, що склалися в період становлення древніх цивілізацій, освітлювані релігією та охоронювані державою, були тоді одним з найважливіших джерел права (звичайне право, або правовий звичай). У них ще збереглися залишки звичаїв родового ладу, але все більшого значення набували норми патріархального побуту сільської громади, що закріплюють нерівність членів «великої родини», привілеї вищих станів і обов'язки нижчих.

Правові звичаї сприяли зміцненню царської влади, стверджуючи її божественне походження і встановлюючи «страшну» кару за бунт, замах на правителів і чиновників. Надалі багато норм звичайного права склали основу перших писаних зведень законів (Закони XII таблиць, «варварські правди»).

Велику роль у формуванні права зіграли судові органи, що захищали насамперед інтереси імущих і привілейованих класів. Вони сприяли руйнуванню системи звичаїв родового ладу, закріплюючи у своїх рішеннях норми, які відповідали новим по-

22

Соціальні норми в первіснообщинному суспільстві

рядках. Судові функції спочатку здійснювалися жерцями (в рамках релігійного ритуалу) або верховним правителем (царем, королем) і призначуваними ними особами. Поступово виникає прецедентне право, тобто рішення суду по конкретній справі перетворюється на загальну норму (судовий прецедент).

Але становлення державності вимагало все більш міцного закріплення правових норм. З розвитком писемності з'являються і перші писані закони.

Найдавніші пам'ятки права вже дуже недвозначно закріплювали майнова нерівність, привілеї багатих, безправне становище рабів, обмежені права і повинності нижчих верств населення. Власність і особистість знатних людей користувалися незрівнянно більшою захистом. Політичні права звичайно соизмерялись з майновим становищем і приналежністю до вищої касти.

Передбачалася і охорона публічного інтересу: переслідувалися бунт, несплата боргу, відмова від повинності, розбій, крадіжка, тобто такі діяння, яких не знало первісне суспільство.

Давні засоби доказування (ордалія, поєдинок, присяга) все більше пристосовувалися до інтересів панівної верхівки: від ордалії або поєдинку можна було відкупитися.

Що виникає право спиралося на примусову силу публічної влади, інакше йому не вдалося б витіснити родові звичаї.

Однак роль права не можна зводити тільки до закріплення класового (кастового, станового) панування, хоча на перших щаблях цивілізації ця його функція була досить яскраво виражена. Норми права встановлювали і підтримували єдиний для всього населення країни порядок суспільних відносин, умови володіння і розпорядження власністю, обміну товарами, забезпечували єдність державної влади, без чого неможлива нормальна мирне життя будь-якого суспільства.

Право дозволяло вирішувати спори між сільськими громадами та окремими особами, що належали до різних племен та пологів. Тим самим долалися

23

Тема 2. Походження права і держави

міжусобиці, що мали найчастіше згубні наслідки. У найдавніших суспільствах Сходу і Месоамері-ки загальний порядок встановлювався в результаті перемоги найсильнішого племені, вождь якого узурпував владу над іншими племенами і встановлював правила, істотно відрізнялися від родоплемінних звичаїв. Так відбувалося становлення правового порядку в Єгипті в результаті підкорення Верхнім царством Середнього і Нижнього (IV тис. до н.е.); в Шумері і Аккаде при правлінні династії Сарган (III тис. до н.е.); в імперії інків, підпорядкувала інші племена (XIII-XV ст. н.е.); у скіфських племен, об'єднаних царем Антеєм (кінець V в. до н.е.) -

У Древній Греції об'єднання племен Аттики також здійснювалося в процесі гострої внутрішньої боротьби, але завершилося встановленням деспотичної влади, а демократичних порядків, загальних для корінних племен Аттики і неаттіческіх «прибульців». У російській історії літописне сказання про призов варягів «володіти нами» також відображає подолання ворожнечі між родовими громадами, що не мали загального «наряду», тобто порядку, управління.

Нарешті, державне об'єднання племен в єдині народи сприяло й правовий захист їх зовнішньополітичних інтересів. Здавна вироблялися дипломатичні церемоніали, що стосуються укладання міждержавних союзів, встановлення митних правил і зборів і т.п. Поступово виникають зачатки міжнародного права.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Соціальні норми в первіснообщинному суспільстві "
 1. 3.1. Соціальна природа права і відмінності права від соціальних норм первісного суспільства.
  Соціальні явища, як держава і право, ніхто персонально не винаходив і не засновував. Вони - результат природно-історичного розвитку суспільства як соціального організму. Щоб визначити історичні передумови права, слід виявити передував йому суспільний феномен і простежити, за яких умов він придбав юридичні властивості. Прообразом власне юридичної форми в
 2. Глава четвер-тая. ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВИ
  соціальне і класове в сутності держави. Зв'язок державного-ва з соціально-економічним ладом. Типологія держави. Формаційний і цивилизацион-ний підходи та їх сучасна оцінка. Рабовласницька, феодальна, буржуазна, социалисти-чеський держава. Держава азіатського способу виробництва. Зміна типів держави. «Че-ловеческое вимір» як критерій прогресу державності.
 3. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  соціальну цінність, якщо зможе правильно описати, об'єк-яснити, прогнозувати, і в деяких відносинах підтримати соціально-політичні, державного-венно-правові та пов'язані з ними інші суспільні процеси, що протікають як у всіх гро-вах, взятих в цілому, в комплексі, так і в окремих, конкретних суспільствах, враховуючи, зрозуміло, їх особливості, специфіку. Про це йшла мова вище, в першу
 4. 2. «Так чи знаєте Ви, що таке Росія?»
  Соціального розвитку, внутрішніх процесів, які зовнішні впливи могли лише дещо прискорити або сповільнити, але не скасувати. При цьому наголошується поліетнічність панівного шару народжується держави. З питання про походження назви Русь по раніше йдуть суперечки між прихильниками «скандинавської» і южнорусский гіпотез. Аналізуючи їх аргументацію, А. А. Горський зазначає, що перші
 5. Петро Великий
  соціальні перетворення і особливо заходи в галузі освіти, поширення наук. Цікаво, що М.В. Ломоносов написав також «Примітки» на рукопис Вольтера «Історія Російської імперії за Петра Великого». Іншу, ніж В. Н. Татищев і М. В. Ломоносов, позицію зайняв князь М.М. Щербатов. У 1782 р. ним була створена робота «смотрением про пороки і самовладдя Петра Великого». У ній автор, з
 6. 2. ПОНЯТТЯ ПІДВІДОМЧОСТІ, ЇЇ ВИДИ
  соціально - правову епоху, даний висновок отримав сьогодні нове звучання і відображення в системі процесуального законодавства. Отримали в АПК підтримку і пропозиції про більшому використанні в якості регулятора при розмежування предметів ведення між судами загальної юрисдикції та арбітражними судами правил виключної підвідомчості, названої в Кодексі спеціальної (див. ст. 33). Значення
 7. 1. Понітіе та класифікації принципів арбітражного процесуального права
  соціально-економічних реалій нашої держави 1. Про принципи в радянський період розвитку науки цивільного та арбітражного процесуального права видано досить багато робіт: М.Г. Авдюкова, А.Т. Боннера, М.А. Гурвича, А.Ф. Клейнмана, К.І. Коміссарова, Ю.К. Осипова, В.М. Семенова, В.Ф. Тараненко, Н.А. ЧЕЧИН, К.С. Юдельсона і багатьох інших, але найбільш цікавий аналіз поняття, системи та
 8. 17. Основ-ні соціально-економічні права і свободи.
  Соціально-економічними правами і свободами, по-друге, особистість як член політичної спільності наділяється певними політичними правами і свободами. І, нарешті, по-третє, як фізична особа особистість наділяється визначеними особистими правами і свободами. Ми розглянемо соціально-економічні права і свободи. Соціально-економічні права і свободи визначають правове становище особи
 9. 18. Основні політичні права і свобо-ди.
  Соціально-економічними правами і свободами, по-друге, особистість як член політичної спільності наділяється певними політичними правами і свободами. І, нарешті, по-третє, як фізич-ське особа особистість наділяється певними особистими правами і свободами. Ми розглянемо політичні права і свободи. Політичними правами і свободами громадянин держави наділяється як член політичної
 10. 19. Особисті права і свобо-ди.
  Соціально-економічними правами і свободами, по-друге, особистість як член політичної спільності наділяється певними політичними правами і свободами. І, нарешті, по-третє, як фізич-ське особа особистість наділяється певними особистими правами і свободами. Ми розглянемо особисті права і свободи. Особисті права і свободи надаються людині як фізичній особі незалежно від того,
© 2014-2021  ibib.ltd.ua