Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГромадянське право → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА
. ІСПИТ «Муніципальне право», 2011 - перейти до змісту підручника

Зборів, сходи громадянСхід громадян
1. У поселенні з чисельністю жителів, що володіють виборчим правом, не більше 100 чоловік для вирішення питань місцевого значення проводиться схід громадян. Схід громадян правомочний при участі в ньому більше половини жителів поселення, що володіють виборчим правом.2. Схід громадян здійснює повноваження представницького органу муніципального утворення, у тому числі віднесені до виключної компетенції представницького органу муніципального образованія.3. Сход громадян може скликатися головою муніципального освіти самостійно або з ініціативи групи жителів поселення чисельністю не менше 10 человек.Проведеніе сходу громадян забезпечується головою місцевої адміністраціі.4. Участь у сході громадян виборних осіб місцевого самоврядування є обязательним.5. На сході громадян головує голова муніципального освіти або інша особа, яка обирається сходом граждан.6. Рішення сходу громадян вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини учасників сходу граждан.7. Рішення, прийняті на сході громадян, підлягають обов'язковому виконанню на території поселенія.8. Органи місцевого самоврядування та посадові особи місцевого самоврядування забезпечують виконання рішень, прийнятих на сході громадян, відповідно до розмежування повноважень між ними, певним статутом поселенія.9. Рішення, прийняті на сході громадян, підлягають офіційному опублікуванню (оприлюдненню). Збори громадян
1. Для обговорення питань місцевого значення, інформування населення про діяльність органів місцевого самоврядування та посадових осіб місцевого самоврядування, здійснення територіального громадського самоврядування на частини території муніципального освіти можуть проводитися збори граждан.2. Збори громадян проводиться з ініціативи населення, представницького органу муніципального утворення, глави муніципального освіти, а також у випадках, передбачених статутом територіального громадського самоуправленія.Собраніе громадян, що проводиться з ініціативи представницького органу муніципального утворення або глави муніципального освіти, призначається відповідно представницьким органом муніципального освіти або главою муніципального образованія.Собраніе громадян, що проводиться з ініціативи населення, призначається представницьким органом муніципального освіти у порядку, встановленому статутом муніципального образованія.Порядок призначення та проведення зборів громадян з метою здійснення територіального громадського самоврядування визначається статутом територіального громадського самоуправленія.3. Збори громадян може приймати звернення до органів місцевого самоврядування та посадовим особам місцевого самоврядування, а також обирати осіб, уповноважених представляти збори громадян у взаємовідносинах з органами місцевого самоврядування та посадовими особами місцевого самоуправленія.Собраніе громадян, що проводиться з питань, пов'язаних із здійсненням територіального громадського самоврядування, приймає рішення з питань, віднесених до його компетенції статутом територіального громадського самоуправленія.4. Звернення, прийняті зборами громадян, підлягають обов'язковому розгляду органами місцевого самоврядування та посадовими особами місцевого самоврядування, до компетенції яких віднесено вирішення містяться у зверненнях питань, з направленням письмового ответа.5. Порядок призначення і проведення зборів громадян, а також повноваження зборів громадян визначаються цим Законом, статутом муніципального освіти і (або) нормативними правовими актами представницького органу муніципального утворення, статутом територіального громадського самоуправленія.6. Підсумки зборів громадян підлягають офіційному опублікуванню (оприлюдненню).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Збори, сходи громадян "
 1. Муніципальної-правові відносини: система, суб'єкт і об'єкт
  збори (сходи) громадян; громадяни; депутати представницьких органів місцевого самоврядування; посадові особи місцевого самоврядування; органи територіального громадського самоврядування; асоціації та спілки муніципальних утворень; державні органи та посадові особи; громадські об'єднання; підприємства, установи та
 2. Глава сьома. ДЕРЖАВА У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА
  зборів, клуби, батьківські комітети і т.п. До таких органів самоврядування, самоорганізації відносяться і трудові колективи, їх різні керівні органи. Питома вага органів самоврядування, самоорганізації в політичній системі суспільства дуже великий. Наприклад, трудові колективи та деяких суспільствах наділялися спеціальними політичними функціями висунення кандидата в депутати
 3. 2. Основні права і обов'язки громадян у сфері виконавчої влади закріплені в Конституції РФ.
  Збори, демонстрації, ходи і пікетування. Ст. 32 (ч. 1, 4) 1. Громадяни РФ мають право брати участь в управлінні справами го-державу як безпосередньо, так і через своїх представників 4. Громадяни РФ мають право брати участь у відправленні правосу-дія. Ст. 33 Громадяни РФ мають право звертатися особисто, а також направляти індивідуальні та колективні звернення до держ. органи та органи місць-
 4. Адміністративний процес
  збори. Одним з представників працівників яв-ляется профком. Ст. 41.2 Кодексу про адміністративні правопорушення (необгрунтована відмова від укладення угоди) передбачає відповідальність у вигляді накладення штрафу на осіб, уповноважених за-ключать КД, угода, в розмірах до 100 МРОТ. 2. Так, відповідно до закону "Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення" від 19
 5. Держ. управління у соціально-культурній сфері
  зборах тай-ним голосуванням на термін до 5 років і затверджений відповідним ор-ганом управління освітою. Ректор є головою вченої ради ВНЗ, члени якого також обираються. На вчена рада покладає-ється загальне керівництво вищим навчальним закладом. Інші освітні установи (середньоспеціальних навчальні заклади, школи) повинні бути зареєстровані засновником у
 6. 2. Революція 1905-1907 рр..
  Зборів і спілок. 2. Скасувати всі обмеження і встановити рівність усіх перед законом. 3. Видавати закони і вводити податки «за участю і за згодою обраних від усього народу представників» 4. Відповідальності міністрів перед народним представництвом і всіх чиновників перед судом. Таким чином, відзначала резолюція, «ми вважаємо за необхідне, щоб весь державний лад Росії був
 7. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
  зборів. Готувалася навіть об'єднавча конференція та 28 місцевих організацій, до незадоволення ЦК, в жовтні залишалися об'єднаними большвістско-меншовицькими. До кінця жовтня Ленін, проявивши надзвичайну енергію і наполегливість і використовуючи політичну обстановку, зміг довести необхідність збройного повстання та захоплення влади. Прихильники реформістського шляху в більшовицькій партії були
 8. ГЛАВА 1. З історії арбітражного судоустрою та судочинства
  зборами і особливими купецькими зборами. Повіреними в комерційному суді могли бути керуючі, бухгалтери, касири та інші особи, які перебувають при конторі позивача чи відповідача. Крім названих осіб представниками в комерційному суді могли виступати також ті особи, які внесені до списку присяжних стряпчих. Так називалися повірені, які займалися не тільки представництвом інтересів довірителя
 9. 2. Судоустройственних ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  цивільних правовідносин і підвідомчий арбітражному суду, до прийняття ним рішення може бути переданий сторонами на розгляд третейського суду. При цьому діяльність третейських судів не є правосуддям, а третейський розгляд - судовим процесом. Така діяльність за своєю правовою природою - форма приватного правозастосування, заснована на угоді сторін. У кінцевому рахунку
 10. 4. ПОНЯТТЯ підсудності, ЇЇ ВИДИ
  громадян у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності, якщо відповідно до федеральним законом їх розгляд віднесено до компетенції арбітражних судів; справи про визнання недійсними (повністю або частково) ненормативних актів Президента Російської Федерації, Ради Федерації та Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації, Уряду Російської
© 2014-2022  ibib.ltd.ua