Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяІсторія філософії → 
« Попередня Наступна »
Татаркевича Вл .. Історія філософії - Перм: Вид-во Перм, ун-ту. - Антична і середньовічна філософія. - 482 с., 2000 - перейти до змісту підручника

арабського філософа

У період раннього середньовіччя в Західній Європі одночасно з латинської християнською філософією розвивалася ще одна філософія - філософія арабів. Вона розвивалася в інших умовах, ніж християнська, так як арабські мислителі краще знали твори грецьких філософів і, використовуючи їх досвід, йшли далі.

Сприйняття грецької філософії за допомогою арабів. Коли в Греції не стало умов для збереження і розвитку науки, грецька наука знайшла притулок в Персії. При перською дворі складалися члени платонівської Академії, після того як в Афінах вона була закрита Юстиніан. Але, проте, в Персії філософія не знайшла сприятливих умов для свого розвитку. Кращі можливості і перспективи відкрилися в Сирії. Багато відомих згодом грецькі філософи мали сирійське походження: Ямвліх, Порфирій, вся «сирійська» школа неплатників. Сирійці зробили переклади основних творів грецької філософії, зокрема, «Органона» Аристотеля та інших робіт неплатників.

Коли в VII ст. почався розквіт арабських країн, сирійські вчені знайшли теплий прийом при багдадському дворі. При Аль-Мамуні (на початку IX ст.) Роботи Аристотеля були переведені з сирійського на арабську мову. У X в. був заснований інститут перекладів, в якому заново перевели ряд наукових творів, безпосередньо з грецьких текстів. Був переведений весь Аристотель (можливо, без «Політики»), більшість робіт Платона («Держава», «Закони», «Тімей», «Федон») і багато роботи неплатників, і серед них анонімне твір, який хоча і називалося «Теологія Аристотеля », але включало в себе, фактично, і неоплатонічний філософські доктрини. Крім того, були переве-дени твори грецьких вчених, таких як Теофраст і Гален, а також твори астрономів і математиків. Наукова спадщина греків араби присвоїли собі в дуже широкій сфері. Серед філософів, колишніх дуже знаменитими і відомих як «арабські філософи», Аль-Фарабі і Авіценна, наприклад, були арабського походження, бо були вихідцями з Середньої Азії. Вони писали свої твори по-арабськи, а ця мова грав у той період ту ж роль, що і латинська мова на Заході.

Інтелектуальна культура арабів. Наукове рух серед арабів почалося приблизно в часи діяльності Іоанна Скота Еріугена.

Весь період, починаючи з VIII до XII в. (Період становлення наукових почав на Заході), був періодом розквіту в арабів, спочатку на Сході, а потім на Заході, в Іспанії. Спочатку Багдад, а потім Кордова були тоді науковими столицями мйра. 1.

Цей розквіт був насамперед розквітом прикладної (корисної) науки. На IX в. випадають розробки почав тригонометрії, логарифмічного рахунки, алгебри і навіть спроб додатки алгебри до геометрії. В XI в. з'явився трактат з оптики Аль-Хайсама, який через п'ять століть надихнув Кеплера і одночасно був початком експериментальних психологічних досліджень. Дві астрономічні обсерваторії були організовані Аль-Мамуном в Багдаді і Дамаску, в яких, крім усього іншого, проводилися спостереження за змінами екліптики. У цей час з'явилися астрономічні роботи Аль-Баттані, Аль-Зуфі, які були переведені, надруковані, прокоментовані в Європі ще в XII в. Реформа календаря була проведена арабами в 1079, за п'ять століть до проведення в Європі григоріанської реформи. Були проведені хімічні дослідження експериментального характеру, географічні, зоологічні, ботанічні, медичні дослідження. Численні школи і академії з'явилися як на Сході, так і на Заході, в Іспанії. 2.

Часто астрономію відсувала на другий план астрологія, хімію - алхімія, над спеціальними йсследованіямі брали вещ абстрактні релігійно-філософські теорії. Араби були не тільки шанувальниками науки, релігійні початку завжди займали провідне місце в їх культурі.

Теологічні дискусії почалися ще до знайомства з грецькими навчаннями. Вони стосувалися природи Бога і являли собою спроби вирішити наступні проблеми: чи має Він якостями чуттєвого, людського характеру, або, наприклад, чи можна висловлюватися про Його атрибути тах тільки критично («сіфатіти», «джабріти»)? Ці дискусії стосувалися також ставлення людини до Бога: виникають чи злі і благі вчинки з приречення понад або з волі («джабріти» і «кадаріти»)? Тільки починаючи з IX в. серед арабів з'являються гіпердіалектікі. Це були інакодумці, яких називали «мутазилитами», які виступали в раціоналістичному дусі. Вони надали раціоналістичний характер всієї теологічної дискусії.

Насамперед, в арабській філософії существова-літри течії: 1.

Коли араби познайомилися з грецькими навчаннями, їх теологічні дискусії не припинилися, а з'єдналися з іншими, більш філософськими. З тих пір більшість арабських вчених почало розглядати свої проблеми в грецькому дусі. Перевага віддавалася Арістотелем. Але перипатетизм арабів був спотворений неточними перекладами і довільними коментарями. Вони спиралися на Аристотеля, але фактично користувалися більшою мірою працями неплатників. Серед арабів були перипатетики і платоніки, але навіть перипатетики відчували вплив ідей Гребля. Було широко поширеним явищем, коли в рамки аристотелевского дуалізму вкладалися опосередковують рівні і їх пов'язували в єдину еманаційних систему.

Причина неоплатонических переваг у арабських філософів була двоякою. З одного боку, вона носила чисто зовнішній характер, оскільки філософські джерела араби отримали від сирійців, серед яких переважав неоплатонізм («сирійська школа»). З іншого боку, причина мала внутрішній характер, так як серед арабів були сильно розвинені теологічні інтереси, яким більше відповідала * система неплатників. Нарешті, це переважання платонівського джерела над аристотелевским було для арабської філософії загальним явищем з християнською філософією того ж періоду. 2.

Цією аристотелевско-платонівської концепції, що отримала явна перевага серед арабських філософів, протистояли ортодоксальні теологи мутазиліти, які запропонували власну концепцію світу, засновану на інших, негрецьких принципах, яка, на їх думку, більше відповідала Корану. Вони склали другий течія в арабській філософії. 3.

Нарешті, третя течія, що відноситься до містичної групі суфіїв, з'явилося в XII в. під керівництвом видатного філософа Аль-Газалі, який розвивав антіфілософской, виключно релігійну концепцію. Це те-чення було підтримано сектою ашаритов, яка почала кампанію проти філософії і вже в тому ж сторіччі призвела арабську філософію до загибелі.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " арабського філософа "
 1. Імперія на Сході: Арабський халіфат
  арабської імперії при перших двох халіфах. Об'єднання арабів. Мекка - економічний і духовний центр Хиджаза. Пристрій арабської держави. Релігійний розкол і перша громадянська війна. Світський халіфат Омейядов і друга громадянська війна. Падіння Омейядів. Аббасіди і початок розпаду халіфатів. Розвиток Арабської торгівлі. Ісламізація і арабізация підкорених територій. Халіфат - теократичну
 2. ТЕМА 11 Імперія на Сході: Арабський халіфат
  ТЕМА 11 Імперія на Сході: Арабська
 3. Культура Халіфату
  арабської мови і локальним арабським культурам в європейську культуру повернулися багато твори античних авторів, перекладені в свій час на арабська
 4. IX.РЕЛІГІОЗНАЯ І СВІТСЬКА ФІЛОСОФІЯ В арабо-мусульманські (І ЄВРЕЙСЬКОЇ) КУЛЬТУРІ
  арабська мова, спочатку як мова релігії, а потім філософії та науки. Природна аналогія між роллю латини в католицьких європейських країнах Середньовіччя і роллю арабської мови в країнах східних, північноафриканських і - меншою мірою - у країнах Іберійського півострова, де теж панувало мусульманство. Нагадаємо основні принципи ісламу, що став подібно християнству найважливішою світової
 5. Вплив на Європу
  арабського Сходу і багато запозичила від них у науковому плані. Після епохи активних завоювань, коли вся країна так чи інакше притягувалася до ведення завойовницьких війн, що вимагало великої політичної централізації та уніфікації, настає, як і в більшості великих стародавніх і середньовічних централізованих монархічних режимів, створених завоюваннями, період стабілізації, який поряд
 6. ВСТУП. ІСТОРИЧНІ ВІХИ РОЗВИТКУ ФІЛОСОФІЇ
  філософії. Основні напрямки, школи філософії та етапи її історичного розвитку: фактологічний і хронологічний матеріали. Основні персоналії в філософії. Причина плюралізму філософських систем. Антична філософія. Філософія середніх віків та епохи Відродження. Філософія Нового часу. Німецька класична філософія. Діалектико-матеріалістична філософія. Європейська філософія 19 століття.
 7. Теми рефератів 1.
  Філософії Е. Гуссерля. 2. Сучасна «філософія науки». 3. Психоаналіз і філософія неофрейдизму. 4. Екзистенціалізм М. Хайдеггера: предмет і завдання філософії. 5. Філософія історії К. Ясперса. 6. Новий синтез знання про людину і ноосфера (М. Шелер, Тейяр де Шарден). 7. Фрейдизм як філософський світогляд. 8. Структурна антропологія К. Леві -
 8. Тема 1. Філософія, коло проблем і роль в житті суспільства
  філософія. Підсистеми світогляду. Компоненти світогляду. Світогляд і соціальну дію. Історичні типи світогляду. Світогляд і його функції. Етимологія слова «філософія» і її різні трактування. Компоненти філософського знання. Філософія як вчення про істину, добро і красу. Джерела філософського знання. Проблема предмета філософії. Призначення і своєрідність філософії.
 9. Література:
  1. Кохановський В.П. Діалектико-матеріалістичний метод. - Ростов-н / Д, 1992. 2. Канке В.А. Філософія. - М., 1996. 3. Мартинов М.І. та ін Філософія: завдання та вправи. - Мінськ, 2000. 4. Філософія. - Ростов-н / Д, 1995. 5. Філософія в питаннях і відповідях, -
 10. В.В.КРЮКОВ. Філософія: Підручник для студентів технічних ВНЗ. - Новосибірськ: Изд-во НГТУ., 2006
  філософії в сучасному її розумінні. У текст включено нариси з історії філософії. Представлені оригінальні версії діалектичної логіки, філософії природи, філософії людини. Велику увагу приділено специфічним для технічних вузів розділах теорії пізнання, методології науки та філософії
 11. Теми рефератів 1.
  Філософія діяльності. 4. Натурфілософія Шеллінга: повернення до природи. 5. Діалектика від Канта до Гегеля. 6. Проблема свободи в німецькій
© 2014-2022  ibib.ltd.ua