Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право Україна / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА
. ІСПИТ «Муніципальне право», 2011 - перейти до змісту підручника

Територіальне громадське самоврядування1. Під територіальним громадським самоврядуванням розуміється самоорганізація громадян за місцем їх проживання на частині території поселення для самостійного й під свою відповідальність здійснення власних ініціатив з питань місцевого значенія.Граніци території, на якій здійснюється ТОС, встановлюються представницьким органом поселення за пропозицією населення, що проживає на даній території. ТОС здійснюється в поселеннях безпосередньо населенням за допомогою проведення зборів та конференцій громадян, а також за допомогою створення органів територіального громадського самоврядування. ТОС може здійснюватися в межах наступних територій проживання громадян: під'їзд багатоквартирного житлового будинку; багатоквартирний житловий будинок; група житлових будинків; житловий мікрорайон; сільський населений пункт, який не є поселенням; інші території проживання громадян. Органи ТОС обираються на зборах або конференціях громадян, що проживають на відповідній терріторіі.ТОС вважається заснованим з моменту реєстрації статуту ТОС уповноваженим органом місцевого самоврядування відповідного поселення. Порядок реєстрації статуту ТОС визначається статутом муніципального освіти і (або) нормативними правовими актами представницького органу муніципального образованія.ТОС відповідно до його статуту може бути юридичною особою і підлягає державній реєстрації в організаційно-правовій формі некомерційної організації .. Збори громадян з питань організації та здійснення ТОС вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше половини жителів відповідної території, які досягли шістнадцятирічного возраста.Конференція громадян з питань організації та здійснення ТОС вважається правочинною, якщо в ній беруть участь не менше двох третин обраних на зборах громадян делегатів, які представляють не менше половини жителів відповідної території, які досягли шістнадцятирічного віку .. До виключних повноважень зборів, конференції громадян, які здійснюють ТОС, відносяться: 1) встановлення структури органів ТОС; 2) прийняття статуту ТОС, внесення до нього змін і доповнень; 3) обрання органів ТОС; 4) визначення основних напрямків діяльності ТОС; 5) затвердження кошторису доходів і витрат територіального громадського самоврядування та звіту про її виконання; 6) розгляд і затвердження звітів про діяльність органів ТОС .. Органи ТОС: 1) представляють інтереси населення, що проживає на відповідній території; 2) забезпечують виконання рішень, прийнятих на зборах і конференціях громадян; 3) можуть здійснювати господарську діяльність з благоустрою території, іншу господарську діяльність, спрямовану на задоволення соціально-побутових потреб громадян, проживають на відповідній території, як за рахунок коштів зазначених громадян, так і на підставі договору між органами ТОС і ОМС з використанням коштів місцевого бюджету; 4) має право вносити в ОМС проекти муніципальних правових актів, що підлягають обов'язковому розгляду цими органами та посадовими особами місцевого самоврядування, до компетенції яких віднесено прийняття зазначених актів. У статуті ТОС встановлюються: 1) територія 2) цілі, завдання, форми і основні напрямки діяльності ТОС; 3) порядок формування, припинення повноважень, права і обов'язки, термін повноважень органів ТОС; 4) порядок прийняття рішень; 5) порядок придбання майна, а також порядок користування і розпорядження зазначеним майном і фінансовими засобами; 6) порядок припинення здійснення ТОС. Додаткові вимоги до статуту ТОС органами місцевого самоврядування встановлюватися не можуть .. Порядок організації та здійснення ТОС, умови та порядок виділення необхідних коштів з місцевого бюджету визначаються статутом муніципального освіти і (або) нормативними правовими актами представницького органу муніципального утворення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Територіальне громадське самоврядування "
 1. Муніципальної-правові відносини: система, суб'єкт і об'єкт
  територіального громадського самоврядування; асоціації та спілки муніципальних утворень; державні органи та посадові особи; громадські об'єднання ; підприємства, установи та
 2. Порядок прийняття та юр. сила Статуту
  територіального громадського самоврядування, ініціативними групами громадян. Крім таких обов'язкових суб'єктів права правотворчої ініціативи статутом МО таке право може бути надано іншим органам, громадським об'єднанням і т.п.Представітельний орган з питань, віднесених до його компетенції федеральними та регіональними законами, статутом МО, приймає рішення, що встановлюють
 3. Зборів, сходи громадян
  територіального громадського самоврядування на частини території муніципального освіти можуть проводитися збори граждан.2. Збори громадян проводиться з ініціативи населення, представницького органу муніципального утворення, глави муніципального освіти, а також у випадках, передбачених статутом територіального громадського самоуправленія.Собраніе громадян, що проводиться по
 4. Конференція громадян
  територіального громадського самоврядування, повноваження зборів громадян можуть здійснюватися конференцією громадян (зборами делегатів). 2. Порядок призначення та проведення конференції громадян (зібрання делегатів), обрання делегатів визначається статутом муніципального освіти і (або) нормативними правовими актами представницького органу муніципального утворення, статутом територіальної
 5. Загальна характеристика компетенції органів місцевого самоврядування
  територіальної одиниці; - розв'язувані органами місцевого самоврядування питання повинні складати необхідний компонент повсякденного життя населення (житло, міський транспорт, комунальне обслуговування і т. п.); - рішення даних питань може бути здійснено виключно за місцем проживання громадян, де для цього створені необхідні умови і механізми; - реалізація стоять перед органами
 6. 8. Російський консерватизм другої половини X IX в.
  Територіальних захоплень, відкидання загальнолюдських начал, проповідь національної винятковості, а адже сенс книги Данилевського, як втім і інших робіт консерваторів, в тому, що в умовах швидкого перетворення Росії в буржуазне го-сударство - і як наслідок цього прогресуючої «порнофікаціі російського суспільства» (К. К. Толстой) - вони, залишаючись «вірними заповітам, сенсу і духу землі
 7. +9. УЧАСТЬ У арбітражному процесі ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ІНШИХ ОРГАНІВ
  територіальні органи) вправі подавати в арбітражні суди, в тому числі на захист невизначеного кола споживачів реклами у зв'язку З порушеннями рекламодавцями, виробників реклами та рекламораспространітеля -ми законодавства РФ про рекламу та про визнання недійсними угод, пов'язаних з неналежним рекламою. Причому, сучасна модель позову про захист прав невизначеного кола осіб
 8. 1. Поняття судових витрат, державне мито, ціна позову
  територіальні органи) - за позовами про стягнення штрафів з господарюючих суб'єктів за невиконання ними приписів зазначених органів, даних в межах їх компетенції; органи управління та підрозділи Державної протипожежної служби Міністерства Російської Федерації у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих при здійсненні своїх
 9. 3. Судочинного принципи арбітражного процесуального права
  територіального розташування, процедур порушення справи, динаміки руху справи та інших питань процесуальної форми. Важливим елементом при характеристиці принципу доступності правосуддя є питання про право на звернення до арбітражного суду за судовим захистом. Принцип юридичної істини в арбітражному процесуальному праві являє собою таке правило, згідно з яким арбітражний суд
 10. 1. Поняття судових витрат, держмито, ціна позову
  територіальні органи) - за позовами про стягнення штрафів з господарюючих суб'єктів за невиконання ними приписів зазначених органів, даних в межах їх компетенції; податкові, фінансові, митні органи та органи по валютному й експортного контролю, що виступають в якост-стве позивачів і відповідачів, - за позовами про стягнення податків, зборів, мита та інших обов'язкових платежів до відповідного
© 2014-2022  ibib.ltd.ua