Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяЛогопсихологія → 
« Попередня Наступна »
Р.І. Лалаева, С.Н. Шаховська. «Логопатопсіхологія: навч. посібник для студентів / під ред .. »: Гуманітарний видавничий центр ВЛАДОС; Москва;, 2011 - перейти до змісту підручника

Ю. Ф. Гаркуша Вивчення немовних умінь у дітей дошкільного віку з недорозвиненням мови

Нами було проведено обстеження стану немовних умінь дітей п'яти років з недорозвиненням мовлення. Обстеження виявило у них певні труднощі при виконанні математичних операцій. У дітей даної групи виявилися недостатньо розвиненими вміння образотворчої та конструктивної діяльності. При цьому найбільш важким для дітей було виконання завдань з елементами творчого характеру. Діти з недорозвиненням мови виявили особливості продуктивної діяльності в порівнянні з віковою нормою, які проявляються в утрудненнях самостійного обстеження зразка, планування послідовності дій та здійснення контролю за їх виконанням.

Дослідження показало, що у переважної кількості дітей з мовною патологією виявлявся низький рівень кількісних і якісних показників виконання коректурної проби.

Вивчення зорового сприйняття виявило, що у всіх дітей з недорозвиненням мови в тій чи в іншій мірі страждала його точність. Характер довільного запам'ятовування в умовах зорового пред'явлення матеріалу свідчив про те, що, як і в нормі, для дітей з недорозвиненням мови вирішальну роль відіграє фактор частотності вживання слів у дитячій мові. При довільному запам'ятовуванні в умовах зорового пред'явлення матеріалу виявлялося значне відхилення від норми. Більшість дітей даної групи зробили помилки різноманітних типів при розкладанні картинок, запропонованих експериментатором для запам'ятовування, в потрібній послідовності. Для дітей з недорозвиненням мови, крім вказівки, знадобилося застосування інших видів допомоги: пояснення послідовності дій, показ зразка.
Вивчення запам'ятовування при слуховому пред'явленні матеріалу показало, що майже половина дітей з недорозвиненням мови, на відміну від нормально розвиваються дітей, називала слова, які не входили в список пред'явлених для запам'ятовування. При мимовільному запам'ятовуванні ці слова, як правило, відображали звукові асоціації, при довільному запам'ятовуванні вони належали до лексико-граматичному полю того чи іншого висунутого експериментатором слова.

Міжнародна конференція по аномальному розвитку дітей та підлітків. МПДУ, 1994. С. 34.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Ю. Ф. Гаркуша Вивчення немовних умінь у дітей дошкільного віку з недорозвиненням мови "
 1. Л. С. Цвєткова Мова і зоровий образ у дітей з патологією мови
  вивчення зорового предметного сприйняття і предметних уявлень у дітей з різними формами патології мови. Експеримент складався з двох частин. Завданням першої частини стало дослідження точності, обсягу і міцності сприйняття предметних зображень і їх запам'ятовування. У першій серії дослідів пред'являлися для запам'ятовування 3 предметних картинки, після чого діти повинні були знайти їх серед 6 інших
 2. Розділ 1 Психолого-педагогічні особливості дітей з недорозвиненням мови
  дітей з недорозвиненням
 3. Т.Д. Марцинковський. Дитяча практична психологія: Підручник - М.: Гардаріки,. - 255 с., 2004

 4. Передмова
  вивчення дітей із загальним недорозвиненням мови, алалією, дизартрією, заїканням, порушеннями читання і письма. Фрагменти (витримки) з робіт по цих порушеннях структуровані у відповідну рубрикацію: - Психолого-педагогічні особливості дітей із загальним недорозвиненням мови (за матеріалами Р. А. Бєлової-Давид, І. Т. Власенко, Ю. Ф. Гаркуші та ін.) . - Психолого-педагогічні особливості дітей з
 5. ГЛАВА3.Особенності психічного розвитку дітей дошкільного віку
  дітей дошкільного
 6. Контрольні питання
  вивчення один одного спілкуються. 9.Пріведіте приклади, що підтверджують, що спілкування - це засіб впливу один на одного в процесі взаємодії. 10.Охарактерізуйте спілкування у взаємодії трьох основних його сторін. 11.Раскройте основні особливості комунікативності в спілкуванні. 12.Пріведіте приклади мовного (вербального) і немовних (невербального) спілкування, спираючись на схеми,
 7. Передмова
  вивчення на особистість дитини. Індивідуалізація впливу виключає підбір формальних методичних рекомендацій для виявлення порушень розвитку мови і особистості та їх подолання. Стратегія розвитку дитини орієнтується переважно на облік відбуваються в стані мови і особистості дитини змін. Розвиток приватних методик корекційно-виховного впливу створює широку базу для
 8. 5.3. Порушення речіудетей шкільного віку
  немовних психічних процесів і функцій, що обумовлюють нормальний процес оволодіння читанням і письмом. Робота спрямована на формування мовної і психологічної готовності до оволодіння грамотою, якщо це не було досягнуто в дошкільному віці. У більшості дітей з порушеннями мови виявляється недиференційоване уявлення про мовної дійсності, нерозчленованість в усвідомленні
 9. О. Н. Усанова, Т. Н. Синякова Особливості невербального інтелекту при недорозвитку мовлення
  вивчення стану невербального інтелекту. Відсутність однозначного визначення невербального інтелекту у вивченій нами літературі поставило нас перед необхідністю дати йому робоче визначення. Під категорією «невербальний інтелект» ми маємо на увазі діяльність, що зберігає всі притаманні риси і структуру, яка виключає користування понятійним мисленням, здатну спиратися на систему
 10. Р. І. Лалаева, С. Н. Шаховська Логопатопсіхологія Від авторів- укладачів
  вивчення особистісних особливостей дітей і визначення шляхів їх корекції. Матеріали минулого, що стали бібліографічною рідкістю, доповнені витягами (витягами) різного ступеня повноти з більш свіжих робіт, однак автори-упорядники навмисно обмежили тимчасові рамки робіт 2000 роком. Для подальшого розвитку теорії і практики логопедії та спеціальної психології представляється
 11. Соціально-педагогічні особливості функціонування дошкільних установ
  дітей раннього (від 2 місяців до 3 років) і дошкільного (від 3 до 6-7 років) віку. Правовий статус дошкільних освітніх установ встановлений законом Російської Федерації. «Про освіту» (1992). У ньому закріплені їх функції та обов'язки. Найбільш важливими з них є: охорона і зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей, забезпечення їх інтелектуального та особистісного розвитку,
 12. Методики вивчення мислення і пам'яті
  дітей, які брали участь в експерименті , була використана серія методик: «Протилежності», «Заучування десяти слів», «Опосередковане запам'ятовування» (по А. Н. Леонтьєву). - «Протилежності» Щоб виключити (або зменшити) вплив власне мовних труднощів на протікання розумового процесу у дітей з недорозвиненням мови і створити їм об'єктивно рівні експериментальні умови в
 13. Теоретичні витоки спеціальної психології
  вивчення аномального дитини, який відображає необхідність пошуку зв'язків між порушеннями психічного розвитку (вплив окремих змін на структуру розвитку в цілому). Експериментальними дослідженнями, проведеними в НДІ дефектології, було доведено, що первинний дефект викликає численні і складні вторинні зміни у психіці аномальної дитини і в розвитку його особистості. Було
 14. Завдання психологічного вивчення
  вивчення проводиться в загальному комплексі обстеження аномальних дітей фахівцями-дефектологами і психологами методами спеціальної психології. Результати психологічного вивчення найчастіше можуть з'явитися одним з основних критеріїв при діагностиці порушення в загальному комплексі медико-психолого-педагогічного дослідження. Завдання психологічного вивчення: - виявити і кваліфікувати особливості
© 2014-2021  ibib.ltd.ua