Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право Україна / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПравознавство → 
« Попередня Наступна »
А.В. Мазуров. Правознавство. Короткий курс лекцій. МОСКВА.ЮРАЙТ, 2003 - перейти до змісту підручника

16.2. Обставини, що виключають злочинність діяння

КК передбачає наступні обставини, що виключають злочинність діяння.

- Необхідна оборона (ст. 37). Не є злочином заподіяння шкоди посягає особі в стані необхідної оборони, тобто при захист особи і обороняється або інших осіб, що охороняються законом інтересів суспільства чи держави від суспільно небезпечного посягання, якщо це посягання було з насильством, небезпечним для життя обороняється або іншої особи, або з безпосередньою загрозою застосування такого насильства. Захист від посягання, не пов'язаного з насильством, небезпечним для життя обороняється або іншої особи, або з безпосередньою загрозою застосування такого насильства, є правомірною, якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхідної оборони, тобто навмисних дій, що явно не відповідають небезпеці посягання. Право на необхідну оборону мають в рівній мірі всі особи незалежно від їх професійної чи іншої спеціальної підготовки та службового становища. Це право належить особі незалежно від можливості уникнути суспільно небезпечного посягання або звернутися за допомогою до інших осіб чи органів влади.

- Заподіяння шкоди при затриманні особи, яка вчинила злочин (ст. 38). Не є злочином заподіяння шкоди особі, яка вчинила злочин, при його затриманні для доставлення органам влади і припинення можливості здійснення ним нових злочинів, якщо іншими засобами затримати така особа не представлялося можливим і при цьому не було допущено перевищення необхідних для цього заходів.

Перевищенням заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила злочин, визнається їх явна невідповідність характеру і ступеня суспільної небезпеки скоєного затримуваних особою злочину і обставинам затримання, коли особі без необхідності заподіюється явно надмірний, не викликаний обстановкою шкода. У випадках умисного заподіяння шкоди таке перевищення тягне за собою кримінальну відповідальність.

- Крайня необхідність (ст. 39). Не є злочином заподіяння шкоди охоронюваним кримінальним законом інтересам у стані крайньої необхідності, тобто для усунення небезпеки, що безпосередньо загрожує особі і правам даної особи чи інших осіб, охоронюваним законом інтересам суспільства або держави, якщо ця небезпека не могла бути усунута іншими засобами і при цьому не було допущено перевищення меж крайньої необхідності. Перевищенням меж крайньої необхідності визнається заподіяння шкоди, яка явно не відповідає характеру і ступеня загрожує небезпека і обставин, при яких небезпека усувалася, коли зазначеним інтересам було заподіяно шкоду, рівний або більш значний, ніж відвернена. У випадках умисного заподіяння шкоди таке перевищення тягне за собою кримінальну відповідальність.

- Фізичний або психічний примус (ст. 40). Не є злочином заподіяння шкоди охоронюваним кримінальним законом інтересам в результаті примусу, якщо внаслідок такого примусу особа не могла керувати своїми діями (бездіяльністю).

- Обгрунтований ризик (ст. 41). Не є злочином заподіяння шкоди охоронюваним кримінальним законом інтересам при обгрунтованому ризику для досягнення суспільно корисної мети. Ризик визнається обгрунтованим, якщо вказана мета не могла бути досягнута не пов'язаними з ризиком діями (бездіяльністю) і особа, яка допустила ризик, вжив достатніх заходів для запобігання шкоди охоронюваним кримінальним законом інтересам. Ризик не визнається обгрунтованим, якщо він завідомо був пов'язаний із загрозою для життя багатьох людей, з загрозою екологічної катастрофи або суспільного лиха

8

215

(що нерідко можна спостерігати в зарубіжних художніх фільмах, в яких, наприклад, гонитва супроводжується величезними руйнуваннями).

- Виконання наказу або розпорядження (ст. 42). Не є злочином заподіяння шкоди охоронюваним кримінальним законом інтересам особою, яка діє на виконання обов'язкових для нього наказу чи розпорядження. Кримінальну відповідальність за заподіяння такої шкоди несе особа, що віддала незаконний наказ, за винятком випадків, коли для його виконавця він був свідомо незаконний і виконавець знав, що виконання незаконного наказу означає вчинення умисного злочину. Невиконання явно незаконних наказу чи розпорядження виключає кримінальну відповідальність.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 16.2. Обставини, що виключають злочинність діяння "
 1. § 3. Система кримінального права
  обставин, що виключають злочинність діяння. Дана система покарань, загальні та спеціальні підстави призначення покарання і звільнення від нього та ін Особлива частина кримінального права конкретизує обсяг і зміст кримінальної відповідальності стосовно кожного складу злочину. Між їх нормами існує тісний і нерозривний зв'язок, так як практично неможливо застосувати норми
 2. § 6. Функції кримінального права, предмет і метод кримінально-правового регулювання
  обставин, що виключають злочинність діяння (необхідна оборона, крайня необхідність, затримання злочинця, обгрунтований ризик і т. д.), б) злочинна поведінка, поєднане з вчиненням суспільно небезпечного посягання. Сполучною компонентом цих сфер є відхиляється (аномальне) відношення, яке свідчить про наявність соціального конфлікту, породженого злочинним актом однієї
 3. § 3. Структура кримінального закону
  виключають злочинність діяння ". Розділ III" Покарання "- дві голови:" Поняття і цілі покарання. Види покарань "і" Призначення покарання ". Розділ IV" Звільнення від кримінальної відповідальності і від покарання "- три глави:" Звільнення від кримінальної відповідальності "," Звільнення від покарання "," Амністія. Помилування. Судимість ". Розділ V" Кримінальна відповідальність неповнолітніх "'складається з
 4. Глава 12. Обставини, що виключають злочинність діяння
  виключають злочинність
 5. Існує ряд умов, обставин, за яких здійснюється діяння, формально містить ознаки будь-якого складу злочину, втрачає суспільну небезпечність і винність.
  обставинам, виділеним законодавством і доктриною, відносяться: необхідна оборона, заподіяння шкоди при затриманні особи, яка вчинила злочин, крайня необхідність, фізичний і психічний примус, обгрунтований ризик, виконання наказу чи розпорядження, здійснення професійних обов'язків, згода потерпілого на заподіяння шкоди. Перші шість обставин вказані в
 6. § 1. Необхідна оборона
  обставини, що виключає злочинність діяння. Водночас теорія і практика кримінального права не заперечують можливості необхідної оборони проти незаконних дій посадових осіб. Правда, одні автори стверджують, що захист від протиправних дій посадових осіб можлива лише, якщо ці дії пов'язані з посяганням на особистість. Інші кажуть, що оборонятися можна тільки від
 7. § 3. Крайня необхідність
  обставин, що виключають злочинність діяння. Причинами, створюють небезпеку при крайній необхідності, можуть виступати: стихійні сили природи (повені, землетруси, урагани, пожежі, снігові замети і т. п.); дії тварин, якщо вони нападають не по намовою людини; фізіологічні процеси в організмі людини (голод, спрага , захворювання і т. д.); неправомірну поведінку людини
 8. § 6. Виконання наказу або розпорядження
  обставин, що виключають злочинність діяння, закон називає виконання наказу чи розпорядження - ст. 42 КК. Дана обставина є новелою в російському кримінальному законодавстві. Заподіяння шкоди при виконанні наказу чи розпорядження не тягне кримінальної відповідальності в силу відсутності вини безпосереднього заподіювача наслідків. Наказ або розпорядження - це засноване на
 9. § 7. Інші обставини, що виключають злочинність діяння
  обставин, які виключають або суспільну небезпеку, або протиправність скоєного, і тому не тягнуть кримінальної відповідальності. Питання про & цих обставин є дискусійним. Серед них називають: згода потерпілого на заподіяння шкоди його інтересам, здійснення професійних функцій, здійснення свого права або виконання обов'язку або приписів закону.
 10. 16.4. Звільнення від кримінальної відповідальності і покарання
  обставини виключають злочинність діяння? 3 . Чим відрізняється обмеження волі від позбавлення волі? 4. У якому випадку особа повинна бути звільнена від кримінальної відповідальності? 5. Що являють собою амністія і помилування? 6. Чи застосовується смертна кара в
© 2014-2022  ibib.ltd.ua