Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
ОУНЮА. Конституційне право, 2010 - перейти до змісту підручника

1. Законів та підзаконних владу.

Регламентарную влада - в Іспанії, Франції та деяких інших країнах право уряду регулювати суспільні відносини актами (регламентами, тобто положеннями), юридична сила яких нижче юридичної сили закону. Однак це й не підзаконні акти, бо можуть видаватися з питань, які законом не регулюються (а у Франції і не можуть регулюватися).
Згідно ч.2 ст.66 Конституції Іспанії "Генеральні кортеси здійснюють законодавчу владу держави, стверджують його бюджети, контролюють діяльність Уряду і мають інші повноваження, якими їх наділяє Конституція", друге речення ст.97 голосують , що Уряд "здійснює виконавчу функцію і регламентарную влада відповідно до Конституції і законів", а ст.117 встановлює. Що "правосуддя виходить від народу і здійснюється від імені Короля суддями і магістратами ..."
У Франції, яка представляє собою приклад абсолютно обмеженою компетенції парламенту, Конституція визначає в ст.34, 35, 39 точний перелік питань, по яких Парламент тільки й може приймати закони і будь-які інші рішення. Будь-які інші питання суть предмет регламентарной влади, що належить головним чином Уряду.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. законів та підзаконних владу. "
 1. Третя республіка у Франції.
  Законодавчі функції: палата депутатів - на 4 роки, сенат - 75 довічних, 225 - обиралися на 9 років. міністри - солідарна відповідальність за загальну політику уряду; індивідуальна - за свої дії період до початку першої світової війни - світанок ліберальної демократії та парламентаризму початок першої світової війни - Франція - друга за величиною держава - метрополія посилення
 2. 1 . Виконавча влада
  законодавчої та судової) і складається у складається в здійсненням спеціально створеними органами держ. влади особливих функцій і встановленої законом компетенції. Ознаки виконавчої влади: 1. Самостійність і взаємозв'язок із законодавчою і судовою гілками державної влади. 2. Підконтрольність законодавчої та судової гілок державної влади. 3. Здійснюється
 3. 3. Джерела адміністративного права
  влади, що містять адміністративно-правові норми, які регулюють суспільні відносини у сфері (управлен-чеський діяльності) виконавчої влади. До них відносяться: 1. Конституція Російської Федерації 2. Федеральний конституційний закон і федеральний закон, Ко-декс про адміністративні правопорушення, федеральний конститу-ційний закон "Про уряд" від 31 грудня 1997 р. 3. Укази
 4. 1. Під державною службою розуміється
  законодавчої, виконавчої та судової вла-стей. 5. Головний доступ до держ. службі. 6. Обов'язковість для гос. службовців рішень, прийнятих вище-вартими держ. орг. та керівниками в межах їх повноважень і від-повідно до законодавства РФ. 7. Єдність основних вимог, пред'явлені. до держ. службі 8. Професіоналізм і компетентність держ. службовців 9. Гласність у здійсненні гос. служби
 5. 2. Держ. посаду
  законодавчої і виконавчої влади суб'єктів РФ, депутати, міністри, судді. 2) держ. посади категорії "Б" (патронажні) - посади, устано-ждаемие в установленому законодавством порядку для безпосередній-ного забезпечення повноважень осіб, що заміщають посади категорії "А". Робочий апарат Президента РФ, П-ва, мініст., Відомств та ін держ. органів. 3) держ. посади категорії "В"
 6. 1. Форми здійснення виконавчої влади
  законодавчих суб'єктів. в) акт повинен бути оформлений грамотно, правильно. г) оформлений належним чином, має бути переданий на зберігання-ня. Акти, що не відповідають вимогам закону, поділяються на нікчемні та оспорювані. Нікчемними є акти, які через свою незаконність не породжують і не можуть породжувати юридичних наслідків. Акти визнаються нікчемними, якщо не тобто
 7. Види і стадії адміністративного права
  законодавчої та су-Дебні влади) - внутрішній, коли перевірка здійснюється власними силами міністерств, відомств і т.д. Види: 1. Президентський контроль а) Президент здійснює контрольні повноваження при формую-вання Уряду та інших органів виконавчої влади, а також при призначенні голови уряду, його заступника, федераль-них міністрів, при формуванні
 8. 2. «Так знаєте Ви, що таке Росія? »
  законодавчих актів та вироблення внутрішньої і зовнішньої політики, то середнє і нижча ланка наказного дьячества і московські піддячі були слухняними виконавцями і повністю залежали від верховної влади. Місцеві піддячі були близькі за становим і майновим інтересам до служивим або посадским світам своїх міст і повітів, нерідко стояли на варті їхніх інтересів, але сильно обмежувалися
 9. 4.Питання вивчення народних рухів
  законодавчу владу здійснював «коло» - зібрання повноправних козаків «всієї річки». Він відав розподілом військової здобичі і платні, судопроізводітельством, давав санкції на військові походи і споруду нових містечок. Виконавча влада належала «військовому отаманові», яке обирається кругом. На час походу обирався «похідний отаман» з необмеженою владою, а військо поділялося на «станиці» -
 10. Петро Великий
  законодавчих актів Петровського часу і показує, як жорстко були рег-темi, регламентованi царем всі сторони життя російського суспільства, як рішуче втручалася уряд у найпотаємніші куточки побуту підданих. На думку автора, петровський час внесло свою лепту у формування тоталітарної свідомості народу. Подібні ідеї висловлював і Н.Я. Ейдельмана. Спори про місце і роль Петра I в російській
© 2014-2022  ibib.ltd.ua