Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільний процес → 
« Попередня Наступна »
ОГЮА. Шпагралка по цивільному процесу України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

61. Способи захисту відповідача від заявленого проти нього позову.


Засоби:
До загальних належать процесуальні засоби, якими можуть скористатися позивач й інші особи, які беруть участь у справі (ст. 27 ЦПК України). Спеціальні засоби можуть бути використані тільки відповідачем. Ними будуть заперечення проти позову (ст. 128 ЦПК України) і зустрічний позов (ст. 123 ЦПК України).
Заперечення проти позову - це мотивовані пояснення відповідача, якими повністю або частково, назавжди або тимчасово відхиляються або спростовуються позовні вимоги. Вони можуть мати матеріально-правовий і процесуально-правовий характер. Процесуальними запереченнями обґрунтовується неправомірність виникнення і подальше продовження судочинства у цивільній справі з підстав відсутності у позивача права на пред'явлення позову або порушення умов його реалізації.
Матеріально-правові заперечення спрямовані проти суті позову. Ними спростовуються позовні вимоги з юридичного або фактичного боку. Відповідач може спростувати фактичний склад підстави позову, посилаючись на протилежні факти, несумісні з ними.
Зустрічний позов - це заявлена відповідачем до позивача у рправі самостійна позовна вимога для спільного її розгляду з первісним позовом. Зустрічний позов забезпечує відповідачу захист його самостійного права і охоронюваного законом інтересу проти пред'явленої для нього вимоги позивачем. Він полегшує розгляд взаємних вимог сторін і усуває можливість несумлінного позивача уникнути одночасного задоволення справедливих вимог відповідача.
Зустрічний позов має бути втілений у своїй процесуальній формі - зустрічній позовній заяві, яка за змістом має відповідати ст. 119 ЦПК України, оплачується державним митом та подається з копіями відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб (ст. 120 ЦПК України).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "61. Способи захисту відповідача від заявленого проти нього позову."
 1. Тема 15. Порушення в суді цивільної справи
  способи захисту проти позову: заперечення проти позову з посиланням на певні обставини з поданням відповідних доказів; зустрічний позов. Заперечення проти позову поділяються на процесуальні та матеріально-правові. Процесуальні заперечення - це посилання відповідача на неправомірність порушення процесу, які направлені на припинення провадження по справі або залишення позову без розгляду. До
 2. Тема 24. Виконавче провадження
  способу і порядку виконання рішення в судовому засіданні з викликом сторін і у виняткових випадках може відстрочити або розстрочити виконання, змінити спосіб і порядок виконання рішення (ст. 351 ЦПК). Відстрочка виконання рішення полягає у відкладенні провадження виконавчих дій на певний строк. При розстрочці рішення виконується по частинах у точно визначені строки. На ухвалу про відстрочку або
 3. Виклик до суду
  способи та їх загальна характеристика. Порядок забезпечення позову. Підготовка справи до судового розгляду як обов'язкова самостійна стадія цивільного процесу. Процесуальні дії судді по підготовці справи до судового розгляду. Особливості підготовки справи до розгляду в апеляційній та касаційній інстанціях. Процесуальна діяльність осіб, які беруть участь у справі, в стадії підготовки справи до
 4. 13. Принцип диспозитивності.
  захисту суб'єктивних майнових і особистих немайнових прав і охоронюваних законом інтересів, державних і громадських інтересів. Кожна особа, яка звернулася за судовим захистом, розпоряджається своїми вимогами на свій розсуд, не порушуючи при цьому прав і охоронюваних законом інтересів інших осіб. Таким правом користуються і особи (за винятком недієздатних і обмежено дієздатних), в інтересах яких
 5. 58. Поняття позову, його елементи та види.
  способу судовогозахисту. Наприклад, у позові про виселення за неможливістюспільного проживання, предметом позову є спірні правовідносини - право дострокового припинення договору житлового найму; підставою позову - факти поведінкивідповідача, що створюють неможливість спільного проживання; зміст - вимога про ухвалення рішення щодо виселення відповідача. Види позовів. Позови про присудження
 6. 59. Забезпечення позову.
  способами, встановленими ст. 152 ЦПК України: а) накладанням арешту на майно або грошові суми, що належать відповідачеві і знаходяться у нього або в інших осіб. б) забороною провадити певні дії. в) встановленням обов'язку вчинити певні дії; г) забороною іншим особам провадити платежі або переда- .вати майно відповідачеві; ґ) зупиненням продажу описаного майна, якщо подано по- ' зов про право
 7. 62. Зміни у позовногму спорі.
  захисту свбїх прав позивач може спрямовувати дії на збільшення чи зменшення розміру позовних вимог. Суд також мав право за власною ініціативою вийти за межі заявлених по зивачем вимог, якщо це необхідно для захисту прав і охоро-нюваних законом інтересів громадян, підприємств і організацій (ч. 7 ст. 203 ЦПК України у редакції 1963 р.). Відмова від позову - це один із засобів відмови від належних
 8. 69. Ускладнення у ході судового розгляду цивільних справ.
  відповідача у складі Збройних Сил України або інших утворених відповідно до закону військових формувань, що переведені на воєнний стан; - неможливість розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного, ци вільного, господарського, кримінального чи адміністратив ної о судочинства; - призначення або замша законного представника сторони чи третьої особи
 9. 21. Поняття і види третіх осіб
  способу вступу в процес по справі треті особи поділяються на два види: треті особи, які заявляють самостійні вимоги (ст. 107 ЦПК); треті особи, які не заявляють самостійних вимог (ст. 108
 10. 1. ДІЇ СЛІДЧОГО З ОЗНАЙОМЛЕННЯ УЧАСНИКІВ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА З МАТЕРІАЛАМИ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ
  способи систематизації матеріалів справи (С. П. Єфімічев). Учасникам надають можливість ознайомитися з усіма матеріалами кримінальної справи (винятки становлять тільки матеріалипро застосування заходів безпеки, які зберігають окремо від кримінальної справи). Це правило стосується і тих випадків, коли у справірозслідували кілька епізодів злочинної діяльності, а учасник процесу має стосунок тільки
© 2014-2022  ibib.ltd.ua