Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільний процес → 
« Попередня Наступна »
ОГЮА. Шпагралка по цивільному процесу України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

68. Судове засідання як процесуальна форма розгляду та вирішення цивільної справи.


Розгляд справи здійснюється у судовому засіданні в призначений день та час у спеціально обладнаному для цього приміщенні суду - залі судових засідань. Керує ходом судового засідання та спрямовує судовий розгляд головуючий. Він забезпечує додержання послідовності і порядку вчинення процесуальних дій, здійсненні учасниками цивільного процесу їх процесуальних прав і виконання ними обов'язків, а також повне, всебічне та об'єктивне з'ясування обставин справи. Тому головуючий наділений повноваженнями вживати необхідних заходів для підтримання в судовому засіданні належного порядку, розглядати клопотання та інші звернення.
У разі виникнення заперечень у будь-кого з осіб, які беруть участь у справі, а також свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів щодо дій головуючого, ці заперечення заносяться до журналу судового засідання, і про їх прийняття чи відхиленим суд постановляє ухвалу.
Процесуальні дії, які проводяться на стадії судового розгляду, не с нсвиорядкованими, вони утворюють чотири послідовні частини (етапи), кожна з яких мас своє значення, зміст та призначена для вирішення певного кола питань:
підготовча частина;
розгляд справи по суті;
судові дебати;
4) ухвалення та проголошення рішеним
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "68. Судове засідання як процесуальна форма розгляду та вирішення цивільної справи."
 1. 69. Ускладнення у ході судового розгляду цивільних справ.
  судового розгляду цивільних справ (дав. табл. на с 169) Цивільне процесуальне законодавство розрізняє дві основні форми ускладнень цивільного судочинства, які, своєю чергою, поділено ще на кілька: тимчасове припинення провадження у справі; закінчення провадження без ухвалення рішення суду по справі. Між собою ці форми відрізняються підставами, строками та наслідками. Тимчасове припинення
 2. 75. Заочний розгляд цивільної справи: поняття та особливості.
  судове засідання, суду необхідно вирішити питання про відкладення розгляду справи або розгляд справи ta його відсутності. Це шкодить оперативності розгляду справи, а також формуванню повної доказової бази та встановленню дійсних обставин справи. Для уникнення таких негативних явищ цивільний процесуальний закон допускає заочний розгляд справи. Найменування цієї форми судового розпишу вказує на
 3. 76. Поняття та особливості наказного провадження. Судовий наказ як особлива форма судового рішення.
  судового наказу раніше було винесення постанови суду про стягнення аліментів відповідно до ст. 83 КпШС у редакції Указу Президії Верховної Ради УРСР від 1 березня 1985 р. Наказне провадження - це спрощений пил провадження у справах за вимогми, які мають очевидно достовірний характер. Його ще можім наша і и иснрогокольним, оскільки хід провадження не фіксується у протоколах чи інших процесуальних
 4. Тема 15. Порушення в суді цивільної справи
  судовому захисту, поділяються на цивільні, трудові, сімейні та ін. Ця класифікація є основою для судової статистики, сприяє узагальненню практики, розробці постанов пленуму Верховного суду України. Позови за процесуальною ознакою поділяються на позови: про визнання; про присудження; перетворювальні. Позови про визнання обмежуються вимогою про визнання наявності, відсутності, припинення
 5. Тема 17. Судовий розгляд цивільної справи
  судового засідання, тобто судове засідання є зовнішньою формою судового розгляду. Дана стадія складається із чотирьох частин: підготовча; розгляд цивільної справи по суті; судові дебати; постановлення та оголошення судового рішення. Мета підготовчої частини судового засідання - встановити можливість розгляду справи в даному засіданні, вирішити питання, які мають попереднє значення для другої
 6. Виклик до суду
  судових рішень, ухвал, постанов і який зараховується до бюджету місцевого самоврядування. Докази - будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інші обставини, які мають значення для правильного вирішення справи. Доказування - діяльність суду й осіб, які беруть участь у справі, по збору, дослідженню
 7. 4. Нотаріальний процес і його стадії. (Місце нотаріату в системі правоохоронних органів)
  судових форм захисту цивільних прав та охоронюваних законом інтересів, іноді вважають самостійним, але поєднують його з цивільним процесом. Про схожість нотаріального процесу з адміністративним процесом свідчить і кілька інших ознак: у нотаріальному процесі не вирішуються спірні питання; нотаріальні акти вчиняються на підставі фактів, в наявності яких нотаріуси можуть впевнитися безпосередньо на
 8. 22. Суд - обов'язковий суб'єкт цивільних процесуальних правовідносин. Склад суду. Відводи.
  судового розгляду, характеру спірного матеріального правовідно-шення між сторонами, стадії (етапу) процесу та характеру процесуальних дій, які вчиняються в ході розвитку процесу, інших факторів. Проте один суб'єкт при цьому залишається незмінним - цс суд. Особливий статус суду як суб'єкта цивільних процесуальних правовідносин визначається, в першу чергу, конституційними принципами, якими
 9. 23. Особи, які беруть участь у справі, їх процесуальні права та обов'язки.
  судових засіданнях, подавати докази, браги участь у дослідженні доказів, ставити запитання іншим особам, які беруть участь у справі, а також свідкам, експертам, спеціалістам, заявляти клопотання та відводи, давати усні та письмові пояснення судові, подавати свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб,
 10. 65. Процесуальний порядок підготовки цивільних справ до судового розгляду. Попереднє судове засідання.
  судового розгляду розпочинається після відкриття провадження у справі. Від цього моменту суддя невідкладно надсилає особам, які беруть участь у справі, копії позовної заяви та ухвали про відкриття провадження у справі, відповідачеві - також копії доданих до позовної заяви документів. Поінформованість про суть заявлених позовних вимог та їх обгрунтування дозволяє відповідачеві та особам, які
© 2014-2021  ibib.ltd.ua